Loga UE

/ Sierpień 2019

1. 22.08.2019 - Składowanie materiałów na zapleczu budowy w Dłużniewie przy DK7

1. 22.08.2019 - Składowanie materiałów na zapleczu budowy w Dłużniewie przy DK7

2. 22.08.2019 - Składowanie materiałów na zapleczu budowy w Dłużniewie przy DK7

2. 22.08.2019 - Składowanie materiałów na zapleczu budowy w Dłużniewie przy DK7

3. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna - km 71+200 S7

3. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna - km 71+200 S7

4. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna istn. km 260+150

4. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna istn. km 260+150

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo