Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 57+400

1. km 57+400

2. km 57+600

2. km 57+600

3. km 57+800

3. km 57+800

4. km 58+000

4. km 58+000

5. km 58+200

5. km 58+200

6. km 58+400

6. km 58+400

7. km 58+ 800

7. km 58+ 800

8. km 59+000

8. km 59+000

9. km 59+200

9. km 59+200

10 km 59+400

10 km 59+400

11. km 59+800

11. km 59+800

12. km 60+000

12. km 60+000

13. km 58+600

13. km 58+600

14. km 59+600

14. km 59+600

15. km 60+200

15. km 60+200

16. km 60+600

16. km 60+600

17. km 60+800

17. km 60+800

18. km 61+400

18. km 61+400

19. km 61+600

19. km 61+600

20. km 61+800

20. km 61+800

21. km 62+000

21. km 62+000

22. km 62+400

22. km 62+400

23. km 62+200

23. km 62+200

24. km 62+600

24. km 62+600

25. km 61+000

25. km 61+000

26. km 62+800

26. km 62+800

27. km 62+400

27. km 62+400

28. km 63+200

28. km 63+200

29. km 63+600

29. km 63+600

30. km 63+800

30. km 63+800

31. km 63+000

31. km 63+000

32. km 65+800

32. km 65+800

33. km 63+400

33. km 63+400

34. km 66+400

34. km 66+400

35. km 66+600

35. km 66+600

36. km 68+000

36. km 68+000

37. km 67+600

37. km 67+600

38. km 68+200

38. km 68+200

39. km 68+600

39. km 68+600

40. km 69+000

40. km 69+000

41. km 69+200

41. km 69+200

42. km 69+400

42. km 69+400

43. km 69+600

43. km 69+600

44. km 68+400

44. km 68+400

45. km 69+800

45. km 69+800

46. km 67+800

46. km 67+800

47. km 70+000

47. km 70+000

48. km 70+200

48. km 70+200

49. km 70+400

49. km 70+400

50. km 70+600

50. km 70+600

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo