Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 03.08.2020 r. Prace rozbiórkowe km 66+900

1. 03.08.2020 r. Prace rozbiórkowe km 66+900

2. 03.08.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZD dp-61,7

2. 03.08.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZD dp-61,7

3. 05.08.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy WD-65,2

3. 05.08.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy WD-65,2

4. 06.08.2020 r. Formowanie nasypu węzeł Dłużniewo

4. 06.08.2020 r. Formowanie nasypu węzeł Dłużniewo

5. 06.08.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka WD-68,6

5. 06.08.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka WD-68,6

6. 06.08.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 60+100

6. 06.08.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 60+100

7. 06.08.2020 r. Usuwanie kolizji teletechnicznej km 60+300

7. 06.08.2020 r. Usuwanie kolizji teletechnicznej km 60+300

8. 06.08.2020 r. Prace rozbiórkowe km 68+000

8. 06.08.2020 r. Prace rozbiórkowe km 68+000

9. 06.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+900

9. 06.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+900

10. 06.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej węzeł Dłużniewo

10. 06.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej węzeł Dłużniewo

11. 07.08.2020 r. Profilowanie skarp km 61+300

11. 07.08.2020 r. Profilowanie skarp km 61+300

12. 07.08.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 70+900

12. 07.08.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 70+900

13. 07.08.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 59+900

13. 07.08.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 59+900

14. 07.08.2020 r. Roboty ziemne km 62+100

14. 07.08.2020 r. Roboty ziemne km 62+100

15. 07.08.2020 r. Transport humusu km 66+400

15. 07.08.2020 r. Transport humusu km 66+400

16. 07.08.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 71+100

16. 07.08.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 71+100

17. 07.08.2020 r. Zagęszczanie nasypu Dz nr 7 km 2+200

17. 07.08.2020 r. Zagęszczanie nasypu Dz nr 7 km 2+200

18. 07.08.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 59+600

18. 07.08.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 59+600

19. 07.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 7 km 0+300

19. 07.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 7 km 0+300

20. 07.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 7 km 2+300

20. 07.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 7 km 2+300

21. 10.08.2020 r. Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji z żywicy MS-PZSp-61,7b

21. 10.08.2020 r. Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji z żywicy MS-PZSp-61,7b

22. 11.08.2020 r. Roboty ziemne km 62+200

22. 11.08.2020 r. Roboty ziemne km 62+200

23. 11.08.2020 r. Profilowanie pobocza Dz nr 7 km 2+900

23. 11.08.2020 r. Profilowanie pobocza Dz nr 7 km 2+900

24. 11.08.2020 r. Stabilizacja gruntu Dojazd do WD-60,3 km 0+100

24. 11.08.2020 r. Stabilizacja gruntu Dojazd do WD-60,3 km 0+100

25. 11.08.2020 r. Roboty ziemne km 62+300

25. 11.08.2020 r. Roboty ziemne km 62+300

26. 11.08.2020 r. Wykonywanie zatoki autobusowej Dz nr 2 km 0+100

26. 11.08.2020 r. Wykonywanie zatoki autobusowej Dz nr 2 km 0+100

27. 11.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dojazd do WD-60,3 km 0+200

27. 11.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dojazd do WD-60,3 km 0+200

28. 11.08.2020 r. Wykonywanie murów oporowych WD-63,8

28. 11.08.2020 r. Wykonywanie murów oporowych WD-63,8

29. 13.08.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 2 km 0+600

29. 13.08.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 2 km 0+600

30. 13.08.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 2 km 2+400

30. 13.08.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 2 km 2+400

31. 13.08.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dz nr 8 odc. 2 km 0+300

31. 13.08.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dz nr 8 odc. 2 km 0+300

32. 13.08.2020 r. Roboty wykończeniowe Dz nr 2 km 1+100

32. 13.08.2020 r. Roboty wykończeniowe Dz nr 2 km 1+100

33. 13.08.2020 r. Roboty brukarskie Rondo R2

33. 13.08.2020 r. Roboty brukarskie Rondo R2

34. 13.08.2020 r. Transport materiału km 62+500

34. 13.08.2020 r. Transport materiału km 62+500

35. 13.08.2020 r. Roboty wykończeniowe Rondo R2

35. 13.08.2020 r. Roboty wykończeniowe Rondo R2

36. 14.08.2020 r. Formowanie nasypu km 61+900

36. 14.08.2020 r. Formowanie nasypu km 61+900

37. 14.08.2020 r. Formowanie nasypu km 62+200

37. 14.08.2020 r. Formowanie nasypu km 62+200

38. 14.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża Ds nr 4 km 1+500

38. 14.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża Ds nr 4 km 1+500

39. 14.08.2020 r. Roboty ziemne km 61+900

39. 14.08.2020 r. Roboty ziemne km 61+900

40. 14.08.2020 r. Wzmacnianie podłoża km 66+500

40. 14.08.2020 r. Wzmacnianie podłoża km 66+500

41. 18.08.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych WD-65,2

41. 18.08.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych WD-65,2

42. 18.08.2020 r. Montaż dźwigarów stalowych KP-58,8

42. 18.08.2020 r. Montaż dźwigarów stalowych KP-58,8

43. 18.08.2020 r. Montaż dźwigarów stalowych-KP-58,8

43. 18.08.2020 r. Montaż dźwigarów stalowych-KP-58,8

44. 18.08.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej WD-63,8

44. 18.08.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej WD-63,8

45. 20.08.2020 r. Formowanie podłoża km 69+100

45. 20.08.2020 r. Formowanie podłoża km 69+100

46. 20.08.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej PZSp-68,0

46. 20.08.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej PZSp-68,0

47. 20.08.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 68+800

47. 20.08.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 68+800

48. 20.08.2020 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 68+800

48. 20.08.2020 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 68+800

49. 20.08.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 62+900

49. 20.08.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 62+900

50. 20.08.2020 r. Zagęszczanie GWN km 63+700

50. 20.08.2020 r. Zagęszczanie GWN km 63+700

51. 20.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 66+500

51. 20.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 66+500

52. 20.08.2020 r. Odhumusowywanie km 66+800

52. 20.08.2020 r. Odhumusowywanie km 66+800

53. 20.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 69+000

53. 20.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 69+000

54. 21.08.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 65+700

54. 21.08.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 65+700

55. 21.08.2020 r. Roboty rozbiórkowe km 62+400

55. 21.08.2020 r. Roboty rozbiórkowe km 62+400

56. 21.08.2020 r. Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi WD-66,9

56. 21.08.2020 r. Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi WD-66,9

57. 21.08.2020 r. Roboty ziemne km 62+200

57. 21.08.2020 r. Roboty ziemne km 62+200

58. 21.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 66+500

58. 21.08.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 66+500

59. 21.08.2020 r. Odhumusowywanie km 66+900

59. 21.08.2020 r. Odhumusowywanie km 66+900

60. 21.08.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej MOP Ćwiklinek

60. 21.08.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej MOP Ćwiklinek

61. 26.08.2020 r. Betonowanie korpusu przyczółka WS-62,0

61. 26.08.2020 r. Betonowanie korpusu przyczółka WS-62,0

62. 26.08.2020 r. Montaż zbrojenia ustroju nośnego WD-63,8

62. 26.08.2020 r. Montaż zbrojenia ustroju nośnego WD-63,8

63. 27.08.2020 r. Formowanie nasypu łącznice węzeł Dłużniewo

63. 27.08.2020 r. Formowanie nasypu łącznice węzeł Dłużniewo

64. 27.08.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 1 km 1+300

64. 27.08.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 1 km 1+300

65. 27.08.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 1 km 2+400

65. 27.08.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 1 km 2+400

66. 27.08.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 2 km 0+000

66. 27.08.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 2 km 0+000

67. 27.08.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 68+300

67. 27.08.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 68+300

68. 27.08.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 63+100

68. 27.08.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 63+100

69. 27.08.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 71+000

69. 27.08.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 71+000

70. 27.08.2020 r. Wykonywanie wykopu fundamentowego MS-PZD dp-61,7

70. 27.08.2020 r. Wykonywanie wykopu fundamentowego MS-PZD dp-61,7

71. 27.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 3 km 0+000

71. 27.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 3 km 0+000

72. 27.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej łącznice węzeł Dłużniewo

72. 27.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej łącznice węzeł Dłużniewo

73. 28.08.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 70+700

73. 28.08.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 70+700

74. 28.08.2020 r. Formowanie nasypu km 68+900

74. 28.08.2020 r. Formowanie nasypu km 68+900

75. 28.08.2020 r. Transport humusu km 60+200

75. 28.08.2020 r. Transport humusu km 60+200

76. 28.08.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 66+100

76. 28.08.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 66+100

77. 28.08.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 70+800

77. 28.08.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 70+800

78. 28.08.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 68+300

78. 28.08.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 68+300

79. 28.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+000

79. 28.08.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 69+000

80. 28.08.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 7 km 1+600

80. 28.08.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 7 km 1+600

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo