Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.04.2021 r. Profilowanie podłoża km 63+200

1. 01.04.2021 r. Profilowanie podłoża km 63+200

2. 01.04.2021 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

2. 01.04.2021 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

3. 01.04.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 66+100

3. 01.04.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 66+100

4. 01.04.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 62+700

4. 01.04.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 62+700

5. 01.04.2021 r. Roboty ziemne  MOP Dłużniewo

5. 01.04.2021 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo

6. 01.04.2021 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo (1)

6. 01.04.2021 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo (1)

7. 01.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd WD-65,2

7. 01.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd WD-65,2

8. 01.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-63,8

8. 01.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-63,8

9. 01.04.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+000

9. 01.04.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+000

10. 01.04.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-1A km 59+300

10. 01.04.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-1A km 59+300

11. 06.04.2021 r. Wykonywanie podbudowy z MCE Ds nr 5 km 2+000

11. 06.04.2021 r. Wykonywanie podbudowy z MCE Ds nr 5 km 2+000

12. 06.04.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścian ustroju PZSp-64,9

12. 06.04.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścian ustroju PZSp-64,9

13. 06.04.2021 r. Roboty przygotowawcze do betonowania ramowej konstrukcji nośnej PZSp-64,9

13. 06.04.2021 r. Roboty przygotowawcze do betonowania ramowej konstrukcji nośnej PZSp-64,9

14. 07.04.2021 r. Betonowanie ramowej konstrukcji nośnej  PZSp-64,9

14. 07.04.2021 r. Betonowanie ramowej konstrukcji nośnej PZSp-64,9

15. 07.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego PZSp-64,9

15. 07.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego PZSp-64,9

16. 07.04.2021 r. Roboty nawierzchniowe  Ds nr 5 km 2+900

16. 07.04.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 5 km 2+900

17. 08.04.2021 r. Demontaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

17. 08.04.2021 r. Demontaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

18. 08.04.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu MS PZDdp-61,7

18. 08.04.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu MS PZDdp-61,7

19. 08.04.2021 r. Betonowanie płyty przejściowej PZM-63,6

19. 08.04.2021 r. Betonowanie płyty przejściowej PZM-63,6

20. 08.04.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+500

20. 08.04.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+500

21. 08.04.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+200

21. 08.04.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+200

22. 08.04.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 69+100

22. 08.04.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 69+100

23. 08.04.2021 r. Roboty pod ekrany akustyczne km 69+000

23. 08.04.2021 r. Roboty pod ekrany akustyczne km 69+000

24. 08.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-63,8

24. 08.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-63,8

25. 08.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

25. 08.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

26. 08.04.2021 r. Roboty ziemne Ds nr 4

26. 08.04.2021 r. Roboty ziemne Ds nr 4

27. 08.04.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Ds nr 4

27. 08.04.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Ds nr 4

28. 08.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+900

28. 08.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+900

29. 09.04.2021 r. Wykonywanie podbudowy C8 10 km 64+800

29. 09.04.2021 r. Wykonywanie podbudowy C8 10 km 64+800

30. 09.04.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 62+300

30. 09.04.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 62+300

31. 12.04.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek MS PZDdp-61,7

31. 12.04.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek MS PZDdp-61,7

32. 14.04.2021 r. Transport humusu km 59+300

32. 14.04.2021 r. Transport humusu km 59+300

33. 14.04.2021 r. Profilowanie podłoża km 58+300

33. 14.04.2021 r. Profilowanie podłoża km 58+300

34. 14.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 60+500

34. 14.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 60+500

35. 14.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 58+200

35. 14.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 58+200

36. 14.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-63,8

36. 14.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-63,8

37. 14.04.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 59+100

37. 14.04.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 59+100

38. 14.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+800

38. 14.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+800

39. 16.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego  WS-62,0

39. 16.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego WS-62,0

40. 16.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (2) WS-62,0

40. 16.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (2) WS-62,0

41. 16.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (3) WS-62,0

41. 16.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (3) WS-62,0

42. 16.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (4) WS-62,0

42. 16.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (4) WS-62,0

43. 16.04.2021 r. Odhumusowywanie km 60+300

43. 16.04.2021 r. Odhumusowywanie km 60+300

44. 16.04.2021 r. Profilowanie skarp Dz nr 5

44. 16.04.2021 r. Profilowanie skarp Dz nr 5

45. 16.04.2021 r. Profilowanie skarp Dz nr 5 (2)

45. 16.04.2021 r. Profilowanie skarp Dz nr 5 (2)

46. 16.04.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+700

46. 16.04.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+700

47. 16.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-66,9

47. 16.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-66,9

48. 16.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

48. 16.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

49. 16.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 57+900

49. 16.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 57+900

50. 16.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Dłużniewo

50. 16.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Dłużniewo

51. 20.04.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 63+900

51. 20.04.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 63+900

52. 20.04.2021 r. Profilowanie skarp Dojazd do WD-63,8

52. 20.04.2021 r. Profilowanie skarp Dojazd do WD-63,8

53. 20.04.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 65+900

53. 20.04.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 65+900

54. 20.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

54. 20.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

55. 20.04.2021 r. Ulepszanie podłoża km 58+500

55. 20.04.2021 r. Ulepszanie podłoża km 58+500

56. 20.04.2021 r. Roboty przygotowawcze do zabetonowania płyty ustroju WD-69,8

56. 20.04.2021 r. Roboty przygotowawcze do zabetonowania płyty ustroju WD-69,8

57. 20.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 58+000

57. 20.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 58+000

58. 20.04.2021 r. Zagęszczanie GWN km 57+700

58. 20.04.2021 r. Zagęszczanie GWN km 57+700

59. 20.04.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 58+900

59. 20.04.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 58+900

60. 20.04.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej km 69+200

60. 20.04.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej km 69+200

61. 21.04.2021 r. Zacieranie płyty ustroju nośnego WD-69,8

61. 21.04.2021 r. Zacieranie płyty ustroju nośnego WD-69,8

62. 22.04.2021 r. Roboty nawierzchniowe łącznice węzeł Dłużniewo

62. 22.04.2021 r. Roboty nawierzchniowe łącznice węzeł Dłużniewo

63. 22.04.2021 r. Ulepszanie podłoża km 59+600

63. 22.04.2021 r. Ulepszanie podłoża km 59+600

64. 22.04.2021 r. Zagęszczanie MCE Rondo D2 węzeł Dłużniewo

64. 22.04.2021 r. Zagęszczanie MCE Rondo D2 węzeł Dłużniewo

65. 22.04.2021 r. Zagęszczanie MCE Rondo D2 węzeł Dłużniewo (2)

65. 22.04.2021 r. Zagęszczanie MCE Rondo D2 węzeł Dłużniewo (2)

66. 22.04.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 68+800

66. 22.04.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 68+800

67. 22.04.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 69+100

67. 22.04.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 69+100

68. 22.04.2021 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo

68. 22.04.2021 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo

69. 22.04.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonywania nawierzchni km 68+500

69. 22.04.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonywania nawierzchni km 68+500

70. 23.04.2021 r. Roboty przygotowawcze do zabetonowania poprzecznicy WD-60,3

70. 23.04.2021 r. Roboty przygotowawcze do zabetonowania poprzecznicy WD-60,3

71. 26.04.2021 r. Dozbrajanie wnęki dylatacyjnej WD-65,2

71. 26.04.2021 r. Dozbrajanie wnęki dylatacyjnej WD-65,2

72. 27.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-66,9

72. 27.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-66,9

73. 27.04.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+700

73. 27.04.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+700

74. 27.04.2021 r. Roboty ziemne km 59+100

74. 27.04.2021 r. Roboty ziemne km 59+100

75. 27.04.2021 r. Ulepszanie podłoża km 60+900

75. 27.04.2021 r. Ulepszanie podłoża km 60+900

76. 27.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 62+600

76. 27.04.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 62+600

77. 27.04.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-18 km 68+160

77. 27.04.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-18 km 68+160

78. 27.04.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 58+800

78. 27.04.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 58+800

79. 27.04.2021 r. Roboty ziemne km 63+400

79. 27.04.2021 r. Roboty ziemne km 63+400

80. 27.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+300

80. 27.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+300

81. 27.04.2021 r. Roboty ziemne km 61+900

81. 27.04.2021 r. Roboty ziemne km 61+900

82. 28.04.2021 r. Zagęszczanie zasypki obiektu WD-65,2

82. 28.04.2021 r. Zagęszczanie zasypki obiektu WD-65,2

83. 29.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego  PZSp-59,4

83. 29.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego PZSp-59,4

84. 30.04.2021 r. Humusowanie skarp Dz nr 7 km 0+200

84. 30.04.2021 r. Humusowanie skarp Dz nr 7 km 0+200

85. 30.04.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążającego km 68+100

85. 30.04.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążającego km 68+100

86. 30.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

86. 30.04.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

87. 29.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego PZSp-59,4

87. 29.04.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego PZSp-59,4

88. 30.04.2021 r. Wykonywanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-65,2

88. 30.04.2021 r. Wykonywanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-65,2

89. 30.04.2021 r. Humusowanie skarp Ds nr 5 km 2+900

89. 30.04.2021 r. Humusowanie skarp Ds nr 5 km 2+900

90. 30.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-66,9

90. 30.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-66,9

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo