Loga UE

/ Podwykonawcy

Monitoring Podwykonawców - Stan na dzień 31.03.2021 r. 

L.p. data zgłoszenia pełna nazwa podmiotu adres zakres umowy (skrótowo)
1   2 3 4
1 03.06.2019 IMPRESSION Sp. z o.o. ul. Fabiarska 31, 02-862 Warszawa roboty- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki meneralno- cementowo- emulsyjnej MCE
06.07.2020
16.09.2020 rozłożenie i profilowanie warstwy podbudowy na drogach bocznych
2 28.08.2019 Knoechelmann Polska Stabilizacja Gruntowa Sp. z o.o. ul. 1905 Roku 47 lok. 4, 26-600 Radom roboty- wykonanie warstw konstrukcji drogowych 
15.03.2021
3 30.08.2019 Frezdrog Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Gutkowo 54E, 11-041 Olsztyn roboty- wykonanie frezowania nawierzchni
4 03.09.2019 ZD TRANSPORT Sp. z o.o., Sp. k Tłuszcze 05-240, ul. Zaściankowa 1a roboty związane z pracami rozbiórkowymi 
5 06.09.2019 Novum Sp. z o.o., Sp. k.  ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno roboty- wykonanie placów zabadaw wraz z miejscami piknikowymi
6 19.09.2019 AST Sp. z o.o. Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn montaż przepustów prefabrykowanych 
02.09.2020
10.02.2021 zmniejszenie przedmiotu umowy o roboty przy przepustach PZMp-57,6 i PZM-63,6
7 09.10.2019 FRANKI POLSKA Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków wykonanie posadowienia obiektów mostowych
14.11.2019
8 16.10.2019 Usługi Transportowe Krzysztof Walencik  ul. Lidzbarska 22/34 09-300 Żuromin montaż przepustów z blachy falistej
26.11.2019
03.07.2020
9 17.10.2019 Rejonowy Związek Spółek Wodnych Zajazd 6 09-100 Płońsk przebudowa sieci melioracyjnych
19.12.2019
04.11.2020
10 18.10.2019 ZAKŁAD USŁUG BUDOWNICTWA WODNEGO ZBIGNIEW NAZAR  Żabiny 3 13-220 Rybno budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przyłącza gazowego oraz przyłącza na olej
05.12.2019
11 21.10.2019 USŁUGI BUDOWLANE MIROSŁAW SITKOWSKI Strzegocin 117 06-150 Świercze roboty ziemne, montaż murów oporowych z gruntu zbrojonego oraz wykonanie zdjęcia parcia
03.12.2019
10.12.2020
12 24.10.2019 WB Instal Sp. z o.o. Sp.k. Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa wykonanie robót ziemnych (wykopy) przy obiektach mostowych, wykonanie wymiany gruntu (zasypanie + zagęszczenie) oraz wykonanie dróg technologicznych
10.12.2020
13 27.04.2020 WB Instal Sp. z o.o.  Gumowo 37 06-452 Gumowo przebudowa kolizji energetycznych NN
14 24.10.2019 BAU-KERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Miodowa 20/13 00-246 Warszawa budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ciągu głównym
15 24.10.2019 HENRYK PACZKA "DRENBUD" ZAKŁAD USŁUG MELIORACYJNYCH I KANALIZACYJNYCH ul. Jasne Błonie 3 61-602 Poznań budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających 
23.03.2020 montaż przepustów z blachy falistej
19.06.2020 wykonanie rur ochronnych pod kable zasilające i oświetlenie
16.09.2020 wykonanie bednarki przy rurach ochronnych pod kable oświetleniowe 
20.10.2020
15.03.2021 wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudowaniem wpustów deszczowych
16 28.10.2019 ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH HENRYK CHROBOK I HUBERT CHROBOK SPÓŁKA JAWNA ul. Gościnna 101 43-220 Bojszowy Nowe zabezpieczenie wykopów - ścianek szczelnych przy obiektach mostowych
17 02.12.2019 PRO-GEN Sp. z o.o. ul. Gorlicka 54A lok. 5 51-314 Wrocław wykonanie robót ogólnobudowlanych przy obiektach mostowych
07.05.2020
18 03.12.2019 USŁUGI BUDOWLANE TOMASZ GOZDUR Kijanka 7 27-312 Chotcza wykonanie robót ogólnobudowlanych przy obiektach mostowych
19 11.12.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STANISŁAW SŁOMIANY ul. Kasztelańska 12 58-150 Strzegom wykonanie robót ogólnobudowlanych przy obiektach mostowych
20 07.01.2020 "COBI" Jakub Wieprzkowicz (dalszy podwykonawca AST Sp. z o.o.) 96-116 Dębowa Góra 40 wykonanie przepustów prefabrykowanych
21 13.01.2020 Przedsiębiorstwo "MIK" Roboty ziemne i drogowe Sp. z o.o. Kossobudy 7 09-140 Raciąż remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
22 23.01.2020 Z.U.H. "KOPTRANS" Witold Piętka ul. Mazowiecka 9A 06-400 Ciechanów remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
23 07.02.2020 USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL ZDZISŁAW DĄBROWSKI ul. Żytnia 10 05-240 Tłuszcz budowa przepustów rurowych
29.06.2020
03.12.2020
24 19.02.2020 B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa wytworzenie, dostawa i montaż łożysk
25 04.03.2020 MD TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zapłocie 40A/1 02-970 Warszawa wykonanie zieleni drogowej
19.11.2020 wykonanie nawierzchni na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych oraz wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego betonu 
26 11.03.2020 KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 96 43-600 Jaworzno dostawa i montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych
27 16.03.2020 PRO-TEL Łukasz Rogiński ul. Męczenników 7/16 13-200 Działdowo przebudowa kolizji teletechnicznych
27.10.2020
28 30.03.2020 BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237 01-919 Warszawa wykonanie skropień międzywarstwowych
04.06.2020
29 01.04.2020 Konsorcjum firm ViaCon Polska Sp. z o.o., ViaCon Sp. z o.o., ViaCon Construction Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 64-130 Rydzyna montaż przepustów stalowych z blach falistych MultiPlate
30 16.04.2020 ENERGY CLASS Ziemiński Hubert Zakobiel 5 05-190 Nasielsk przebudowa kolizji energetycznych SN i przebudowa stacji transformatorowej
31 22.04.2020 Konsorcjum firm TOTALBUD INWESTYCJE Sp. z o.o. i Podlaska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o.  ul. Kozia Górka 4 04-317 Warszawa; ul. Bobrowa 3 16-300 Augustów wybudowanie zbiorników retencyjnych 
32 29.04.2020 FHU ARKO-ROL S.C. ARKADIUSZ WOJTKOWSKI, JANUSZ WOJTKOWSKI ul. Ernesta Wiecherta 19/3 10-691 Olsztyn kompleksowe wykonanie i wyposażenie obiektów kubaturowych MOP w lokalizacji Dłużniewo i Ćwiklinek
33 08.05.2020 "INSTALBUD" Sp. z o.o. ul. Kościelna 4 16-020 Czarna Białostocka wykonanie i montaż kładki dla pieszych KP-58,8
34 14.05.2020 VSL POLSKA Sp. z o.o. ul. Grójecka 208 02-390 Warszawa sprężenie obiektów mostowych
35 27.05.2020 HYDROMOST INWEST Mariusz Baran ul. Fabryczna 14 26-670 Pionki dostawa i wykonanie izolacji bitumicznej termozgrzewalnej
36 19.06.2020 IMPACT Sp. z o.o. ul. Chirona 22B lok. 3 80-299 Gdańsk dostawa i montaż kotew wklejanych
37 23.06.2020 PKB Sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lok. 31 00-020 Warszawa budowa toalety MOP Ćwiklinek km 66+260 stan surowy otwarty i zamknięty
23.06.2020 budowa toalety MOP Dłużniewo km 63+485 stan surowy otwarty i zamknięty
38 02.07.2020 ATI CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Gościnna 11 05-082 Stare Babice wykonanie robót brukarskich
39 14.07.2020 "TARCOPOL" Sp. z o.o. ul. Składowa 16 27-200 Starachowice wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
40 28.07.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO - USŁUGOWO - HANDLOWE "HALS" Halina Korzyńska al.. Tysiąclecia Państwa Polskiego 31/2 15-111 Białystok wykonanie kanału technologicznego
41 04.08.2020 SGD PRO Sp. z o.o. Zawodzie 16 02-981 Warszawa  montaż ekranów akustycznych 
42 04.08.2020 ADMATICA Sp. z o.o. ul. Płocka 86/18 09-100 Płońsk wykonanie robót brukarskich
43 07.08.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WŁADYSŁAW JAMROZ"  ul. Lipowa 20 59-225 Chojnów humusowanie skarp, rowów, pasa dzielącego, terenów płaskich wraz z pielęgnacją 
44 13.08.2020 DWD SYSTEM Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A 60-529 Poznań  dostawa i montaż odwodnienia (kolektor) obiektów mostowych
45 31.08.2020 Sławomir Filipski "DAJMS"  Koziary 3 87-322 Jastrzębie montaż przepustów prefabrykowanych
10.02.2021 zwiększenie zakresu robót przy przepustach PZMp-57,6 i PZM-63,6 
46 24.09.2020 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9 55-200 Oława cięcie technologiczne i wykonanie dylatacji
47 28.09.2020 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PROWERK" Sp. z o.o. Os. Piastów 61 31-625 Kraków wyprodukowanie, dostarczenie oraz montaż barier drogowych oraz osłon przeciwolśnieniowych w zakresie pasa rozdziału
24.02.2021 dostawa i montaż barier mostowych w pasie rozdziału 
48 05.10.2020 SAFEROAD RRS POLSKA Sp. z o.o.
oraz STALPRODUKT S.A.
ul. Wacława Balcerskiego 2 80-299 Gdańsk
ul. Wygoda 69 32-700 Bochnia
wyprodukowanie, dostarczenie oraz montaż barier drogowych oraz osłon energochłonnych
16.03.2021 dostawa i montaż barier ochronnych wraz z dostawą i montażem kotew - obiekty inżynierskie 
49 05.10.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH WYSOWA Sp. z o.o. Sp. k. reprezentowaną przez PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH WYSOWA Sp. z o.o ul. Przyszłość 87 05-126 Stanisławów Pierwszy roboty ogólnobudowlane - Obiekt MS/PZDdp-61,7
50 27.10.2020 KAMBRU Łukasz Lasek ul. Pawia 24 13-100 Nidzica wykonanie robót brukarskich
51 10.11.2020 NAVOTECH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Sp. z o.o. ul. Alojzego Pawliczka 22A 41-800 Zabrze montaż i rozruch elementów kanalizacji sanitarnej
08.03.2021
52 15.12.2020 INFRAPAVE Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa wykonanie ścieków monolitycznych
53 25.02.2021 STAL-BUD Sp. z o.o. ul. Wiślańska 26
43-430 Skoczów
roboty budowlane polegające na prefabrkacji, dostawie i montażu balustrad mostowych 
54 29.03.2021 DWD SERVICE Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 33
62-030 Luboń
wykonanie hydroizolacji natryskowej MMA gr. 2 mm Obiektów PZSp-64,9 oraz MS/PZDdp-61,7


Monitoring Dostawców - Stan na dzień 31.03.2021 r. 

L.p. data zgłoszenia pełna nazwa podmiotu adres zakres umowy (skrótowo)
1   2 3 4
1 21.01.2019 Brentzal Otto Haupstrasse 61, 67693 Fischbach, Niemcy dostawa dybli i kotew
20.07.2020
2 21.01.2019 Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Kamil Janusz Ciupiński ul. Jerzego Burskiego 2, 10-691 Olsztyn dostawa krzeseł i wieszaków
3 01.02.2019 BHP Master Cezary Bielawski ul. Brzoza 10, 98-350  Biała dostawa materiałów BHP
4 01.02.2019 3D Krzysztof Gobiszewski ul. Piastowska 13, 15-207 Białystok dostawa tabliczek przydrzwiowych 
5 01.02.2019 Morele.net.Sp.zo.o. ul. Fabryczna 20a, 31+553 Kraków dostawa sprzętu AGD
6 08.02.2019 MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20, 55-080 Kąty Wrocławsksie sprzedaż i dostawa markera geodezyjnego 
7 22.02.2019 "TRANS-ŻWIR" Jan Kitowicz ul. Suwalska 6a, Gajewo, 11-500 Giżycko dostawa kruszyw
8 21.03.2019 MAG Dystrybucja Sp. z o.o., Sp. k ul. Sprzętowa 2, 10-467 Olsztyn dostawa wody 
9 21.03.2019 Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, 05-806 Sokołów dostawa materiałów biurowych 
10 22.03.2019 PAWLAK Ewa Pawlak Raków 49, 09-541 Pacyna dostawa gruzu betnowego 
11 22.02.2019 Getfresh Sp z o.o. ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa dostawa wody 
12 11.01.2019 Mebway Kami Gładzicki ul. Fabryczna 2 lok 3.5, 20-301 Lublin dostawa mebli
29.03.2019
13 29.03.2019 Hantol Servis Robert Babicz Dreglin 40, 06-450 Glinojeck dostawa posiłków regeneracyjnych 
14 18.06.2019 Cemetowa Warta S.A. Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn dostawa cementu
20.11.2019 dostawy cementu
27.11.2019 dostawy cementu
07.08.2020 dostawy cementu
15 03.07.2019 Stone Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Gen Józefa Dwernickiego 12, 87-100 Toruń dostawa materiałów
Aneks nr 1- sposób rozliczenia i dzierżawa części działki 
01.12.2020 dostawca kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm ze złoża Kanigowo VII
16 14.08.2019 Zbych - Pol & Mobet Sp. z o.o. ul. Betonowa2, 88-300 Mogilno dostawa przepustów skrzynkowych żelbetowych
17 17.09.2019 Continental Road Spółka Jawna K. Majewski, K. Majewska ul. Zagórze, 2/29, 61-112 Poznań dostawa spoiwa do osuszania
08.05.2020
18 30.09.2019 Regnars Sp. z o.o. ul. Ceglana 7, 65-211 Zielona Góra dostawa kruszywa łamanego
19 01.10.2019 Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp.k. ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm dostawa paliwa
20 02.10.2019 BUDER GA Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa dostawa spoiwa do osuszania
21 18.10.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ALSYBET Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 13 13-305 Kurzętnik dostawy studni betonowych i wylotów betonowych
22 21.10.2019 ViaCon Polska Sp. z o.o., ViaCon Sp. z o.o., ViaCon Construction Sp. z o.o. ul. Przemysłaowa 6 64-130 Rydzyna dostawy przepustów stalowych oraz rur przepustowych HDPE
07.02.2020 dostawy przepustów rurowych PEHD
23 22.10.2019 GRAVBUD Sp. z o.o. ul. Kutnowska 84c/14 09-500 Gostynin dostawy piasku nasypowego oraz pospółki
24 23.10.2019 ARTMAR Sp. z o.o. ul. W. Witosa 19 09-100 Siedlin dostawy piasku nasypowego 
25 24.10.2019 STAWBUD Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szwedzkiej 3 09-140 Raciąż dostawa betonu
03.12.2019 dostawa betonu towarowego (dalszy dostawca Franki Polska)
26 19.11.2019 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND SA ul. Grudziądzka 159 87-100 Toruń dostawa stali zbrojeniowej
21.11.2019
09.12.2019
08.05.2020
09.07.2020
09.07.2020
31.03.2021
27 21.11.2019 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Gralbet" Sp. z o.o. Gralewo Stacja 194 13-214 Uzdowo dostawa belek mostowych typu T
28 28.11.2019 Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199 33-240 Żabno dostawy wpustów betonowych
29 03.12.2019 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD  ul. Piaski Zamiejskie 255 08-110 Siedlce wykonanie wraz z dostawą koszy zbrojeniowych (dalszy dostawca FRANKI Polska)
30 03.12.2019 Nowakowski Wiesław Towarzystwo Gospodarcze STALER ul. Ustronie 53 87-300 Brodnica wykonanie wraz z dostawą koszy zbrojeniowych (dalszy dostawca FRANKI Polska)
31 05.12.2019 Mineral Polska Sp. z o.o. ul. Wesoła 12 58-379 Czarny Bór dostawca grysu granitowego
06.07.2020 dostawca kruszyw z kopalni melafiru
06.08.2020 dostawca kruszywa łamanego 
32 11.12.2019 KONVERS Sp. z o.o. Plac Czerwca 1976 nr 7 02-495 Warszawa dostawca geosyntetyków GEONIA DM-5, DM-15
33 16.12.2019 KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA Malewo 1 63-800 Gostyń dostawca rur, kształtek i studni z tworzyw sztucznych
34 17.12.2019 ZD TRANSPORT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zaściankowa 1A 05-240 Tłuszcz dostawca przekruszu betonowego
03.08.2020
35 28.01.2020 NEPTUN Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 1C 20-234 Lublin dostawca zbiorników betonowych, rur PEHD, PCV, PP oraz kształtek i armatury
36 12.02.2020 WB INSTAL Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa dostawca gruzu betonowego
37 21.02.2020 FIRMA RESZKA SZYMON, AGNIESZKA I WOJCIECH RESZKA S.C. ul. Rokicińska 28 97-225 Ujazd dostawca galanterii betonowej
18.03.2021
38 26.02.2020 CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa dostawca domieszek do produkcji betonu
08.06.2020 dostawca chemii do betonu
39 10.03.2020 OPTEM Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 12 80-108 Gdańsk dostawca murów oporowych z gruntu zbrojonego, prefabrykowanych gzymsów typu "T" na zwieńczenie murów oporowych (kolor szary) oraz geosiatek zbrojących poliestrowych i geowłókniny do zdjęcia podparcia z przyczółków 
09.12.2020
40 24.03.2020 DROGI I MOSTY JAN KACZMARCZYK Kacice 76 06-100 Pułtusk dostawca piasku płukanego 0/2 z piaskowni Sułkowo Borowe
24.03.2021
41 03.04.2020 BRIDGER Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3 83-050 Lublewo Gdańskie dostawca desek gzymsowych
06.05.2020
42 08.04.2020 "GEOINDEX" Sp. z o.o. Sp.k. ul. Trasa Północna 14 65-119 Zielona Góra dostawca geomembrany
43 08.04.2020 POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C 80-299 Gdańsk dostawca prefabrykatów betonowych
17.09.2020 dostawca galanterii betonowej
44 08.04.2020 P.H.U. "OKNEX" Konofalski Sławomir  Kołoząb 58 09-110 Sochocin dostawca materiału zasypowego - piasku i pospółki
45 30.04.2020 INRECO - Emulsja Sp. z o.o. Marcelin 19 78-422 Gwda Wielka dostawca kationowej emulsji asfaltowej (dalszy dostawca IMPRESSION Sp. z o.o.)
46 07.05.2020 Chmielewski Jacek - Zakład Produkcyjno - Handlowy "STALEX"  Nowa Wieś - Dmochy 19a 13-111 Janowiec Kościelny wyprodukowanie i przekazanie reperów talerzowych oraz przedłużeń reperów talerzowych
47 26.05.2020 OLAN Południe Sp. z o.o. ul. Szkolna 6 33-200 Dąbrowa Tarnowska dostawca emulsji asfaltowych (dalszy dostawca IMPRESSION Sp. z o.o.)
48 29.05.2020 Żeliwo Karczewska Głuszek Sp. Jawna ul. Warszawska 214/11 25-551 Kielce dostawca włazów i wpustów żeliwnych
49 10.06.2020 Konsorcjum firm: MAZOWIECKIE KOPALNIE KRUSZYW BUDOWLANYCH I DROGOWYCH Sp. z o.o. (Lider) oraz RDM MINERAL Sp. z .o.o. (Partner)  ul. Marszałkowska 58 00-545 Warszawa (Lider), ul. Chełmżyńska 211 04-458 Warszawa (Partner)  dostawca pospółki ze złoża / kopalni Skarboszewo
30.03.2021
50 17.06.2020 ROWIBUD Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 308 44-151 Gliwice dostawca materiałów do odwodnienia obiektów mostowych oraz materiałów do odwodnienia hydroizolacji 
51 22.06.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWO PAWEŁ TYMIŃSKI  ul. Klonowa 21A/17 05-300 Mińsk Mazowiecki dostawca płyt żelbetowych typu JOMB
52 19.06.2020 "ALBET" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Spółka Cywilna Aleksandra Bielawska, Michał Gadomski ul. Mazowiecka 8B 09-100 Płońsk dostawca galanterii betonowej
02.12.2020 dostawca galanterii betonowej - kostki betonowej oraz ścieków skarpowych (korytkowych)
11.02.2021 dostawca płytek betonowych 35x35x5 z wypustkami
53 24.06.2020 IMPEKSTIR Operations Sp. z o.o. Wojciechówka 5 62-800 Kalisz dostawca krawężników kamiennych
17.09.2020 dostawca galanterii kamiennej
54 09.07.2020 Adam Stańczak FIRMA TRANSPORTOWA Ćwiklinek 9 09-100 Płońsk dostawca kruszywa łamanego 0-31,5 mm C90/3
55 21.07.2020 Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna ul. Przemysłowa 28 18-305 Szumowo dostawca materiałów kamiennych z kopalni Rasząg na plac składowy WMA Unierzyż
17.12.2020
17.12.2020 dostawca kruszywa 2-16 z kopalni Rasząg
56 03.08.2020 EKOTECH TRADE Sp. z o.o. ul. Gen. Skalskiego 1/U16 03-982 Warszawa dostawca spoiwa do osuszania TEFRA 15
57 27.08.2020 DARIUSZ PAJĄK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DARIMEX" ul. Wyspiańskiego 5/37 01-577 Warszawa dostawca materiału na zasypki inżynierskie
58 10.09.2020 HTI BP Sp. z o.o. WARSZAWA Sp.k. ul. Cieślewskich 44 03-017 Warszawa dostawca zasuw, regulatorów, klap, deflektorów
59 15.09.2020 MECH-BUD S.A. UL. Przemysłowa 15 06-400 Ciechanów dostawca żwiru 2-31,5 mm pochodzący ze złoża/kopalni Rudno Jeziorowe
01.12.2020
19.01.2021 dostawca mieszanek betonowych
60 05.11.2020 GRAVITY AD Sp. z o.o. ul. Havlickova 190/12 737 01 Ceskey Tesin dostawca paneli aluminiowych do ekranów akustycznych 
61 30.11.2020 KLM Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Traktorzystów 21 40-465 Katowice dostawca prefabrykowanych elementów osadników betonowych 
62 03.12.2020 Wojciech Koronowski ul. Dwernickiego 12 87-100 Toruń dostawca kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm 
63 14.12.2020 ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH METALPREF Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Srebrna 12 85-461 Bydgoszcz dostawca słupów i kotew do ekranów
64 17.12.2020 NAVOTECH Sp. z o.o. ul. Alojzego Pawliczka 22A 41-800 Zabrze dostawca separatorów zintegrowanych, przepompowni, zbiorników retencyjnych oraz oczyszczalni
65 21.12.2020 Zakład Prefabrykacji BARKOCZYN Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 52 83-422 Nowy Barkoczyn dostawca prefabrykowanych stopni skarpowych
66 25.02.2021 FIRMA BORZYŃSKI Zbigniew Borzyński  ul. Składowa 1A
56-100 Wołów 
dostawca szpilek i drenek niwelacyjnych 
24.03.2021
67 18.03.2021 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia "Ogorzelec" Sp. z o.o. Ogorzelec 116
58-400 Kamienna Góra
dostawca kruszyw amfibolitowych z Kopalni Ogorzelec

 

Monitoring Usługodawców i dalszych usługodawców- Stan na dzień 31.03.2021 r.

 

L.p. data zgłoszenia pełna nazwa podmiotu adres zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

- podwykonawca robót budowlanych
- usługodawca
- dostawca
- dalszy podwykonawca robót budowlanych
- dalszy usługodawca
- dalszy dostawca
1   2 3 4 5
1 22.02.2018 Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o. 03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa nr 11 Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie proj. Budowlanego, wykonawczego i towarzyszących dokumentów wykonawcy oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego usługodawca
15.03.2018 Porozumienie w sprawie dodatkowych usług i dodatkowego wynagrodzenia za podjęcie działań aby doprowadzić do wszczęcia procedury ZRID w terminie aktualnie obowiązującej Decyzji Środowiskowej
19.06.2018 Aneks nr 1- dodatkowe usługi związane z podjęciem działań aby doprowadzić do wszczęcia procedury ZRID w terminie obowiązującej Decyzji Środowiskowej
21.09.2018 Aneks nr 2- optymalizacji rozwiązań środowiskowych 
2 15.03.2018 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga  04-211 Warszawa, ul.Osada Ojców 38 opracowanie wstępnego części przyrodniczej raportu, opracowanie części przyrodniczej dalszy usługodawca
3 18.04.2018 MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe Marta Milewska 05-870 Błonie, ul. Armii Krajowej nr 2 lok. 5 dokumentacja wodnoprawna dla obiektu MS/PZSp-61.8, MS/PZSp-61.8b, MS/PZSp-61.8b nad rzeką Raciążnicą dalszy usługodawca
4 27.04.2018 ARCHI5 Warszawa Sp. z o.o.  02-057 Warszawa, ul. Filtrowa nr 68 lok. 13 Wykonanie dokumentacji projektowej budynków MOP "Dłużniewo" i MOP "Ćwiklinek"  dalszy usługodawca
5 27.04.2018 Malinowski sp. z o.o. z siedzibą w Majdanie 05-462 Wiązowana ul. Piękna 75 Najem działki pod plac składowy, magazyn oraz utworzenie na nim zaplecza budowy. usługodawca
08.06.2018 aneks nr 1- ujednolicenie treści paragrafu 7 umowy
10.08.2020 usługa logistyczna
6 07.05.2018 Geoekspress Olsztynek Sp. z o.o. 11-015 Olsztynek, ul. Szkolna 16 lok 37 Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej  dalszy usługodawca
07.05.2018 przygotowanie kompletnej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
19.10.2018 rozszerzenie przedmiotu umowy o dodatkowe prace
7 15.06.2018 Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech Sp. z o.o. 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 79 wykonanie dokumentacji wraz z pełnienie nadzoru autorskiego  dalszy usługodawca
18.07.2018 aneks nr 1- zmiana numeracji ustępów
8 08.06.2018 AGROTRANSPORT POLSKA  MATEUSZ WOCHEŃ Dolan 34A, 97-400 Bełchatów transport materiałów usługodawca
03.07.2018 transport materiałów
9 08.06.2018 F.H.U.ADGAM ul. Głowackiego 11, 05-307 Dobre transport materiałów usługodawca
05.07.2018 transport materiałów
10 08.06.2018 P.H.U.Eurotrnas Sp. z o.o. ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa transport materiałów usługodawca
11 08.06.2018 MADURA Gierasińska Anna Kowala Kolonia 12B, 26+624 Kowala transport materiałów usługodawca
12 03.07.2018 SOPHUS sp. z o.o. ul. Huculska 440, 42-200 Częstochowa usługa monitoringu wizyjnego zaplecza  usługodawca
13 03.07.2018 "M.M" Transport- Handel Marnderski Marcin ul. 11 Listopada 1A, 13-200 Działdowo transport materiałów usługodawca
02.07.2019 transport materiałów
06.09.2019
04.06.2020
03.12.2020 usługa transportowa
14 03.07.2018 FHU Kacper Małgorzata Kacperkiewicz ul. Rąbieńska 6, 98-321 Żabia Wola transport materiałów usługodawca
15 05.07.2018 Stanisław Ciborowski Transport Kruszywa Napiórki Butne 2, 06-225 Rzewnie transport materiałów usługodawca
16 05.07.2018 Krzysztof Czaplicki Usługi Transportowe  ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz transport materiałów usługodawca
17 05.07.2018 Usługi Transportowo- Spedycyjne HJS Trans Biedka Hubert ul. Traugutta 1a, 07-415 Olszewo- Borki transport materiałów usługodawca
20.07.2018 transport materiałów
18 05.07.2018 Małgorzata Walczak ProCEDIS ul. Klaudyna 32/99, 01-684 Warszawa konsultacje - ochrona środowiska usługodawca
19 22.06.2018 Michalski Ireneusz IRTRANS ul. Marchlewskiego 1A, 13-100 Nidzica transport materiałów usługodawca
29.07.2019 transport materiałów
14.08.2019 transport materiałów
24.06.2020 transport materiałów
03.12.2020 usługa transportowa
30.03.2021 usługa transportowa
20 22.06.2018 HANTOL SERWIS ROBERT BABICZ Dreglin 40, 06-450 Glinojeck transport materiałów usługodawca
05.06.2019 transport materiałów
05.06.2019 transport materiałów
28.06.2019 transport materiałów
02.07.2019 transport materiałów
03.07.2019 transport materiałów
14.08.2019 transport materiałów
26.09.2019 obsługa bufetu
02.06.2020 transport materiałów - aneks nr 1
20.07.2020 transport materiałów
03.12.2020 usługa transportowa
30.03.2021 usługa transportowa
21 20.07.2018 Towarzystwo Transportowo Handlowe Wierzba Zbigniew ul. Piaskowa 11, 05-091 Ząbki transport materiałów usługodawca
22 20.07.2018 Usługi Transportowe Jan Jezierski ul. Ciechanowska 25, 06-300 Przasnysz transport materiałów usługodawca
23 20.07.2018 Firma "Gabi"  Małgorzata Jezierska ul. Ciechanowska 25, 06-300 Przasnysz transport materiałów usługodawca
24 27.07.2018 South Stream S.A. ul. Piaseczyńska 16, Kotorydz 05-555 Tarczyn zlecenie otwarte na wywóz ścieków usługodawca
11.09.20192019-09-11 rozładunek i ttransport samochodowy  usługodawca
29.10.2019 rozładunek i ttransport samochodowy  usługodawca
26.05.2020 aneks do umowy
10.02.2020 aneks do umowy
09.06.2020 rozładunek i transport samochodowy - aneks nr 2
11.09.2019 zakres rozładunku i transportu samochodowego 
28.07.2020 zakres rozładunku i transportu samochodowego 
04.08.2020 zakres rozładunku i transportu samochodowego 
25 01.08.2018 Marek Wyrwas "Elektroinstalatorstwo- wykończenia wnętrz"  Czarnożyły 85, 98-310 Czernożyły wykonanie inwentaryzacji fotograficznej pasa drogowego S7 usługodawca
26 10.08.2018 Aqua Soil Mariusz Wnuk ul. Sosnowiecka 94, 42-530 Dąbrowa Górnicza wykonanie wierceń i rozpoznanie geotechniczne usługodawca
24.08.2018 aneks nr 1- termin płatności
27 27.08.2018 "GEOSTAR" K. Miziołek, D. Sadowska, A. Sęk-Miziołek s.c. ul. Mieszka Pierwszego 27, 25-624 Kielce wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej  dalszy usługodawca
28 09.11.2018 "TADPOL" Tadeusz Cichocki ul. Wyzwolenia 52,06-445 Strzegowo najem nieruchomości usługodawca
21.12.2018 Aneks nr 1- zmiana pragraf 3 ust 4 Umowy- termin 30 dni od daty doręczenia faktury 
29 16.11.2018 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński ul. Bursztynowa 1, 84-352 Wicko usługa rozpoznania sapereskiego  usługodawca
30 07.12.2018 V2B POLAND Maciej Krajewski ul. Gen. Józefa Sowińskiego 21,  40-106 Katowice fotogragiczna inwentaryzacja dróg usługodawca
31 07.12.2018 M. Speed Poland Maciej Stępniewski ul. Przy Agorze 10/53, 01-960 Warszawa fotogragiczna inwentaryzacja dróg usługodawca
11.01.2019 Aneks nr 1- prowadzenie poprawnej nazwy kontraktu
32 11.01.2019 Instal- Klima ul. Mazowiecka 24, 06-425 Karniewo dostawa i montaż klimatyzacji usługodawca
33 11.01.2019 GROSPOL Jędruch, Spółka Jawna ul. I Brygady 1, 05-091 Ząbki dostawa krzeseł usługodawca
34 21.01.2019 Konsorcjum Lastrade Sp. z o.o. (Lider), Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane "Scan-Road" ( partner) ul. Szczecińska 15, 82-300 ElbLąg usniecie drzew i krzwów usługodawca
35 19.09.2019 Lastrade Sp. z o.o. ul. Szczecińska 15, 82-300 ElbLąg usunięcie drzew i krzewów usługodawca
36 30.01.2019 Urząd Miasta i Gminy Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck gospodarowanie odpadami komunalnymi usługodawca
37 15.02.2019 "Bałdyga" Jerzy Bałdyga ul. Lipowa 9, 09-100 Płońsk wycinak drzew i krzwów do lat 20 oraz ich uprzątnięcie usługodawca
38 19.03.2019 PKP Cargo SA ul. Gójecka 6, 02-021 Warszawa przewóz towarów koleją  Usługodawca
13.06.2019 przewóz towarów koleją 
13.06.2019 przewóz towarów koleją - umowa rozliczeniowa
13.06.2019 przewóz towarów koleją- aneks nr 1 do umowy rozliczeniowej
13.06.2019 przewóz towarów koleją - aneks nr 2 do umowy rozliczeniowej
13.06.2019 przewóz towarów koleją- aneks nr 3 do umowy rozliczeniowej
39 20.03.2019 TPA Sp. z o.o. ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków świadczenie usługi laboratoryjnem  usługodawca
17.05.2019 wykonanie projektu konstrukcji dróg zbiorczych 
05.07.2019 umow ramowa
13.08.2019 aneks do wykonanie projektu konstrukcji dróg zbiorczych 
17.09.2019   zlecenie  zastępujące umowę ramową z dnia 13.03.2019  
40 22.03.2019 Mariusz Wiśniewski Dłużniewo 29, 09-130 Boboszewo Najem działki  usługodawca
41 29.03.2019 p. Stanisław Staniszewski i Urszula Agata Staniszewska ul. Sarbiewo 25, 09-130 Bobaszewo najem działki usługodawca
29.05.2019 najem nieruchomości
42 11.04.2019 P.H.U.M&M Ewa Mikucka ul. Łąkowa 1, 09-200 Sierpc zabeirpieczenie DK7 podczas wyciki drzew  usługodawca
43 11.04.2019 Geoekspress Olsztynek Sp. z o.o. ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek  obsługa geodezyjna usługodawca
44 09.05.2019 PAWLAK Ewa Pawlak Raków 49, 09-541 Pacyna roboty odhumusowanie i utwardzenie gruzem betonowym zaplecza budowy usługodawca
02.07.2019 aneks nr 1 terminy płatności 
04.11.2020 usługa transportowa
45 14.05.2019 Geohor Sp. z o.o. ul. Odrzańska 6/52, 30-408 Kraków obsługa geodezyjna usługodawca
18.11.2019
46 30.05.2019 TM VIA Sp. z o.o. Balicka 100, 30-950 Kraków wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
17.06.2020 usługa montażu znaku C9-U5C
17.06.2020 wykonanie oznakowania poziomego
47 14.06.2019 P&F Piotr Forma ul. Ks.Bp. Wincentego Tymienieckiego 16ab/1, 90-365 Łódź usługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  usługodawca
48 19.06.2019 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9, 55-200 Oława wykonanie warstwy ulepszonego podłoża spoiwem , zaplecze budwy w Dłużniewie usługodawca
49 11.07.2019 FHU Grzegorz Kopka  ul. Żwirowa 2c, 13-100 Nodzica usługi transportowe  usługodawca
14.08.2019 usługi transportowe 
08.02.2021 usługi transportowe 
30.06.2020 usługi transportowe 
30.11.2020 usługi transportowe 
50 16.07.2019 Eco Traffic Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, lok 233, 04-041 Warszawa projekt organiacji ruchu dalszy usługodawca
14.08.2019
51 08.08.2019 "ELDEW" Marcin Dziopa Fryderyka Leyka 18, 12-100 Szczytno wykonanie przyłącza eneretycznego do zaplecza budowy w Dłużniewie oraz usługa konserwatora urządzeń elektrycznych usługodawca
52 14.08.2019 KO-ECO Andrzej Kozaczyk Aleja Lipowa 36, 64-920 Piła nadzór środowiskowy usługodawca
53 25.09.2019 Robert Babicz, Jan i Grażyna Babicz ul. Fiołkowa 41, 09-100 Płońsk, Śródborze 33,09-130 Boboszewo najem działki  usługodawca
54 27.09.2019 Beton System Sp. z o.o. ul. Pożaryn 54AB, 64-330Opalenica mieszanie kruszywa stabilizowanego cementem  usługodawca
55 16.10.2019 Usługi Sprzętem Budowlanym Chrzanowski Kamil ul. Łączna 4, Mogowo, 05-191 Nasielsk usługi transportowe  usługodawca
23.06.2020
06.07.2020
03.12.2020
56 21.10.2019 Usługi Transportowe Waldemar Tośka ul. Kościuszki 130 06-100 Pułtusk usługi transportowe  usługodawca
01.06.2020
15.09.2020 dalszy usługodawca
03.12.2020 usługodawca
57 21.10.2019 F. H.U. M-C TRANS Maciejewski Cezary  ul. Hłaski 5 06-400 Ciechanów usługi transportowe  usługodawca
06.07.2020
03.12.2020
31.03.2021
58 22.10.2019 TG ALARM SYSTEM Sp. z o.o. ul. Głogowska 260 60-104 Poznań ochrona obiektów i mienia usługodawca
59 22.10.2019 Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław Grabówiec 87B 06-100 Pułtusk usługi transportowe  usługodawca
23.06.2020
03.12.2020
60 22.10.2019 KĘP-BUD Paweł Kępski Waszulki 13 13-100 Nidzica usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
03.08.2020
08.02.2021
61 22.10.2019 "OL-TRANS" S.C. Krzysztof Reliszka, Mirosław Reliszka Gutów Duży 11 97-306 Grabica usługi transportowe  usługodawca
04.06.2020
08.02.2021
62 22.10.2019 GRUPA 7 DYSTRYBUCJA - CEZARY WÓJCIK I WSPÓLNICY SP. JAWNA Stróżewko 2/1 09-410 Płock usługi transportowe  usługodawca
07.05.2020
01.06.2020
03.12.2020
31.03.2021
63 22.10.2019 PPHU-SYL-POL SŁAWOMIR RATYŃSKI  KŁOPOCZYN 37 96-208 Lubania usługi transportowe  usługodawca
30.04.2020
04.06.2020
03.12.2020
64 22.10.2019 Usługi Transportowe Piotr Mikulski  Zmijewo-Gaje 16 06-560 Konopki usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
03.12.2020
65 22.10.2019 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe K. i P. TRANS KRZYSZTOF PIETRZYK ul. Grabowa 5 26-300 Opoczno usługi transportowe  usługodawca
24.08.2020
66 22.10.2019 Mroczkowski Wiesław - Przedsiębiorstwo wielobranżowe - usługi transportowe, handel Lubanie 145A Lubanie 145A 87-732 Lubanie usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
03.12.2020
67 25.10.2019 TECHNOCAR ROBERT GRZYBOWSKI ul. Ogrodowa 52/54 00-876 Warszawa usługi transportowe  usługodawca
03.08.2020
03.12.2020
68 24.10.2019 STAWBUD Sp. z o.o. ul. Szwedzkiej 3 09-140 Raciąż usługi mieszania betonu i transportu oraz dostawa piasku usługodawca
69 30.10.2019 KM-TRANS Usługi Transportowe, Kupno-Sprzedaż Kamil Możdżonek ul. Warszawska 36 08-420 Miastków Kościelny usługi transportowe  usługodawca
04.06.2020
18.12.2020
70 08.11.2019 MAREK SŁAWOMIR ŁUKASZUK Usługi Transportowe MAREK ŁUKASZUK ul. Sułkowskiego 39A 05-820 Piastów usługi transportowe  usługodawca
06.07.2020
24.08.2020
03.12.2020
71 08.11.2019 Andrzej Sadecki "AWBUD" Mała Wieś 22 09-140 Raciąż usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
24.07.2020
72 13.11.2019 Frezdrog Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Spółka Jawna Gutkowo 54E 11-041 Olsztyn frezowanie podłoża oraz warstw nasypu metodą in situ usługodawca
11.02.2021 wykonanie usług sprzętowych polegających na stabilizacji podłoża metodą in situ w celu wykonania WUP C0,4/0,5
73 08.11.2019 Przedsiębiorstwo "MIK" Roboty ziemne i drogowe Sp. z o.o. Kossobudy 7 09-140 Raciąż bieżące utrzymanie dróg usługodawca
16.12.2019 wymiana uszkodzonej stałej organizacji ruchu usługodawca
27.05.2020
74 22.11.2019 Firma Handlowo - Usługowa Warmia - Invest Joanna Chojecka ul. Kopernika 14 14-400 Pasłęk  usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
24.07.2020
03.12.2020
75 25.11.2019 "TRANS-BUD" Łukasz Izydorczyk  Piątki 73 13-100 Nidzica usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
03.12.2020
76 28.11.2019 Modzelewski Piotr Monter-Pol  ul. Wincentego Witosa 64 06-400 Ciechanów kompleksowe wykonanie tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych zapleczy budowy obiektów mostowych usługodawca
77 22.01.2020 POMBET Dariusz Strębski Moszna-Wieś 17a 05-840 Brwinów usługa pompowania betonu usługodawca
78 10.03.2020 TRANS-AM MACIEJ ANTKOWIAK, MAŁGORZATA ANTKOWIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Gnieźnieńska 26-28 62-006 Kobylnica wytworzenie mieszanek betonowych usługodawca
18.02.2021
79 25.03.2020 Hunnebeck Polska Sp. z o.o. Łubna 55 05-532 Baniocha dostawa i najem deskowania systemowego usługodawca
80 20.04.2020 Jan Przybylski, Marianna Przybylska Kondrajec Szlachecki, 06-450 Glinojeck najem nieruchomości usługodawca
81 30.06.2020 ZD TRANSPORT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zaściankowa 1A 05-240 Tłuszcz usługa kruszenia kruszywa usługodawca
82 24.07.2020 „PIACHTRANS” Grzegorz Piasecki ul. Garwolińska 70, Miętne 08-400 Garwolin  usługa transportowa usługodawca
83 30.07.2020 BARTKOP Bartłomiej Szałkowski ul. Bema 31A, 05-420 Józefów usługa transportowa usługodawca
30.03.2021
84 03.08.2020 WB Instal Sp. z o.o. Gumowo 37 06-452 Gumowo naprawa znaków aktywnych usługodawca
85 17.08.2020 P.P.M.D. Kruszbet S.A. ul. Bakałarzewska 86 16-400 Suwałki wynajem wraz z obsługą węzła betoniarskiego EUROMIX 4000 S dalszy usługodawca
86 02.09.2020 PWB GEO Bartłomiej Fijak ul. Owsiana 16 56-400 Oleśnica usługi geotechniczne usługodawca
87 15.09.2020 PM BUDOWNICTWO Paweł Misterka ul. Lawendowa 36 28-100 Busko-Zdrój usługa transportowa dalszy usługodawca
88 21.09.2020 Henryk Tabaka - Uługi Transportowe  ul. Władysława Sikorskiego 4 lok. 11 06-400 Ciechanów usługa transportowa usługodawca
19.11.2020
30.03.2021
89 30.09.2020 EUROKOP Grzybowski Wojciech ul. Ogrodowa 52/54 lok. 53 00-876 Warszawa usługa transportowa usługodawca
90 06.10.2020 ARTUR-TRANS Artur Pawlaczyk ul. Środkowa 66 05-083 Zaborów usługa transportowa usługodawca
91 06.10.2020 TRANSMAL Jacek Kępka ul. Bajkowa 6 08-400 Garwolin usługa transportowa usługodawca
92 06.10.2020 Waldemar Roman WALMEKS ul. Żwirki i Wigury 82 06-300 Przasnysz usługa transportowa usługodawca
93 04.11.2020 BART TRANS CHOJNACKI PIOTR ul. Jana Pawła II 38/9 09-200 Sierpc usługa transportowa usługodawca
10.12.2020
94 04.11.2020 Usługi Transportowe Marian Bigos  ul. Plantowa15 m.10 05-804 Pruszków usługa transportowa usługodawca
30.03.2021
95 04.11.2020 P.H.U. MASZYNY BUDOWLANE S.C. DARIUSZ JASIŃSKI I IRENEUSZ JASIŃSKI Garwarz 2a 06-450 Glinojeck usługa transportowa usługodawca
96 04.11.2020 Piotr Kosela "PHU KOSELA" Nowe Olszyny 19
09-142 Załuski
usługa transportowa usługodawca
30.03.2021
97 26.11.2020 KRZYSZTOF MANOWIEC AUTO-MAN USŁUGI I HANDEL Białka 49
21-300 Radzyń Podlaski
usługa transportowa usługodawca
98 09.12.2020 MACIEJ MALINOWSKI ARKOBI – Architektura Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Maciej Malinowski ul. Kazimierza Wielkiego 9 lok. 4 81-780 Sopot wykonanie projektów próbnych obciążeń obiektów mostowych: WD-60,3, MS/PZSp-61,7b, WS-62,0, WD-63,8, WD-65,2, WD-66,9, WD-68,6, WD-69,8, KP-58,8 usługodawca
99 09.12.2020 Politechnika Gdańska (PG), Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk wykonanie badań podczas próbnych obciążeń obiektów mostowych: WD-60,3, MS/PZDdp-61,7b, WS-62,0, WD-63,8, WD-65,2, WD-66,9, WD-68,6, WD-69,8, KP-58,8 usługodawca
100 08.12.2020 EUROBET Sp. z o.o.  ul. Władysława Jagiełły 32 11-015 Olsztynek usługi sprzętowe dla dostawcy w zakresie pozyskania kruszywa naturalnego dalszy usługodawca
101 16.12.2020 JMR POLSKA Robert Pietrzak Kikoły 39A 05-180 Pomiechówek usługi przekruszenia dostarczonego przez Zleceniodawcę materiału usługodawca
102 11.02.2021 Adam Stańczak FIRMA TRANSPORTOWA Ćwiklinek 9 09-100 Płońsk usługa transportowa usługodawca
103 30.03.2021 Mobilne usługi wulkanizacyjne Kamil Pokojski Turowo 3/3
13-124 Kozłowo
usługa transportowa usługodawca
104 31.03.2021 USŁUGI TRANSPORTOWE BEATA KOBYŁECKA ul. Gibalskiego 17/105
01-190 Warszawa
usługa transportowa usługodawca
105 31.03.2021 METRO Rafał METERA Niecieplin 2A
08-400 Garwolin
usługa transportowa usługodawca
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo