Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+500

1. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+500

2. 01.09.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-66,9

2. 01.09.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-66,9

3. 01.09.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 2

3. 01.09.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 2

4. 01.09.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 2 (2)

4. 01.09.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 2 (2)

5. 01.09.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-60,3

5. 01.09.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-60,3

6. 01.09.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego km 61+900

6. 01.09.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego km 61+900

7. 01.09.2021 r. Wprowadzenie TOR km 71+200

7. 01.09.2021 r. Wprowadzenie TOR km 71+200

8. 01.09.2021 r. Wprowadzenie TOR km 71+200 (2)

8. 01.09.2021 r. Wprowadzenie TOR km 71+200 (2)

9. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 63+500

9. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+500

10. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 63+500 (2)

10. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+500 (2)

11. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 63+500 (3)

11. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+500 (3)

12. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+400

12. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+400

13. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+400 (2)

13. 01.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+400 (2)

14. 03.09.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego km 61+900

14. 03.09.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego km 61+900

15. 03.09.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 67+400

15. 03.09.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 67+400

16. 03.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 62+600

16. 03.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 62+600

17. 03.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 62+600 (2)

17. 03.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 62+600 (2)

18. 03.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 59+000

18. 03.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 59+000

19. 03.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 66+800

19. 03.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 66+800

20. 03.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 59+400

20. 03.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 59+400

21. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+300

21. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+300

22. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+300 (2)

22. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+300 (2)

23. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+100

23. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+100

24. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+000

24. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+000

25. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+200

25. 04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+200

26. 05.09.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do WD-63,8

26. 05.09.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do WD-63,8

27. 05.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 62+300

27. 05.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 62+300

28. 05.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 62+300 (2)

28. 05.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 62+300 (2)

29. 06.09.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego Węzeł Dłużniewo

29. 06.09.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego Węzeł Dłużniewo

30. 06.09.2021 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 71+100

30. 06.09.2021 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 71+100

31. 06.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 59+100

31. 06.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 59+100

32. 06.09.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża - uciąglenie TG km 65+300

32. 06.09.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża - uciąglenie TG km 65+300

33. 07.09.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 67+100

33. 07.09.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 67+100

34. 07.09.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego Węzeł Dłużniewo

34. 07.09.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego Węzeł Dłużniewo

35. 07.09.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej pod miejsca parkingowe MOP Ćwiklinek

35. 07.09.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej pod miejsca parkingowe MOP Ćwiklinek

36. 07.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 67+000

36. 07.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 67+000

37. 08.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+500

37. 08.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+500

38. 08.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+500 (2)

38. 08.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+500 (2)

39. 08.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+600

39. 08.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+600

40. 09.09.2021 r. Formowanie podłoża km 71+000

40. 09.09.2021 r. Formowanie podłoża km 71+000

41. 14.09.2021 r. Uklłdanie nawierzchni z asfaltu lanego WD-69,8

41. 14.09.2021 r. Uklłdanie nawierzchni z asfaltu lanego WD-69,8

42. 15.09.2021 r. Betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej JL WS-62,0(1)

42. 15.09.2021 r. Betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej JL WS-62,0(1)

42. 15.09.2021 r. Betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej JL WS-62,0(2)

42. 15.09.2021 r. Betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej JL WS-62,0(2)

44. 15.09.2021 r. Humusowanie skarp węzeł Dłużniewo

44. 15.09.2021 r. Humusowanie skarp węzeł Dłużniewo

45. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (1)

45. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (1)

46. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (2)

46. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (2)

47. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (3)

47. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (3)

48. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (4)

48. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (4)

49. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (5)

49. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (5)

50. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (6)

50. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (6)

51. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (7)

51. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (7)

52. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (8)

52. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (8)

53. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (9)

53. 15.09.2021 r. Układanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+300 (9)

54. 15.09.2021 r. Montaż zwieńczenia muru pochylni KP-58,8

54. 15.09.2021 r. Montaż zwieńczenia muru pochylni KP-58,8

55. 15.09.2021 r. Betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej JL WS-62,0 (3)

55. 15.09.2021 r. Betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej JL WS-62,0 (3)

56. 15.09.2021 r. Roboty ziemne DZ8 (1)

56. 15.09.2021 r. Roboty ziemne DZ8 (1)

57. 15.09.2021 r. Roboty ziemne DZ8 (2)

57. 15.09.2021 r. Roboty ziemne DZ8 (2)

58. 15.09.2021 r. Szczotkowanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+000

58. 15.09.2021 r. Szczotkowanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+000

59. 15.09.2021 r. Zbrojenie kapy chodnikowej wewnętrznej JP ZS-59,4

59. 15.09.2021 r. Zbrojenie kapy chodnikowej wewnętrznej JP ZS-59,4

60. 15.09.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej km 66+000

60. 15.09.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej km 66+000

61. 21.09.2021 r. Układanie nawierzchni betonowej km 59+960-60+240 JP

61. 21.09.2021 r. Układanie nawierzchni betonowej km 59+960-60+240 JP

62. 21.09.2021 r. Układanie nawierzchni betonowej km 59+960-60+240 JP (2)

62. 21.09.2021 r. Układanie nawierzchni betonowej km 59+960-60+240 JP (2)

63. 21.09.2021 r. Układanie nawierzchni betonowej km 59+960-60+240 JP (3)

63. 21.09.2021 r. Układanie nawierzchni betonowej km 59+960-60+240 JP (3)

64. 21.09.2021 r. Układanie nawierzchni betonowej km 59+960-60+240 JP (4)

64. 21.09.2021 r. Układanie nawierzchni betonowej km 59+960-60+240 JP (4)

65. 21.09.2021 r. Układanie warstwy wiążącej węzeł Dłużniewo

65. 21.09.2021 r. Układanie warstwy wiążącej węzeł Dłużniewo

66. 21.09.2021 r. Wykonywanie GWN km 61+700-62+000

66. 21.09.2021 r. Wykonywanie GWN km 61+700-62+000

67. 22.09.2021 r. Wykonywanie zasypki za przyczółkiem WD 68,6

67. 22.09.2021 r. Wykonywanie zasypki za przyczółkiem WD 68,6

68. 22.09.2021 r. Wykonywanie humusowania skarp węzeł Dłużniewo

68. 22.09.2021 r. Wykonywanie humusowania skarp węzeł Dłużniewo

69. 22.09.2021 r. Wykonywanie humusowania skarp węzeł Dłużniewo (2)

69. 22.09.2021 r. Wykonywanie humusowania skarp węzeł Dłużniewo (2)

70. 22.09.2021 r. Wykonywanie humusowania skarp węzeł Dłużniewo (3)

70. 22.09.2021 r. Wykonywanie humusowania skarp węzeł Dłużniewo (3)

71. 22.09.2021 r. Formowanie skarp nasypu km 57+900 JP

71. 22.09.2021 r. Formowanie skarp nasypu km 57+900 JP

72. 22.09.2021 r. Formowanie GWN km 65+150-65+250

72. 22.09.2021 r. Formowanie GWN km 65+150-65+250

73. 22.09.2021 r. Formowanie i zagęszczanie GWN km 65+150-65+250

73. 22.09.2021 r. Formowanie i zagęszczanie GWN km 65+150-65+250

74. 22.09.2021 r. Wykonywanie GWN km 61+700-62+000

74. 22.09.2021 r. Wykonywanie GWN km 61+700-62+000

75. 22.09.2021 r. Wykonywanie warstwy ścieralnej WD-60,2

75. 22.09.2021 r. Wykonywanie warstwy ścieralnej WD-60,2

76. 22.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 62+500

76. 22.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 62+500

77. 22.09.2021 r. Skarpowanie węzeł Dłużniewo

77. 22.09.2021 r. Skarpowanie węzeł Dłużniewo

78. 23.09.2021 r. Plantowanie humusu km 69+800

78. 23.09.2021 r. Plantowanie humusu km 69+800

79. 23.09.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej pod parking MOP Ćwiklinek

79. 23.09.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej pod parking MOP Ćwiklinek

80. 23.09.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej pod parking MOP Ćwiklinek (2)

80. 23.09.2021 r. Wykonywanie podbudowy zasadniczej pod parking MOP Ćwiklinek (2)

81. 27.09.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 65+300

81. 27.09.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 65+300

82. 27.09.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania kozłów oporowych km 66+000

82. 27.09.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania kozłów oporowych km 66+000

83. 27.09.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 62+100

83. 27.09.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 62+100

84. 27.09.2021 r. Roboty ziemne Ds nr 8

84. 27.09.2021 r. Roboty ziemne Ds nr 8

85. 27.09.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej łącznice węzeł Dłużniewo

85. 27.09.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej łącznice węzeł Dłużniewo

86. 27.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 65+200

86. 27.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 65+200

87. 28.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 8

87. 28.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 8

88. 28.09.2021 r. Plac postojowy dla samochodów osobowych MOP Dłużniewo

88. 28.09.2021 r. Plac postojowy dla samochodów osobowych MOP Dłużniewo

89. 28.09.2021 r. Szalunek pod wykonanie kozła oporowego nawierzchni betonowej 59+400

89. 28.09.2021 r. Szalunek pod wykonanie kozła oporowego nawierzchni betonowej 59+400

90. 28.09.2021 r. Ustawianie krawężnika WD-69.8

90. 28.09.2021 r. Ustawianie krawężnika WD-69.8

91. 28.09.2021 r. Wykonywanie zjazdu do dz. nr 153 km 62+600

91. 28.09.2021 r. Wykonywanie zjazdu do dz. nr 153 km 62+600

92. 29.09.2021 r. Roboty konstrukcyjne Węzeł Dłużniewo

92. 29.09.2021 r. Roboty konstrukcyjne Węzeł Dłużniewo

93. 29.09.2021 r. Wykonywanie podbudowy na łącznicy Węzeł Dłużniewo

93. 29.09.2021 r. Wykonywanie podbudowy na łącznicy Węzeł Dłużniewo

94. 29.09.2021 r. Wykonywanie przepustu pod zjazdem do dz. nr 153 km 62+500

94. 29.09.2021 r. Wykonywanie przepustu pod zjazdem do dz. nr 153 km 62+500

95. 29.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 61+900

95. 29.09.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 61+900

96. 30.09.2021 r. Roboty brukarskie WD-69,8

96. 30.09.2021 r. Roboty brukarskie WD-69,8

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo