Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 07.07.2022 układanie paneli akustycznych 64+200

1. 07.07.2022 układanie paneli akustycznych 64+200

2. 07.07.2022 układanie paneli akustycznych 64+200 (2)

2. 07.07.2022 układanie paneli akustycznych 64+200 (2)

3. 07.07.2022 układanie paneli akustycznych 64+200 (3)

3. 07.07.2022 układanie paneli akustycznych 64+200 (3)

4. 07.07.2022 układanie paneli akustycznych 64+200 (4)

4. 07.07.2022 układanie paneli akustycznych 64+200 (4)

5. 07.07.2022 uszorstnianie nawierzchni 65+500

5. 07.07.2022 uszorstnianie nawierzchni 65+500

6. 07.07.2022 uszorstnianie nawierzchni 65+500 (2)

6. 07.07.2022 uszorstnianie nawierzchni 65+500 (2)

7. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500

7. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500

8. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (2)

8. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (2)

9. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (3)

9. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (3)

10. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (4)

10. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (4)

11. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (5)

11. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (5)

12. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (6)

12. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (6)

13. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (7)

13. 12.07.2022 Montaż drzwi ewakuacyjnych 62+500 (7)

14. 12.07.2022 MOP Ćwiklinek

14. 12.07.2022 MOP Ćwiklinek

15. 12.07.2022 MOP Ćwiklinek (2)

15. 12.07.2022 MOP Ćwiklinek (2)

16. 12.07.2022 MOP Ćwiklinek (3)

16. 12.07.2022 MOP Ćwiklinek (3)

17. 12.07.2022 MOP Ćwiklinek (4)

17. 12.07.2022 MOP Ćwiklinek (4)

18. 12.07.2022 MOP Dłużniewo

18. 12.07.2022 MOP Dłużniewo

19. 12.07.2022 MOP Dłużniewo (2)

19. 12.07.2022 MOP Dłużniewo (2)

20. 13.07.2022 układanie paneli akustycznych 62+500 (

20. 13.07.2022 układanie paneli akustycznych 62+500 (

21. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby  (2)

21. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (2)

22. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (2)

22. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (2)

23. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (3)

23. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (3)

24. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (4)

24. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (4)

25. 119.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (5)

25. 119.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (5)

26. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (6)

26. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (6)

27. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (7)

27. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (7)

28. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (8)

28. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (8)

29. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (9)

29. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (9)

30. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (10)

30. 19.07.2022 Badanie zagęszczenia gleby (10)

19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700

19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700

32. 19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700 (2)

32. 19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700 (2)

33. 19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700 (3)

33. 19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700 (3)

34. 19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700 (4)

34. 19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700 (4)

35. 19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700 (5)

35. 19.07.2022 Ścianka szczelna 61+700 (5)

36. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000

36. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000

37. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000 (2)

37. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000 (2)

38. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000 (3)

38. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000 (3)

39. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000 (4)

39. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000 (4)

40. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000 (5)

40. 19.07.2022 Ustawianie paneli akustycznych 63+000 (5)

41. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (

41. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (

42. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (2)

42. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (2)

43. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (3)

43. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (3)

44. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (4)

44. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (4)

45. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (5)

45. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (5)

46. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (6)

46. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (6)

47. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (7)

47. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (7)

48. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (8)

48. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (8)

49. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (9)

49. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (9)

50. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (10)

50. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (10)

51. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (11)

51. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (11)

52. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (12)

52. 26.07.2022 MOP Ćwiklinek (12)

53. 26.07.2022 Ogrodzenie ZR-1A

53. 26.07.2022 Ogrodzenie ZR-1A

54. 26.07.2022 Ogrodzenie ZR-1A (2)

54. 26.07.2022 Ogrodzenie ZR-1A (2)

55. 26.07.2022 Ogrodzenie ZR-1A (3)

55. 26.07.2022 Ogrodzenie ZR-1A (3)

56. 26.07.2022 Ogrodzenie ZR-1A (4)

56. 26.07.2022 Ogrodzenie ZR-1A (4)

57. 26.07.2022 Równanie terenu DZ1

57. 26.07.2022 Równanie terenu DZ1

58. 26.07.2022 Zabezpieczenie przepustu Dz1

58. 26.07.2022 Zabezpieczenie przepustu Dz1

59. 26.07.2022 Zabezpieczenie przepustu Dz1 (2)

59. 26.07.2022 Zabezpieczenie przepustu Dz1 (2)

60. 26.07.2022 Zabezpieczenie przepustu Dz1 (3)

60. 26.07.2022 Zabezpieczenie przepustu Dz1 (3)

61. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek

61. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek

62. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (2)

62. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (2)

63. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (3)

63. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (3)

64. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (4)

64. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (4)

65. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (5)

65. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (5)

66. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (6)

66. 29.07.2022 r. MOP Ćwiklinek (6)

67. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500

67. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500

68. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (2)

68. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (2)

69. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (3)

69. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (3)

70. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (4)

70. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (4)

71. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (5)

71. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (5)

72. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (6)

72. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (6)

73. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (7)

73. 29.07.2022 r. Równanie pobocza 70+500 (7)

74. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200

74. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200

75. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (2)

75. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (2)

76. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (3)

76. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (3)

77. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (4)

77. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (4)

78. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (5)

78. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (5)

79. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (6)

79. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (6)

80. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (7)

80. 29.07.2022 r. Ustawianie paneli akustycznych 59+200 (7)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo