Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 02.03.2020 r. Betonowanie korpusu obiekt PZSp-59,4

1. 02.03.2020 r. Betonowanie korpusu obiekt PZSp-59,4

2. 02.03.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-60,3

2. 02.03.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej obiekt WD-60,3

3. 03.03.2020 r. Układanie warstwy nasypowej droga Dz2

3. 03.03.2020 r. Układanie warstwy nasypowej droga Dz2

4. 03.03.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt PZSp-68,0

4. 03.03.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania obiekt PZSp-68,0

5. 05.03.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt KP-58,8

5. 05.03.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt KP-58,8

6. 05.03.2020 r. Odhumusowywanie km 62+000

6. 05.03.2020 r. Odhumusowywanie km 62+000

7. 05.03.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej obiekt KP-58,8

7. 05.03.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej obiekt KP-58,8

8. 05.03.2020 r. Roboty ziemne km 62+000

8. 05.03.2020 r. Roboty ziemne km 62+000

9. 05.03.2020 r. Odhumusowywanie km 70+800

9. 05.03.2020 r. Odhumusowywanie km 70+800

10. 05.03.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 68+800

10. 05.03.2020 r. Rozbiórka obiektu budowlanego km 68+800

11. 05.03.2020 r. Odhumusowywanie km 62+000

11. 05.03.2020 r. Odhumusowywanie km 62+000

12. 06.03.2020 r. Odhumusowywanie km 63+700

12. 06.03.2020 r. Odhumusowywanie km 63+700

13. 06.03.2020 r. Odhumusowywanie km 70+900

13. 06.03.2020 r. Odhumusowywanie km 70+900

14. 06.03.2020 r. Odhumusowywanie km 65+900

14. 06.03.2020 r. Odhumusowywanie km 65+900

15. 06.03.2020 r. Roboty ziemne km 62+000

15. 06.03.2020 r. Roboty ziemne km 62+000

16. 06.03.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 62+000

16. 06.03.2020 r. Wykonywanie warstwy nasypowej km 62+000

17. 06.03.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

17. 06.03.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

18. 06.03.2020 r. Odhumusowywanie km 63+600

18. 06.03.2020 r. Odhumusowywanie km 63+600

19. 06.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+800

19. 06.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+800

20. 06.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+000

20. 06.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+000

21. 10.03.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem droga Dz2

21. 10.03.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem droga Dz2

22. 11.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej droga Dz2

22. 11.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej droga Dz2

23. 13.03.2020 r. Formowanie nasypu km 57+700

23. 13.03.2020 r. Formowanie nasypu km 57+700

24. 13.03.2020 r. Betonowanie ścian podpory MS-PZSp-61,7b

24. 13.03.2020 r. Betonowanie ścian podpory MS-PZSp-61,7b

25. 13.03.2020 r. Montaż deskowań obiekt WD-66,9

25. 13.03.2020 r. Montaż deskowań obiekt WD-66,9

26. 13.03.2020 r. Formowanie nasypu km 67+900

26. 13.03.2020 r. Formowanie nasypu km 67+900

27. 13.03.2020 r. Montaż przepustu PZMp-61,7

27. 13.03.2020 r. Montaż przepustu PZMp-61,7

28. 13.03.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7a

28. 13.03.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7a

29. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 65+300

29. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 65+300

30. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 62+100

30. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 62+100

31. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 66+800

31. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 66+800

32. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 64+000

32. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 64+000

33. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 70+800

33. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 70+800

34. 13.03.2020 r. Roboty ziemne km 64+100

34. 13.03.2020 r. Roboty ziemne km 64+100

35. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 66+900

35. 13.03.2020 r. Odhumusowywanie km 66+900

36. 13.03.2020 r. Roboty branżowe km 68+500

36. 13.03.2020 r. Roboty branżowe km 68+500

37. 13.03.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 65+500

37. 13.03.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 65+500

38. 13.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+000

38. 13.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+000

39. 13.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+700

39. 13.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+700

40. 13.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+700

40. 13.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+700

41. 17.03.2020 r. Formowanie i zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+900

41. 17.03.2020 r. Formowanie i zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+900

42. 17.03.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścian KP_58,8

42. 17.03.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścian KP_58,8

43. 17.03.2020 r. Montaż zbrojenia skrzydła obiekt MS-PZSp-61,7b

43. 17.03.2020 r. Montaż zbrojenia skrzydła obiekt MS-PZSp-61,7b

44. 17.03.2020 r. Odhumusowywanie km 64+600

44. 17.03.2020 r. Odhumusowywanie km 64+600

45. 17.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+600

45. 17.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+600

46. 17.03.2020 r. Wywóz humusu km 59+000

46. 17.03.2020 r. Wywóz humusu km 59+000

47. 17.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+900

47. 17.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+900

48. 17.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+400

48. 17.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+400

49. 19.03.2020 r. Formowanie nasypu droga Dz2

49. 19.03.2020 r. Formowanie nasypu droga Dz2

50. 20.03.2020 r. Formowanie i zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+900

50. 20.03.2020 r. Formowanie i zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+900

51. 20.03.2020 r. Formowanie i zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

51. 20.03.2020 r. Formowanie i zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

52. 20.03.2020 r. Odhumusowywanie km 64+800

52. 20.03.2020 r. Odhumusowywanie km 64+800

53. 20.03.2020 r. Odhumusowywanie km 63+200

53. 20.03.2020 r. Odhumusowywanie km 63+200

54. 20.03.2020 r. Roboty ziemne-węzeł Dłużniewo km 62+000

54. 20.03.2020 r. Roboty ziemne-węzeł Dłużniewo km 62+000

55. 20.03.2020 r. Roboty ziemne km 62+000

55. 20.03.2020 r. Roboty ziemne km 62+000

56. 20.03.2020 r. Odhumusowywanie km 66+500

56. 20.03.2020 r. Odhumusowywanie km 66+500

57. 20.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+600

57. 20.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+600

58. 20.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+800

58. 20.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+800

59. 20.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+600

59. 20.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+600

60. 20.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+900

60. 20.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+900

61. 23.03.2020 r. Odhumusowywanie km 69+700

61. 23.03.2020 r. Odhumusowywanie km 69+700

62. 23.03.2020 r. Profilowanie podłoża km 67+600

62. 23.03.2020 r. Profilowanie podłoża km 67+600

63. 23.03.2020 r. Odhumusowywanie km 69+800

63. 23.03.2020 r. Odhumusowywanie km 69+800

64. 23.03.2020 r. Transport humusu km 70+900

64. 23.03.2020 r. Transport humusu km 70+900

65. 23.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+700

65. 23.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+700

66. 23.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

66. 23.03.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

67. 23.03.2020 r.Odhumusowywanie km 64+800

67. 23.03.2020 r.Odhumusowywanie km 64+800

68. 25.03.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie przepustu PZMp-60,5a

68. 25.03.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie przepustu PZMp-60,5a

69. 25.03.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie przepustu PZMp-57,6

69. 25.03.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie przepustu PZMp-57,6

70. 26.03.2020 .r Montaż deskowania i zbrojenia przyczółka PZSp-68,0

70. 26.03.2020 .r Montaż deskowania i zbrojenia przyczółka PZSp-68,0

71. 27.03.2020 r. Odhumusowywanie km 70+900

71. 27.03.2020 r. Odhumusowywanie km 70+900

72. 27.03.2020 r. Profilowanie podłoża km 70+200

72. 27.03.2020 r. Profilowanie podłoża km 70+200

73. 27.03.2020 r. Wykonywanie kolizji energetycznej km 60+300

73. 27.03.2020 r. Wykonywanie kolizji energetycznej km 60+300

74. 27.03.2020 r. Roboty ziemne droga Dz2

74. 27.03.2020 r. Roboty ziemne droga Dz2

75. 27.03.2020 r. Wykonywanie stabilizacji gruntu km 65+100

75. 27.03.2020 r. Wykonywanie stabilizacji gruntu km 65+100

76. 27.03.2020 r. Wymiana gruntu km 61+800

76. 27.03.2020 r. Wymiana gruntu km 61+800

77. 27.03.2020 r. Zagęszczanie nasypu pod łącznicę węzeł Dłużniewo

77. 27.03.2020 r. Zagęszczanie nasypu pod łącznicę węzeł Dłużniewo

78. 27.03.2020 r. Wywóz humusu km 71+000

78. 27.03.2020 r. Wywóz humusu km 71+000

79. 27.03.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

79. 27.03.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

80. 27.03.2020 r. Zagęszczanie zastabilizowanego gruntu km 65+000

80. 27.03.2020 r. Zagęszczanie zastabilizowanego gruntu km 65+000

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo