Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.04.2020 r. Badania gruntu sondą dynamiczną obiekt WD-66,9

1. 01.04.2020 r. Badania gruntu sondą dynamiczną obiekt WD-66,9

2. 01.04.2020 r. Demontaż ścianek szczelnych MS-PZSp-61,7b

2. 01.04.2020 r. Demontaż ścianek szczelnych MS-PZSp-61,7b

3. 03.04.2020 r. Formowanie nasypu km 57+600

3. 03.04.2020 r. Formowanie nasypu km 57+600

4. 03.04.2020 r. Formowanie nasypu km 69+900

4. 03.04.2020 r. Formowanie nasypu km 69+900

5. 03.04.2020 r. Odhumusowywanie km 68+900

5. 03.04.2020 r. Odhumusowywanie km 68+900

6. 03.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 71+000

6. 03.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 71+000

7. 03.04.2020 r. Prace archeologiczne km 69+000

7. 03.04.2020 r. Prace archeologiczne km 69+000

8. 03.04.2020 r. Profilowanie podłoża km 70+900

8. 03.04.2020 r. Profilowanie podłoża km 70+900

9. 03.04.2020 r. Reprofilowanie podłoża km 67+100

9. 03.04.2020 r. Reprofilowanie podłoża km 67+100

10. 03.04.2020 r. Wykonywanie izolacji studni kanalizacji deszczowej km 70+800

10. 03.04.2020 r. Wykonywanie izolacji studni kanalizacji deszczowej km 70+800

11. 03.04.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 70+700

11. 03.04.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 70+700

12. 03.04.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

12. 03.04.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

13. 03.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+900

13. 03.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+900

14. 03.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+900 (2)

14. 03.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+900 (2)

15. 03.04.2020 r. Wykonywanie pali franki obiekt WS-62,0

15. 03.04.2020 r. Wykonywanie pali franki obiekt WS-62,0

16. 03.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+800

16. 03.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+800

17. 03.04.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie kolejnych warstw przepustu PZM-69,4

17. 03.04.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie kolejnych warstw przepustu PZM-69,4

18. 03.04.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 68+400

18. 03.04.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 68+400

19. 03.04.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie przepustu PZMp-57.6

19. 03.04.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie przepustu PZMp-57.6

20. 03.04.2020 r.Roboty ziemne km 71+100

20. 03.04.2020 r.Roboty ziemne km 71+100

21. 06.04.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścian MS-PZDdp-61,7a

21. 06.04.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścian MS-PZDdp-61,7a

22. 08.04.2020 r. Formowanie nasypu km 69+400

22. 08.04.2020 r. Formowanie nasypu km 69+400

23. 08.04.2020 r. Betonowanie elementu wylotowego obiekt PZMp-62,8

23. 08.04.2020 r. Betonowanie elementu wylotowego obiekt PZMp-62,8

24. 08.04.2020 r. Montaż deskowania ścian MS-PZDdp-61,7a

24. 08.04.2020 r. Montaż deskowania ścian MS-PZDdp-61,7a

25. 08.04.2020 r. Formowanie nasypu km 69+700

25. 08.04.2020 r. Formowanie nasypu km 69+700

26. 08.04.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej WD-63,8

26. 08.04.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej WD-63,8

27. 08.04.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 58+800

27. 08.04.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 58+800

28. 08.04.2020 r. Transport humusu km 70+800

28. 08.04.2020 r. Transport humusu km 70+800

29. 08.04.2020 r. Wykonywanie podbudowy (MCE) droga Dz2 km 1+500

29. 08.04.2020 r. Wykonywanie podbudowy (MCE) droga Dz2 km 1+500

30. 08.04.2020 r. Wykonywanie podbudowy (MCE) droga Dz2 km 1+600

30. 08.04.2020 r. Wykonywanie podbudowy (MCE) droga Dz2 km 1+600

31. 08.04.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 58+700

31. 08.04.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 58+700

32. 08.04.2020 r. Wykonywanie podbudowy (MCE)-droga Dz2 km 1+600

32. 08.04.2020 r. Wykonywanie podbudowy (MCE)-droga Dz2 km 1+600

33. 08.04.2020 r. Wykonywanie podbudowy (MCE)-droga Dz2 km 1+500

33. 08.04.2020 r. Wykonywanie podbudowy (MCE)-droga Dz2 km 1+500

34. 08.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+900

34. 08.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+900

35. 08.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+900 (2)

35. 08.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+900 (2)

36. 08.04.2020 r. Wywóz humusu km 68+500

36. 08.04.2020 r. Wywóz humusu km 68+500

37. 08.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+800

37. 08.04.2020 r. Wymiana gruntu km 61+800

38. 08.04.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 65+700

38. 08.04.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 65+700

39. 08.04.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu pod przepust  PZMp-62,8a

39. 08.04.2020 r. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu pod przepust PZMp-62,8a

40. 09.04.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WD-63,8

40. 09.04.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WD-63,8

41. 15.04.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZSp-61,7b

41. 15.04.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZSp-61,7b

42. 15.04.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZSp-61,7b (2)

42. 15.04.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZSp-61,7b (2)

43. 16.04.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZSp-61,7b

43. 16.04.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZSp-61,7b

44. 16.04.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZSp-61,7b (2)

44. 16.04.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZSp-61,7b (2)

45. 17.04.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej Dz nr 1 km 1+100

45. 17.04.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej Dz nr 1 km 1+100

46. 17.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 68+200

46. 17.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 68+200

47. 17.04.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścianek zaplecznych PZSp-68,0

47. 17.04.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścianek zaplecznych PZSp-68,0

48. 17.04.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej  km 70+500

48. 17.04.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej km 70+500

49. 17.04.2020 r. Roboty ziemne km 61+600

49. 17.04.2020 r. Roboty ziemne km 61+600

50. 17.04.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużeniwo km 61+900

50. 17.04.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużeniwo km 61+900

51. 17.04.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 70+600

51. 17.04.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 70+600

52. 17.04.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 71+100

52. 17.04.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 71+100

53. 17.04.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+600

53. 17.04.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 68+600

54. 17.04.2020 r. Wykonywanie kolizji teletechnicznej km 69+100

54. 17.04.2020 r. Wykonywanie kolizji teletechnicznej km 69+100

55. 17.04.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 65+800

55. 17.04.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 65+800

56. 17.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 5 km 2+500

56. 17.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 5 km 2+500

57. 17.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 70+500

57. 17.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 70+500

58. 17.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+500

58. 17.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+500

59. 17.04.2020 r. Załadunek materiału na nasyp km 68+700

59. 17.04.2020 r. Załadunek materiału na nasyp km 68+700

60. 17.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+200

60. 17.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+200

61. 20.04.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt WD-63,8

61. 20.04.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej obiekt WD-63,8

62. 20.04.2020 r. Wykonywanie pali franki obiekt WS-62,0

62. 20.04.2020 r. Wykonywanie pali franki obiekt WS-62,0

63. 22.04.2020 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju obiekt MS-PZSp-61,7b

63. 22.04.2020 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju obiekt MS-PZSp-61,7b

64. 23.04.2020 r. Formowanie nasypu km 58+700

64. 23.04.2020 r. Formowanie nasypu km 58+700

65. 23.04.2020 r. Formowanie nasypu km 65+700

65. 23.04.2020 r. Formowanie nasypu km 65+700

66. 23.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+500

66. 23.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+500

67. 23.04.2020 r. Transport humusu km 64+700

67. 23.04.2020 r. Transport humusu km 64+700

68. 23.04.2020 r. Transport humusu km 61+600

68. 23.04.2020 r. Transport humusu km 61+600

69. 23.04.2020 r. Wykonywanie pali franki WS-62,0

69. 23.04.2020 r. Wykonywanie pali franki WS-62,0

70. 23.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 61+500

70. 23.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 61+500

71. 23.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+700

71. 23.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+700

72. 24.04.2020 r. Badanie VSS Dz nr 1 km 1+200

72. 24.04.2020 r. Badanie VSS Dz nr 1 km 1+200

73. 24.04.2020 r. Budowa tymczasowego objazdu na drodze Dz nr 2 km 0+700

73. 24.04.2020 r. Budowa tymczasowego objazdu na drodze Dz nr 2 km 0+700

74. 24.04.2020 r. Odhumusowywanie Dz nr 8 odc. 2 km 0+200

74. 24.04.2020 r. Odhumusowywanie Dz nr 8 odc. 2 km 0+200

75. 24.04.2020 r. Profilowanie podłoża km 61+000

75. 24.04.2020 r. Profilowanie podłoża km 61+000

76. 24.04.2020 r. Transport humusu km 68+600

76. 24.04.2020 r. Transport humusu km 68+600

77. 24.04.2020 r. Budowa tymczasowego objazdu na Dz nr 2 km 0+700

77. 24.04.2020 r. Budowa tymczasowego objazdu na Dz nr 2 km 0+700

78. 24.04.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 60+800

78. 24.04.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 60+800

79. 24.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 70+300

79. 24.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 70+300

80. 24.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających dojazd do WD-69,8- Rondo R2

80. 24.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających dojazd do WD-69,8- Rondo R2

81. 28.04.2020 r. Betonowanie płyty zespalającej ustroju nośnego MS-PZSp-61,7b

81. 28.04.2020 r. Betonowanie płyty zespalającej ustroju nośnego MS-PZSp-61,7b

82. 29.04.2020 r. Układanie warstwy podbudowy (MCE) Dz nr 7 km 1+100

82. 29.04.2020 r. Układanie warstwy podbudowy (MCE) Dz nr 7 km 1+100

83. 29.04.2020 r. Betonowanie ścian i płyty przepustu układu ramowego PZSp-64,9

83. 29.04.2020 r. Betonowanie ścian i płyty przepustu układu ramowego PZSp-64,9

84. 29.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+300

84. 29.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+300

85. 29.04.2020 r. Wymiana gruntu km 64+800

85. 29.04.2020 r. Wymiana gruntu km 64+800

86. 30.04.2020 r. Formowanie nasypu km 60+400

86. 30.04.2020 r. Formowanie nasypu km 60+400

87. 30.04.2020 r. Formowanie nasypu km 59+000

87. 30.04.2020 r. Formowanie nasypu km 59+000

88. 30.04.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej km 68+200

88. 30.04.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej km 68+200

89. 30.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dg nr 1 km 1+200

89. 30.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dg nr 1 km 1+200

90. 30.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Ds nr 4 km 0+500

90. 30.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Ds nr 4 km 0+500

91. 30.04.2020 r. Roboty przygotowawcze do wykonania kolizji energetycznej km 68+700

91. 30.04.2020 r. Roboty przygotowawcze do wykonania kolizji energetycznej km 68+700

92. 30.04.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 65+100

92. 30.04.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 65+100

93. 30.04.2020 r. Wykonanie wodociągu metodą bezwykopową (przecisk) km 65+300

93. 30.04.2020 r. Wykonanie wodociągu metodą bezwykopową (przecisk) km 65+300

94. 30.04.2020 r. Wykonywanie kolizji teletechnicznej km 66+900

94. 30.04.2020 r. Wykonywanie kolizji teletechnicznej km 66+900

95. 30.04.2020 r. Wymiana gruntu km 64+800

95. 30.04.2020 r. Wymiana gruntu km 64+800

96. 30.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+000

96. 30.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+000

97. 30.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+700

97. 30.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+700

98. 30.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+800

98. 30.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+800

99. 30.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+800

99. 30.04.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+800

100. 30.04.2020 r. Załadunek materiału na nasyp km 68+700

100. 30.04.2020 r. Załadunek materiału na nasyp km 68+700

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo