Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 62+200

1. 01.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 62+200

2. 01.07.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego MS PZDdp-61,7

2. 01.07.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego MS PZDdp-61,7

3. 01.07.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej Ds nr 5 km 0+300

3. 01.07.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej Ds nr 5 km 0+300

4. 01.07.2021 r. Montaż desek gzymsowych PZSp-64,9

4. 01.07.2021 r. Montaż desek gzymsowych PZSp-64,9

5. 01.07.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania połączenia z istniejącą nawierzchnią km 71+213

5. 01.07.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania połączenia z istniejącą nawierzchnią km 71+213

6. 01.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 60+200

6. 01.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 60+200

7. 01.07.2021 r. Transport humusu km 65+300

7. 01.07.2021 r. Transport humusu km 65+300

8. 01.07.2021 r. Ulepszanie materiału na nasyp Dojazd do WD-68,6

8. 01.07.2021 r. Ulepszanie materiału na nasyp Dojazd do WD-68,6

9. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 61+200

9. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+200

10. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 61+000

10. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+000

11. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+500

11. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+500

12. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 60+000

12. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 60+000

13. 01.07.2021 r. Roboty ziemne km 65+200

13. 01.07.2021 r. Roboty ziemne km 65+200

14. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 60+400

14. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 60+400

15. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+200

15. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+200

16. 01.07.2021 r. Wykonywanie zbiornika OW-10 km 64+600

16. 01.07.2021 r. Wykonywanie zbiornika OW-10 km 64+600

17. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+000

17. 01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+000

18. 01.07.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 65+000

18. 01.07.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 65+000

19. 01.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

19. 01.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

20. 01.07.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 65+100

20. 01.07.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 65+100

21. 06.07.2021 r. wykonywanie nawierzchni chodnika i opaski z kostki brukowej Rondo klonowa Płońsk

21. 06.07.2021 r. wykonywanie nawierzchni chodnika i opaski z kostki brukowej Rondo klonowa Płońsk

22. 07.07.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 58+800

22. 07.07.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 58+800

23. 07.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 61+500

23. 07.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 61+500

24. 07.07.2021 r. Profilowanie skarp km 59+900

24. 07.07.2021 r. Profilowanie skarp km 59+900

25. 07.07.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 58+900

25. 07.07.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 58+900

26. 07.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 59+700

26. 07.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 59+700

27. 07.07.2021 r. Roboty ziemne km 66+700

27. 07.07.2021 r. Roboty ziemne km 66+700

28. 07.07.2021 r. Roboty ziemne km 65+800

28. 07.07.2021 r. Roboty ziemne km 65+800

29. 07.07.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 64+200

29. 07.07.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 64+200

30. 07.07.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 61+400

30. 07.07.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 61+400

31. 07.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej  Dg nr 4 km 0+600

31. 07.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 4 km 0+600

32. 08.07.2021 . Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+600

32. 08.07.2021 . Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+600

33. 08.07.2021 r. Profilowanie skarp km 59+800

33. 08.07.2021 r. Profilowanie skarp km 59+800

34. 08.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 59+100

34. 08.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 59+100

35. 08.07.2021 r. Roboty ziemne km 66+800

35. 08.07.2021 r. Roboty ziemne km 66+800

36. 08.07.2021 r. Wykonywanie  scieżki rowerowej, warstwa wiążąca Droga Powiatowa przez obiekt 65,2

36. 08.07.2021 r. Wykonywanie scieżki rowerowej, warstwa wiążąca Droga Powiatowa przez obiekt 65,2

37. 08.07.2021 r. Ulepszanie materiału na nasyp km 66+800

37. 08.07.2021 r. Ulepszanie materiału na nasyp km 66+800

38. 08.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 64+700

38. 08.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 64+700

39. 08.07.2021 r. Roboty ziemne km 67+600

39. 08.07.2021 r. Roboty ziemne km 67+600

40. 08.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+800

40. 08.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+800

41. 13.07.2021 r. Kładka dla pieszych  KP-58,8

41. 13.07.2021 r. Kładka dla pieszych KP-58,8

42. 13.07.2021 r. Kładka dla pieszych (2) KP-58,8

42. 13.07.2021 r. Kładka dla pieszych (2) KP-58,8

43. 13.07.2021 r. Most w ciągu drogi_ekspresowej Przejście dla zwierząt średnich dołem MSPZSp-61,7

43. 13.07.2021 r. Most w ciągu drogi_ekspresowej Przejście dla zwierząt średnich dołem MSPZSp-61,7

44. 13.07.2021 r. Most Przejście dla zwierząt średnich dołem MSPZSp-61,7a

44. 13.07.2021 r. Most Przejście dla zwierząt średnich dołem MSPZSp-61,7a

45. 13.07.2021 r. Przejście dla zwierząt średnich PZS-59,4

45. 13.07.2021 r. Przejście dla zwierząt średnich PZS-59,4

46. 13.07.2021 r. Wykonywanie ścieku monolitycznego km 59+100

46. 13.07.2021 r. Wykonywanie ścieku monolitycznego km 59+100

47. 13.07.2021 r. Wykonywanie poboczy km 69+200

47. 13.07.2021 r. Wykonywanie poboczy km 69+200

48. 13.07.2021 r. Roboty brukarskie rondo ulica Klonowa Płońsk

48. 13.07.2021 r. Roboty brukarskie rondo ulica Klonowa Płońsk

49. 14.07.2021 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

49. 14.07.2021 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

50. 14.07.2021 r. Wiadukt drogowy  WS-62,0

50. 14.07.2021 r. Wiadukt drogowy WS-62,0

51. 14.07.2021 r. Wiadukt drogowy  WD-60,3

51. 14.07.2021 r. Wiadukt drogowy WD-60,3

52. 14.07.2021 r. Wiadukt drogowy (2) WD-60,3

52. 14.07.2021 r. Wiadukt drogowy (2) WD-60,3

53. 14.07.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

53. 14.07.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

54. 14.07.2021 r. Wykonywanie przepustu PEHD do ronda na ulicy Klonowej Płońsk

54. 14.07.2021 r. Wykonywanie przepustu PEHD do ronda na ulicy Klonowej Płońsk

55. 14.07.2021 r. Wiadukt drogowy  WS-62,0

55. 14.07.2021 r. Wiadukt drogowy WS-62,0

56. 15.07.2021 r. Montaż zbrojenia przepustu km 67+500

56. 15.07.2021 r. Montaż zbrojenia przepustu km 67+500

57. 15.07.2021 r. Wykonanie odwodnienia Trasy Głównej km 65+200

57. 15.07.2021 r. Wykonanie odwodnienia Trasy Głównej km 65+200

58. 15.07.2021 r. Wykonywanie drenażu km 70+100

58. 15.07.2021 r. Wykonywanie drenażu km 70+100

59. 15.07.2021 r. Roboty ziemne km 64+600

59. 15.07.2021 r. Roboty ziemne km 64+600

60. 16.07.2021 r. Roboty ziemne km 62+900

60. 16.07.2021 r. Roboty ziemne km 62+900

61. 21.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 65+400

61. 21.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 65+400

62. 21.07.2021 r. Roboty nawierzchniowe  Dg nr 4

62. 21.07.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 4

63. 21.07.2021 r. Roboty nawierzchniowe  Dg nr 4 (2)

63. 21.07.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 4 (2)

64. 21.07.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-66,9

64. 21.07.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-66,9

65. 21.07.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej z MCE Ds nr 5 km 0+200

65. 21.07.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej z MCE Ds nr 5 km 0+200

66. 22.07.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-68,6

66. 22.07.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-68,6

67. 22.07.2021 r. Humusowanie skarp km 71+100

67. 22.07.2021 r. Humusowanie skarp km 71+100

68. 22.07.2021 r. Montaż barier ochronnych km 70+300

68. 22.07.2021 r. Montaż barier ochronnych km 70+300

69. 22.07.2021 r. Prace rozbiórkowe podbudowy istniejącej DK7

69. 22.07.2021 r. Prace rozbiórkowe podbudowy istniejącej DK7

70. 22.07.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

70. 22.07.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

71. 22.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 59+600

71. 22.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 59+600

72. 22.07.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 65+800

72. 22.07.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 65+800

73. 22.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+000

73. 22.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+000

74. 22.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 64+500

74. 22.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 64+500

75. 23.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 66+800

75. 23.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 66+800

76. 23.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 68+100

76. 23.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 68+100

77. 23.07.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża MOP Ćwiklinek

77. 23.07.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża MOP Ćwiklinek

78. 23.07.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 68+100

78. 23.07.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 68+100

79. 23.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+100

79. 23.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+100

80. 23.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+700

80. 23.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+700

81. 26.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 64+000

81. 26.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 64+000

82. 26.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-60,3

82. 26.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-60,3

83. 26.07.2021 r. Humusowanie skarp km 60+100

83. 26.07.2021 r. Humusowanie skarp km 60+100

84. 26.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

84. 26.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

85. 26.07.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 64+200

85. 26.07.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 64+200

86. 27.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

86. 27.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

87. 27.07.2021 r. Zalewanie krawędzi pomiędzy nawierzchnią betonową i ściekiem km 60+400

87. 27.07.2021 r. Zalewanie krawędzi pomiędzy nawierzchnią betonową i ściekiem km 60+400

88. 29.07.2021 r. Roboty konstrukcyjne MOP Ćwiklinek

88. 29.07.2021 r. Roboty konstrukcyjne MOP Ćwiklinek

89. 29.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 62+400

89. 29.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 62+400

90. 29.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

90. 29.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

91. 29.07.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-69,8

91. 29.07.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-69,8

92. 29.07.2021 r. Ulepszanie materiału nasypowego Dojazd do WD-68,6

92. 29.07.2021 r. Ulepszanie materiału nasypowego Dojazd do WD-68,6

93. 29.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+800

93. 29.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+800

94. 29.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 66+100

94. 29.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 66+100

95. 29.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

95. 29.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

96. 30.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 67+200

96. 30.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 67+200

97. 30.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 62+500

97. 30.07.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 62+500

98. 30.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+100

98. 30.07.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+100

99. 30.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-69,8

99. 30.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-69,8

100. 30.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-69,8 (1)

100. 30.07.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-69,8 (1)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo