Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 03.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-63,8

1. 03.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-63,8

2. 03.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania WD-63,8

2. 03.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania WD-63,8

3. 04.02.2020 r. Montaż zbrojenia przyczółka obiekt WD-63,8

3. 04.02.2020 r. Montaż zbrojenia przyczółka obiekt WD-63,8

4. 05.02.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt PZSp-68,0

4. 05.02.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt PZSp-68,0

5. 06.02.2020 r. Montaż deskowania słupów obiekt WD-63,8

5. 06.02.2020 r. Montaż deskowania słupów obiekt WD-63,8

6. 06.02.2020 r. Roboty przygotowawcze obiekt PZMp-57.6

6. 06.02.2020 r. Roboty przygotowawcze obiekt PZMp-57.6

7. 06.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-65,2

7. 06.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka obiekt WD-65,2

8. 06.02.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-66,9

8. 06.02.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-66,9

9. 06.02.2020 r. Roboty przygotowawcze obiekt PZMp-69.4

9. 06.02.2020 r. Roboty przygotowawcze obiekt PZMp-69.4

10. 07.02.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 67+900

10. 07.02.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 67+900

11. 07.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+200

11. 07.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+200

12. 07.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

12. 07.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

13. 07.02.2020 r. Odhumusowywanie km 65+200

13. 07.02.2020 r. Odhumusowywanie km 65+200

14. 07.02.2020 r. Wymiana gruntu km 62+800

14. 07.02.2020 r. Wymiana gruntu km 62+800

15. 07.02.2020 r. Odhumusowywanie km 69+900

15. 07.02.2020 r. Odhumusowywanie km 69+900

16. 07.02.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 69+300

16. 07.02.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 69+300

17. 07.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+900

17. 07.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+900

18. 07.02.2020 r. Zasypywanie wykopu fundamentowego z zagęszczeniem obiekt PZSp-59,4

18. 07.02.2020 r. Zasypywanie wykopu fundamentowego z zagęszczeniem obiekt PZSp-59,4

19. 07.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt WD-69,8

19. 07.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt WD-69,8

20. 07.02.2020 r. Wywóz humusu km 60+600

20. 07.02.2020 r. Wywóz humusu km 60+600

21. 10.02.2020 r. Betonowanie słupów obiekt WD-63,8

21. 10.02.2020 r. Betonowanie słupów obiekt WD-63,8

22. 10.02.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-66,9

22. 10.02.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-66,9

23. 10.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej WD-66,9

23. 10.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej WD-66,9

24. 12.02.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia przyczółka obiekt WD-69,8

24. 12.02.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia przyczółka obiekt WD-69,8

25. 12.02.2020 r. Odhumusowywanie km 65+500

25. 12.02.2020 r. Odhumusowywanie km 65+500

26. 12.02.2020 r. Roboty branżowe km 70+900

26. 12.02.2020 r. Roboty branżowe km 70+900

27. 12.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+600

27. 12.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+600

28. 12.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+600 (2)

28. 12.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+600 (2)

29. 12.02.2020 r. Odhumusowywanie km 65+400

29. 12.02.2020 r. Odhumusowywanie km 65+400

30. 12.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

30. 12.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

31. 12.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+400

31. 12.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+400

32. 12.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

32. 12.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

33. 12.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+800

33. 12.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+800

34. 13.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka WD-65,2

34. 13.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka WD-65,2

35. 13.02.2020 r. Rozformowywanie słupów obiekt WD-63,8

35. 13.02.2020 r. Rozformowywanie słupów obiekt WD-63,8

36. 14.02.2020 r. Odhumusowywanie km 61+000

36. 14.02.2020 r. Odhumusowywanie km 61+000

37. 14.02.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 68+300

37. 14.02.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 68+300

38. 14.02.2020 r. Odhumusowywanie km 70+300

38. 14.02.2020 r. Odhumusowywanie km 70+300

39. 14.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+400

39. 14.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+400

40. 14.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

40. 14.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

41. 17.02.2020 r. Montaż deskowania podpór PZSp-59,4

41. 17.02.2020 r. Montaż deskowania podpór PZSp-59,4

42. 17.02.2020 r. Betonowanie przyczółka WD-65,2

42. 17.02.2020 r. Betonowanie przyczółka WD-65,2

43. 18.02.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WD-66,9

43. 18.02.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WD-66,9

44. 18.02.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt WD-66,9

44. 18.02.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt WD-66,9

45. 18.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

45. 18.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

46. 18.02.2020 r. Montaż deskowania podpór MS-PZSp-61,7b

46. 18.02.2020 r. Montaż deskowania podpór MS-PZSp-61,7b

47. 20.02.2020 r. Montaż przepustu km 65+800

47. 20.02.2020 r. Montaż przepustu km 65+800

48. 20.02.2020 r. Zagęszczanie gruntu pod przepust km 65+800

48. 20.02.2020 r. Zagęszczanie gruntu pod przepust km 65+800

49. 21.02.2020 r. Formowanie nasypu km 69+500

49. 21.02.2020 r. Formowanie nasypu km 69+500

50. 21.02.2020 r. Montaż zbrojenia ścian ramy PZSp-64,9

50. 21.02.2020 r. Montaż zbrojenia ścian ramy PZSp-64,9

51. 21.02.2020 r. Roboty branżowe km 69+300

51. 21.02.2020 r. Roboty branżowe km 69+300

52. 21.02.2020 r. Betonowanie przyczółka PZSp-59,4

52. 21.02.2020 r. Betonowanie przyczółka PZSp-59,4

53. 21.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

53. 21.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

54. 21.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700 (2)

54. 21.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700 (2)

55. 21.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700 (3)

55. 21.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700 (3)

56. 21.02.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 69+400

56. 21.02.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 69+400

57. 21.02.2020 r. Wywóz humusu km 59+100

57. 21.02.2020 r. Wywóz humusu km 59+100

58. 21.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+500

58. 21.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+500

59. 21.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+600

59. 21.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+600

60. 21.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+700

60. 21.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+700

61. 24.02.2020 r. Betonowanie elementu wylotowego obiekt PZM-69,4

61. 24.02.2020 r. Betonowanie elementu wylotowego obiekt PZM-69,4

62. 24.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania podpory obiekt WD-66,9

62. 24.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania podpory obiekt WD-66,9

63. 25.02.2020 r. Formowanie rowu odwadniającego km 63+100

63. 25.02.2020 r. Formowanie rowu odwadniającego km 63+100

64. 27.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

64. 27.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

65. 27.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700 (2)

65. 27.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700 (2)

66. 27.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu MS-PZSp-61,7b

66. 27.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu MS-PZSp-61,7b

67. 27.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu obiekt MS-PZSp-61,7b

67. 27.02.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu obiekt MS-PZSp-61,7b

68. 28.02.2020 r. Montaż deskowania ścian obiekt PZSp-64,9

68. 28.02.2020 r. Montaż deskowania ścian obiekt PZSp-64,9

69. 28.02.2020 r. Betonowanie korpusu obiekt MS-PZSp-61,7b

69. 28.02.2020 r. Betonowanie korpusu obiekt MS-PZSp-61,7b

70. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 61+900

70. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 61+900

71. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 62+000

71. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 62+000

72. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 66+300

72. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 66+300

73. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 66+400

73. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 66+400

74. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 61+400

74. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 61+400

75. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 66+500

75. 28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 66+500

76. 28.02.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 68+800

76. 28.02.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 68+800

77. 28.02.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 65+600

77. 28.02.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 65+600

78. 28.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

78. 28.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

79. 28.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700 (2)

79. 28.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700 (2)

80. 28.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+700

80. 28.02.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+700

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo