Loga UE

/ Zmiana organizacji ruchu

W dniu 04.10.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową ronda na ul. Klonowej w Płońsku. Zgodnie z ustaleniami w tym roku planowane jest zamknięcie ulicy Klonowej i Żołnierzy Wyklętych w zakresie złożonego projektu czasowej organizacji ruchu na okres około jednego miesiąca w celu wykonania robót branżowych. Po zakończeniu robót Wykonawca deklaruje przywrócenie stałej organizacji ruchu ewentualnym zabezpieczeniem wykonanych elementów robót branżowych.

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo