Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 57+400

1. km 57+400

2. km 57+600

2. km 57+600

3. km 57+800

3. km 57+800

4. km 58+200

4. km 58+200

5. km 58+600

5. km 58+600

6. km 58+800

6. km 58+800

7. km 59+400

7. km 59+400

8. km 59+600

8. km 59+600

9. km 60+600

9. km 60+600

10. km 60+800

10. km 60+800

11. km 61+000

11. km 61+000

12. km 61+200

12. km 61+200

13. km 62+000

13. km 62+000

14. km 62+400

14. km 62+400

15. km 62+600

15. km 62+600

16. km 61+600

16. km 61+600

17. km 62+800

17. km 62+800

18. km 63+000

18. km 63+000

19. km 63+400

19. km 63+400

20. km 63+600

20. km 63+600

21. km 64+000

21. km 64+000

22. km 64+400

22. km 64+400

23. km 64+800

23. km 64+800

24. km 63+800

24. km 63+800

25. km 65+000

25. km 65+000

26. km 65+200

26. km 65+200

27. km 65+800

27. km 65+800

28. km 65+400

28. km 65+400

29. km 65+600

29. km 65+600

30. km 66+000

30. km 66+000

31. km 66+200

31. km 66+200

32. km 66+400

32. km 66+400

33. km 66+600

33. km 66+600

34. km 66+800

34. km 66+800

35. km 67+800

35. km 67+800

36. km 67+000

36. km 67+000

37. km 67+200

37. km 67+200

38. km 67+400

38. km 67+400

39. km 67+600

39. km 67+600

40. km 68+000

40. km 68+000

41. km 68+200

41. km 68+200

42. km 69+400

42. km 69+400

43. km 69+000

43. km 69+000

44. km 69+200

44. km 69+200

45. km 69+600

45. km 69+600

46. km 69+800

46. km 69+800

47. km 70+000

47. km 70+000

48. km 70+200

48. km 70+200

49. km 70+400

49. km 70+400

50. km 70+600

50. km 70+600

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo