Loga UE

/ Zmiana organizacji ruchu

W dniu 01.09.2021 przełożono ruch z dróg zbiorczych DZ 7 i DZ 8 na nową jezdnię betonową, na odc. Cieciórki - Płońsk w km 293 + 334 do km 295 + 740.     

W dniu 02.09.2021 przełożono ruch z drogi zbiorczej DZ 4 na DZ 5 przez Wiadukt WD - 65,2 w m. Szymaki.

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo