Loga UE

/ Rada budowy nr 10

W dniu 11.12.2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 10. Omówiono postęp prac projektowych za ubiegły miesiąc, status programu, zaangażowanie personelu Wykonawcy, przewidywany postęp prac projektowych na następny miesiąc, bieżące sprawy finansowe, sprawy techniczne, informacje o roszczeniach oraz ilość zgłoszonych podwykonawców.

Opublikowano: śro, 12/12/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo