Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (2)

1. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (2)

2. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (2)

2. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (2)

3. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (3)

3. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (3)

4. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (4)

4. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (4)

5. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (5)

5. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (5)

6. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (6)

6. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (6)

7. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (7)

7. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (7)

8. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (8)

8. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (8)

9. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (9)

9. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (9)

10. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (10)

10. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (10)

11. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (11)

11. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (11)

12. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (12)

12. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (12)

13. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (13)

13. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (13)

14. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (14)

14. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (14)

15. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (15)

15. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (15)

16. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (16)

16. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (16)

17. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (17)

17. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (17)

18. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (18)

18. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (18)

19. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (19)

19. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (19)

20. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (20)

20. 03.06.2022 km 65+200 układanie nawierzchni betonowej (20)

21. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek

21. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek

22. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek (2)

22. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek (2)

23. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek (3)

23. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek (3)

24. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek (4)

24. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek (4)

25. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek (5)

25. 12.06.2022 r. MOP Ćwiklinek (5)

26. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600

26. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600

27. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (2)

27. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (2)

28. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (3)

28. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (3)

29. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (4)

29. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (4)

30. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (5)

30. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (5)

31. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (6)

31. 12.06.2022 r. Odpływy z S7 65+600 (6)

32. 12.06.2022 r. Ogrodzenie do zbiornika wodnego 66+900

32. 12.06.2022 r. Ogrodzenie do zbiornika wodnego 66+900

33. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600

33. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600

34. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (2)

34. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (2)

35. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (3)

35. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (3)

36. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (4)

36. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (4)

37. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (5)

37. 12.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (5)

38. 14.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600

38. 14.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600

39. 14.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (2)

39. 14.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (2)

40. 14.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (3)

40. 14.06.2022 r. Słupy do paneli akustycznych 66+600 (3)

41. 16.06.2022 r. belka wymianu ekranów akustycznych nad przepustem dla zwierząt

41. 16.06.2022 r. belka wymianu ekranów akustycznych nad przepustem dla zwierząt

42. 16.06.2022 r. belka wymianu ekranów akustycznych nad przepustem dla zwierząt (2)

42. 16.06.2022 r. belka wymianu ekranów akustycznych nad przepustem dla zwierząt (2)

43. 16.06.2022 r. belka wymianu ekranów akustycznych nad przepustem dla zwierząt (3)

43. 16.06.2022 r. belka wymianu ekranów akustycznych nad przepustem dla zwierząt (3)

44. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki

44. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki

45. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki (2)

45. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki (2)

46. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki (3)

46. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki (3)

47. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki (4)

47. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki (4)

48. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki (5)

48. 16.06.2022 r. fundamenty pod znaki (5)

49. 16.06.2022 r. rozprowadzenie nadmiaru ziemi

49. 16.06.2022 r. rozprowadzenie nadmiaru ziemi

50. 16.06.2022 r. rozprowadzenie nadmiaru ziemi (2)

50. 16.06.2022 r. rozprowadzenie nadmiaru ziemi (2)

51. 16.06.2022 r. rozprowadzenie nadmiaru ziemi (3)

51. 16.06.2022 r. rozprowadzenie nadmiaru ziemi (3)

52. 16.06.2022 r. równanie pobocza

52. 16.06.2022 r. równanie pobocza

53. 16.06.2022 r. równanie pobocza (2)

53. 16.06.2022 r. równanie pobocza (2)

54. 16.06.2022 r. równanie pobocza (3)

54. 16.06.2022 r. równanie pobocza (3)

55. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych

55. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych

56. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (2)

56. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (2)

57. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (3)

57. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (3)

58. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (4)

58. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (4)

59. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (5)

59. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (5)

60. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (6)

60. 17.06.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych (6)

61. 24.06.2022 r. Fundamenty pod znaki drogowe

61. 24.06.2022 r. Fundamenty pod znaki drogowe

62. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej

62. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej

63. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (2)

63. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (2)

64. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (3)

64. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (3)

65. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (4)

65. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (4)

66. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (5)

66. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (5)

67. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (6)

67. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (6)

68. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (7)

68. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (7)

69. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (8)

69. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (8)

70. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (9)

70. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (9)

71. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (10)

71. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (10)

72. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej 11)

72. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej 11)

73. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (12)

73. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (12)

74. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (13)

74. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (13)

75. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (14)

75. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (14)

76. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (15)

76. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (15)

77. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (16)

77. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (16)

78. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (17)

78. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (17)

79. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (18)

79. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (18)

80. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (19)

80. 27.06.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej (19)

81. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07

81. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07

82. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (2)

82. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (2)

83, 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (3)

83, 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (3)

84. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (4)

84. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (4)

85. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (5)

85. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (5)

86. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (6)

86. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (6)

87. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (7)

87. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (7)

88. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (8)

88. 28.06.2022 r. malowarka 61+900 05.07 (8)

89. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07

89. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07

90. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (2)

90. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (2)

91. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (3)

91. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (3)

92. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (4)

92. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (4)

93. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (5)

93. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (5)

94. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (6)

94. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (6)

95. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (7)

95. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (7)

96. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (8)

96. 29.06.2022 r. panele akustyczne 65+000 05.07 (8)

97. 29.06.2022 r. szlifierka do betonu 62+000 05.07

97. 29.06.2022 r. szlifierka do betonu 62+000 05.07

98. 29.06.2022 r. szlifierka do betonu 62+000 05.07 (2)

98. 29.06.2022 r. szlifierka do betonu 62+000 05.07 (2)

99. 29.06.2022 r. szlifierka do betonu 62+000 05.07 (3)

99. 29.06.2022 r. szlifierka do betonu 62+000 05.07 (3)

100. 29.06.2022 r. szlifierka do betonu 62+000 05.07 (4)

100. 29.06.2022 r. szlifierka do betonu 62+000 05.07 (4)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo