Loga UE

/ Wrzesień 2019

1. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

1. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

2. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

2. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

3. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

3. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

4. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie konsystencji mieszanki metodą opadu stożka

4. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie konsystencji mieszanki metodą opadu stożka

5. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

5. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

6. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, przygotowanie do betonowania

6. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, przygotowanie do betonowania

7. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, końcowe wykończenie powierzchni za pomocą maty jutowej

7. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, końcowe wykończenie powierzchni za pomocą maty jutowej

8. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, forma do wykonania płyty testowej

8. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, forma do wykonania płyty testowej

9. 11.09.2019 - Zaroby próbne, węzeł mobilny w Raciążu

9. 11.09.2019 - Zaroby próbne, węzeł mobilny w Raciążu

10. 13.09.2019 - Uroczyste  rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

10. 13.09.2019 - Uroczyste rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

11. 13.09.2019 - Uroczyste  rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

11. 13.09.2019 - Uroczyste rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

12. 13.09.2019 Tablica informacyjna Wykonawcy proj km 71+200

12. 13.09.2019 Tablica informacyjna Wykonawcy proj km 71+200

13. 19.09.2019 - Oznakowanie tymczasowe istn. km 286+878

13. 19.09.2019 - Oznakowanie tymczasowe istn. km 286+878

14. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6 proj. km 59+300

14. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6 proj. km 59+300

15. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6 proj. km 59+300 (5)

15. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6 proj. km 59+300 (5)

16. 19.09.2019 - Oznakowanie tymczasowe istn. km 286+970

16. 19.09.2019 - Oznakowanie tymczasowe istn. km 286+970

17. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6_proj. km 59+300

17. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6_proj. km 59+300

18. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6 proj. km 59+300 (2)

18. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6 proj. km 59+300 (2)

19. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6 proj. km 59+300 (3)

19. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe na Dg6 proj. km 59+300 (3)

20. 20.09.2019 - Wytyczona oś drogi proj. km 59+400

20. 20.09.2019 - Wytyczona oś drogi proj. km 59+400

21. 20.09.2019 - Wytyczony teren do odhumusowania istn. km 283+500

21. 20.09.2019 - Wytyczony teren do odhumusowania istn. km 283+500

22. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 294+140

22. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 294+140

23. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 284+300 (2)

23. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 284+300 (2)

24. 20.09.2019 - Oznakowanie tymczasowe istn. km 288+274

24. 20.09.2019 - Oznakowanie tymczasowe istn. km 288+274

25. 20.09.2019 Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 284+300

25. 20.09.2019 Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 284+300

26. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 284+600

26. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 284+600

27. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 284+700

27. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 284+700

28. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 287+400

28. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 287+400

29. 20.09.2019 Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 287+500

29. 20.09.2019 Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 287+500

30.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 287+600

30.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 287+600

31. 20.09.2019 Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 294+000

31. 20.09.2019 Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 294+000

32. 20.09.2019 - Wytyczony teren do odhumusowania istn. km 283+700

32. 20.09.2019 - Wytyczony teren do odhumusowania istn. km 283+700

33. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+400-59+600

33. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+400-59+600

34. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+400-59+600

34. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+400-59+600

35. 25.09.2019 - Materiał na wykonanie zjazdu W13 istn. km 287+513

35. 25.09.2019 - Materiał na wykonanie zjazdu W13 istn. km 287+513

36. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+400-59+600

36. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+400-59+600

37. 25.09.2019 - Materiał na wykonanie zjazdu W6 istn. km 284+305

37. 25.09.2019 - Materiał na wykonanie zjazdu W6 istn. km 284+305

38. 27.09.2019 - Przygotowanie do badania VSS proj. km 59+600

38. 27.09.2019 - Przygotowanie do badania VSS proj. km 59+600

39. 27.09.2019 - Geotechniczna ocena gruntu do wymiany proj. km 60+300

39. 27.09.2019 - Geotechniczna ocena gruntu do wymiany proj. km 60+300

40. 27.09.2019 - Wykonywanie zjazdu W27 istn. km 294+132

40. 27.09.2019 - Wykonywanie zjazdu W27 istn. km 294+132

41. 27.09.2019 - Geotechniczna ocena gruntu do wymiany proj. km 60+300 (2)

41. 27.09.2019 - Geotechniczna ocena gruntu do wymiany proj. km 60+300 (2)

42. 27.09.2019 - Przygotowanie do badania VSS proj. km 59+600

42. 27.09.2019 - Przygotowanie do badania VSS proj. km 59+600

43. 27.09.2019 - Geotechniczna ocena gruntu do wymiany proj. km 60+300 (3)

43. 27.09.2019 - Geotechniczna ocena gruntu do wymiany proj. km 60+300 (3)

44. 26.09.2019 - Wykonywanie zjazdu W13 istn. km 287+500

44. 26.09.2019 - Wykonywanie zjazdu W13 istn. km 287+500

45. 25.09.2019 - Tablica ostrzegawcza proj.km 71+200

45. 25.09.2019 - Tablica ostrzegawcza proj.km 71+200

46. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+700

46. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+700

47. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

47. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

48. 24.09.2019 - Wykonanie wyjazdu z budowy W6 istn. km 284+300

48. 24.09.2019 - Wykonanie wyjazdu z budowy W6 istn. km 284+300

49. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+700

49. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+700

50. 25.09.2019 - Materiał na wykonanie wyjazdu z budowy W13 istn. km 287+500

50. 25.09.2019 - Materiał na wykonanie wyjazdu z budowy W13 istn. km 287+500

51. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

51. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

52. 24.09.2019 - Wykonanie wyjazdu z budowy W6 istn. km 284+300

52. 24.09.2019 - Wykonanie wyjazdu z budowy W6 istn. km 284+300

53. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

53. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

54. 25.09.2019 Odhumusowanie proj. km 59+700

54. 25.09.2019 Odhumusowanie proj. km 59+700

55. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

55. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

56. 25.09.2019 Odhumusowanie proj. km 59+700

56. 25.09.2019 Odhumusowanie proj. km 59+700

57. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

57. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

58. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

58. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

59. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

59. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 59+600

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo