Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 57+400

1. km 57+400

2. km 57+600

2. km 57+600

3. km 57+800

3. km 57+800

4. km 58+000

4. km 58+000

5. km 58+400

5. km 58+400

6. km 58+600

6. km 58+600

7. km 58+800

7. km 58+800

8. km 59+200

8. km 59+200

9. km 59+400

9. km 59+400

10. km 60+200

10. km 60+200

11. km 60+400

11. km 60+400

12. km 60+600

12. km 60+600

13. km 61+200

13. km 61+200

14. km 61+400

14. km 61+400

15. km 61+600

15. km 61+600

16. km 62+000

16. km 62+000

17. km 62+400

17. km 62+400

18. km 62+600

18. km 62+600

19. km 61+800

19. km 61+800

20. km 62+800

20. km 62+800

21. km 63+000

21. km 63+000

22. km 63+600

22. km 63+600

23. km 64+200

23. km 64+200

24. km 64+000

24. km 64+000

25. km 64+400

25. km 64+400

26. km 63+400

26. km 63+400

27. km 64+600

27. km 64+600

28. km 64+800

28. km 64+800

29. km 65+000

29. km 65+000

30. km 65+600

30. km 65+600

31. km 66+200

31. km 66+200

32. km 65+800

32. km 65+800

33. km 66+400

33. km 66+400

34. km 67+200

34. km 67+200

35. km 65+200

35. km 65+200

36. km 67+800

36. km 67+800

37. km 68+000

37. km 68+000

38. km 68+200

38. km 68+200

39. km 68+400

39. km 68+400

40. km 67+000

40. km 67+000

41. km 69+000

41. km 69+000

42. km 69+200

42. km 69+200

43. km 68+600

43. km 68+600

44. km 69+800

44. km 69+800

45. km 69+400

45. km 69+400

46. km 69+600

46. km 69+600

47. km 70+400

47. km 70+400

48. km 70+600

48. km 70+600

49. km 70+800

49. km 70+800

50. km 71+000

50. km 71+000

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo