Loga UE

/ Wrzesień 2019

1. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

1. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

2. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

2. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

3. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

3. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

4. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie konsystencji mieszanki metodą opadu stożka

4. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie konsystencji mieszanki metodą opadu stożka

5. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

5. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

6. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, przygotowanie do betonowania

6. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, przygotowanie do betonowania

7. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, końcowe wykończenie powierzchni za pomocą maty jutowej

7. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, końcowe wykończenie powierzchni za pomocą maty jutowej

8. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, forma do wykonania płyty testowej

8. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, forma do wykonania płyty testowej

9. 11.09.2019 - Zaroby próbne, węzeł mobilny w Raciążu

9. 11.09.2019 - Zaroby próbne, węzeł mobilny w Raciążu

10. 13.09.2019 - Uroczyste  rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

10. 13.09.2019 - Uroczyste rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

11. 13.09.2019 - Uroczyste  rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

11. 13.09.2019 - Uroczyste rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

12. 13.09.2019 Tablica informacyjna Wykonawcy proj km 71+200

12. 13.09.2019 Tablica informacyjna Wykonawcy proj km 71+200

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo