Loga UE

/ Zmiana organizacji ruchu

W dniu 22.12.2021 r. zostaje udostępniona dwujezdniowa droga S7 na odcinku od węzła Strzegowo Północ do miejscowości Pawłowo przed Płońskiem. Ruch po odcinku odbywać się będzie według tymczasowej organizacji ruchu.

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo