Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 08.01.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-65,2

1. 08.01.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-65,2

2. 08.01.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-65,2

2. 08.01.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-65,2

3. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt MS-PZDdp-61,7a

3. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt MS-PZDdp-61,7a

4. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt MS-PZDdp-61,7b

4. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt MS-PZDdp-61,7b

5. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt MS-PZDdp-61,7b (2)

5. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt MS-PZDdp-61,7b (2)

6. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali-obiekt MS-PZDdp-61,7a

6. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali-obiekt MS-PZDdp-61,7a

7. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt MS-PZSp-61,7b

7. 08.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt MS-PZSp-61,7b

8. 08.01.2020 r. Roboty porządkowe przy rozbiórce obiektu budowlanego km 61+500

8. 08.01.2020 r. Roboty porządkowe przy rozbiórce obiektu budowlanego km 61+500

9. 08.01.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 61+500

9. 08.01.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 61+500

10. 08.01.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego w km 61+500

10. 08.01.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego w km 61+500

11. 09.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt PZSp-68,0

11. 09.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt PZSp-68,0

12. 09.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt PZSp-68,0

12. 09.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt PZSp-68,0

13. 10.01.2020 r. Montaż ścianki szczelnej km 61+700

13. 10.01.2020 r. Montaż ścianki szczelnej km 61+700

14. 10.01.2020 r. Próbne obciążenie pali-obiekt MS-PZDdp-61,7a

14. 10.01.2020 r. Próbne obciążenie pali-obiekt MS-PZDdp-61,7a

15. 10.01.2020 r. Roboty porządkowe km 66+400

15. 10.01.2020 r. Roboty porządkowe km 66+400

16. 10.01.2020 r. Roboty ziemne obiekt MS-PZSp-61,7b

16. 10.01.2020 r. Roboty ziemne obiekt MS-PZSp-61,7b

17. 10.01.2020 r. Roboty ziemne przepust w km 68+000

17. 10.01.2020 r. Roboty ziemne przepust w km 68+000

18. 10.01.2020 r. Rozładunek barier betonowych km 64+800

18. 10.01.2020 r. Rozładunek barier betonowych km 64+800

19. 10.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+400

19. 10.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+400

20. 10.01.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 61+500

20. 10.01.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 61+500

21. 15.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania podpory obiekt WD-65,2

21. 15.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania podpory obiekt WD-65,2

22. 15.01.2020 r. Montaż zbrojenia słupów obiekt WD-69,8

22. 15.01.2020 r. Montaż zbrojenia słupów obiekt WD-69,8

23. 15.01.2020 r. Montaż zbrojenia przyczółka obiektu WD-65,2

23. 15.01.2020 r. Montaż zbrojenia przyczółka obiektu WD-65,2

24. 16.01.2020 r. Próbne obciążenie pali  PZSp-68,0

24. 16.01.2020 r. Próbne obciążenie pali PZSp-68,0

25. 16.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt PZSp-68,0

25. 16.01.2020 r. Próbne obciążenie pali obiekt PZSp-68,0

26. 16.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+800

26. 16.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+800

27. 17.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-65,2

27. 17.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-65,2

28. 17.01.2020 r. Montaż zbrojenia przyczółka obiekt WD-63,8

28. 17.01.2020 r. Montaż zbrojenia przyczółka obiekt WD-63,8

29. 17.01.2020 r. Montaż zbrojenia słupów obiektu WD-65,2

29. 17.01.2020 r. Montaż zbrojenia słupów obiektu WD-65,2

30. 17.01.2020 r. Odhumusowywanie km 63+700

30. 17.01.2020 r. Odhumusowywanie km 63+700

31. 17.01.2020 r. Przygotowanie powierzchni na styku ławy i słupa obiekt WD-69,8

31. 17.01.2020 r. Przygotowanie powierzchni na styku ławy i słupa obiekt WD-69,8

32. 17.01.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 67+700

32. 17.01.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 67+700

33. 17.01.2020 r. Montaż zbrojenia przyczółka WD-63,8

33. 17.01.2020 r. Montaż zbrojenia przyczółka WD-63,8

34. 17.01.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 67+900

34. 17.01.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 67+900

35. 17.01.2020 r. Wykonywanie wykopu fundamentowego obiekt MS-PZDdp-61,7a

35. 17.01.2020 r. Wykonywanie wykopu fundamentowego obiekt MS-PZDdp-61,7a

36. 17.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+700

36. 17.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+700

37. 17.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

37. 17.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

38. 17.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+700

38. 17.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+700

39. 17.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

39. 17.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

40. 17.01.2020 r. Wykonywanie wykopu fundamentowegoobiekt PZSp-68,0

40. 17.01.2020 r. Wykonywanie wykopu fundamentowegoobiekt PZSp-68,0

41. 20.01.2020 r. Montaż zbrojenia ławy żelbetowej obiekt PZM-62,8

41. 20.01.2020 r. Montaż zbrojenia ławy żelbetowej obiekt PZM-62,8

42. 20.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+700

42. 20.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+700

43. 21.01,2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

43. 21.01,2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

44. 21.01.2020 r. Montaż deskowania słupów obiekt WD-65,2

44. 21.01.2020 r. Montaż deskowania słupów obiekt WD-65,2

45. 21.01.2020 r. Montaż barier betonowych km 64+800

45. 21.01.2020 r. Montaż barier betonowych km 64+800

46. 21.01.2020 r. Odhumusowywanie km 61+200

46. 21.01.2020 r. Odhumusowywanie km 61+200

47. 21.01.2020 r. Odhumusowywanie km 63+900

47. 21.01.2020 r. Odhumusowywanie km 63+900

48. 21.01.2020 r. Odhumusowywanie km 61+300

48. 21.01.2020 r. Odhumusowywanie km 61+300

49. 21.01.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 58+700

49. 21.01.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 58+700

50. 21.01.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 67+900

50. 21.01.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 67+900

51. 21.01.2020 r. Próbne obciążenie pali franki obiekt WD-60,3

51. 21.01.2020 r. Próbne obciążenie pali franki obiekt WD-60,3

52. 21.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+900

52. 21.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+900

53. 21.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

53. 21.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

54. 22.01.2020 r. Wykonywanie wykopu fundamentowego obiekt KP-58,8

54. 22.01.2020 r. Wykonywanie wykopu fundamentowego obiekt KP-58,8

55. 24.01.2020 r. Odhumusowywanie km 64+500

55. 24.01.2020 r. Odhumusowywanie km 64+500

56. 24.01.2020 r. Odhumusowywanie km 61+100

56. 24.01.2020 r. Odhumusowywanie km 61+100

57. 24.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+900

57. 24.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+900

58. 24.01.2020 r. Wywóz humusu km 63+600

58. 24.01.2020 r. Wywóz humusu km 63+600

59. 24.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

59. 24.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

60. 24.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

60. 24.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

61. 27.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-63,8

61. 27.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-63,8

62. 27.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt MS-PZDdp-61,7a

62. 27.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt MS-PZDdp-61,7a

63. 29.01.2020 r. Montaż barier betonowych obiekt WD-66,9

63. 29.01.2020 r. Montaż barier betonowych obiekt WD-66,9

64. 30.01.2020 r. Montaż elementów prefabrykowanych obiekt PZMp-57,6

64. 30.01.2020 r. Montaż elementów prefabrykowanych obiekt PZMp-57,6

65. 30.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt WD-69,8

65. 30.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt WD-69,8

66. 30.01.2020 r. Roboty ziemne km 57+600

66. 30.01.2020 r. Roboty ziemne km 57+600

67. 30.01.2020 r. Odhumusowywanie km 61+500

67. 30.01.2020 r. Odhumusowywanie km 61+500

68. 30.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+700

68. 30.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+700

69. 30.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+800

69. 30.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+800

70. 30.01.2020 r. Wywóz humusu km 68+000

70. 30.01.2020 r. Wywóz humusu km 68+000

71. 30.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

71. 30.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

72. 30.01.2020 r. Układanie warstwy nasypowej km 67+800

72. 30.01.2020 r. Układanie warstwy nasypowej km 67+800

73. 30.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

73. 30.01.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

74. 30.01.2020 r. Układanie warstwy nasypowej km 57+500

74. 30.01.2020 r. Układanie warstwy nasypowej km 57+500

75. 31.01.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt MS-PZSp-61,7b

75. 31.01.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt MS-PZSp-61,7b

76. 31.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt WD-69,8

76. 31.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt WD-69,8

77. 31.01.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt PZSp-68,0

77. 31.01.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt PZSp-68,0

78. 31.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-65,2

78. 31.01.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-65,2

79. 31.01.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej PZSp-68,0

79. 31.01.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej PZSp-68,0

80. 31.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+800

80. 31.01.2020 r. Wymiana gruntu km 62+800

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo