Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 04.03.2022 r. Parkingi MOP Ćwiklinek

1. 04.03.2022 r. Parkingi MOP Ćwiklinek

2. 04.03.2022 r. Ekrany akustyczne DS5 1+000

2. 04.03.2022 r. Ekrany akustyczne DS5 1+000

3. 04.03.2022 r. Prace brukarskie MOP Ćwiklinek

3. 04.03.2022 r. Prace brukarskie MOP Ćwiklinek

4. 04.03.2022 r. Prace drogowe DZ8

4. 04.03.2022 r. Prace drogowe DZ8

5. 04.03.2022 r. Prace drogowe DZ8 (2)

5. 04.03.2022 r. Prace drogowe DZ8 (2)

6. 04.03.2022 r. Prace drogowe DZ8 (3)

6. 04.03.2022 r. Prace drogowe DZ8 (3)

7. 04.03.2022 r. Prace drogowe DZ8 (4)

7. 04.03.2022 r. Prace drogowe DZ8 (4)

8. 04.03.2022 r. Prace melioracyjne 66+700

8. 04.03.2022 r. Prace melioracyjne 66+700

9. 04.03.2022 r. Rondo R1

9. 04.03.2022 r. Rondo R1

10. 04.03.2022 r. Rondo R2

10. 04.03.2022 r. Rondo R2

11. 04.03.2022 r. TG 69+700

11. 04.03.2022 r. TG 69+700

12. 04.03.2022 r. TG 69+800

12. 04.03.2022 r. TG 69+800

13. 07.03.2022 r. DS8 po pracach z 04.03.2022

13. 07.03.2022 r. DS8 po pracach z 04.03.2022

14. 07.03.2022 r. DS8 po pracach z 04.03.2022 (2)

14. 07.03.2022 r. DS8 po pracach z 04.03.2022 (2)

15. 07.03.2022 r. TG 62+100

15. 07.03.2022 r. TG 62+100

16. 07.03.2022 r. Rondo D1

16. 07.03.2022 r. Rondo D1

17. 07.03.2022 r. Zbiornik wodny ZR6

17. 07.03.2022 r. Zbiornik wodny ZR6

18. 07.03.2022 r. Rondo D2

18. 07.03.2022 r. Rondo D2

19. 08.03.2022 r. Prace brukarskie WD 68,6

19. 08.03.2022 r. Prace brukarskie WD 68,6

20. 08.03.2022 r. Prace brukarskie MOP Ćwiklinek

20. 08.03.2022 r. Prace brukarskie MOP Ćwiklinek

21. 09.03.2022 r. Prace brukarskie DS11

21. 09.03.2022 r. Prace brukarskie DS11

22. 09.03.2022 r. Wyrównywanie powierzchni MOP Ćwiklinek

22. 09.03.2022 r. Wyrównywanie powierzchni MOP Ćwiklinek

23. 14.03.2022 r TG 62+000

23. 14.03.2022 r TG 62+000

24. 14.03.2022 r. MOP Dłużniewo

24. 14.03.2022 r. MOP Dłużniewo

25. 14.03.2022 r. Prace brukarskie na DZ7

25. 14.03.2022 r. Prace brukarskie na DZ7

26. 14.03.2022 r. Prace brukarskie na obiekcie WD-68,6

26. 14.03.2022 r. Prace brukarskie na obiekcie WD-68,6

27. 14.03.2022 r. Prace drogowe Zjazdy do posesji na DG1

27. 14.03.2022 r. Prace drogowe Zjazdy do posesji na DG1

28. 14.03.2022 r. Prace melioracyjne TG 66+400

28. 14.03.2022 r. Prace melioracyjne TG 66+400

29. 14.03.2022 r. Obiekt MS PZDdp-61,7a

29. 14.03.2022 r. Obiekt MS PZDdp-61,7a

30. 14.03.2022 r. Rondo D3

30. 14.03.2022 r. Rondo D3

31. 14.03.2022 r. TG 64+500

31. 14.03.2022 r. TG 64+500

32. 14.03.2022 r. Ustawianie słupów pod ekrany akustyczne TG 66+600

32. 14.03.2022 r. Ustawianie słupów pod ekrany akustyczne TG 66+600

33. 14.03.2022 r. Ustawianie słupów pod ekrany akustyczne TG 66+600 (2)

33. 14.03.2022 r. Ustawianie słupów pod ekrany akustyczne TG 66+600 (2)

34. 14.03.2022 r. Wyrównywanie pobocza DG1

34. 14.03.2022 r. Wyrównywanie pobocza DG1

35. 14.03.2022 r. Obiekt WS-62,0

35. 14.03.2022 r. Obiekt WS-62,0

36. 14.03.2022 r. Wyrównywanie powierzchni MOP Ćwiklinek

36. 14.03.2022 r. Wyrównywanie powierzchni MOP Ćwiklinek

37. 14.03.2022 r. Wyrównywanie powierzchni MOP Ćwiklinek (2)

37. 14.03.2022 r. Wyrównywanie powierzchni MOP Ćwiklinek (2)

38. 15.03.2022 r. Badanie mrozoodporności MOP Dłużniewo

38. 15.03.2022 r. Badanie mrozoodporności MOP Dłużniewo

39. 15.03.2022 r. Badanie mrozoodporności MOP Dłużniewo (2)

39. 15.03.2022 r. Badanie mrozoodporności MOP Dłużniewo (2)

40. 15.03.2022 r. Zagęszczanie podłoża MOP Dłużniewo

40. 15.03.2022 r. Zagęszczanie podłoża MOP Dłużniewo

41. 18.03.2022 r. Czyszczenie kostki MOP Ćwiklinek

41. 18.03.2022 r. Czyszczenie kostki MOP Ćwiklinek

42. 18.03.2022 r. Nawierty pod ekrany akustyczne TG 65+100

42. 18.03.2022 r. Nawierty pod ekrany akustyczne TG 65+100

43. 18.03.2022 r. Montaż barier drogowych DZ1

43. 18.03.2022 r. Montaż barier drogowych DZ1

44. 18.03.2022 r. Montaż barier drogowych DZ1 (2)

44. 18.03.2022 r. Montaż barier drogowych DZ1 (2)

45. 18.03.2022 r. Obiekt KP-58,8

45. 18.03.2022 r. Obiekt KP-58,8

46. 18.03.2022 r. Obiekt KP-58,8 (2)

46. 18.03.2022 r. Obiekt KP-58,8 (2)

47. 18.03.2022 r. Obiekt KP-58,8 (3)

47. 18.03.2022 r. Obiekt KP-58,8 (3)

48. 18.03.2022 r. Obiekt WD-60,3

48. 18.03.2022 r. Obiekt WD-60,3

49. 18.03.2022 r. Obiekt WD-68,6

49. 18.03.2022 r. Obiekt WD-68,6

50. 18.03.2022 r. TG 58+900

50. 18.03.2022 r. TG 58+900

51. 18.03.2022 r. TG 58+700

51. 18.03.2022 r. TG 58+700

52. 18.03.2022 r. Usypywanie ronda R1

52. 18.03.2022 r. Usypywanie ronda R1

53. 18.03.2022 r. Wyrównywanie terenu MOP Dłużniewo

53. 18.03.2022 r. Wyrównywanie terenu MOP Dłużniewo

54. 18.03.2022 r. Wyrównywanie powierzchni TG 63+900

54. 18.03.2022 r. Wyrównywanie powierzchni TG 63+900

55. 22.03.2022 r. Pobranie i przygotowanie materiału do badań TG 65 +500

55. 22.03.2022 r. Pobranie i przygotowanie materiału do badań TG 65 +500

56. 22.03.2022 r. TG 65+400

56. 22.03.2022 r. TG 65+400

57. 22.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej Ds8

57. 22.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej Ds8

58. 22.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej Ds8 (2)

58. 22.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej Ds8 (2)

59. 22.03.2022 r. Umacnianie skarp warstwą humusu WD-68,6

59. 22.03.2022 r. Umacnianie skarp warstwą humusu WD-68,6

60. 22.03.2022 r. Pobranie i przygotowanie materiału do badań TG 65 +500

60. 22.03.2022 r. Pobranie i przygotowanie materiału do badań TG 65 +500

61. 24.03.2022 r. MOP Ćwiklinek

61. 24.03.2022 r. MOP Ćwiklinek

62. 24.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej na Ds5

62. 24.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej na Ds5

63. 24.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej na Ds5 (2)

63. 24.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej na Ds5 (2)

64. 24.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej na Ds5 (3)

64. 24.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej na Ds5 (3)

65. 24.03.2022 r. Stan surowy ławeczek na MOP Dłużniewo

65. 24.03.2022 r. Stan surowy ławeczek na MOP Dłużniewo

66. 24.03.2022 r. Układanie schodów skarpowych przy TG_60+800

66. 24.03.2022 r. Układanie schodów skarpowych przy TG_60+800

67. 24.03.2022 r. Układanie schodów skarpowych przy TG_60+800 (2)

67. 24.03.2022 r. Układanie schodów skarpowych przy TG_60+800 (2)

68. 24.03.2022 r. Umacnianie skarp warstwą humusu WD-66,9

68. 24.03.2022 r. Umacnianie skarp warstwą humusu WD-66,9

69. 24.03.2022 r. Wyrównywanie skarp na WD-68,6

69. 24.03.2022 r. Wyrównywanie skarp na WD-68,6

70. 24.03.2022 r. Wyrównywanie skarp na WD-68,6 (2)

70. 24.03.2022 r. Wyrównywanie skarp na WD-68,6 (2)

71. 25.03.2022 r. Ds5 1+500

71. 25.03.2022 r. Ds5 1+500

72. 25.03.2022 r. Nasadzenia przy TG_60+300

72. 25.03.2022 r. Nasadzenia przy TG_60+300

73. 25.03.2022 r. Nasadzenia przy TG_60+300 (2)

73. 25.03.2022 r. Nasadzenia przy TG_60+300 (2)

74. 25.03.2022 r. Obiekt MS PZDdp 61,7

74. 25.03.2022 r. Obiekt MS PZDdp 61,7

75. 25.03.2022 r. Gotowe ławeczki na MOP Ćwiklinek

75. 25.03.2022 r. Gotowe ławeczki na MOP Ćwiklinek

76. 25.03.2022 r. Prace Melioracyjne przy TG 62+100

76. 25.03.2022 r. Prace Melioracyjne przy TG 62+100

77. 25.03.2022 r. Obijanie dachu ławeczek na MOP Dłużniewo

77. 25.03.2022 r. Obijanie dachu ławeczek na MOP Dłużniewo

7825.03.2022 r. TG_68+400 Ustawianie ekranów akustycznych

7825.03.2022 r. TG_68+400 Ustawianie ekranów akustycznych

79. 29.03.2022 r. Usypywanie ronda D2

79. 29.03.2022 r. Usypywanie ronda D2

80. 25.03.2022 r. Świeża nawierzchnia na Ds8 0+300

80. 25.03.2022 r. Świeża nawierzchnia na Ds8 0+300

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo