Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 02.02.2021 r. Montaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

1. 02.02.2021 r. Montaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

2. 02.02.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka WD-69,8

2. 02.02.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka WD-69,8

3. 02.02.2021 r. Wykonywanie drenażu podłużnego km 60+200

3. 02.02.2021 r. Wykonywanie drenażu podłużnego km 60+200

4. 02.02.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 64+700

4. 02.02.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 64+700

5. 02.02.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 64+800

5. 02.02.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 64+800

6. 02.02.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego km 68+100

6. 02.02.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego km 68+100

7. 02.02.2021 r. Wykonywanie wymiany gruntu pod fundamenty obiektu PZSp-64,9

7. 02.02.2021 r. Wykonywanie wymiany gruntu pod fundamenty obiektu PZSp-64,9

8. 02.02.2021 r. Wymiana gruntu km 62+700

8. 02.02.2021 r. Wymiana gruntu km 62+700

9. 02.02.2021 r. Wymiana gruntu km 62+700 (2)

9. 02.02.2021 r. Wymiana gruntu km 62+700 (2)

10. 03.02.2021 r. Betonowanie korpusu P3 WD-69,8

10. 03.02.2021 r. Betonowanie korpusu P3 WD-69,8

11. 03.02.2021 r. Przygotowanie i wykonanie betonu niekonstrukcyjnego PZSp-64,9

11. 03.02.2021 r. Przygotowanie i wykonanie betonu niekonstrukcyjnego PZSp-64,9

12. 03.02.2021 r. Wykonywanie betonu podkładowego pod płytę przejściową MS-PZDdp 61.7a

12. 03.02.2021 r. Wykonywanie betonu podkładowego pod płytę przejściową MS-PZDdp 61.7a

13. 05.02.2021 r. Montaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

13. 05.02.2021 r. Montaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

14. 05.02.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 58+500

14. 05.02.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 58+500

15. 05.02.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 60+000

15. 05.02.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 60+000

16. 05.02.2021 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

16. 05.02.2021 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

17. 05.02.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-15 km 67+640

17. 05.02.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-15 km 67+640

18. 05.02.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 58+000

18. 05.02.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 58+000

19. 05.02.2021 r. Wymiana gruntu km  62+600

19. 05.02.2021 r. Wymiana gruntu km 62+600

20. 05.02.2021 r. Wymiana gruntu km  62+600 (2)

20. 05.02.2021 r. Wymiana gruntu km 62+600 (2)

21. 10.02.2021 r. Kucie pali na podporze P1 MS PZSp-61,7

21. 10.02.2021 r. Kucie pali na podporze P1 MS PZSp-61,7

22. 10.02.2021 r. Kucie pali na podporze P1 MS PZSp-61,7 (2)

22. 10.02.2021 r. Kucie pali na podporze P1 MS PZSp-61,7 (2)

23. 10.02.2021 r. Montaż zbrojenia płyty  KP-58,8

23. 10.02.2021 r. Montaż zbrojenia płyty KP-58,8

24. 10.02.2021 r. Montaż zbrojenia płyty fundamentowej PZSp-64,9

24. 10.02.2021 r. Montaż zbrojenia płyty fundamentowej PZSp-64,9

25. 10.02.2021 r. Montaż zbrojenia płyty KP-58,8

25. 10.02.2021 r. Montaż zbrojenia płyty KP-58,8

26. 10.02.2021 r. Prace rozbiórkowe szalunków P1,  szalowanie P2 PZSp-59,4

26. 10.02.2021 r. Prace rozbiórkowe szalunków P1, szalowanie P2 PZSp-59,4

27. 10.02.2021 r. Prace rozbiórkowe szalunku korpusu P3 WD-69,8 (2)

27. 10.02.2021 r. Prace rozbiórkowe szalunku korpusu P3 WD-69,8 (2)

28. 10.02.2021 r. Prace rozbiórkowe szalunku korpusu P3 WD-69,8

28. 10.02.2021 r. Prace rozbiórkowe szalunku korpusu P3 WD-69,8

29. 10.02.2021 r. Prace rozbiórkowe szalunków P1, szalowanie P2 PZSp-59,4

29. 10.02.2021 r. Prace rozbiórkowe szalunków P1, szalowanie P2 PZSp-59,4

30. 11.02.2021 r. Obiekt WD-68,6

30. 11.02.2021 r. Obiekt WD-68,6

31. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 60+000

31. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 60+000

32. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 64+300

32. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 64+300

33. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 67+600

33. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 67+600

34. 11.02.2021 r. Obiekt KP-58,8

34. 11.02.2021 r. Obiekt KP-58,8

35. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 58+500

35. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 58+500

36. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok na węzeł Dłużniewo

36. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok na węzeł Dłużniewo

37. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 59+800

37. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 59+800

38. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 60+800

38. 11.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 60+800

39. 11.02.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążającego km 62+100

39. 11.02.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążającego km 62+100

40. 12.02.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążającego km 62+100

40. 12.02.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążającego km 62+100

41. 16.02.2021 r. Wykonanie betonu podkładowego P4 + skrzydło  PZDdp-61.7

41. 16.02.2021 r. Wykonanie betonu podkładowego P4 + skrzydło PZDdp-61.7

42. 16.02.2021 r. Wykonanie betonu podkładowego P4 + skrzydło  PZDdp-61.7 (1)

42. 16.02.2021 r. Wykonanie betonu podkładowego P4 + skrzydło PZDdp-61.7 (1)

43. 16.02.2021 r. Wykonanie betonu podkładowego P4 + skrzydło PZDdp-61.7 (2)

43. 16.02.2021 r. Wykonanie betonu podkładowego P4 + skrzydło PZDdp-61.7 (2)

44. 18.02.2021 r. Obiekt KP-58,8

44. 18.02.2021 r. Obiekt KP-58,8

45. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na MOP Dłużniewo

45. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na MOP Dłużniewo

46. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 58+300

46. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 58+300

47. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na obiekt WD-60,3

47. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na obiekt WD-60,3

48. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 59+700

48. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 59+700

49. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na obiekt WD-63,8

49. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na obiekt WD-63,8

50. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 60+500

50. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 60+500

51. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na węzeł Dłużniewo

51. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na węzeł Dłużniewo

52. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 63+000

52. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 63+000

53. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 63+200

53. 18.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 63+200

54. 19.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy obiekt WD-60,3

54. 19.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy obiekt WD-60,3

55. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok na obiekt WD-65,2

55. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok na obiekt WD-65,2

56. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok na obiekt WD-66,9

56. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok na obiekt WD-66,9

57. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 66+700

57. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok na TG km 66+700

58. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 67+300

58. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 67+300

59. 19.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka PZSp-59,4

59. 19.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka PZSp-59,4

60. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 66+400

60. 19.02.2021 r. Sezon zimowy widok TG km 66+400

61. 22.02.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 64+900

61. 22.02.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 64+900

62. 24.02.2021 r. Betonowanie fundamentu pod skrzydło MS PZDdp-61,7

62. 24.02.2021 r. Betonowanie fundamentu pod skrzydło MS PZDdp-61,7

63. 24.02.2021 r. Betonowanie fundamentu pod skrzydło MS PZDdp-61.7

63. 24.02.2021 r. Betonowanie fundamentu pod skrzydło MS PZDdp-61.7

64. 24.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu MS PZDdp-61,7

64. 24.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu MS PZDdp-61,7

65. 24.02.2021 r. Naprawa nawierzchni po odwiertach  Droga Dz nr 7

65. 24.02.2021 r. Naprawa nawierzchni po odwiertach Droga Dz nr 7

66. 24.02.2021 r. Naprawa nawierzchni po odwiertach Droga Dz nr 7 (1)

66. 24.02.2021 r. Naprawa nawierzchni po odwiertach Droga Dz nr 7 (1)

67. 24.02.2021 r. Betonowanie poprzecznicy P3 WD-60.3

67. 24.02.2021 r. Betonowanie poprzecznicy P3 WD-60.3

68. 25.02.2021 r. Prace przygotowawcze do przełożenia ruchu na Dz5

68. 25.02.2021 r. Prace przygotowawcze do przełożenia ruchu na Dz5

69. 25.02.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-18 km 68+160

69. 25.02.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-18 km 68+160

70. 25.02.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 69+000

70. 25.02.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 69+000

71. 25.02.2021 r. Betonowanie korpusu przyczółka PZSp-59,4

71. 25.02.2021 r. Betonowanie korpusu przyczółka PZSp-59,4

72. 26.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka PZSp-59,4

72. 26.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka PZSp-59,4

73. 26.02.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 64+500

73. 26.02.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 64+500

74. 26.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu MS PZDdp-61,7

74. 26.02.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu MS PZDdp-61,7

75. 26.02.2021 r. Roboty nawierzchniowe - wykonywanie zjazdów  Droga Dz nr 5

75. 26.02.2021 r. Roboty nawierzchniowe - wykonywanie zjazdów Droga Dz nr 5

76. 26.02.2021 r. Roboty nawierzchniowe - wykonywanie zjazdów  Droga Dz nr 5 (1)

76. 26.02.2021 r. Roboty nawierzchniowe - wykonywanie zjazdów Droga Dz nr 5 (1)

77. 26.02.2021 r. Składowanie materiału km 62+500

77. 26.02.2021 r. Składowanie materiału km 62+500

78. 26.02.2021 r. Roboty nawierzchniowe - wykonywanie zjazdów Droga Dz nr 5

78. 26.02.2021 r. Roboty nawierzchniowe - wykonywanie zjazdów Droga Dz nr 5

79. 26.02.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-18 km 68+160

79. 26.02.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-18 km 68+160

80. 26.02.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 69+100

80. 26.02.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 69+100

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo