/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00.0049/18-00

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa drogi S7 Olsztynek ( S51)- Płońsk (S10) odc. Pieńki- Płońsk

Pełny ekran

 

Broszura informacyjna

Opis kontraktu

Realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) –Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk” obejmuje swym zakresem zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej S7 na odcinku Pieńki –Płońsk, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego drogi ekspresowej S7 Pieńki –Płońsk na odcinku od km około 57+461,63 do około 71+213,82 (kilometraż projektowany). Długość odcinka do zaprojektowania i wybudowania wynosi 13.752 km. Początek projektowanego odcinka S7 zlokalizowany jest w km 281+858 istniejącej drogi krajowej nr 7 (DK7), a koniec w km 295+713, co odpowiada zakresowi drogi na odcinku od km 59+000, do 72+750 wg Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ).

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie płońskim – gmina Baboszewo, gmina Płońsk, miasto Płońsk. Początek odcinka łączy się z sąsiednim odcinkiem S7 tj. Strzegowo-Pieńki, natomiast koniec dowiązuje się do początku obwodnicy Płońska i będzie realizowany w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7.

Orientacja drogi

Schemat przebiegu drogi 

25 czerwca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 4 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Ich łączna wartość to ponad 2,52 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,48 mld zł.

Umowy obejmujące poniższe inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek - Płońsk na odcinku Napierki - Płońsk, który został podzielony na 4 odcinki:

  • Napierki - Mława;
  • Mława - Strzegowo; 
  • Strzegowo - Pieńki;
  • Pieńki - Płońsk
  • wartość całkowita projektu: 1 936 580 895,83 zł,
  • wartość dofinansowania z UE: 1 043 836 933,77 zł,
  • beneficjent: GDDKiA

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: link