Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 57+400

1. km 57+400

2. km 57+600

2. km 57+600

3. km 57+800

3. km 57+800

4. km 58+000

4. km 58+000

5. km 58+200

5. km 58+200

6. km 58+400

6. km 58+400

7. km 58+600

7. km 58+600

8. km 59+000

8. km 59+000

9. km 58+800

9. km 58+800

10. km 59+600

10. km 59+600

11. km 59+400

11. km 59+400

12. km 60+400

12. km 60+400

13. km 61+600

13. km 61+600

14. km 61+800

14. km 61+800

15. km 62+000

15. km 62+000

16. km 60+200

16. km 60+200

17. km 62+400

17. km 62+400

18. km 62+600

18. km 62+600

19. km 63+800

19. km 63+800

20. km 64+800

20. km 64+800

21. km 63+600

21. km 63+600

22. km 63+400

22. km 63+400

23. km 65+000

23. km 65+000

24. km 65+600

24. km 65+600

25. km 66+200

25. km 66+200

26. km 66+000

26. km 66+000

27. km 66+600

27. km 66+600

28. km 67+000

28. km 67+000

29. km 65+800

29. km 65+800

30. km 67+400

30. km 67+400

31. km 67+600

31. km 67+600

32. km 67+800

32. km 67+800

33. km 68+000

33. km 68+000

34. km 66+800

34. km 66+800

35. km 68+200

35. km 68+200

36. km 68+600

36. km 68+600

37. km 68+800

37. km 68+800

38. km 68+400

38. km 68+400

39. km 69+000

39. km 69+000

40. km 68+O00

40. km 68+O00

41. km 69+200

41. km 69+200

42. km 69+400

42. km 69+400

43. km 69+600

43. km 69+600

44. km 69+800

44. km 69+800

45. km 70+000

45. km 70+000

46. km 70+200

46. km 70+200

47. km 70+400

47. km 70+400

48. km 70+600

48. km 70+600

49. km 70+800

49. km 70+800

50. km 71+000

50. km 71+000

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo