Loga UE

/ Wideo

2023-02-14 Przejazd przez MOP Ćwiklinek

 

przejazd przez MOP Dłużniewo

przejazd węzłem Dłużniewo ze strony zachodniej Trasy Głównej na wschodnią 01.02.2023

 

przejazd trasą główną S7 26.01.2023

 

przejazd trasą główną S7 19.01.2023

 

 

 

przejazd trasą główną S7 12.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

przejazd 66+800 64+500 01.12.2022

Przejazd trasą główna 71+000 68+000 24.11.2022

 

 

 

17.11.2022 poszerzenie poboczy wd 61,7

27.10.2022 r. przejazd km 60+300 - 62+000

 

18.10.2022 r. Śrutowanie WD-62 

 

12.10.2022 r. Prace porządkowe

 

04.10.2022 r. Roboty ziemne km 64+500 

 

28.09.2022 r.  Układanie nawierzchni km 72+000

 

15.09.2022 r.  Umacnianie pobocza Dg4 

 

30.08.2022 r. Przejazd km 65+000 70+000

 

23.08.2022 r.  Dylatacja WD 60,3 

 

17.08.2022 r. Przejazd JP w km 62+500 - 66+000

 

9.08.2022 r. Zagęszczanie pobocza km 69+500

 

02.08.2022 r.  Równanie pobocza km 70+500 

 

26.07.2022 r. Równanie terenu Dz1

 

19.07.2022 r.  Badania szorstkości  km 61+300

 

13.07.2022 r. Układanie paneli akustycznych 62+500

 

07.07.2022 r. Malowanie MOP Ćwiklinek

 

05.07.2022 r. Szlifierka do betonu km 62+000 

 

26.06.2022 r. Rozprowadzanie ziemi

 

16.06.2022 r. Rozprowadzanie  nadmiaru ziemi

 

12.06.2022 r. Prace na MOP Ćwiklinek 

 

03.06.2022 r.  km 60+200 układanie nawierzchni betonowej

 

31.05.2022 r. MOP Dłużniewo układanie warstwy ścieralnej

 

23.05.2022 r. Wjazd awaryjny na trasę  S7 km 69+800

 

17.05.2022 r.  MOP Dłużniewo wjazd

 

10.05.2022 r. Roboty wykończeniowe w miejscowości Szymaki

 

29.04.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej na TG 63+800

 

25.04.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej na 61+700

 

20.04.2022 r. Przenoszenie sprzętu na kolejny odcinek TG 62+100

 

12.04.2022 r. Układanie nawierzchni betonowej TG 70+900

 

01.04.2022 r.  Roboty pod ustawianie ekranów akustycznych TG 68+700

 

30.03.2022 r. DZ3 0+500 - 0+000, rondo D1, D2, D3

 

22.03.2022 r. Układanie nawierzchni asfaltowej Ds8

 

15.03.2022 r. Prace drogowe Zjazdy do posesji z DG1

 

04.03.2022 r. Prace drogowe DZ 8

 

28.02.2022 r. TG 67+000 - MOP Ćwiklinek

 

16.02.2022 r. Śrutowanie nawierzchni TG km 64+100

 

15.02.2022 r. TG 64+300 - 65+700

 

04.02.2022 r. Przejazd odcinkiem w km 70+600 - 69+400

 

28.01.2022 r. TG km 66+200-67+000

 

21.01.2022 r. TG km 57+800-59+300

 

12.01.2022 r. TG km 67+000-68+100

 

20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 68+300

 

15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4

 

07.12.2021 r. Wykonywanie prefabrykowanych schodów WD-68,6

 

02.12.2021 r. Przejazd TG km 59+400 do 60+600

 

26.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700

 

18.11.2021 r. Humusowanie wzmocnionych skarp km 59+200

 

12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+900

 

04.11.2021 r. Wykonywanie ścieku monolitycznego km 65+600

 

28.10.2021 r.  Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+200

 

20.10.2021 r.  Roboty nawierzchniowe Łącznice Węzeł Dłużniewo

 

17.10.2021 r.  Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 65+500

 

07.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Ćwiklinek

 

27.09.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 65+300

 

22.09.2021r.  Formowanie i zagęszczanie GWN km 65+150-65+250

 

15.09.2021 r. Układanie podbudowy zasadniczej km_63+900

 

04.09.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+200

 

01.09.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 2

 

25.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego węzeł Dłużniewo

 

16.08.2021 r. Roboty ziemne km 67+500

 

09.08.2021r.  Roboty ziemne km 68+000

 

05.08.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-69,8

 

26.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej C5 6 km 64+100

 

23.07.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża MOP Ćwiklinek

 

14.07.2021 r. Roboty ziemne km 67+600

 

07.07.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 61+400

 

01.07.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+000

 

24.06.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 67+600

 

18.06.2021 Humusowanie skarp km 68+400

 

11.06.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 60+100

 

01.06.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+700

 

28.05.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 58+300

 

17.05.2021 r. Stabilizacja podłoża Dojazd do WD-68,6

 

11.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+500

 

06.05.2021 r.  Ulepszanie podłoża km 63+500

 

30.04.2021 r.  Humusowanie skarp Dz nr 7 km 0+200

 

20.04.2021 r. Profilowanie skarp Dojazd do WD-63,8

 

14.04.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 59+200

 

08.04.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+900

 

01.04.2021 r. Profilowanie podłoża km 63+300

 

22.03.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

 

18.03.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 64+500

 

11.03.2021 r. Prace w rejonie Obiektu MS/PZDdp-61,7 i 61,7a

 

04.03.2021 r.  Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 68+500

 

26.02.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 64+500

 

19.02.2021 r. TG km 57+500-58+400

 

09.02.2021 r. TG km 64+200-64+700

 

02.02.2021 r. Wymiana gruntu km 62+700

 

28.01.2021 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK 7 km 64+300

 

21.01.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-9 km 63+100

 

14.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK 7 km 63+900

 

07.01. 2021 r. Trasa główna km 65+900 - 66+700 MOP Ćwiklinek

 

28.12.2020 r. TG km 69+100-69+700

 

22.12.2020 r.  Frezowanie istniejącej nawierzchni DK 7 km 63+500

 

15.12.2020 r. Stabilizacja podłoża-zagęszczanie dojazd do WD-65,2

 

08.12.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

 

01.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne Dg nr2

 

25.11.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

 

17.11.2020 r. Wbijanie ścianki szczelnej oraz wymiana gruntu km 61+700

 

09.11.2020 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr10

 

04.11.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR 5 km 61+500

 

28.10.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego obiektu mostowego km 61+700

 

21.10.2020 r. Roboty ziemne km 61+900

 

14.10.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojnego WD-65,2

 

07.10.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

 

01.10.2020 r. Roboty rozbiórkowe km 68+900

 

23.09.2020 r. Wykonywanie wykopu pod zbiornik ZR 10A km 63+280

 

16.09.2020 r. Stabilizacja podłoża dojazd do WD 66,9 km 0+500

 

07.09.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 70+200

 

01.09.2020 r. Montaż barier ochronnych 

 

26.08.2020 r. Formowanie nasypu km 68+900

 

19.08.2020 r. Formowanie podłoża km 69+000

 

12.08.2020 r. Humusowanie skarp Dz nr 2 km 0+600

 

06.08.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 71+100

 

30.07.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

 

22.07.2020 r. Formowanie podbudowy C5 6 km 61+300

 

15.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 67+400

 

07.07.2020 r. Wymiana gruntu Dg nr 2 km 1+500

 

01.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu dojazd do obiektu WD 69,8

 

24.06.2020 r. Wbijanie ścianki szczelnej MS PZDdp

 

15.06.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

 

08.06.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR 8 km 62+700

 

01.06.2020 r. Montaż belek obiekt WD-66,9

 

27.05.2020 r. Przełożenie sieci niskiego napięcia - montaż słupów km 65+500

 

21.05.2020 r. Profilowanie podłoża km 64+000

 

15.05.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 70+600

 

08.05.2020 r. Wykonywanie pali franki obiekt WS-62,0

 

30.04.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dg nr 1 km 1+200 

 

24.04.2020 r. Profilowanie podłoża km 60+900

 

17.04.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego ZR-21 km 71+100

 

10.04.2020 r.  Stabilizacja gruntu cementem km 58+700

 

03.04.2020 r. Formowanie nasypu dojazd do WD 69,8

 

27.03.2020 r. Wymiana gruntu Dg 2 i formowanie nasypu na łącznice węzła Dłużniewo 

 

20.03.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

 

13.03.2020 r. Betonowanie ścian podpory MS PZSp 61,7b

 

06.03.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

 

28.02.2020 r. Odhumusowywanie km 66+500

 

21.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

 

14.02.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

 

07.02.2020 r. wymiana gruntu km 57+500 - 60+000

 

31.31.01.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej_PZSp-68,0

 

24.01.2020 r.  Wymiana gruntu km 59+500-57+600

 

17.01.2020 r.  Wymiana gruntu km 62+700

 

08.01.2020 r. Próbne obciążanie pali obiekt MS PZSp 61,7b

 

20.12.2019 Wymiana gruntu

 

13.12.2019 Wymiana gruntu

06.12.2019 Wykonywanie pali Franki

 

29.11.2019 profilowanie i zagęszczenie podłoża

 

22.11.2019 profilowanie i zagęszczenie podłoża

15.11.2019 profilowanie i zagęszczenie podłoża

 

08.11.2019 profilowanie i zagęszczenie podłoża

 

31.10.2019 profilowanie i zagęszczenie podłoża

 

24.10.2019 profilowanie i zagęszczenie podłoża

 

19.10.2019 profilowanie i zagęszczenie podłoża

 

11.10.2019 Odhumusowanie

 

04.10.2019 Odhumusowanie27.09.2019 Odhumusowanie

 

Inauguracja rozbudowy odcinka. Konferencja ministra Adamczyka.(Odnośnik)

 

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo