Loga UE

/ Obiekty inżynierskie

 1. Kładka dla pieszych KP-58,8 – konstrukcja dwuprzęsłowa, ramowa, zespolona, dwudźwigarowa, blachownicowa, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, długość obiektu wynosi 48,30 m oraz szerokość 4,30 m

  Założenia projektowe  

 2. Przejście dla zwierząt średnich PZS-59,4 – konstrukcja jednoprzęsłowa, swobodnie podparta z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T”, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 19,10 m i szerokości 34,60 m.

  Założenia projektowe

 3. Wiadukt drogowy WD-60,3 – konstrukcja dwuprzęsłowa, ciągła, wielobelkowa, z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiony pośrednio, długość obiektu wynosi 47,80 m oraz szerokość 9,95 m, w ciągu drogi gminnej 300161W.

  Założenia projektowe

 4. Most w ciągu drogi ekspresowej/Przejście dla zwierząt średnich dołem MS/PZSp-61,7 – konstrukcja trzyprzęsłowa, ciągła, ramowa, wielobelkowa, z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiona pośrednio, długość obiektu wynosi 46,80 m oraz szerokość 38,97 - 39,52 m. Założenia projektowe

 5. Most/Przejście dla zwierząt średnich dołem MS/PZSp-61,7a – konstrukcja trzyprzęsłowa, ciągła, ramowa, wielobelkowa, z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiona pośrednio, długość obiektu wynosi 47,61 m oraz szerokość 8,85 m, w ciągu drogi gminnej Dg2.

  Założenia projektowe

 6. Most/Przejście dla zwierząt średnich dołem MS/PZSp-61,7b – konstrukcja jednoprzęsłowa, swobodnie podparta, z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T”, posadowiona pośrednio, długość obiektu wynosi 27,80 m oraz szerokość 10,84 m, w ciągu drogi gminnej 300167W.

  Założenia projektowe

 7. Wiadukt drogowy WS-62,0 - konstrukcja jednoprzęsłowa, swobodnie podparta, z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T”, posadowiona pośrednio, długość obiektu wynosi 26,80 m i szerokości 40,78 m. 

  Założenia projektowe

 8. Wiadukt drogowy WD-63,8 – konstrukcja czteroprzęsłowa, ciągła, ramowa, wielobelkowa, z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiona pośrednio, o długości 78,80 m oraz szerokości 10,70 m, w ciągu drogi powiatowej 3033W i drogi gminnej 300158W.

  Założenia projektowe

 9. Przejście dla zwierząt średnich PZS-64,9 – jednoprzęsłowa rama żelbetowa, posadowiona bezpośrednio (z wymianą gruntów dla jezdni prawej), o długości 11,20 m oraz szerokości 34,60 m.

  Założenia projektowe

 10. Wiadukt drogowy WD-65,2 – konstrukcja trzyprzęsłowa, ciągła, ramowa, wielobelkowa, z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiona bezpośrednio, o długości 68,04 m oraz szerokości 12,60 m, w ciągu dróg powiatowych 3034W i 3037W.

  Założenia projektowe

 11. Wiadukt drogowy WD-66,9 – konstrukcja dwuprzęsłowa, ciągła, ramowa, wielobelkowa, z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiony bezpośrednio, długość obiektu wynosi 45,00 m oraz szerokość 9,95 m, w ciągu drogi powiatowej.

  Założenia projektowe

 12. Przejście dla zwierząt średnich PZS-68,0 – konstrukcja jednoprzęsłowa, swobodnie podparta, z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „T”, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, długość obiektu wynosi 13,10 m i szerokość 34,60 m.

  Założenia projektowe

 13. Wiadukt drogowy WD-68,6 – konstrukcja dwuprzęsłowa, ciągła, dwudźwigarowa, kablobetonowa, posadowiona bezpośrednio ze wzmocnieniem gruntów, o długości 76,49 m oraz szerokości 10,35 m, w ciągu drogi gminnej.

  Założenia projektowe

 14. Wiadukt drogowy WD-69,8 - konstrukcja dwuprzęsłowa, ciągła, ramowa, wielobelkowa, z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiony bezpośrednio, długość obiektu wynosi 46,50 m oraz szerokość 9,85 m.

  Założenia projektowe

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo