Loga UE

/ Utrudnienia w ruchu na DK7 Napierki – Płońsk

Od dnia 23.01.2019 r. do 31.03.2019 r. planowana jest wycinka drzew w pasie drogowym DK nr 7 w gminach Strzegowo, Baboszewo, Glinojeck, Płońsk oraz Wieczfnia Kościelna. Poniżej załączono zestawienie gmin w kolejności przeprowadzenia robót oraz planowanym czasem ich realizacji:

  1. Strzegowo - 1 tydz.
  2. Baboszewo - 2 tyg.
  3. Glinojeck - 1 tydz.
  4. Płońsk - 1 tydz.
  5. Wieczfnia Kościelna - 1 tydz.

Polegać one będą na zwężeniu jezdni i ograniczeniu prędkości do 60 km/h. Możliwa też będzie konieczność czasowego zablokowania pasa ruchu i wprowadzenie ruchu wahadłowego.  Ruch pojazdów kierowany będzie wówczas przez uprawnionych pracowników. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym, prace będą przeprowadzane wzdłuż jednej krawędzi drogi w zakresie jednej gminy. Po ukończeniu wycinki po jednej stronie, prace zostaną przeniesione na drugą stronę drogi. Prace będą realizowane w oparciu zatwierdzone Projekty Czasowej Organizacji Ruchu i mogą powodować utrudnienia w ruchu.

Opublikowano: wto, 22/01/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo