Loga UE

/ Paździenik 2019

1. 04.10.2019 - Zamknięcie drogi DG 300167W

1. 04.10.2019 - Zamknięcie drogi DG 300167W

2. 04.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 70+100

2. 04.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 70+100

3. 04.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 69+500

3. 04.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 69+500

4. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 69+900

4. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 69+900

5. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 69+800

5. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 69+800

6. 04.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+400

6. 04.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+400

7. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+400

7. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+400

8. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+300

8. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+300

9. 01.10.2019 - Dostawy na plac składowy w Dłużniewie proj. km 63+600

9. 01.10.2019 - Dostawy na plac składowy w Dłużniewie proj. km 63+600

10. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+600

10. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+600

11. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 69+700

11. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 69+700

12. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

12. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

13. 04.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+400

13. 04.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+400

14. 04.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+200

14. 04.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+200

15. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+500

15. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+500

16. 04.10.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 286+000

16. 04.10.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 286+000

17. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+700

17. 03.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+700

18. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+700(2)

18. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+700(2)

19. 04.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+300

19. 04.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+300

20. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+700

20. 01.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 63+700

21. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (4)

21. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (4)

22. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (6)

22. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (6)

23. 11.10.2019 r. Wycinka drzew proj. km 57+700

23. 11.10.2019 r. Wycinka drzew proj. km 57+700

24. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b

24. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b

25. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (5)

25. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (5)

26.11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (2)

26.11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (2)

27. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (3)

27. 11.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (3)

28. 10.10.2019 r. Wycinka drzew proj. km 61+600

28. 10.10.2019 r. Wycinka drzew proj. km 61+600

29. 11.10.2019 r. roboty przygotowawcze archeologia proj km 61 900

29. 11.10.2019 r. roboty przygotowawcze archeologia proj km 61 900

30. 11.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 58+800

30. 11.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 58+800

31. 11.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 63+700

31. 11.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 63+700

32. 10.10.2019 r. Wycinka drzew proj. km 61+600

32. 10.10.2019 r. Wycinka drzew proj. km 61+600

33. 09.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b

33. 09.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b

34. 09.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (6)

34. 09.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (6)

35. 07.10.2019 r. Wycinka drzew proj. km 58+000

35. 07.10.2019 r. Wycinka drzew proj. km 58+000

36. 09.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (4)

36. 09.10.2019 r. Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (4)

37. 07.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 70+000

37. 07.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 70+000

38. 09.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 63+700 (2)

38. 09.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 63+700 (2)

39. 07.10.2019 r.Przywóz materiału na nasyp proj. km 59+400

39. 07.10.2019 r.Przywóz materiału na nasyp proj. km 59+400

40. 07.10.2019 r. Układanie warstwy nasypowej proj. km 59+500

40. 07.10.2019 r. Układanie warstwy nasypowej proj. km 59+500

41. 07.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 59+200

41. 07.10.2019 r. Odhumusowywanie proj. km 59+200

42. odhumusowanie km 63+800

42. odhumusowanie km 63+800

43. odhumusowanie km 59+000

43. odhumusowanie km 59+000

44. odhumusowanie km 63+500

44. odhumusowanie km 63+500

45. odhumusowanie km 59+600

45. odhumusowanie km 59+600

46. odhumusowanie km 59+300

46. odhumusowanie km 59+300

47. odhumusowywanie  km 62+900

47. odhumusowywanie km 62+900

48. 15.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 42+600 - 2

48. 15.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 42+600 - 2

49. 15.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 69+400

49. 15.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 69+400

50. 15.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 62+600

50. 15.10.2019 - Odhumusowanie proj. km 62+600

51. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (3)

51. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (3)

52. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (5)

52. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (5)

53. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (2)

53. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (2)

54. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (4)

54. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (4)

55. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (6)

55. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (6)

56. 15.10.2019 -Tymczasowa organizacja ruchu- zawężenie proj. km 59+400

56. 15.10.2019 -Tymczasowa organizacja ruchu- zawężenie proj. km 59+400

57. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b

57. 15.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b

58. 15.10.2019 - Układanie warstwy nasypowej proj. km 69+900

58. 15.10.2019 - Układanie warstwy nasypowej proj. km 69+900

59. 15.10.2019 - Stabilizacja gruntu cementem proj. km 59+200

59. 15.10.2019 - Stabilizacja gruntu cementem proj. km 59+200

60. 15.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 61+600

60. 15.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 61+600

61. 18.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 63+300

61. 18.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 63+300

62. 18.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 62+700 (3)

62. 18.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 62+700 (3)

63. 18.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 57+900

63. 18.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 57+900

64. 18.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (2)

64. 18.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (2)

65. 18.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (3)

65. 18.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b (3)

66. 18.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 63+300

66. 18.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 63+300

67. 18.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b

67. 18.10.2019 - Rozbiórka obiektu mostowego 61,7b

68. 21.10.2019 - Wykonywanie wykopu pod obiekt PZSp 59,4

68. 21.10.2019 - Wykonywanie wykopu pod obiekt PZSp 59,4

69. 21.10.2019 - Wykonywanie wykopu pod obiekt PZSp 59,4 (2)

69. 21.10.2019 - Wykonywanie wykopu pod obiekt PZSp 59,4 (2)

70. 21.10.2019 - Wykonywanie wykopu pod obiekt PZSp 59,4 (3)

70. 21.10.2019 - Wykonywanie wykopu pod obiekt PZSp 59,4 (3)

71. 23.10.2019 - Roboty przygotowawcze przy wykonaniu PZMp-57,6

71. 23.10.2019 - Roboty przygotowawcze przy wykonaniu PZMp-57,6

72. 23.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+600 (2)

72. 23.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+600 (2)

73. 23.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+600 (3)

73. 23.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+600 (3)

74. 23.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+600 (4)

74. 23.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+600 (4)

75. 23.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+600

75. 23.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+600

76. 25.10.2019 - Odhumusowywanie proj. km 70+300

76. 25.10.2019 - Odhumusowywanie proj. km 70+300

77. 25.10.2019 - Osuszanie gruntu przy PZSp 59,4 (2)

77. 25.10.2019 - Osuszanie gruntu przy PZSp 59,4 (2)

78. 25.10.2019 - Osuszanie gruntu przy PZSp 59,4

78. 25.10.2019 - Osuszanie gruntu przy PZSp 59,4

79. 25.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 61+600

79. 25.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 61+600

80. 25.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 62+000

80. 25.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 62+000

81. 25.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 62+100

81. 25.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 62+100

82. 25.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 65+800

82. 25.10.2019 - Porządkowanie terenu po wycince proj. km 65+800

83. 25.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 58+800

83. 25.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 58+800

84. 25.10.2019 - Rozbiórka obiektu budowlanego proj. km 58+300

84. 25.10.2019 - Rozbiórka obiektu budowlanego proj. km 58+300

85. 25.10.2019 - Wykonywanie drogi technologicznej do MS-PZDdp 61,7a

85. 25.10.2019 - Wykonywanie drogi technologicznej do MS-PZDdp 61,7a

86. 25.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+700

86. 25.10.2019 - Wymiana gruntu proj. km 62+700

87. 25.10.2019 - Zagęszczanie warstwy nasypowej proj. km 59+500

87. 25.10.2019 - Zagęszczanie warstwy nasypowej proj. km 59+500

88. 29.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (3)

88. 29.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (3)

89. 29.10.2019 r. Odwodnienie wykopu przy obiekcie PZSp-59,4

89. 29.10.2019 r. Odwodnienie wykopu przy obiekcie PZSp-59,4

90. 29.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (2)

90. 29.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (2)

91. 30.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (3)

91. 30.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (3)

92. 30.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (2)

92. 30.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (2)

93. 29.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400

93. 29.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400

94. 30.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (4)

94. 30.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (4)

95. 30.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400

95. 30.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400

96. 31.10.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince_km 57+500

96. 31.10.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince_km 57+500

97. 31.10.2019 r. Roboty prowadzone przy obiekcie PZSp-59,4

97. 31.10.2019 r. Roboty prowadzone przy obiekcie PZSp-59,4

98. 31.10.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince_km 67+800

98. 31.10.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince_km 67+800

99. 31.10.2019 r. Porządkowanie po rozbiórce obiektu budowlanego_km 58+300

99. 31.10.2019 r. Porządkowanie po rozbiórce obiektu budowlanego_km 58+300

100. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (2)

100. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (2)

101. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (3)

101. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400 (3)

102. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400

102. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 59+400

103. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+600 (3)

103. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+600 (3)

104. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+600

104. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+600

105. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+800

105. 31.10.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+800

106. 31.10.2019 r. Wywóz humusu_km 57+600

106. 31.10.2019 r. Wywóz humusu_km 57+600

107. 31.10.2019 r. Zagęszczanie podłoża_km 57+600

107. 31.10.2019 r. Zagęszczanie podłoża_km 57+600

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo