/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk

Opis kontraktu

Realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) –Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk” obejmuje swym zakresem zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej S7 na odcinku Pieńki –Płońsk, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego drogi ekspresowej S7 Pieńki –Płońsk na odcinku od km około 57+461,63 do około 71+213,82 (kilometraż projektowany). Długość odcinka do zaprojektowania i wybudowania wynosi 13.752 km. Początek projektowanego odcinka S7 zlokalizowany jest w km 281+858 istniejącej drogi krajowej nr 7 (DK7), a koniec w km 295+713, co odpowiada zakresowi drogi na odcinku od km 59+000, do 72+750 wg Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ).

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie płońskim – gmina Baboszewo, gmina Płońsk, miasto Płońsk. Początek odcinka łączy się z sąsiednim odcinkiem S7 tj. Strzegowo-Pieńki, natomiast koniec dowiązuje się do początku obwodnicy Płońska i będzie realizowany w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7.

Orientacja drogi

Schemat przebiegu drogi (z etapu Koncepcji Programowej)