Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.06.2021 r. Formowanie nasypu km 66+000

1. 01.06.2021 r. Formowanie nasypu km 66+000

2. 01.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 63+400

2. 01.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 63+400

3. 01.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 63+300

3. 01.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 63+300

4. 01.06.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej MOP Dłużniewo

4. 01.06.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej MOP Dłużniewo

5. 01.06.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 70+600

5. 01.06.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 70+600

6. 01.06.2021 r. Humusowanie skarp km 70+700

6. 01.06.2021 r. Humusowanie skarp km 70+700

7. 01.06.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+700

7. 01.06.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+700

8. 01.06.2021 r. Roboty branżowe km 59+100

8. 01.06.2021 r. Roboty branżowe km 59+100

9. 01.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+600

9. 01.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+600

10. 01.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 69+600

10. 01.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 69+600

11. 01.06.2021 r. Roboty ziemne km 60+700

11. 01.06.2021 r. Roboty ziemne km 60+700

12. 01.06.2021 r. Roboty ziemne km 62+800

12. 01.06.2021 r. Roboty ziemne km 62+800

13. 01.06.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 68+900

13. 01.06.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 68+900

14. 01.06.2021 r. Układanie galanterii betonowej Rondo K

14. 01.06.2021 r. Układanie galanterii betonowej Rondo K

15. 01.06.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+500

15. 01.06.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+500

16. 01.06.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+700

16. 01.06.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+700

17. 01.06.2021 r. Zagęszczanie podbudowy km 61+600

17. 01.06.2021 r. Zagęszczanie podbudowy km 61+600

18. 01.06.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 66+200

18. 01.06.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 66+200

19. 01.06.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 61+000

19. 01.06.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 61+000

20. 01.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+900

20. 01.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+900

21. 08.06.2021 r. Zbrojenie nawierzchni Trasy Głównej km 65+800

21. 08.06.2021 r. Zbrojenie nawierzchni Trasy Głównej km 65+800

22. 10.06.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek MS PZDdp-61,7

22. 10.06.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek MS PZDdp-61,7

23. 10.06.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+400

23. 10.06.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+400

24. 10.06.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek MS PZDdp-61,7

24. 10.06.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek MS PZDdp-61,7

25. 10.06.2021 r. Transport humusu km 63+200

25. 10.06.2021 r. Transport humusu km 63+200

26. 10.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 62+800

26. 10.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 62+800

27. 10.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+000

27. 10.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+000

28. 10.06.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 61+400

28. 10.06.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 61+400

29. 10.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+500

29. 10.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+500

30. 10.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+500

30. 10.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+500

31. 11.06.2021 r. Roboty konstrukcyjne Rondo K

31. 11.06.2021 r. Roboty konstrukcyjne Rondo K

32. 11.06.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 60+100

32. 11.06.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 60+100

33. 11.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 63+000

33. 11.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 63+000

34. 11.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 63+900

34. 11.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 63+900

35. 11.06.2021 r. Roboty ziemne km 64+900

35. 11.06.2021 r. Roboty ziemne km 64+900

36. 11.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-68,6

36. 11.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-68,6

37. 11.06.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-19 km 68+600

37. 11.06.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-19 km 68+600

38. 11.06.2021 r. Stabilizacja podłoża km 61+200

38. 11.06.2021 r. Stabilizacja podłoża km 61+200

39. 11.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+300

39. 11.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+300

40. 11.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+200

40. 11.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+200

41. 15.06.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego MS PZDdp-61,7

41. 15.06.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego MS PZDdp-61,7

42. 15.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 60+800

42. 15.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 60+800

43. 15.06.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 60+900

43. 15.06.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 60+900

44. 15.06.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-65,2

44. 15.06.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-65,2

45. 15.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej MOP Dłużniewo

45. 15.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej MOP Dłużniewo

46. 15.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+200

46. 15.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+200

47. 17.06.2021 r. Roboty nawierzchniowe  Rondo K (

47. 17.06.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo K (

48. 17.06.2021 r. Roboty nawierzchniowe  Rondo K (2)

48. 17.06.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo K (2)

49. 17.06.2021 r. Roboty nawierzchniowe  Rondo K (3)

49. 17.06.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo K (3)

50. 17.06.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 59+200

50. 17.06.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+200

51. 17.06.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 59+300

51. 17.06.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 59+300

52. 17.06.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+200

52. 17.06.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+200

53. 18.06.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 60+500

53. 18.06.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 60+500

54. 18.06.2021 r. Humusowanie skarp km 68+400

54. 18.06.2021 r. Humusowanie skarp km 68+400

55. 18.06.2021 r. Montaż elementów prefabrykowanych przepustu PZMp-67,5

55. 18.06.2021 r. Montaż elementów prefabrykowanych przepustu PZMp-67,5

56. 18.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 63+200

56. 18.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 63+200

57. 18.06.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 66+800

57. 18.06.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 66+800

58. 18.06.2021 r. Wykonywanie zasypki murów oporowych KP-58,8

58. 18.06.2021 r. Wykonywanie zasypki murów oporowych KP-58,8

59. 18.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej MOP Dłużniewo

59. 18.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej MOP Dłużniewo

60. 18.06.2021 r. Roboty ziemne Ds nr 5 km 0+600

60. 18.06.2021 r. Roboty ziemne Ds nr 5 km 0+600

61. 22.06.2021 r. Roboty brukarskie Rondo K

61. 22.06.2021 r. Roboty brukarskie Rondo K

62. 22.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 64+000

62. 22.06.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 64+000

63. 22.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+300

63. 22.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+300

64. 22.06.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+900

64. 22.06.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+900

65. 24.06.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 66+800

65. 24.06.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 66+800

66. 24.06.2021 r. Roboty ziemne km 66+700

66. 24.06.2021 r. Roboty ziemne km 66+700

67. 24.06.2021 r. Roboty ziemne pas rozdziału km 63+400

67. 24.06.2021 r. Roboty ziemne pas rozdziału km 63+400

68. 24.06.2021 r. Transport humusu km 68+100

68. 24.06.2021 r. Transport humusu km 68+100

69. 24.06.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 67+600

69. 24.06.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 67+600

70. 24.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+800

70. 24.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+800

71. 24.06.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 63+900

71. 24.06.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 63+900

72. 25.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 59+100

72. 25.06.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 59+100

73. 25.06.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 60+700

73. 25.06.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 60+700

74. 25.06.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 59+800

74. 25.06.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 59+800

75. 25.06.2021 r. Humusowanie skarp km 58+200

75. 25.06.2021 r. Humusowanie skarp km 58+200

76. 25.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+600

76. 25.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+600

77. 25.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+900

77. 25.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+900

78. 25.06.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 67+700

78. 25.06.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 67+700

79. 25.06.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 67+700

79. 25.06.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 67+700

80. 25.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+000

80. 25.06.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+000

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo