Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 03.12.2019 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej - obiekt PZSp-59,4

1. 03.12.2019 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej - obiekt PZSp-59,4

2. 03.12.2019 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej - obiekt WD-65,2

2. 03.12.2019 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej - obiekt WD-65,2

3. 03.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-61,7b

3. 03.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-61,7b

4. 03.12.2019 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej - obiekt PZSp-59,4

4. 03.12.2019 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej - obiekt PZSp-59,4

5. 03.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-61,7b (2)

5. 03.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-61,7b (2)

6. 04.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-61,7b

6. 04.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-61,7b

7. 04.12.2019 r. Betonowanie ławy fundamentowej - obiekt PZSp-59,4

7. 04.12.2019 r. Betonowanie ławy fundamentowej - obiekt PZSp-59,4

8. 06.12.2019 r. Montaż zbrojenia - obiekt WD-69,8

8. 06.12.2019 r. Montaż zbrojenia - obiekt WD-69,8

9. 06.12.2019 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej - obiekt PZSp-59,4

9. 06.12.2019 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej - obiekt PZSp-59,4

10. 06.12.2019 r. Odhumusowywanie km 57+500

10. 06.12.2019 r. Odhumusowywanie km 57+500

11. 06.12.2019 r. Odhumusowywanie km 68+100

11. 06.12.2019 r. Odhumusowywanie km 68+100

12. 06.12.2019 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 70+000 (2)

12. 06.12.2019 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 70+000 (2)

13. 06.12.2019 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 70+000

13. 06.12.2019 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 70+000

14. 06.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-61,7b

14. 06.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-61,7b

15. 06.12.2019 r. Przebudowa kolizji teletechnicznej km 59+500

15. 06.12.2019 r. Przebudowa kolizji teletechnicznej km 59+500

16. 06.12.2019 r. Układanie warstwy nasypowej km 57+800

16. 06.12.2019 r. Układanie warstwy nasypowej km 57+800

17. 06.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+900

17. 06.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+900

18. 06.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600

18. 06.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+600

19. 06.12.2019 r. Zagęszczanie podłoża km 68+300

19. 06.12.2019 r. Zagęszczanie podłoża km 68+300

20. 06.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+800

20. 06.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+800

21. 06.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-68,0

21. 06.12.2019 r. Wykonywanie pali franki - obiekt MS-PZSp-68,0

22. 09.12.2019 r. Pobranie próbek materiału do badań na oddziaływanie soli

22. 09.12.2019 r. Pobranie próbek materiału do badań na oddziaływanie soli

23. 09.12.2019 r. Pobranie próbek materiału do badań na oddziaływanie soli (2)

23. 09.12.2019 r. Pobranie próbek materiału do badań na oddziaływanie soli (2)

24. 11.12.2019 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt PZSp-59,4

24. 11.12.2019 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt PZSp-59,4

25. 11.12.2019 r. Przebudowa kolizji teletechnicznej km 59+600

25. 11.12.2019 r. Przebudowa kolizji teletechnicznej km 59+600

26. 11.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+900

26. 11.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+900

27. 11.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt PZSp-68,0

27. 11.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt PZSp-68,0

28. 11.12.2019 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt PZSp-59,4 (2)

28. 11.12.2019 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt PZSp-59,4 (2)

29. 13.12.2019 r. Odhumusowywanie km 59+400

29. 13.12.2019 r. Odhumusowywanie km 59+400

30. 13.12.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+200

30. 13.12.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+200

31. 13.12.2019 r. Odhumusowywanie km 70+800

31. 13.12.2019 r. Odhumusowywanie km 70+800

32. 13.12.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+300

32. 13.12.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+300

33. 13.12.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+400

33. 13.12.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+400

34. 13.12.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+300 (2)

34. 13.12.2019 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+300 (2)

35. 13.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt MS-PZSp-61,7b

35. 13.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt MS-PZSp-61,7b

36. 13.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+800

36. 13.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+800

37. 13.12.2019 r. Układanie warstwy nasypowej km 69+300

37. 13.12.2019 r. Układanie warstwy nasypowej km 69+300

38. 13.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+900

38. 13.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+900

39. 13.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+300

39. 13.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+300

40. 13.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt MS-PZSp-68,0

40. 13.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt MS-PZSp-68,0

41. 13.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+900 (2)

41. 13.12.2019 r. Wymiana gruntu km 62+900 (2)

42. 16.12.2019 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt WD-69,8

42. 16.12.2019 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt WD-69,8

43. 16.12.2019 r. Montaż ścianek szczelnych obiekt WD-65,2

43. 16.12.2019 r. Montaż ścianek szczelnych obiekt WD-65,2

44. 16.12.2019 r. Roboty przygotowawcze obiekt WD-65,2

44. 16.12.2019 r. Roboty przygotowawcze obiekt WD-65,2

45. 16.12.2019 r. Montaż elementów prefabrykowanych obiekt PZMp-69,4

45. 16.12.2019 r. Montaż elementów prefabrykowanych obiekt PZMp-69,4

46. 16.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt MS-PZSp-68,0

46. 16.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt MS-PZSp-68,0

47. 16.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt MS-PZSp-61,7b

47. 16.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt MS-PZSp-61,7b

48. 19.12.2019 r. Odhumusowywanie km 63+100

48. 19.12.2019 r. Odhumusowywanie km 63+100

49. 19.12.2019 r. Roboty ziemne km 67+900

49. 19.12.2019 r. Roboty ziemne km 67+900

50. 19.12.2019 r. Odhumusowywanie km 67+600

50. 19.12.2019 r. Odhumusowywanie km 67+600

51. 19.12.2019 r. Roboty ziemne km 68+100

51. 19.12.2019 r. Roboty ziemne km 68+100

52. 19.12.2019 r. Wykonywanie badań sondą dynamiczną obiekt PZMp-62,8

52. 19.12.2019 r. Wykonywanie badań sondą dynamiczną obiekt PZMp-62,8

53. 19.12.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 60+100

53. 19.12.2019 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 60+100

54. 19.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt WD-60,3

54. 19.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt WD-60,3

55. 19.12.2019 r. Roboty przygotowawcze pod wykonanie fundamentu obiekt WD-65,2

55. 19.12.2019 r. Roboty przygotowawcze pod wykonanie fundamentu obiekt WD-65,2

56. 19.12.2019 r. Wymiana gruntu 62+800

56. 19.12.2019 r. Wymiana gruntu 62+800

57. 19.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+200

57. 19.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+200

58. 19.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+500

58. 19.12.2019 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+500

59. 19.12.2019 r. Wykonywanie robót melioracyjnych km 59+600

59. 19.12.2019 r. Wykonywanie robót melioracyjnych km 59+600

60. 19.12.2019 r. Wymiana gruntu 62+600

60. 19.12.2019 r. Wymiana gruntu 62+600

61. 20.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt WD-60,3

61. 20.12.2019 r. Wykonywanie pali franki obiekt WD-60,3

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo