Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.10.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 2 km 1+600

1. 01.10.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 2 km 1+600

2. 01.10.2020 r. Formowanie podbudowy km 69+000

2. 01.10.2020 r. Formowanie podbudowy km 69+000

3. 01.10.2020 r. Formowanie nasypu km 68+000

3. 01.10.2020 r. Formowanie nasypu km 68+000

4. 01.10.2020 r. Profilowanie podłoża Dg nr 2 km 0+600

4. 01.10.2020 r. Profilowanie podłoża Dg nr 2 km 0+600

5. 01.10.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia przyczółka MS-PZDdp-61,7

5. 01.10.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia przyczółka MS-PZDdp-61,7

6. 01.10.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia przyczółka MS-PZDdp-61,7 (2)

6. 01.10.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia przyczółka MS-PZDdp-61,7 (2)

7. 01.10.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 4 km 0+300

7. 01.10.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 4 km 0+300

8. 01.10.2020 r. Roboty ziemne km 62+300

8. 01.10.2020 r. Roboty ziemne km 62+300

9. 01.10.2020 r. Rozbiórka istniejącej nawierzchni km 68+900

9. 01.10.2020 r. Rozbiórka istniejącej nawierzchni km 68+900

10. 01.10.2020 r. Stabilizacja podłoża km 62+500

10. 01.10.2020 r. Stabilizacja podłoża km 62+500

11. 01.10.2020 r. Transport humusu km 63+100

11. 01.10.2020 r. Transport humusu km 63+100

12. 01.10.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 59+300

12. 01.10.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 59+300

13. 01.10.2020 r. Wykańczanie nawierzchni warstwy ścieralnej  asfaltem Dz nr 4 km 0+400

13. 01.10.2020 r. Wykańczanie nawierzchni warstwy ścieralnej asfaltem Dz nr 4 km 0+400

14. 01.10.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 67+900

14. 01.10.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 67+900

15. 02.10.2020 r. Formowanie nasypu Ds nr 4 km 2+100

15. 02.10.2020 r. Formowanie nasypu Ds nr 4 km 2+100

16. 02.10.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 5 km 0+100

16. 02.10.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 5 km 0+100

17. 02.10.2020 r. Prace wykończeniowe km 57+900

17. 02.10.2020 r. Prace wykończeniowe km 57+900

18. 02.10.2020 r. Odhumusowywanie Dg nr 2 km 1+000

18. 02.10.2020 r. Odhumusowywanie Dg nr 2 km 1+000

19. 02.10.2020 r. Roboty ziemne km 68+100

19. 02.10.2020 r. Roboty ziemne km 68+100

20. 02.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

20. 02.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+800

21. 05.10.2020 r. Montaż krawężnika na gzymsie WD-63,8

21. 05.10.2020 r. Montaż krawężnika na gzymsie WD-63,8

22. 07.10.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 1 km 2+800

22. 07.10.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 1 km 2+800

23. 07.10.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej Ds nr 4 km 2+400

23. 07.10.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej Ds nr 4 km 2+400

24. 07.10.2020 r. Przygotowanie do wykonania warstwy podbudowy Ds nr 4 km 1+500

24. 07.10.2020 r. Przygotowanie do wykonania warstwy podbudowy Ds nr 4 km 1+500

25. 07.10.2020 r. Roboty ziemne Rondo R1

25. 07.10.2020 r. Roboty ziemne Rondo R1

26. 07.10.2020 r. Roboty rozbiórkowe MOP Ćwiklinek

26. 07.10.2020 r. Roboty rozbiórkowe MOP Ćwiklinek

27. 07.10.2020 r. Roboty ziemne łącznice węzeł Dłużniewo

27. 07.10.2020 r. Roboty ziemne łącznice węzeł Dłużniewo

28. 07.10.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-21 km 71+170

28. 07.10.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-21 km 71+170

29. 07.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

29. 07.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

30. 08.10.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 7 km 0+600

30. 08.10.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 7 km 0+600

31. 08.10.2020 r.  Formowanie nasypu km 66+700

31. 08.10.2020 r. Formowanie nasypu km 66+700

32. 08.10.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 68+900

32. 08.10.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 68+900

33. 08.10.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 62+500

33. 08.10.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 62+500

34. 08.10.2020 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Ds nr 4 km 2+000

34. 08.10.2020 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Ds nr 4 km 2+000

35. 09.10.2020 r. Obiekt WD-65,2

35. 09.10.2020 r. Obiekt WD-65,2

36. 09.10.2020 r.  Wykonywanie zbiornika ZR-10A

36. 09.10.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-10A

37. 09.10.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 6 km 0+200

37. 09.10.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 6 km 0+200

38. 09.10.2020 r. Przygotowanie do betonowania poprzecznicy WD-60,3

38. 09.10.2020 r. Przygotowanie do betonowania poprzecznicy WD-60,3

39. 09.10.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

39. 09.10.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

40. 09.10.2020 r. Obiekt WD-68,6

40. 09.10.2020 r. Obiekt WD-68,6

41. 13.10.2020 r. Betonowanie skrzydła korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

41. 13.10.2020 r. Betonowanie skrzydła korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

42. 13.10.2020 r. Obiekt MS-PZDdp-61,7

42. 13.10.2020 r. Obiekt MS-PZDdp-61,7

43. 14.10.2020 r. Betonowanie pogrubionej płyty ustroju nośnego PZSp 59,4

43. 14.10.2020 r. Betonowanie pogrubionej płyty ustroju nośnego PZSp 59,4

44. 14.10.2020 r. Betonowanie pogrubionej płyty ustroju nośnego PZSp-59,4

44. 14.10.2020 r. Betonowanie pogrubionej płyty ustroju nośnego PZSp-59,4

45. 14.10.2020 r. Betonowanie pogrubionej płyty ustroju nośnego-PZSp-59,4

45. 14.10.2020 r. Betonowanie pogrubionej płyty ustroju nośnego-PZSp-59,4

46. 15.10.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego MS-PZDdp-61,7a

46. 15.10.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego MS-PZDdp-61,7a

47. 15.10.2020 r. Profilowanie skarp km 61+500

47. 15.10.2020 r. Profilowanie skarp km 61+500

48. 15.10.2020 r. Montaż zbrojenia korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

48. 15.10.2020 r. Montaż zbrojenia korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

49. 15.10.2020 r. Przebudowa kolizji energetycznej km 67+600

49. 15.10.2020 r. Przebudowa kolizji energetycznej km 67+600

50. 15.10.2020 r. Profilowanie skarp. km 65+400

50. 15.10.2020 r. Profilowanie skarp. km 65+400

51. 15.10.2020 r. Wykonywanie murów oporowych WD-65,2

51. 15.10.2020 r. Wykonywanie murów oporowych WD-65,2

52. 15.10.2020 r. Roboty ziemne km 66+900

52. 15.10.2020 r. Roboty ziemne km 66+900

53. 15.10.2020 r. Roboty branżowe Rondo K

53. 15.10.2020 r. Roboty branżowe Rondo K

54. 15.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

54. 15.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+900

55. 15.10.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-21 km 71+170

55. 15.10.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-21 km 71+170

56. 16.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka PZSp-68,0

56. 16.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka PZSp-68,0

57. 16.10.2020 r. Obiekt  WD-66,9

57. 16.10.2020 r. Obiekt WD-66,9

58. 16.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+600

58. 16.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+600

59. 16.10.2020 r. Obiekt WD 65,2

59. 16.10.2020 r. Obiekt WD 65,2

60. 16.10.2020 r. Obiekt WD 65,2 (2)

60. 16.10.2020 r. Obiekt WD 65,2 (2)

61. 21.10.2020 r. Betonowanie kap chodnikowych WD-63,8

61. 21.10.2020 r. Betonowanie kap chodnikowych WD-63,8

62. 21.10.2020 r. Betonowanie kap chodnikowych WD-63,8 (2)

62. 21.10.2020 r. Betonowanie kap chodnikowych WD-63,8 (2)

63. 21.10.2020 r. Formowanie nasypu km 67+900

63. 21.10.2020 r. Formowanie nasypu km 67+900

64. 21.10.2020 r. Formowanie nasypu Ds nr 4 km 0+400

64. 21.10.2020 r. Formowanie nasypu Ds nr 4 km 0+400

65. 21.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

65. 21.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

66. 21.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7 (2)

66. 21.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7 (2)

67. 21.10.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 0+100

67. 21.10.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 0+100

68. 21.10.2020 r. Transport humusu km 63+100

68. 21.10.2020 r. Transport humusu km 63+100

69. 21.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 2 km 1+500

69. 21.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 2 km 1+500

70. 22.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania I etapu korpusu przyczółka WD-69,8

70. 22.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania I etapu korpusu przyczółka WD-69,8

71. 23.10.2020 r. Formowanie nasypu km 61+900

71. 23.10.2020 r. Formowanie nasypu km 61+900

72. 23.10.2020 r. Formowanie nasypu km 68+000

72. 23.10.2020 r. Formowanie nasypu km 68+000

73. 23.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka PZSp-68,0

73. 23.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka PZSp-68,0

74. 23.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego WD-68,6

74. 23.10.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego WD-68,6

75. 23.10.2020 r. Roboty branżowe km 64+000

75. 23.10.2020 r. Roboty branżowe km 64+000

76. 23.10.2020 r. Profilowanie podłoża Dojazd do WD-60,3

76. 23.10.2020 r. Profilowanie podłoża Dojazd do WD-60,3

77. 23.10.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 2 km 1+900

77. 23.10.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 2 km 1+900

78. 23.10.2020 r. Roboty ziemne km 62+000

78. 23.10.2020 r. Roboty ziemne km 62+000

79. 23.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Rondo  R1

79. 23.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Rondo R1

80. 23.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+800

80. 23.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+800

81. 27.10.2020 r.  Formowanie nasypu km 61+700

81. 27.10.2020 r. Formowanie nasypu km 61+700

82. 27.10.2020 r. Betonowanie poprzecznicy WS-62,0

82. 27.10.2020 r. Betonowanie poprzecznicy WS-62,0

83. 27.10.2020 r. Frezowanie nawierzchni na DK7 km 61+700

83. 27.10.2020 r. Frezowanie nawierzchni na DK7 km 61+700

84. 27.10.2020 r. Roboty branżowe Rondo K

84. 27.10.2020 r. Roboty branżowe Rondo K

85. 27.10.2020 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 4 km 2+000

85. 27.10.2020 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 4 km 2+000

86. 27.10.2020 r. Transport humusu km 59+400

86. 27.10.2020 r. Transport humusu km 59+400

87. 28.10.2020 r. Betonowanie płyty ustroju MS-PZDdp-61,7a

87. 28.10.2020 r. Betonowanie płyty ustroju MS-PZDdp-61,7a

88. 28.10.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 1

88. 28.10.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 1

89. 28.10.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 60+500

89. 28.10.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 60+500

90. 28.10.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

90. 28.10.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

91. 28.10.2020 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego WD-68,6

91. 28.10.2020 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego WD-68,6

92. 28.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+500

92. 28.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+500

93. 29.10.2020 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego WD-68,6

93. 29.10.2020 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego WD-68,6

94. 28.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej łącznice węzeł Dłużniewo

94. 28.10.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej łącznice węzeł Dłużniewo

95. 30.10.2020 r. Betonowanie korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

95. 30.10.2020 r. Betonowanie korpusu przyczółka MS-PZDdp-61,7

96. 30.10.2020 r. Formowanie podłoża Dg nr 1 km 0+800

96. 30.10.2020 r. Formowanie podłoża Dg nr 1 km 0+800

97. 30.10.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 57+700

97. 30.10.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 57+700

98. 30.10.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

98. 30.10.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

99. 30.10.2020 r. Wzmacnianie podłoża Dg nr 1 km 0+900

99. 30.10.2020 r. Wzmacnianie podłoża Dg nr 1 km 0+900

100. 30.10.2020 r. Formowanie podłoża Dg nr 2 km 0+400

100. 30.10.2020 r. Formowanie podłoża Dg nr 2 km 0+400

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo