Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 04.11.2019 r. Układanie warstwy nasypowej km 69+700

1. 04.11.2019 r. Układanie warstwy nasypowej km 69+700

2. 04.11.2019 r. Wymiana gruntu km 59+400

2. 04.11.2019 r. Wymiana gruntu km 59+400

3. 04.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600 (2)

3. 04.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600 (2)

4. 04.11.2019 r. Wykonywanie wykopu pod fundamenty obiektu WD-69,8

4. 04.11.2019 r. Wykonywanie wykopu pod fundamenty obiektu WD-69,8

5. 04.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600

5. 04.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600

6. 04.11.2019 r. Wykonywanie wykopu pod fundamenty obiektu WD-69,8 (2)

6. 04.11.2019 r. Wykonywanie wykopu pod fundamenty obiektu WD-69,8 (2)

7. 05.11.2019 r. Wykonywanie wykopu pod fundamenty obiektu WD-69,8

7. 05.11.2019 r. Wykonywanie wykopu pod fundamenty obiektu WD-69,8

8. 05.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600 (2)

8. 05.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600 (2)

9. 05.11.2019 r. Roboty przygotowawcze - obiekt MS-PZSp-61,7b

9. 05.11.2019 r. Roboty przygotowawcze - obiekt MS-PZSp-61,7b

10. 05.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600

10. 05.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600

11. 08.11.2019 r. Odhumusowywanie_km 54+800

11. 08.11.2019 r. Odhumusowywanie_km 54+800

12. 08.11.2019 r. Osuszanie gruntu - obiekt WD-63,8

12. 08.11.2019 r. Osuszanie gruntu - obiekt WD-63,8

13. 08.11.2019 r. Roboty przygotowawcze- obiekt WD-69,8

13. 08.11.2019 r. Roboty przygotowawcze- obiekt WD-69,8

14. 08.11.2019 r. Roboty przygotowawcze km 59+400

14. 08.11.2019 r. Roboty przygotowawcze km 59+400

15. 08.11.2019 r. Roboty przygotowawcze km 69+800

15. 08.11.2019 r. Roboty przygotowawcze km 69+800

16. 08.11.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince km 63+700

16. 08.11.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince km 63+700

17. 08.11.2019 r. Roboty przygotowawcze-obiekt PZSp-68,0

17. 08.11.2019 r. Roboty przygotowawcze-obiekt PZSp-68,0

18. 08.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 61+100

18. 08.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 61+100

19. 08.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+800

19. 08.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+800

20. 08.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+700

20. 08.11.2019 r. Wymiana gruntu km 62+700

21. 12.11.2019 r. Badanie VSS_km 57+700

21. 12.11.2019 r. Badanie VSS_km 57+700

22. 12.11.2019 r. Odhumusowywanie_km 57+500

22. 12.11.2019 r. Odhumusowywanie_km 57+500

23. 13.11.2019 r. Próbne wykonywanie grindingu na nawierzchniach betonowych na obiektach inżynierskich (2)

23. 13.11.2019 r. Próbne wykonywanie grindingu na nawierzchniach betonowych na obiektach inżynierskich (2)

24. 13.11.2019 r. Próbne wykonywanie grindingu na nawierzchniach betonowych na obiektach inżynierskich (3)

24. 13.11.2019 r. Próbne wykonywanie grindingu na nawierzchniach betonowych na obiektach inżynierskich (3)

25. 13.11.2019 r. Próbne wykonywanie grindingu na nawierzchniach betonowych na obiektach inżynierskich

25. 13.11.2019 r. Próbne wykonywanie grindingu na nawierzchniach betonowych na obiektach inżynierskich

26. 13.11.2019 r. Wykonywanie wykopu pod fundamenty obiektu WD-63,8

26. 13.11.2019 r. Wykonywanie wykopu pod fundamenty obiektu WD-63,8

27. 13.11.2019 r. Osuszanie gruntu przy obiekcie WD-63,8

27. 13.11.2019 r. Osuszanie gruntu przy obiekcie WD-63,8

28. 14.11.2019 r. Osuszanie gruntu przy obiekcie WD-63,8

28. 14.11.2019 r. Osuszanie gruntu przy obiekcie WD-63,8

29. 14.11.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZDdp-61,7a (2)

29. 14.11.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZDdp-61,7a (2)

30. 14.11.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZDdp-61,7a

30. 14.11.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZDdp-61,7a

31. 14.11.2019 r. Wykonywanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego- PZSp-59,4 (2)

31. 14.11.2019 r. Wykonywanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego- PZSp-59,4 (2)

32. 14.11.2019 r. Wykonywanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego- PZSp-59,4

32. 14.11.2019 r. Wykonywanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego- PZSp-59,4

33. 14.11.2019 r. Wymiana gruntu - obiekt MS-PZSp-61,7b

33. 14.11.2019 r. Wymiana gruntu - obiekt MS-PZSp-61,7b

34. 14.11.2019 r. Wymiana gruntu - obiekt WD-69,8

34. 14.11.2019 r. Wymiana gruntu - obiekt WD-69,8

35. 15.11.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince_km 61+600

35. 15.11.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince_km 61+600

36. 15.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+800

36. 15.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+800

37. 15.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego_km 61+100

37. 15.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego_km 61+100

38. 15.11.2019 r. Wymiana gruntu - obiekt MS-PZSp-61,7b

38. 15.11.2019 r. Wymiana gruntu - obiekt MS-PZSp-61,7b

39. 15.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 57+700

39. 15.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 57+700

40. 15.11.2019 r. Wymiana gruntu-obiekt WD-63,8

40. 15.11.2019 r. Wymiana gruntu-obiekt WD-63,8

41. 18.11.2019 r. Układanie betonu wyrównawczego pod fundamenty obiektu WD-63,8 (2)

41. 18.11.2019 r. Układanie betonu wyrównawczego pod fundamenty obiektu WD-63,8 (2)

42. 18.11.2019 r. Wykonywanie pali franki-obiekt MS-PZDdp-61,7a (2)

42. 18.11.2019 r. Wykonywanie pali franki-obiekt MS-PZDdp-61,7a (2)

43. 18.11.2019 r. Wykonywanie pali franki-obiekt MS-PZDdp-61,7a

43. 18.11.2019 r. Wykonywanie pali franki-obiekt MS-PZDdp-61,7a

44. 18.11.2019 r. Wymiana gruntu przy obiekcie MS-PZSp-61,7b

44. 18.11.2019 r. Wymiana gruntu przy obiekcie MS-PZSp-61,7b

45. 18.11.2019 r. Układanie zbrojenia ławy żelbetowej - obiekt PZMp-57,6

45. 18.11.2019 r. Układanie zbrojenia ławy żelbetowej - obiekt PZMp-57,6

46. 18.11.2019 r. Układanie betonu wyrównawczego pod fundamenty obiektu WD-63,8

46. 18.11.2019 r. Układanie betonu wyrównawczego pod fundamenty obiektu WD-63,8

47. 19.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego_km 60+800

47. 19.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego_km 60+800

48. 19.11.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem_km 60+100

48. 19.11.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem_km 60+100

49. 19.11.2019 r. Wykonywanie pali franki-obiekt MS-PZDdp-61,7a

49. 19.11.2019 r. Wykonywanie pali franki-obiekt MS-PZDdp-61,7a

50. 19.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+600

50. 19.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+600

51. 19.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 69+500

51. 19.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 69+500

52. 19.11.2019 r. Wykonywanie wykopów pod fundamenty obiektu WD-65,2

52. 19.11.2019 r. Wykonywanie wykopów pod fundamenty obiektu WD-65,2

53. 21.11.2019 r. Przygotowywanie zbrojenia i deskowania pod ławę fundamentową obiektu WD-63,8 (2)

53. 21.11.2019 r. Przygotowywanie zbrojenia i deskowania pod ławę fundamentową obiektu WD-63,8 (2)

54. 21.11.2019 r. Przygotowywanie zbrojenia i deskowania pod ławę fundamentową obiektu WD-63,8

54. 21.11.2019 r. Przygotowywanie zbrojenia i deskowania pod ławę fundamentową obiektu WD-63,8

55. 22.11.2019 r. Przygotowywanie zbrojenia i deskowania pod ławę fundamentową obiektu WD-63,8 (2)

55. 22.11.2019 r. Przygotowywanie zbrojenia i deskowania pod ławę fundamentową obiektu WD-63,8 (2)

56. 22.11.2019 r. Roboty przygotowawcze na DZ2 w km 1+500

56. 22.11.2019 r. Roboty przygotowawcze na DZ2 w km 1+500

57. 22.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego_km 60+800

57. 22.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego_km 60+800

58. 22.11.2019 r. Przygotowywanie zbrojenia i deskowania pod ławę fundamentową obiektu WD-63,8

58. 22.11.2019 r. Przygotowywanie zbrojenia i deskowania pod ławę fundamentową obiektu WD-63,8

59. 22.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 57+700

59. 22.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 57+700

60. 22.11.2019 r. Przygotowanie zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej obiektu WD-63,8 (3)

60. 22.11.2019 r. Przygotowanie zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej obiektu WD-63,8 (3)

61. 26.11.2019 r. Badanie zagęszczenia podłoża sondą dynamiczną - obiekt WD-63,8

61. 26.11.2019 r. Badanie zagęszczenia podłoża sondą dynamiczną - obiekt WD-63,8

62. 26.11.2019 r. Montaż zbrojenia na obiekcie WD-63,8

62. 26.11.2019 r. Montaż zbrojenia na obiekcie WD-63,8

63. 28.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego_km 68+500

63. 28.11.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego_km 68+500

64. 28.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+700

64. 28.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+700

65. 28.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 60+000

65. 28.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 60+000

66. 28.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 69+200

66. 28.11.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej_km 69+200

67. 28.11.2019 r. Roboty przygotowawcze - obiekt WD-69,8

67. 28.11.2019 r. Roboty przygotowawcze - obiekt WD-69,8

68. 29.11.2019 r. Betonowanie  ławy żelbetowej obiektu PZMp-60,5

68. 29.11.2019 r. Betonowanie ławy żelbetowej obiektu PZMp-60,5

69. 29.11.2019 r. Montaż zbrojenia i deskowanie pod ławę fundamentową obiektu PZSp-59,4

69. 29.11.2019 r. Montaż zbrojenia i deskowanie pod ławę fundamentową obiektu PZSp-59,4

70. 29.11.2019 r. Odhumusowywanie_km 63+200

70. 29.11.2019 r. Odhumusowywanie_km 63+200

71. 29.11.2019 r. Betonowanie ławy żelbetowej pod obiekt PZMp-69,4

71. 29.11.2019 r. Betonowanie ławy żelbetowej pod obiekt PZMp-69,4

72. 29.11.2019 r. Odhumusowywanie_km 67+900

72. 29.11.2019 r. Odhumusowywanie_km 67+900

73. 29.11.2019 r. Montaż zbrojenia i deskowanie pod ławę fundamentową obiektu PZSp-59,4 (2)

73. 29.11.2019 r. Montaż zbrojenia i deskowanie pod ławę fundamentową obiektu PZSp-59,4 (2)

74. 29.11.2019 r. Roboty branżowe_km 59+100

74. 29.11.2019 r. Roboty branżowe_km 59+100

75. 29.11.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince_km 58+900

75. 29.11.2019 r. Porządkowanie terenu po wycince_km 58+900

76. 29.11.2019 r. Roboty przygotowawcze na obiekcie PZMp-69,4

76. 29.11.2019 r. Roboty przygotowawcze na obiekcie PZMp-69,4

77. 29.11.2019 r. Roboty przygotowawcze na obiekcie PZMp-68,0

77. 29.11.2019 r. Roboty przygotowawcze na obiekcie PZMp-68,0

78. 29.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+600

78. 29.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+600

79. 29.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+700

79. 29.11.2019 r. Wymiana gruntu_km 62+700

80. 29.11.2019 r. Wykonywanie pali Franki_obiekt MS-PZSp-61,7b

80. 29.11.2019 r. Wykonywanie pali Franki_obiekt MS-PZSp-61,7b

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo