Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 03.09.2020 r. Betonowanie płyty ustroju WD-63,8

1. 03.09.2020 r. Betonowanie płyty ustroju WD-63,8

2. 03.09.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZDdp-61,7a

2. 03.09.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych MS-PZDdp-61,7a

3. 03.09.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni km 69+800

3. 03.09.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni km 69+800

4. 03.09.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 70+200

4. 03.09.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 70+200

5. 03.09.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7

5. 03.09.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7

6. 03.09.2020 r. Profilowanie skarp Dg nr 2 km 1+500

6. 03.09.2020 r. Profilowanie skarp Dg nr 2 km 1+500

7. 03.09.2020 r. Profilowanie poboczy Dz nr 7 km 1+700

7. 03.09.2020 r. Profilowanie poboczy Dz nr 7 km 1+700

8. 03.09.2020 r. Profilowanie skarp km 71+000

8. 03.09.2020 r. Profilowanie skarp km 71+000

9. 03.09.2020 r. Roboty branżowe MOP Ćwiklinek

9. 03.09.2020 r. Roboty branżowe MOP Ćwiklinek

10. 03.09.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 70+800

10. 03.09.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 70+800

11. 03.09.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

11. 03.09.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

12. 03.09.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7

12. 03.09.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7

13. 03.09.2020 r. Roboty rozbiórkowe km 70+000

13. 03.09.2020 r. Roboty rozbiórkowe km 70+000

14. 04.09.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 3 km 0+000

14. 04.09.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 3 km 0+000

15. 04.09.2020 r. Formowanie nasypu km 62+000

15. 04.09.2020 r. Formowanie nasypu km 62+000

16. 04.09.2020 r. Montaż barier ochronnych Dz nr 2 km 2+550

16. 04.09.2020 r. Montaż barier ochronnych Dz nr 2 km 2+550

17. 04.09.2020 r. Wykonywanie podbudowy MCE_Dz nr 4 km 0+800

17. 04.09.2020 r. Wykonywanie podbudowy MCE_Dz nr 4 km 0+800

18. 04.09.2020 r. Zagęszczanie MCE km 0+700

18. 04.09.2020 r. Zagęszczanie MCE km 0+700

19. 04.09.2020 r. Zagęszczanie nasypu łącznice węzeł Dłużniewo

19. 04.09.2020 r. Zagęszczanie nasypu łącznice węzeł Dłużniewo

20. 04.09.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 2 km 0+000

20. 04.09.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 2 km 0+000

21. 07.09.2020 r. Profilowanie skarp km 59+000

21. 07.09.2020 r. Profilowanie skarp km 59+000

22. 07.09.2020 r. Roboty ziemne km 62+200

22. 07.09.2020 r. Roboty ziemne km 62+200

23. 07.09.2020 r. Roboty branżowe MOP Ćwiklinek

23. 07.09.2020 r. Roboty branżowe MOP Ćwiklinek

24. 07.09.2020 r. Wykonywanie wykopu pod przepust km 67+500

24. 07.09.2020 r. Wykonywanie wykopu pod przepust km 67+500

25. 08.09.2020 r. Formowanie pasa rozdziału km 70+300

25. 08.09.2020 r. Formowanie pasa rozdziału km 70+300

26. 08.09.2020 r. Montaż barier energochłonnych Dz nr 2 km 0+400

26. 08.09.2020 r. Montaż barier energochłonnych Dz nr 2 km 0+400

27. 08.09.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7

27. 08.09.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7

28. 08.09.2020 r. Obiekt WD-68,6

28. 08.09.2020 r. Obiekt WD-68,6

29. 08.09.2020 r. Profilowanie poboczy Dz nr 2 km 0+700

29. 08.09.2020 r. Profilowanie poboczy Dz nr 2 km 0+700

30. 08.09.2020 r. Roboty rozbiórkowe km 70+100

30. 08.09.2020 r. Roboty rozbiórkowe km 70+100

31. 08.09.2020 r. Wykonywanie murów oporowych WD-66,9

31. 08.09.2020 r. Wykonywanie murów oporowych WD-66,9

32. 08.09.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 70+000

32. 08.09.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 70+000

33. 08.09.2020 r. Roboty nawierzchniowe droga Dz nr 1

33. 08.09.2020 r. Roboty nawierzchniowe droga Dz nr 1

34. 11.09.2020 r. Formowanie pasa rozdziału km 70+600

34. 11.09.2020 r. Formowanie pasa rozdziału km 70+600

35. 11.09.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 67+200

35. 11.09.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 67+200

36. 11.09.2020 r. Profilowanie skarp km 70+500

36. 11.09.2020 r. Profilowanie skarp km 70+500

37. 11.09.2020 r. Roboty ziemne km 62+100

37. 11.09.2020 r. Roboty ziemne km 62+100

38. 11.09.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 69+800

38. 11.09.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 69+800

39. 11.09.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+300

39. 11.09.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+300

40. 11.09.2020 r. Zagęszczanie podłoża MOP Dłużniewo

40. 11.09.2020 r. Zagęszczanie podłoża MOP Dłużniewo

41. 15.09.2020 r. Montaż zbrojenia słupów MS-PZDdp-61,7

41. 15.09.2020 r. Montaż zbrojenia słupów MS-PZDdp-61,7

42. 15.09.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR21 km 71+100

42. 15.09.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR21 km 71+100

43. 15.09.2020 r. Profilowanie skarp km 70+000

43. 15.09.2020 r. Profilowanie skarp km 70+000

44. 15.09.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 69+300

44. 15.09.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 69+300

45. 16.09.2020 r. Montaż zbrojenia fundamentu MS-PZDdp-61,7

45. 16.09.2020 r. Montaż zbrojenia fundamentu MS-PZDdp-61,7

46. 17.09.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 59+200

46. 17.09.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 59+200

47. 17.09.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WD-69,8

47. 17.09.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WD-69,8

48. 17.09.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu MS-PZDdp-61,7

48. 17.09.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu MS-PZDdp-61,7

49. 17.09.2020 r. Stabilizacja podłoża dojazd do WD-66,9 km 0+500

49. 17.09.2020 r. Stabilizacja podłoża dojazd do WD-66,9 km 0+500

50. 17.09.2020 r. Wykonywanie wykopu pod zbiornik ZR-10 km 63+000

50. 17.09.2020 r. Wykonywanie wykopu pod zbiornik ZR-10 km 63+000

51. 17.09.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 2 km 0+300

51. 17.09.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 2 km 0+300

52. 17.09.2020 r. Roboty ziemne km 62+200

52. 17.09.2020 r. Roboty ziemne km 62+200

53. 17.09.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 7 km 2+200

53. 17.09.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 7 km 2+200

54. 18.09.2020 r. Odhumusowywanie pod zbiornik ZR-5 km 61+500

54. 18.09.2020 r. Odhumusowywanie pod zbiornik ZR-5 km 61+500

55. 18.09.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 2 km 1+600

55. 18.09.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 2 km 1+600

56. 18.09.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu MS-PZDdp-61,7

56. 18.09.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu MS-PZDdp-61,7

57. 18.09.2020 r. Stabilizacja podłoża km 66+700

57. 18.09.2020 r. Stabilizacja podłoża km 66+700

58. 18.09.2020 r. Profilowanie skarp Dojazd do WD-60,3 km 0+000

58. 18.09.2020 r. Profilowanie skarp Dojazd do WD-60,3 km 0+000

59. 18.09.2020 r. Zagęszczanie podbudowy km 59+100

59. 18.09.2020 r. Zagęszczanie podbudowy km 59+100

60. 18.09.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 7 km 1+600

60. 18.09.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 7 km 1+600

61. 22.09.2020 r. Profilowanie skarp zbiornika ZR-8 km 62+730

61. 22.09.2020 r. Profilowanie skarp zbiornika ZR-8 km 62+730

62. 22.09.2020 r. Ulepszanie materiału km 62+100

62. 22.09.2020 r. Ulepszanie materiału km 62+100

63. 22.09.2020 r. Montaż zbrojenia korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

63. 22.09.2020 r. Montaż zbrojenia korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

64. 22.09.2020 r. Wykonywanie wykopu pod zbiornik ZR-10A km 63+280

64. 22.09.2020 r. Wykonywanie wykopu pod zbiornik ZR-10A km 63+280

65. 22.09.2020 r. Zagęszczanie zasypki przepustu Ds nr 4 km 0+900

65. 22.09.2020 r. Zagęszczanie zasypki przepustu Ds nr 4 km 0+900

66. 23.09.2020 r. Betonowanie słupów WD-60,3

66. 23.09.2020 r. Betonowanie słupów WD-60,3

67. 23.09.2020 r. Profilowanie skarp km 59+300

67. 23.09.2020 r. Profilowanie skarp km 59+300

68. 23.09.2020 r. Formowanie nasypu Ds nr 4 km 1+700

68. 23.09.2020 r. Formowanie nasypu Ds nr 4 km 1+700

69. 23.09.2020 r. Profilowanie poboczy Dz nr 7 km 2+000

69. 23.09.2020 r. Profilowanie poboczy Dz nr 7 km 2+000

70. 23.09.2020 r. Przygotowanie powierzchni pod izolacje kapy chodnikowej WD-63,8

70. 23.09.2020 r. Przygotowanie powierzchni pod izolacje kapy chodnikowej WD-63,8

71. 23.09.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 62+000

71. 23.09.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 62+000

72. 23.09.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dz nr 8 odc. 2 km 0+200

72. 23.09.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dz nr 8 odc. 2 km 0+200

73. 23.09.2020 r. Ulepszanie materiału łącznice węzeł Dłużniewo

73. 23.09.2020 r. Ulepszanie materiału łącznice węzeł Dłużniewo

74. 23.09.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego materiału łącznice Dłużniewo

74. 23.09.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego materiału łącznice Dłużniewo

75. 24.09.2020 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego WD-65,2

75. 24.09.2020 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego WD-65,2

76. 24.09.2020 r. Obiekt PZSp-68,0

76. 24.09.2020 r. Obiekt PZSp-68,0

77. 24.09.2020 r. Przygotowanie do betonowania korpusu przyczółka PZSp-68,0

77. 24.09.2020 r. Przygotowanie do betonowania korpusu przyczółka PZSp-68,0

78. 25.09.2020 r. Roboty rozbiórkowe km 68+000

78. 25.09.2020 r. Roboty rozbiórkowe km 68+000

79. 25.09.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 59+300

79. 25.09.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 59+300

80. 25.09.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 4 km 0+800

80. 25.09.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 4 km 0+800

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo