Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 12.01.2022 r. MOP Ćwiklinek

1. 12.01.2022 r. MOP Ćwiklinek

2. 12.01.2022 r. Prace utrzymaniowe km 65+200

2. 12.01.2022 r. Prace utrzymaniowe km 65+200

3. 12.01.2022 r. Roboty przygotowawcze do montażu wypełnień ekranów akustycznych km 68+800

3. 12.01.2022 r. Roboty przygotowawcze do montażu wypełnień ekranów akustycznych km 68+800

4. 12.01.2022 r. TG km 62+400

4. 12.01.2022 r. TG km 62+400

5. 12.01.2022 r. TG km 63+000

5. 12.01.2022 r. TG km 63+000

6. 12.01.2022 r. TG km 65+300

6. 12.01.2022 r. TG km 65+300

7. 12.01.2022 r. TG km 65+500

7. 12.01.2022 r. TG km 65+500

8. 12.01.2022 r. TG km 66+800

8. 12.01.2022 r. TG km 66+800

9. 12.01.2022 r. TG km 67+000

9. 12.01.2022 r. TG km 67+000

10. 12.01.2022 r. TG km 68+200

10. 12.01.2022 r. TG km 68+200

11. 14.01.2022 r. TG km 60+300

11. 14.01.2022 r. TG km 60+300

12. 14.01.2022 r. TG km 64+400

12. 14.01.2022 r. TG km 64+400

13. 14.01.2022 r. TG km 65+700

13. 14.01.2022 r. TG km 65+700

14. 14.01.2022 r. TG km 66+200

14. 14.01.2022 r. TG km 66+200

15. 12.01.2022 r. TG km 68+400

15. 12.01.2022 r. TG km 68+400

16. 14.01.2022 r. TG km 67+400

16. 14.01.2022 r. TG km 67+400

17. 14.01.2022 r. TG km 67+700

17. 14.01.2022 r. TG km 67+700

18. 14.01.2022 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 66+800

18. 14.01.2022 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 66+800

19. 14.01.2022 r. Wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych km 68+000

19. 14.01.2022 r. Wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych km 68+000

20. 14.01.2022 r. TG km 63+700

20. 14.01.2022 r. TG km 63+700

21. 19.01.2022 r. km 69+500

21. 19.01.2022 r. km 69+500

22. 20.01.2022 r. Obiekt PZSp-59,4

22. 20.01.2022 r. Obiekt PZSp-59,4

23. 20.01.2022 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 67+700

23. 20.01.2022 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 67+700

24. 21.01.2022 r. MOP Ćwiklinek

24. 21.01.2022 r. MOP Ćwiklinek

25. 21.01.2022 r. MOP Dłużniewo

25. 21.01.2022 r. MOP Dłużniewo

26. 21.01.2022 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 67+700

26. 21.01.2022 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 67+700

27. 21.01.2022 r. TG km 60+100

27. 21.01.2022 r. TG km 60+100

28. 21.01.2022 r. TG km 60+300

28. 21.01.2022 r. TG km 60+300

29. 21.01.2022 r. TG km 60+500

29. 21.01.2022 r. TG km 60+500

30. 21.01.2022 r. TG km 61+400

30. 21.01.2022 r. TG km 61+400

31. 21.01.2022 r. TG km 61+900

31. 21.01.2022 r. TG km 61+900

32. 21.01.2022 r. TG km 62+300

32. 21.01.2022 r. TG km 62+300

33. 21.01.2022 r. TG km 64+500

33. 21.01.2022 r. TG km 64+500

34. 21.01.2022 r. TG km 65+200

34. 21.01.2022 r. TG km 65+200

35. 21.01.2022 r. TG km 69+400

35. 21.01.2022 r. TG km 69+400

36. 21.01.2022 r. TG km 70+900

36. 21.01.2022 r. TG km 70+900

37. 21.01.2022 r. Węzeł Dłużniewo

37. 21.01.2022 r. Węzeł Dłużniewo

38. 21.01.2022 r. Węzeł Dłużniewo (2)

38. 21.01.2022 r. Węzeł Dłużniewo (2)

39. 21.01.2022 r. TG km 62+000

39. 21.01.2022 r. TG km 62+000

40. 21.01.2022 r. TG km 63+000

40. 21.01.2022 r. TG km 63+000

41. 27.01.2022 r. MOP Ćwiklinek

41. 27.01.2022 r. MOP Ćwiklinek

42. 27.01.2022 r.  MOP Dłużniewo

42. 27.01.2022 r. MOP Dłużniewo

43. 27.01.2022 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 67+500

43. 27.01.2022 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 67+500

44. 27.01.2022 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 67+500 (2)

44. 27.01.2022 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 67+500 (2)

45. 27.01.2022 r. TG km 67+700

45. 27.01.2022 r. TG km 67+700

46. 28.01.2022 r. Droga nr Dz1

46. 28.01.2022 r. Droga nr Dz1

47. 28.01.2022 r. Droga nr Dz1 (2)

47. 28.01.2022 r. Droga nr Dz1 (2)

48. 28.01.2022 r. Łącznice Węzeł Dłużniewo

48. 28.01.2022 r. Łącznice Węzeł Dłużniewo

49. 28.01.2022 r. MOP Ćwiklinek

49. 28.01.2022 r. MOP Ćwiklinek

50. 28.01.2022 r. MOP Ćwiklinek (2)

50. 28.01.2022 r. MOP Ćwiklinek (2)

51. 28.01.2022 r. TG km 62+100

51. 28.01.2022 r. TG km 62+100

52. 28.01.2022 r. TG km 64+300

52. 28.01.2022 r. TG km 64+300

53. 28.01.2022 r. TG km 61+800

53. 28.01.2022 r. TG km 61+800

54. 28.01.2022 r. TG km 65+300

54. 28.01.2022 r. TG km 65+300

55. 28.01.2022 r. TG km 65+500

55. 28.01.2022 r. TG km 65+500

56. 28.01.2022 r. TG km 64+700

56. 28.01.2022 r. TG km 64+700

57. 28.01.2022 r. TG km 62+300

57. 28.01.2022 r. TG km 62+300

58. 28.01.2022 r. TG km 67+100

58. 28.01.2022 r. TG km 67+100

59. 28.01.2022 r. TG km 68+100

59. 28.01.2022 r. TG km 68+100

60. 28.01.2022 r. TG km 66+500

60. 28.01.2022 r. TG km 66+500

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo