Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 59+200

1. km 59+200

2. km 59+500

2. km 59+500

3. km 59+800

3. km 59+800

4. km 62+500

4. km 62+500

5. km 62+800

5. km 62+800

6. km 63+100

6. km 63+100

7. km 63+400

7. km 63+400

8. km 63+700

8. km 63+700

9. km 67+900

9. km 67+900

10. km 69+100

10. km 69+100

11. km 69+400

11. km 69+400

12. km 69+700

12. km 69+700

13. km 70+000

13. km 70+000

14. km 70+300

14. km 70+300

15. km 70+600

15. km 70+600

16. km 57+400

16. km 57+400

17. km 57+700

17. km 57+700

18. km 58+000

18. km 58+000

19. km 58+600

19. km 58+600

20. km 58+900

20. km 58+900

21. km 60+100

21. km 60+100

22. km 60+400

22. km 60+400

23. km 58+300

23. km 58+300

24. km 60+700

24. km 60+700

25. km 61+000

25. km 61+000

26. km 61+300

26. km 61+300

27. km 61+600

27. km 61+600

28. km 62+200

28. km 62+200

29. km 62+500

29. km 62+500

30. km 64+000

30. km 64+000

31. km 64+300

31. km 64+300

32. km 64+600

32. km 64+600

33. km 64+900

33. km 64+900

34. km 61+900

34. km 61+900

35 km 65+200

35 km 65+200

36. km 66+100

36. km 66+100

37. km 65+500

37. km 65+500

38. km 66+400

38. km 66+400

39. km 66+700

39. km 66+700

40. km 67+300

40. km 67+300

41. km 67+600

41. km 67+600

42. km 68+200

42. km 68+200

43. km 67+00

43. km 67+00

44. km 65+800

44. km 65+800

45. km 68+800

45. km 68+800

46. km 68+500

46. km 68+500

47. km 69+400

47. km 69+400

48. km 70+900

48. km 70+900

49. km 58+500

49. km 58+500

50. km 59+900

50. km 59+900

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo