Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

Zaawansowanie ilościowe - roboty mostowe

Zaawansowanie ilościowe - roboty drogowe

Procentowe narastające zaawansowanie poszczególnych robót drogowych

Graficzna prezentacja robót:

Obiekty mostowe

MOP Ćwiklinek

MOP Dłużniewo

Dojazdy do WD

Łącznice - węzeł Dłużniewo

Drogi Gminne

Drogi Serwisowe

Drogi Zbiorcze 

Droga S7

 

 

 • 13.11.2018 r. - odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • 8.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wycinka drzew i krzewów, sprzątanie ściętych drzew, karczowanie korzeni na terenie gminy Baboszewo w km 281+858 - 295+713,
 • 29.03.2019 r. - 05.04.2019 r. - zrębkowanie,
 • 08.04.2019 r. - 27.04.2019 r. - wywóz karpin, sprzątanie terenu,
 • 10.06.2019 r. - 26.07.2019 r. - karczowanie i wywóz karpin na terenach Lasów Państwowych,
 • 12.08.2019 r. - 17.08.2019 r. - dostawa i magazynowanie kruszywa - plac Dłużniewo,
 • 19.08.2019 r. - 24.08.2019 r. - montaż tablic informacyjnych w km 71+200 drogi S7.
 • 09.09.2019 r. - 15.09.2019 r. - przygotowanie placu do uroczystości otwarcia
 • 16.09.2019 r. - 22.09.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 25.09.2019 r. - 01.10.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, odhumusowanie, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 02.10.2019 r. - 08.10.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, odhumusowanie, nasyp, wycinka drzew i karczowanie,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 09.10.2019 r. - 15.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 75%. Prace przygotowawcze: rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu nowo projektowanego.
 • 16.10.2019 r. - 22.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 80%. Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu nowo projektowanego.
 • 23.10.2019 r. - 29.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 85%, rozbiórka budynków 4%.  Prace przygotowawcze:  wykop pod fundamenty nitki lewej.
 • 30.10.2019 r. - 05.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%, rozbiórka budynków 5%.  Prace przygotowawcze: wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 nitka lewa, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej, wykop fundamentowy podpora P1 i P2, wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 .
 • 06.11.2019 r. - 12.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%.  Prace przygotowawcze: wymiana gruntu w wykopie nitka lewa do 100%, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej od strony Gdańska, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej przy podporze P1 i P2, odwodnienie podłoża gruntowego podpory P4, P5,  wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 , prace przygotowawcze do realizacji podpór. 
 • 13.11.2019 r. - 19.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, bieżące utrzymanie TOR,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%, rozbiórka budynków 8% .  Prace przygotowawcze: beton niekonstrukcyjny pod podporę P1 i P2 nitka lewa,  wykonywanie pali Franki NG  podpora P1, P2,  wykop fundamentowy pod podporę P5 i P4,  odwodnienie wykopu, wymiana gruntu w wykopie P5 , beton niekonstrukcyjny pod podporę P5, P4, zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P5 i P4,  wykop fundamentowy pod podporę P1 i P2, wymiana gruntu w wykopie P1. 
 • 20.11.2019 r. - 26.11.2019 r. -  wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,   prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 93%, rozbiórka budynków 16% .  Prace przygotowawcze:  wykonywanie pali Franki NG  podpora P1, P2,  zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P5 i P4, beton konstrukcyjny fundament P5 i P4 .
 • 27.11.2019 r. - 03.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,   prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 95%, rozbiórka budynków 26% .  Prace przygotowawcze:   zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2, wykonywanie pali Franki NG podpora P2,  beton niekonstrukcyjny P1 i P2, zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2, prace przygotowawcze do wykonania pali Franki NG podpora P2.
 • 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,   prace geodezyjne (tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 95%, rozbiórka budynków 26% .  Prace przygotowawcze:   zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 , wykonywanie pali Franki NG podpora P2,  beton niekonstrukcyjny pod fundament P1 , zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2, betonowanie  fundamentu P1, P2, prace przygotowawcze do wykonania pali Franki NG podpora P1, zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1.
 • 11.12.2019 r. - 17.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granic pasa drogowego), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 96%, rozbiórka budynków 32% .  Prace przygotowawcze:   zbrojenie fundamentu P1 betonowanie  fundamentu P1 (70 m3 nitka lewa). platforma robocza pod palownicę,  wykonywanie pali Franki podpora P1, zbrojenie fundamentu P1 i P2, betonowanie  fundamentu P1, P2 (fundament P1 80 m3, fundament P2 53 m3), pogrążanie tymczasowej ścianki szczelnej P3,  wykonywanie pali Franki podpora P1 i P2, WD-69,8 - zbrojenie fundamentu P1 i P2, betonowanie fundamentu P1 i P2 (fundament P1 60 m3, fundament P2 40 m3
 • 18.12.2019 r. - 07.01.2020 r. - utrzymanie TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 96%, rozbiórka budynków: 41%, zabezpieczenie terenu budowy, KP-58,8 - prace przygotowawcze (roboty ziemne-09.01.2020), PZSp-59,4 - pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, przygotowanie elementu do wykonania izolacji cienkiej, WD-60,3 - wykonywanie pali Franki podpora P1 ( 10 szt. ), MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, kolizja teletechniczna ( P1, P2, P3, P4 ), wprowadzanie TOR - jp P1, P2, P3, P4, MS/PZDdp-61,7a - badania archeologiczne przy podporach P3 i P4, wykonano pale na podporach P1, P2 - przygotowanie do próbnego obciążenia, MS/PZSp-61,7b - wykonano pale na podporach P1 i P2 - przygotowanie do próbnego obciążenia, WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - przygotowanie elementu (fundament P4, P5) do wykonania izolacji cienkiej, PZSp-64,9 - zwolnione stanowisko badań archeologicznych, humusowanie , wprowadzenie TOR, WD-65,2 - wykop w gruntach podpora P3, beton niekonstrukcyjny podpora P3 10 m3, WD-66,9 - zwolnione stanowisko badań archeologicznych, wprowadzanie TOR, kolizja instalacji solarnej podpora P2, PZSp-68,0 - wykonanie pali Franki NG P1 i P2, WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10, WD-69,8 - pielęgnacja betonu fundamentów P1, P2, przygotowanie elementu do wykonania izolacji cienkiej. 
 • 08.01.2020 r. - 14.01.2020 r. - utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków kubaturowych: 45%. Teletechnika: kolizja teletechniczna TXIII "Ł" - 7% - wykonano wykop pod kabel. Sieć wodociągowa - 10,3 %. Melioracja - 10% (rów 5-20%). Kanalizacja deszczowa - 2,8% (studnia fi 2000- 40%. rurociąg fi 800 SN8 - 3%, rurocią fi 600 SN8 - 7%) - prace przygotowawcze (roboty ziemne-styczeń 2020), PZSp-59,4 - pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, przygotowanie elementu do wykonania izolacji cienkiej, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - wykonywanie pali Franki podpora P1 (0,33 kpl. ), dojrzewanie pali,  MS/PZDpp-61,7 - ścianka szczelna nitka lewa (P2),  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp P1, P2, P3, P4, MS/PZDdp-61,7a -  próbne obciążenie pali Franki, MS/PZSp-61,7b -  próbne obciążenie pali Franki, beton niekonstrukcyjny podpora P1.  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie filara P2, deskowanie korpusu P5 , PZSp-64,9 -  humusowanie , wprowadzenie TOR, WD-65,2 - zbrojenie fundamentu P3, zbrojenie filara P2, zbrojenie korpusu P1.  WD-66,9 -  wprowadzanie TOR, kolizja instalacji solarnej podpora P2, PZSp-68,0 -próbne obciążenie statyczne i dynamiczne pali Franki. WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10, WD-69,8 - zbrojenie filara P2, zbrojenie korpusu P1.
 • 15.01.2020 r. - 21.01.2020 r. - utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy,  prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 97%, rozbiórka budynków : 46%, zabezpieczenie terenu budowy. KP-58,8 - prace przygotowawcze roboty ziemne. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, pielęgnacja betonu fundamentów, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - próbne obciążenie pali Franki.  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - wykop w palach i beton niekonstrukcyjny podpora P2 , badania archeologiczne przy podporach P3 i P4.  MS/PZSp-61,7b -wykop w palach i beton niekonstrukcyjny podpora P2, zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1.  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5.  PZSp-64,9 -  humusowanie , wprowadzenie TOR, WD-65,2 - betonowanie fundamentu P3, zbrojenie filara P3, betonowanie 1 etap zbrojenie korpusu P1.  WD-66,9 -  wprowadzanie TOR, kolizja instalacji solarnej podpora P2.  PZSp-68,0 - wykop w palach podpora P1L i P2L , beton niekonstrukcyjny fundamentu P1L i P2L. wykonano pale przemieszczeniowe Franki. WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - zbrojenie i szalowanie filara P2, zbrojenie i szalowanie korpusu P1.
 • 22.01.2020 r. - 28.01.2020 r. - utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 47%. KP-58,8 - wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, wymiana gruntu w wykopie - stabilizacja podpora P1, P2, P3 - 100%. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - wykop fundamentowy pod podporę P1 ,próbne obciążenie pali Franki.  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - zbrojenie fundamentów - podpora P1 2 tony (beton wyrównawczy P1, P2) , badania archeologiczne przy podporach P3 i P4.  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1 i P2, betonowanie ławy fundamentowej P1 - 58m3 (wykonano pale kpl.).  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5.  PZSp-64,9 -  beton niekonstrukcyjny nitka lewa. WD-65,2 - betonowanie filara P3,  szalowanie i zbrojenie 2 etap u korpusu P1.  WD-66,9 -  wykop w palach podpora P1 i P3 , wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P3 (kolizja instalacji solarnej podpora P2).  PZSp-68,0 -zbrojenie fundamentu P1l i P2L ,wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1l, P2L, P1P.  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie filarów podpory P2, betonowanie podpór przyczółka P1.
 • 29.01.2020 r. - 04.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 47%. KP-58,8 - wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, wymiana gruntu w wykopie - stabilizacja podpora P1, P2, P3 - 100%. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - wykop fundamentowy pod podporę P1 , wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1 (0,33 pkl.) i próbne obciążenie pali Franki.  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - zbrojenie fundamentów - podpora P1 2 tony (beton wyrównawczy P1, P2) , badania archeologiczne przy podporach P3 i P4.  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1 i P2, betonowanie ławy fundamentowej P1 - 58m3 (wykonano pale kpl.).  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5 , wykonano fundamenty podpór P4, P5, izolacją cienką.  PZSp-64,9 -  beton niekonstrukcyjny nitka lewa . WD-65,2 - betonowanie filara P3,  szalowanie i zbrojenie 2 etap u korpusu P1.  WD-66,9 -  wykop w palach podpora P1 i P3 , wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P3 (kolizja instalacji solarnej podpora P2).  PZSp-68,0 -zbrojenie fundamentu P1l i P2L ,wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1l, P2L, P1P (37/48).  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie filarów podpory P2, betonowanie podpór przyczółka P1.
 • 05.02.2020 r. - 11.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 47%. KP-58,8 - wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, wymiana gruntu w wykopie - stabilizacja podpora P1, P2, P3 - 100%. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - wykop fundamentowy pod podporę P1 , wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1 (0,33 pkl.) i próbne obciążenie pali Franki.  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp  P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - zbrojenie fundamentów - podpora P1 2 tony (beton wyrównawczy P1, P2) , badania archeologiczne przy podporach P3 i P4.  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1 i P2, betonowanie ławy fundamentowej P1 - 58m3 (wykonano pale kpl.).  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5 , wykonano fundamenty podpór P4, P5, izolacją cienką.  PZSp-64,9 -  beton niekonstrukcyjny nitka lewa . WD-65,2 - betonowanie filara P3,  szalowanie i zbrojenie 2 etap u korpusu P1.  WD-66,9 -  wykop w palach podpora P1 i P3 , wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P3 (kolizja instalacji solarnej podpora P2).  PZSp-68,0 -zbrojenie fundamentu P1l i P2L ,(wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora - P1l, P2L, P1P (37/48).  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie filarów podpory P2, betonowanie podpór przyczółka P1.
 • 12.02.2020 r. - 18.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 47%. KP-58,8 - wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, wymiana gruntu w wykopie - stabilizacja podpora P1, P2, P3 - 100%. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, (pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, rozpoczęto zbrojenie ścian).  WD-60,3 - wykop fundamentowy pod podporę P1 , (wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1 (0,33 pkl.) i próbne obciążenie pali Franki).  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp  P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - zbrojenie fundamentów - podpora P1 2 tony (beton wyrównawczy P1, P2) , (badania archeologiczne przy podporach P3 i P4).  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1 i P2, betonowanie ławy fundamentowej P1 - 58m3 (wykonano pale kpl.).  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5 ,( wykonano fundamenty podpór P4, P5, izolacją cienką).  PZSp-64,9 -  beton niekonstrukcyjny nitka lewa . WD-65,2 - betonowanie filara P3,  szalowanie i zbrojenie 2 etapu korpusu P1.      WD-66,9 -  wykop w palach podpora P1 i P3 , wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P3 (kolizja instalacji solarnej podpora P2).  PZSp-68,0 -zbrojenie fundamentu P1l i P2L ,(wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora - P1l, P2L, P1P (37/48).  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie filarów podpory P2, betonowanie podpór przyczółka P1.
 • 19.02.2020 r. - 25.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 65%. KP-58,8 -Zbrojenie ław fundamentowych podpora P1, P2, P3. PZSp-59,4 - zbrojenie korpusu P2L oraz montaż szalunków otwarcia korpusu jezdnia lewa (P2), betonowanie korpusu P2L - 54 m3.  WD-60,3 - podpora P1  Prace przygotowawcze.  MS/PZDpp-61,7 - wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - prace przygotowawcze.  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie, montaż deskowania, betonowanie korpusu P1 - 38 m3 , zbrojenie i montaż deskowani korpusu P2.  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - prace porządkowe i organizacyjne.  PZSp-64,9 -  zbrojenie ścian nitki lewej. WD-65,2 - montaż deskowania poprzecznicy P3.   WD-66,9 -  betonowanie filarów P2 - 11,0 m3, betonowanie filarów korpusu P3 - 11,5 m3.  PZSp-68,0 -zbrojenie (skrzydła) i montaż deskowania korpusu P2L.  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie  II etap korpusu P1 - 40 m3.
 • 26.02.2020 r. - 03.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 50%. KP-58,8 - Zbrojenie ław fundamentowych podpora P1, P2, P3. PZSp-59,4 - Zbrojenie korpusu P2L oraz montaż szalunków otwarcia korpusu jezdnia lewa (P2), betonowanie korpusu P2L - 54 m3.  WD-60,3 - Podpora P1  Prace przygotowawcze.  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Prace przygotowawcze.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie, montaż deskowania, betonowanie korpusu P1 - 38 m3 , zbrojenie i montaż deskowani korpusu P2.  WS-62 - Badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - Prace porządkowe i organizacyjne.  PZSp-64,9 -  zbrojenie ścian nitki lewej. WD-65,2 - Montaż deskowania poprzecznicy P3.   WD-66,9 -  Betonowanie filarów P2 - 11,0 m3, betonowanie filarów korpusu P3 - 11,5 m3.  PZSp-68,0 - Zbrojenie (skrzydła) i montaż deskowania korpusu P2L.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Betonowanie  II etap korpusu P1 - 40 m3.
 • 04.03.2020 r. - 10.03.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 56%. KP-58,8 - Zbrojenie (szalowanie  fundamentów  podpora P1, P2, P3.) betonowanie fundamentu P1, P2, P3 - 86,5 m3.  PZSp-59,4 - Pielęgnacja betonu korpusu P1 (rozszalowanie korpusu P1L).  WD-60,3 - Betonowanie fundamentu P1 - 47 m3 (pielęgnacja betonu.  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie (szalowanie) betonowanie fundamentu P1 - 13,5 m3 .  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie, szalowanie skrzydeł korpusu P1.  WS-62 - Badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - Prace przygotowawcze.  PZSp-64,9 -  Betonowanie płyty dolnej nitki lewej - 120 m3. WD-65,2 - Beton poprzecznicy P3 I etap - 13,5 m3.   WD-66,9 -  Zbrojenie i szalowanie korpusu P1, P3.  PZSp-68,0 - Szalowanie korpusu P2L, zbrojenie korpusu P2L.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace przygotowawcze.
 • 11.03.2020 r. - 17.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 60%. KP-58,8 - Zbrojenie szalowanie podpór P1, P2, P3.  PZSp-59,4 - Zbrojenie / szalowanie ciosów podłożyskowych P1 P2 R. WD-60,3 - Pielęgnacja betonu.  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie (szalowanie) betonowanie fundamentu P2 - 17 m3 .  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie, szalowanie skrzydeł korpusu P1 betonowanie skrzydeł P1 -26m3 , beton ciosów podłozyskowych P1, P2 4,5 m3.  WS-62 - Badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - Prace przygotowawcze.  PZSp-64,9 - Prace przygotowawcze do szalowanie ścian I ustroju . WD-65,2 - Pielęgnacja betonu poprzecznicy P3, prace przygotowawcze.   WD-66,9 -  Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 (zamknięcie), P3 (otwarcie).  PZSp-68,0 - Szalowanie korpusu P1L, zbrojenie korpusu P1L.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace przygotowawcze.
 • 18.03.2020 r. - 24.03.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 64%. KP-58,8 - Betonowanie korpusu P1, podpory P2 - 22 m3+5 m3, betonowanie korpusu P3 - 22 m3. PZSp-59,4 - Betonowanie ciosów podłożyskowych P1 P2 JL - 1,5 m3. WD-60,3 - Izolacja fundamentu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Izolacja fundamentu P1, P2 .  MS/PZSp-61,7b - Montowanie łożysk P1, P2, zbrojenie i szalowanie skrzydeł korpusu P2, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P1, P2.  WS-62 - Badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - Prace przygotowawcze.  PZSp-64,9 - szalowanie ścian I ustroju nośnego nitka lewa . WD-65,2 - szalowanie poprzecznicy P2.  WD-66,9 -  Betonowanie korpusu P1 (zamknięcie), zbrojenie korpusu P3 (otwarcie).  PZSp-68,0 - Szalowanie korpusu P1L, zbrojenie korpusu P1L.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Zasypka fundamentu P2 (2 warstwy).
 • 25.03.2020 r. - 31.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 64%. KP-58,8 - Prace przygotowawcze. PZSp-59,4 -Przygotowanie do montowania łożysk P1 P2 JL. WD-60,3 - Zasypka fundamentu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Wykonanie drogi dojazdowej do podpór P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4.  MS/PZDdp-61,7a - Izolacja oraz zasypka fundamentu P1.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie (szalowanie) betonowanie poprzecznicy  P1, P2 I etap  zbrojenie i szalowanie skrzydeł P2.  WS-62 - Wykonanie platformy do wykonania pali P2, badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3, P4. WD-63,8 - Odwodnienie obiektu (płukanie iglofiltrów P1, P2, wykop fundamentowy P1, P2.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie ścian I ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Szalowanie poprzecznicy P2, izolacja cienka P1.  WD-66,9 -  Zbrojenie skrzydeł korpusu P3, zamknięcie szalunku korpusu P3.  PZSp-68,0 - Betonowanie korpusu P1L +skrzydło.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 01.04.2020 r. - 07.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 64%. KP-58,8 - Prace organizacyjne. PZSp-59,4 -Przygotowanie do montowania łożysk. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie i szalowanie korpusu P1.  MS/PZSp-61,7b - Betonowanie  skrzydeł korpusu P2 - 29 m3.  WS-62 - Pale Franki NG. WD-63,8 - Wymiana gruntu w wykopie P1, beton niekonstrukcyjny /zbrojenie/, szalowanie fundamentów P1 i P2.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie ścian I ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Montaż podparcia poprzecznicy P2.  WD-66,9 -  Betonowanie II etapu korpusu P3, montaż podparcia poprzecznicy P2.  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 08.04.2020 r. - 14.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. KP-58,8 - Prace organizacyjne. PZSp-59,4 -Przygotowanie do montowania łożysk. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie ,szalowanie i betonowanie korpusu P1.  MS/PZSp-61,7b - Roboty przygotowawcze do montowania belek.  WS-62 - Roboty palowe P2. WD-63,8 - Betonowanie  fundamentów P1 i P2 , wykop P3.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie ścian I ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Zbrojenie poprzecznicy P2.  WD-66,9 - Zbrojenie  poprzecznicy P2.  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych oraz ciosów podłożyskowych.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 15.04.2020 r. - 21.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy,  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórki budynków 61%. KP-58,8 - Izolacja cienka fundamentów, zasypki fundamentowe. PZSp-59,4 -Prace organizacyjne. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Prace organizacyjne.  MS/PZSp-61,7b - Montaż belek T, szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego.  WS-62 - Pale Franki NG. WD-63,8 - Izolacja cienka  fundamentu P2 , zasypka fundamentu P2. betonowanie fundamentu P3.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie skrzydeł ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P2.  WD-66,9 - Zbrojenie i szalowanie  poprzecznicy P2.  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych oraz ciosów podłożyskowych.  WD-68,6 - Płukanie iglofiltrów P2, P3.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 22.04.2020 r. - 28.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy,  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórki budynków 62%. KP-58,8 - Zasypki fundamentów. PZSp-59,4 -Prace organizacyjne. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Prace organizacyjne.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie ustroju nośnego betonowanie ustroju nośnego.  WS-62 - Roboty palowe. WD-63,8 - Izolacja cienka  fundamentu P1 ,przygotowanie styków.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie skrzydeł ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P2, betonowanie poprzecznicy P2 etap I.  WD-66,9 - Zbrojenie i szalowanie  poprzecznicy P2, betonowanie poprzecznicy P2 etap I .  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych oraz ciosów podłożyskowych (P1L),betonowanie ścianki zaplecznej P1L, betonowanie ciosów podłożyskowych NL .  WD-68,6 - Odwodnienie prze wykopami.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 29.04.2020 r. - 05.05.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy,  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórki budynków 64%. KP-58,8 - Zasypki fundamentów. PZSp-59,4 -Prace organizacyjne. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Prace organizacyjne.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie ustroju nośnego betonowanie ustroju nośnego.  WS-62 - Roboty palowe. WD-63,8 - Izolacja cienka  fundamentu P1 ,przygotowanie styków.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie skrzydeł ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P2, betonowanie poprzecznicy P2 etap I.  WD-66,9 - Zbrojenie i szalowanie  poprzecznicy P2, betonowanie poprzecznicy P2 etap I .  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych oraz ciosów podłożyskowych (P1L),betonowanie ścianki zaplecznej P1L, betonowanie ciosów podłożyskowych NL .  WD-68,6 - Odwodnienie prze wykopami.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 06.05.2020 r. - 12.05.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Porządkowanie terenu po wycince    Montaż wytwórni mas bitumicznych Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 67%. KP-58,8 - Prace organizacyjne. PZSp-59,4 - Montaż deskowania poprzecznic P1, P2 JL . WD-60,3 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Wykonanie drogi dojazdowej do podpory P3, P4 .  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P1, przygotowanie płyt ustroju do wykonania izolacji.  WS-62 - Pale Franki. WD-63,8 - Zbrojenie filarów P2, P3, betonowanie filarów P2, P3, zbrojenie korpusu P1, zasypka fundamentu P3 (etap I).  PZSp-64,9 - Demontaż deskowania nitka lewa. WD-65,2 - TOR P4, wykop P4, wymiana gruntu w wykopie P4, beton niekonstrukcyjny P4.  WD-66,9 - Montaż łożysk P1 i P3, montaż deskowania i zbrojenie poprzecznic skrajnych.  PZSp-68,0 - Montaż łożysk nitki lewej, deskowanie poprzecznic skrajnych .  WD-68,6 - Beton niekonstrukcyjny P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 13.05.2020 r. - 19.05.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Porządkowanie terenu po wycince    Montaż wytwórni mas bitumicznych Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. KP-58,8 -Wykopy w gruncie (pod mury oporowe przyczółek P1 - mur M2).  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowania poprzecznic P1, P2 JL . WD-60,3 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Prace organizacyjne.  MS/PZSp-61,7b - Śrutowanie płyty, izolacja gruba pod kapami chodnikowymi, betonowanie ścianki zaplecznej P1 15.05-10 m3, układanie krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych.  WS-62 - Pale Franki NG (zakończenie robót palowych na obiekcie). WD-63,8 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Zbrojenie fundamentu P4.  WD-66,9 - Zbrojenie i betonowanie poprzecznic P1 i P3 I etap.  PZSp-68,0 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1L, P2L .  WD-68,6 - Zbrojenie i deskowanie fundamentu  P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 20.05.2020 r. - 26.05.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Porządkowanie terenu po wycince    Montaż wytwórni mas bitumicznych Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 73 %. KP-58,8 -Wykopy w gruncie (pod mury oporowe przyczółek P1 - mur M1, M2, M2).  PZSp-59,4 - Betonowanie  poprzecznic P1, P2 . WD-60,3 - Betonowanie korpusu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Pale Franki NG ( rozpoczęcie robót palowych na obiekcie podpora P3, P4.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P2 , układanie krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych.  WS-62 - Pale Franki NG ( badanie statyczne) wykop w palach podpora P2. WD-63,8 - Betonowanie korpusu P1 - 70 m 3, zasypka fundamentu podpory P2, montaż podparcia poprzecznicy P2 i P3.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Zbrojenie fundamentu P4.  WD-66,9 - Przygotowanie obiektu do montażu belek typu T.  PZSp-68,0 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1L, P2L .  WD-68,6 - Zbrojenie fundamentu  P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 27.05.2020 r. - 02.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. KP-58,8 - Zbrojenie / deskowanie / betonowanie ławy muru oporowego M2 odc. 2.9 - 2.10.  PZSp-59,4 - Przygotowanie poprzecznicy P1 P2 JL do układania prefabrykowanych belek strunobetonowych. WD-60,3 - Pielęgnacja betonu korpusu P1, demontaż szalunków.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Wykop w palach podpory P3, P4.  MS/PZSp-61,7b - Betonowanie ścianki zaplecznej P2 , montaż dylatacji, betonowanie niszy dylatacyjnej - 4 m 3.  WS-62 - Wykop w palach podpora P2, beton niekonstrukcyjny JP-27.05 JL-28.05, skucie głowic pali 01-02.06, badanie ciągłości pali 02.06 . WD-63,8 - Zbrojenie i deskowanie przecznicy P2 i P3.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Betonowanie ławy fundamentowej  P4.  WD-66,9 - Montaż belek prefabrykowanych typu T.  PZSp-68,0 - Przygotowanie obiektu do montażu belek .  WD-68,6 - Betonowanie fundamentu  P2, zbrojenie filarów P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 03.06.2020 r. - 09.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. KP-58,8 - Zbrojenie / deskowanie / betonowanie ławy muru oporowego M2 odc. 2.9 - 2.10.  PZSp-59,4 - Przygotowanie poprzecznicy P1 P2 JL do układania prefabrykowanych belek strunobetonowych. WD-60,3 - Pielęgnacja betonu korpusu P1, demontaż szalunków.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Wykop w palach podpory P3, P4.  MS/PZSp-61,7b - Betonowanie ścianki zaplecznej P2 , montaż dylatacji, betonowanie niszy dylatacyjnej 02.06.2020 r. - 4 m 3.  WS-62 - Wykop w palach podpora P2, beton niekonstrukcyjny JP-27.05 JL-28.05, skucie głowic pali 01-02.06, badanie ciągłości pali 02.06 . WD-63,8 - Zbrojenie i deskowanie przecznicy P2 i P3.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Betonowanie ławy fundamentowej  P4.  WD-66,9 - Montaż belek prefabrykowanych typu T.  PZSp-68,0 - Przygotowanie obiektu do montażu belek .  WD-68,6 - Betonowanie fundamentu  P2, zbrojenie filarów P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 10.06.2020 r. - 16.06.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. KP-58,8 - Zbrojenie / deskowanie / betonowanie ławy muru oporowego M4, M5, M6 Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3.  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie poprzecznicy P1 P2 JL etap II. WD-60,3 - Pale Franki podpora P2.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie fundamentu podpory P3.  MS/PZSp-61,7b - Montaż wpustów odwodnieniowych na obiekcie, Wykonanie podłączenie kolektora do studni od strony P2.  WS-62 - Zbrojenie / deskowanie fundamentu P2, betonowanie fundamentu P2 JP - 15.06.2020 - 99 m3, Odwodnienie wykopu podpory P1 (igłofiltry) . WD-63,8 - Montaż podparcia przecznicy P1 i P5.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Betonowanie I etap korpusu  P4.  WD-66,9 - Montaż pomostów na ustroju nośnym, Zbrojenie II etapu poprzecznic .  PZSp-68,0 - Zbrojenie II etapu poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego oraz poprzecznic .  WD-68,6 - Betonowanie filarów P2, beton niekonstrukcyjny podpora P3, zbrojenie fundamentu P3  . WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 17.06.2020 r. - 23.06.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów). KP-58,8 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie betonowanie poprzecznicy P1 P2 JL etap II. WD-60,3 - Pale Franki podpora P2, P3.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie, deskowanie betonowanie fundamentu podpory P3.  MS/PZSp-61,7b - betonowanie kap chodnikowych - 30 m 3, przygotowanie do wykonania płyt przejściowych.  WS-62 - Zbrojenie / deskowanie fundamentu P2, betonowanie fundamentu P2 JP - 15.06.2020 - 99 m3, beton niekonstrukcyjny podpora P1 - 40 m3. WD-63,8 - Betonowanie przecznicy P5, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P1.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - prace organizacyjne, odwodnienie wykopu.  WD-66,9 - Zbrojenie II etapu poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Betonowanie II etapu poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego oraz poprzecznic .  WD-68,6 - Betonowanie fundamentu P3. WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 24.06.2020 r. - 30.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów). KP-58,8 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa, Zbrojenie / deskowanie ścianki zaplecznej jezdnia lewa . WD-60,3 - Pale Franki podpora P3 (kpl.).  MS/PZDpp-61,7 - Pogrążanie tymczasowej ścianki szczelnej przy podoporze P3 .  MS/PZDdp-61,7a - Próbne obciążenie pali podpora P4, Zbrojenie / deskowanie fundamentu Podpora P4 .  MS/PZSp-61,7b - Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P2 (26.06.2020), zbrojenie / deskowanie płyty przejściowej.  WS-62 - Zbrojenie / deskowanie fundamentu P1, zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP. WD-63,8 - Prace przygotowawcze do montażu belek.  PZSp-64,9 -Izolacja bitumiczna wewnątrz ramy nitka lewa . WD-65,2 - Deskowanie otwarcia korpusu P4, Zbrojenie ciosów podłożyskowych P1.  WD-66,9 - Zbrojenie / deskowanie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania płyty ustroju, montaż wpustów i sączków.  PZSp-68,0 - Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa .  WD-68,6 - Zasypka fundamentu P2, Izolacja bitumiczna fundamentu P3 . WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 01.07.2020 r. - 07.07.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów). KP-58,8 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa, Zbrojenie / deskowanie ścianki zaplecznej jezdnia lewa . WD-60,3 - Pale Franki podpora P3 (kpl.).  MS/PZDpp-61,7 - Pogrążanie tymczasowej ścianki szczelnej przy podoporze P3 .  MS/PZDdp-61,7a - Próbne obciążenie pali podpora P4, Zbrojenie / deskowanie fundamentu Podpora P4 .  MS/PZSp-61,7b - Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P2 (26.06.2020), zbrojenie / deskowanie płyty przejściowej.  WS-62 - Zbrojenie / deskowanie fundamentu P1, zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP. WD-63,8 - Prace przygotowawcze do montażu belek.  PZSp-64,9 -Izolacja bitumiczna wewnątrz ramy nitka lewa . WD-65,2 - Deskowanie otwarcia korpusu P4, Zbrojenie ciosów podłożyskowych P1.  WD-66,9 - Zbrojenie / deskowanie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania płyty ustroju, montaż wpustów i sączków.  PZSp-68,0 - Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa .  WD-68,6 - Zasypka fundamentu P2, Izolacja bitumiczna fundamentu P3 . WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 08.07.2020 r. - 14.07.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów). KP-58,8 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa . WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne .  MS/PZDdp-61,7a - Betonowanie korpusu Podpora P2 - 10.07.2020- 9 m3, Betonowanie korpusu Podpora P3 - 14.07.2020- 8,5 m3 .  MS/PZSp-61,7b - Betonowanie płyty przejściowej P2 - 10.07.2020 - 5,5 m3, Zasypki za przyczółkiem P2 .  WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP. WD-63,8 - Montaż belek T (100%) .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 - Deskowanie / zbrojenie korpusu P4 (etap II) .  WD-66,9 - Demontaż deskowania poprzecznic, Roboty wykończeniowe powierzchni płyty betonowej UN - przygotowanie powierzchni (śrutowanie) pod kapami chodnikowym.  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania ustroju nośnego (nawierzchnia betonowa/pogrubiona płyta), Przygotowania platformy pod palownicę nitka prawa .  WD-68,6 -Zbrojenie korpusu P3, Deskowanie korpusu P3, wprowadzenie TOR P1   . WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 15.07.2020 r. - 21.07.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Prace organizacyjne . WD-60,3 - Odwodnienie wykopu P2 - igłofiltry.  MS/PZDpp-61,7 -Odwodnienie wykopu P4 skrzydło JL-igłofiltry .  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie szalowanie P4. Szalowanie poprzecznica P2, P4   .  MS/PZSp-61,7b - Krawężniki na dojazdach P2. izolacja ustroju - Papa - 18.07, Asfalt lany na dojeździe P2-20.07.2020, Uciąglenie nawierzchni P2 -21.07.2020 .  WS-62 - Zbrojenie, szalowanie korpusu P2 JP. WD-63,8 - Szalowanie i zbrojenie UN.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 - Beton korpusu P4 II etap, podparcie poprzecznicy P1 .  WD-66,9 - Rozbiórka szalunków poprzecznic, wykańczanie powierzchni płyty betonowej UN .  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania ustroju nośnego (nawierzchnia betonowa/pogrubiona płyta), Przygotowania pod palownicę nitka prawa .  WD-68,6 - Zbrojenie korpusu P3, otwarcie korpusu P3, wykop P1, wymiana gruntu P1, beton niekonstrukcyjny P1  . WD-69,8 - Prace organizacyjne. 
 • 22.07.2020 r. - 28.07.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 80 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego . WD-60,3 - Wykop w palach - Podpora P3, beton niekonstrukcyjny podpora P3 - 7 m3 - 28.07.2020 .  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu na grunt stabilizowany cementem P4 JL - 24.07.2020. Pale Franki P3, P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie deskowanie korpus P4. e poprzecznica P2, P3 .  MS/PZSp-61,7b - Uciaglenie nawierzchni P2 - 21.07.2020, Warstwa wiążąca z asfaltu lanego na obiekcie - 24.07.2020, Beton płyty najazdowej P1 - 24.07.2020 .  WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP, betonowanie . WD-63,8 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 -Beton ciosów podłożyskowych P4, Demontaż deskowania korpusu P4 .  WD-66,9 - Wykańczanie powierzchni płyty betonowej ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania nawierzchni pogrubionej płyty, pale Franki P1, P2 nitka prawa .  WD-68,6 - Zbrojenie, deskowanie  korpusu P3, betonowanie fundamentu P1  . WD-69,8 - Prace organizacyjne. 
 • 29.07.2020 r. - 04.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 82 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego . WD-60,3 - Próbne obciążenie pali podpora P3 - 04.08.2020 .  MS/PZDpp-61,7 - Pale Franki podpora P3, P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Betonowanie korpus P4 - 31.07.2020 41 m3. Zbrojenie/ deskowanie poprzecznic P2, P3 .  MS/PZSp-61,7b - Izolacja płyty przejściowej P1. Odwodnienie płyty pomostu - dren zasypany kruszywem. WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP. WD-63,8 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, przygotowanie pod mury oporowe M1 i M2.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 - Montaż łożysk P4, betonowanie poprzecznicy P1, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P4 etap I .  WD-66,9 - Wykańczanie powierzchni płyty betonowej ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania nawierzchni pogrubionej płyty, zdjęcie platformy palownicy.  WD-68,6 -  Betonowanie korpusu P3, zbrojenie, deskowanie korpusu P1, rozdeskowanie korpusu P3  . WD-69,8 - Prace organizacyjne. 
 • 05.08.2020 r. - 11.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 87 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego . WD-60,3 - Próbne obciążenie pali podpora P3 - 04.08.2020 .  MS/PZDpp-61,7 - Pale Franki podpora P3, P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Betonowanie korpus P4 - 31.07.2020 41 m3. Zbrojenie i deskowanie poprzecznic P2, P3 .  MS/PZSp-61,7b - Izolacja płyty przejściowej P1. Odwodnienie płyty pomostu - dren zasypany kruszywem. WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP. WD-63,8 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, przygotowanie pod mury oporowe M1 i M2.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 - Montaż łożysk P4, betonowanie poprzecznicy P1, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P4 etap I .  WD-66,9 - Wykańczanie powierzchni płyty betonowej ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania nawierzchni pogrubionej płyty, zdjęcie platformy palownicy.  WD-68,6 -  Betonowanie korpusu P3, zbrojenie, deskowanie korpusu P1, rozdeskowanie korpusu P3  . WD-69,8 - Prace organizacyjne. 
 • 12.08.2020 r. - 18.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 90 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 - Kucie głowic pali podpora P2 .  MS/PZDpp-61,7 - Wykop w palach P1 JL skrzydło .  MS/PZD dp-61,7a - Beton poprzecznicy I etap P2, P3 06.08.2020 - 18,5 m 3  .  MS/PZSp-61,7b - beton kap chodnikowych na dojazdach strona prawa. 05.08.2020. Układanie żywicy na kapach. WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP, P2 JL. WD-63,8 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, mury oporowe M1 i M2, zdjęcie parcia z przyczółka P5.  PZSp-64,9 -  . WD-65,2 - Betonowanie poprzecznicy P4, przygotowanie do montażu belek .  WD-66,9 - Izolacja cienka P1, P3 .  PZSp-68,0 -Wykop w palach P1P, P2P, Beton niekonstrukcyjny P1P, P2P  .  WD-68,6 -  Zbrojenie, deskowanie korpusu P1, izolacja cienka korpusu P3  . WD-69,8 - . 
 • 19.08.2020 r. - 25.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 92 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego i spawanie styków montażowych .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 -Zbrojenie / deskowanie i betonowanie fundamentu - Podpora P2 20.08.2020 -44 m3  .  MS/PZDpp-61,7 - Zakończenie robót palowych P3, P4 JL. Kucie głowic pali P1, P2 JL .  MS/PZD dp-61,7a - Demontaż deskowania poprzecznic P2,P3, rozpoczęcie przygotowania styków do układania belek .  MS/PZSp-61,7b - Układanie schodów skarpowych, montaż balustrad energochłonnych, reperów, krawężników zanikających.  WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP, P2 JL. WD-63,8 - Zbrojenie ustroju nośnego, Mury oporowe przy podporach P1 i P5.  PZSp-64,9 -  . WD-65,2 - Montaż belek w dniach 17-19.08.2020, prace na ustroju nośnym .  WD-66,9 - Przygotowanie powierzchni betonu oraz układanie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi .  PZSp-68,0 - Zbrojenie i deskowanie fundamentów P1 JP oraz P2 JP, betonowanie: P1 20.08.2020 - 85m5 P2- 25.08.2020 .  WD-68,6 -  Zbrojenie, deskowanie korpusu P1, betonowanie - 105,5 m3  . WD-69,8 - . 
 • 26.08.2020 r. - 01.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 - Izolacja cienka fundamentu P2  .  MS/PZDpp-61,7 - Beton niekonstrukcyjny P3, P4 JL. Zbrojenie fundamentu P1, P2 JL .  MS/PZD dp-61,7a - Przygotowanie styków do układania belek .  MS/PZSp-61,7b - Montaż barier energochłonnych, reperów, krawężników zanikających, balustrad, nawierzchnia - warstwa ścieralna.  WS-62 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P2 jezdnia lewa oraz P1 jezdnia prawa, Betonowanie P2 JL-26.08.2020 - 150 m3 i P1 JP-31.08.2020 - 210 m3 . WD-63,8 - Zbrojenie płyty ustroju nośnego, zasypki murów oporowych P1, P5.  PZSp-64,9 -  . WD-65,2 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic II etap i ustroju nośnego.  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Przygotowanie do betonowania ustroju nośnego NL, Deskowanie korpusu P1P .  WD-68,6 - Podparcie ustroju nośnego przęsła P2 - P3, bramka nad DZ7 . WD-69,8 - . 
 • 02.09.2020 r. - 08.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 - Zasypka fundamentu P2  .  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie fundamentu P1JL - 04.09.2020 - 27m3, Betonowanie fundamentu P2JL + Fundament skrzydła P1 JL - 08.09.2020 - 76 m3 .  MS/PZD dp-61,7a - Montaż belek: P1-P2 - 02.09.2020, P2-P3 - 03.09.2002, P3-P4 - 04.09.2020 .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 jezdnia lewa . WD-63,8 - Betonowanie ustroju nośnego, demontaż deskowania, Mury oporowe M1, M2, M3, M4   .  PZSp-64,9 - Przygotowanie do murów oporowych nitki lewej . WD-65,2 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic II etap i ustroju nośnego.  WD-66,9 - Mury oporowe M1, M2.  PZSp-68,0 - Betonowania ustroju nośnego NL, Deskowanie i zbrojenie korpusu P1P .  WD-68,6 - Podparcie ustroju nośnego przęsła P2 - P3, bramka nad DZ7 . WD-69,8 - Wykop i wymiana gruntu pod podporę P3. 
 • 09.09.2020 r. - 15.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zabezpieczenie styku technologicznego .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 - Montaż łożysk P1, Zasypka fundamentu P2, Przygotowania do podparcia poprzecznicy P1  .  MS/PZDpp-61,7 - Beton fundamentu P1, P2 nitka lewa, Beton fundamentu P3 nitka lewa, Beton filarów P2 nitka lewa, Zbrojenie filarów P3 nitka lewa.   MS/PZD dp-61,7a - Przygotowania styków do układania belek, Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 jezdnia lewa . WD-63,8 - Wykończenie osi cieków, izolacja cienka P1, P3, mury oporowe M1, M2, M3, M4 .  PZSp-64,9 - Przygotowanie do murów oporowych nitki lewej . WD-65,2 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic II etap i ustroju nośnego Wymiana gruntu pod mury oporowe, Deskowanie ławy murów oporowych.  WD-66,9 - Mury oporowe M1, M2.  PZSp-68,0 - Deskowanie i zbrojenie korpusu P1P .  WD-68,6 - Podparcie ustroju nośnego przęsła P2 - P3, bramka nad DZ7 , montaż łożysk - komplet. WD-69,8 - Beton niekonstrukcyjny P3, Zbrojenie fundamentu P3 . 
 • 16.09.2020 r. - 22.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zabezpieczenie styku technologicznego (metalizacja powierzchni styku) .  PZSp-59,4 - Izolacja bitumiczna korpusów jezdnia lewa . WD-60,3 - Montaż deskowania filarów P2 .  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie fundamentu korpusu P4L- 17.09, Betonowanie słupów P3L oraz P4 fundament skrzydła - 18.09, Zbrojenie i deskowanie korpusu P1L oraz Zasypki P1.   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe, układanie kostki betonowej na dojazdach.  WS-62 - Betonowanie korpusu P1L 17.09.2020, Zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych . WD-63,8 - Mury oporowe M1, M2, M3, M4 .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, betonowanie fundamentów pod mury oporowe M1 i M2 .  WD-66,9 - Mury oporowe M1, M2.  PZSp-68,0 - Deskowanie i zbrojenie korpusu P1P, zasypka fundamentu P2 .  WD-68,6 - Deskowanie ustroju nośnego. WD-69,8 -  Zbrojenie i betonowanie fundamentu P3 . 
 • 23.09.2020 r. - 29.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zakończenie robót malarskich na styku technologicznym .  PZSp-59,4 - Montaż zbrojenia przeciwskurczowego płyty ustroju . WD-60,3 - Betonowanie słupów podpora P2 - 23.09.2020 .  MS/PZDpp-61,7 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1L .   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Betonowanie ciosów podłożyskowych . WD-63,8 - Krawężnik granitowy na obiekcie, izolacja termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi .  PZSp-64,9 - Beton fundamentów pod mury oporowe nitka lewa. WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2, betonowanie płyty ustroju nośnego i poprzecznic etap II .  WD-66,9 - Krawężnik granitowy na obiekcie.  PZSp-68,0 - Betonowanie korpusu P1P, Deskowanie i zbrojenie korpusu P2P .  WD-68,6 - Deskowanie ustroju nośnego,  przygotowanie platformy pod podparcie ustroju nośnego P1-P2. WD-69,8 -  Izolacja cienka fundamentu P3 . 
 • 30.09.2020 r. - 06.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Prace organizacyjne .  PZSp-59,4 - Montaż wpustów, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego . WD-60,3 - Zbrojenie poprzecznicy podpora P2 etap I .  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie korpusu P1 jezdnia lewa - 01.10. 2020 - 89 m3, zbrojenie / deskowanie podpora P4 JL - skrzydło .   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Montaż łożysk P1, P2 - 02.10.2020 . WD-63,8 - Zbrojenie kap chodnikowych, deska gzymsowa, krawężnik na obiekcie, kotwy kap chodnikowych  .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Izolacja cienka P4, mury oporowe M1, M2 .  WD-66,9 - Deska gzymsowa.  PZSp-68,0 - Demontaż deskowania korpusu P1P .  WD-68,6 - Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego. WD-69,8 -  Zasypka fundamentu P3 .
 • 07.10.2020 r. - 13.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Prace organizacyjne .  PZSp-59,4 - Montaż wpustów, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego . WD-60,3 - Betonowanie poprzecznicy podpora P2 etap I - 10,5 m3 .  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie korpusu P1 jezdnia lewa - skrzydło 13.10. 2020 - 51 m3.   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Deskowanie poprzecznicy P1 JL  . WD-63,8 - Zbrojenie kap chodnikowych, deska gzymsowa, krawężnik na obiekcie, kotwy kap chodnikowych  .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2, śrutowanie nawierzchni pod izolację termozgrzewalną .  WD-66,9 - Deska gzymsowa.  PZSp-68,0 - Demontaż deskowania korpusu P2P .  WD-68,6 - Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego. WD-69,8 - Deskowanie , zbrojenie fundamentów murów oporowych M1 i M2, zbrojenie I etapu korpusu P3  .
 • 14.10.2020 r. - 20.10.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Prace organizacyjne .  PZSp-59,4 -  Betonowanie ustroju nośnego nitka lewa 14.10.2020 . WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 jezdnia lewa .   MS/PZD dp-61,7a - Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Deskowanie poprzecznicy P1 JL,  fundament pod mur z gruntu zbrojonego M3 - 20.10.2020 . WD-63,8 - Zbrojenie kap chodnikowych, deska gzymsowa,  przygotowanie styków pod ścianki zapleczne .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2.  WD-66,9 - Zbrojenie kap chodnikowych .  PZSp-68,0 - Deskowanie, zbrojenie korpusu P2P .  WD-68,6 - Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego, montaż rur do kabli sprężających. WD-69,8 - Betonowanie fundamentów murów oporowych M1 i M2 - 20.10.2020, zbrojenie I etapu korpusu P3 .
 • 21.10.2020 r. - 27.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Prace organizacyjne .  PZSp-59,4 - Betonowanie ścianki zaplecznej P1 JL 16 m3 27.10.2020 r. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Beton P1 - skrzydło JL 22.10.2020 34 m3 .   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie , zbrojenie ustroju nośnego, fundamenty muru z gruntu zbrojonego M1, 2,3,4 etap I - 23.10.2020 .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Deskowanie / zbrojenie poprzecznicy P1,P2 JL, JP,  betonowanie poprzecznicy P1, P2 JL, JP etap I 27.10.2020 31 m3 . WD-63,8 - Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie, zbrojenie ścianek zaplecznych, deskowanie ścianki zaplecznej P5.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2 , ułożenie izolacji termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe .  WD-66,9 - Zbrojenie kap chodnikowych .  PZSp-68,0 - Betonowanie korpusu P2P .  WD-68,6 - Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego, wprowadzenie kabli sprężających. WD-69,8 - Betonowanie I etapu korpusu P3, izolacja cienka I etapu korpusu P3, mury oporowe M1 i M2 .
 • 28.10.2020 r. - 03.11.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M3 .  PZSp-59,4 - Demontaż deskowania ustroju nośnego jezdnia lewa.   WD-60,3 - Beton niekonstrukcyjny pod podporę P3 30.10.2020 - 10 m3.  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie korpusu P4 JL - 30.10.2020 - 108 m3, rozbiórka istniejącego obiektu JP .   MS/PZD dp-61,7a -  Betonowanie płyty ustroju 28.10. - 128m3. Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M1, 2,3,4 (fundamenty murów etap II - 03.11.2020) .  MS/PZSp-61,7b - .  WS-62 - Zbrojenie ścianki zaplecznej P2 JL, JP . WD-63,8 - Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P5.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2 , ułożenie  krawężnika kamiennego na obiekcie .  WD-66,9 - Zbrojenie kap chodnikowych .  PZSp-68,0 - Wymiana gruntu pod mury oporowe M1, M2, M3, betonowanie ciosów podłożyskowych nitka prawa .  WD-68,6 - Betonowanie ustroju nośnego - 29.10.2020 - 590 m3. WD-69,8 - Wznoszenie muru oporowego M1 i M2.
 • 04.11.2020 r. - 10.11.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M3, deskowanie ścianki zaplecznej P1, P3 .  PZSp-59,4 - Rozebranie nasypu DK7, przygotowanie do wykonania wykopu pod JP.   WD-60,3 - Badanie ciągłości pali P3 - 06.11.2020.  MS/PZDpp-61,7 -  Rozbiórka istniejącego obiektu JP .   MS/PZD dp-61,7a -  Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M1, 2,3,4 (20 %) .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Zbrojenie ścianki zaplecznej P2 JL, zasypka korpusu podpory P2, wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M3   . WD-63,8 - Demontaż deskowania; Rozbiórka podestów ustroju nośnego .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2 , ułożenie  krawężnika kamiennego na obiekcie .  WD-66,9 -  Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie 25 m3 06.11.2020 .  PZSp-68,0 - Montaż łożysk nitka prawa 10 sztuk, betonowanie fundamentów pod mury oporowe M1, M2, M3 .  WD-68,6 - Przygotowanie do sprężenia obiektu, wymiana gruntu pod mury oporowe za korpusem P3, betonowanie fundamentów pod mury oporowe M3 i M4 . WD-69,8 - Wznoszenie muru oporowego M1 i M2.
 • 11.11.2020 r. - 17.11.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M3, betonowanie ścianki zaplecznej P1, P3 - 12.11.2020 r. 5 m3 .  PZSp-59,4 - Przygotowanie do wykonania wykopu pod JP (montaż odwodnienia wykopu - zapłukanie igłofiltrów podpora P2) .   WD-60,3 - Betonowanie fundamentu P3 -13.11.2020 - 47m 3. zbrojenie korpusu P3 - etap I .  MS/PZDpp-61,7 -  Rozbiórka istniejącego obiektu JP, wyciąganie tymczasowej ścianki przy P3 JL .   MS/PZD dp-61,7a -  Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M1, 2,3,4 (35 %) .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Betonowanie ścianki zaplecznej P2 JL - 12.11.2020. Zasypka korpusu P2, P1. Mur z gruntu zbrojonego JL M1, M3 (25%) . WD-63,8 -  Przygotowanie wnęk dylatacyjnych.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Beton niekonstrukcyjny pod tarcze korpusów, montaż krawężnika i deski gzymsowej .  WD-66,9 - Demontaż deskowania pomostów przęsło P1 - P2 .  PZSp-68,0 - Zbrojenie ścianki zaplecznej P2 JP, zbrojenie poprzecznicy P1 JP .  WD-68,6 - Sprężenie obiektu, początek rozbiórki podparcia ustroju . WD-69,8 - Wznoszenie muru oporowego M1 i M2.
 • 18.11.2020 r. - 24.11.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M3, zbrojenie poprzecznicy podpora P2 .  PZSp-59,4 - Przygotowanie do wykonania wykopu pod JP (montaż odwodnienia wykopu - zapłukanie igłofiltrów podpora P2) .   WD-60,3 - Betonowanie korpusu P3-etap I 18.11.2020 13 m 3. Izolacja fundamentu P3 .  MS/PZDpp-61,7 -  Rozbiórka istniejącego obiektu JP, prace przy montażu i demontażu ścianek szczelnych Podpora P2 i P3 .   MS/PZD dp-61,7a -  Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M1, 2,3,4 (40 %), przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji grubej UN pod kapami chodnikowymi.  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych, zasypka korpusu P2, P1. Mur z gruntu zbrojonego JL . WD-63,8 -  Przygotowanie wnęk dylatacyjnych.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Montaż deski gzymsowej i krawężników na obiekcie - 100%, zbrojenie kap chodnikowych - 10% .  WD-66,9 - Demontaż deskowania pomostów przęsło P1 - P2 .  PZSp-68,0 - Betonowanie ścianki zaplecznej P2P, zasypki korpusu i murów oporowych P1 obie nitki, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P1P .  WD-68,6 - Rozbiórka deskowania ustroju nośnego . WD-69,8 - Wznoszenie muru oporowego M1 i M2.
 • 25.11.2020 r. - 01.12.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M3, zbrojenie poprzecznicy podpora P2 .  PZSp-59,4 - Beton niekonstrukcyjny pod fundament P2 JP - 26.11.2020 - 11 m3..   WD-60,3 - Zasypka fundamentu P3. Montaż deskowania korpusu P3 - etap II .  MS/PZDpp-61,7 -  Rozbiórka istniejącego obiektu JP, prace przy montażu ścianek szczelnych Podpora P2 .   MS/PZD dp-61,7a -  Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego - M1, 2,3,4 (70 %), przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji grubej UN pod kapami chodnikowymi.  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Betonowanie poprzecznicy P1, P2 JL - 27.11.2020 - 34,5 m3. Zasypka korpusu P2, P1. Mur z gruntu zbrojonego JL . WD-63,8 -  Montaż dylatacji P1 i P5 .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Zbrojenie kap chodnikowych , demontaż deskowania ustroju nośnego P1-P2 .  WD-66,9 - Demontaż deskowania ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Betonowanie I etapu poprzecznic NP, mury oporowe ( zdjęcie parcia oraz zasypki przyczółków P1 i P2), przygotowanie do montażu belek .  WD-68,6 - Rozbiórka deskowania ustroju nośnego, iniekcja kabli sprężających . WD-69,8 - Wznoszenie muru oporowego M1 i M2.
 • 02.12.2020 r. - 08.12.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie poprzecznicy podpora P2 - 08.12.2020 .  PZSp-59,4 - Beton niekonstrukcyjny pod fundament P2 JP - 02.12.2020 - 11 m3..   WD-60,3 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P3 - etap II .  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu pod skrzydłami JP .   MS/PZD dp-61,7a -  Mury z gruntu zbrojonego M1, 2,3,4 wyk. 90%. Wykonanie izolacji termozgrzewalnej ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Zbrojenie, deskowanie poprzecznicy P1, P2 JP. Zasypka korpusu P2, P1. Mur z gruntu zbrojonego JL 80% JP -10% . WD-63,8 - Wymiana gruntu pod mur oporowy M5, deskowanie i zbrojenie fundamentu muru oporowego M5, montaż kolektora odwadniającego P1-P2 .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Betonowanie kap chodnikowych - 33% .  WD-66,9 - Demontaż deskowania ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Przygotowanie do montażu belek typu T.  WD-68,6 - Rozbiórka deskowania ustroju nośnego, izolacja termozgrzewalna pod kapy chodnikowe .  WD-69,8 - .
 • 09.12.2020 r. - 15.12.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Przygotowanie powierzchni betonowych do wykonania izolacji .  PZSp-59,4 - Betonowanie fundamentu P1 JP - 10.12.2020 - 68,5 m 3,  przygotowanie powierzchni betonowych do wykonania izolacji P2 JP.   WD-60,3 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P3 - etap II .  MS/PZDpp-61,7 - Przygotowanie do robót palowych JP - wykonanie platform .   MS/PZD dp-61,7a - Wykonanie podłączenia kolektora odwodnienia obiektu do studni P1, P4 .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Beton poprzecznicy P1, P2 JP 11.12.2020 - 37,5 m 3. Zasypka korpusu P2, P1. Mur z gruntu zbrojonego JL 85% JP -45% . WD-63,8 - Beton fundamentu muru oporowego M5, prace związane z murem oporowym M5, montaż kolektora odwadniającego - 100% .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Betonowanie kapy chodnikowej od strony Warszawy, montaż kolektora odwadniającego (bez odprowadzeń do studni) .  WD-66,9 - Zdjęcie pomostów roboczych .  PZSp-68,0 - Montaż belek typu T nitka prawa - 100 %.  WD-68,6 -  .  WD-69,8 - .
 • 16.12.2020 r. - 22.12.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - Wykonanie izolacji fundamentu P1 P2 JP.   WD-60,3 - Betonowanie korpusu P3 etap II 38 m3 18.12.2020, betonowanie ścianki zaplecznej P3 I etap - 6 m3 22.12.2020 .  MS/PZDpp-61,7 - Wykonanie pali przemieszczeniowych typu Franki NG podpora P4 JP .   MS/PZD dp-61,7a - Wklejanie kotew pod kapy chodnikowe .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Zasypka korpusu P2, P1. wraz z murami z gruntu zbrojonego JL 85% JP - 70%. Zbrojenie , deskowanie ścianki zaplecznej P1 JL . WD-63,8 - Zasypka i montaż oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 -  .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 - Wymiana gruntu pod mur oporowy M4, fundament muru oporowego M4, mur oporowy M4, zasypki korpusu P2 oraz murów oporowych przy P3 .  WD-68,6 - Zasypka korpusu P3, montaż kotew wklejanych pod kapy chodnikowe .  WD-69,8 - .
 • 23.12.2020 r. - 29.12.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR . Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 -  .  MS/PZDpp-61,7 - Wykonanie pali przemieszczeniowych typu Franki NG podpora P4 JP .   MS/PZD dp-61,7a - Montaż deski gzymsowej .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Zbrojenie płyty ustroju JL . WD-63,8 - Zasypka i montaż oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 -  .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 - .  WD-68,6 -  .  WD-69,8 - .
 • 30.12.2020 r. - 05.01.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR . Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 -  .  MS/PZDpp-61,7 - Wykonanie pali przemieszczeniowych typu Franki NG podpora P4 JP .   MS/PZD dp-61,7a - Montaż deski gzymsowej .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Zbrojenie płyty ustroju JL . WD-63,8 - Zasypka i montaż oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 -  .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 - .  WD-68,6 -  .  WD-69,8 - .
 • 06.01.2021 r. - 12.01.2021 r.  - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% . KP-58,8 - Montaż deskowania płyty ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 - Zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych .  MS/PZDpp-61,7 - Wykonanie pali przemieszczeniowych typu Franki NG podpora P3, P4 JP zakończone .   MS/PZD dp-61,7a - Zbrojenie kapy chodnikowej .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Zasypka korpusu P2 wraz z Murami z gruntu zbrojonego 90%. Zbrojenie , deskowanie ścianki zaplecznej P1 JL. Zbrojenie płyty ustroju JL . WD-63,8 - Zasypka i montaż oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 -  .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 -  Montaż deskowania i zbrojenia II etapu poprzecznic oraz ustroju nośnego nitka prawa.  WD-68,6 - Zasypka korpusu P3, zdjęcie parcia P3, mury oporowe za korpusem P3 .  WD-69,8 - .
 • 13.01.2021 r. - 19.01.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. KP-58,8 - Montaż deskowania płyty ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - Zasypka fundamentu P1 JP, zbrojenie korpusu P1 JP .   WD-60,3 - Betonowanie ciosów podłożyskowych .  MS/PZDpp-61,7 -  .   MS/PZD dp-61,7a - Zbrojenie kapy chodnikowej, montaż deski gzymsowej.  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 -  Zbrojenie , deskowanie ścianki zaplecznej P1 JL. Zbrojenie płyty ustroju JL . WD-63,8 - Zasypka i montaż oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 (prace prowadzone adekwatnie do warunków pogodowych) .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (oczekiwanie na odpowiednie warunki do rozpoczęcia wykopu NP) . WD-65,2 -  .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 -  Montaż deskowania i zbrojenia II etapu poprzecznic oraz ustroju nośnego nitka prawa.  WD-68,6 - Zasypka korpusu P3, zdjęcie parcia P3, mury oporowe za korpusem P3 (prace prowadzone adekwatnie do warunków pogodowych)  .  WD-69,8 - .
 • 20.01.2021 r. - 26.01.2021 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP .   WD-60,3 - Zamontowano łożyska na podporze P3 .  MS/PZDpp-61,7 - Pale Franki (P1, P2 JP) - zakończenie robót palowych .   MS/PZD dp-61,7a - Zbrojenie kapy chodnikowej, montaż deski gzymsowej.  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 -  Zbrojenie, deskowanie ścianki zaplecznej P2 JL. Zbrojenie płyty ustroju JL . WD-63,8 - Zasypka i montaż oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 (prace prowadzone adekwatnie do warunków pogodowych) .  PZSp-64,9 - Wykop pod jezdnię prawą - 50%, płukanie igłofiltrów . WD-65,2 - Zasypka korpusu P1 .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 -  Montaż deskowania ustroju nośnego nitka prawa.  WD-68,6 - Zasypka korpusu P3, zdjęcie parcia P3, mury oporowe za korpusem P3 (prace prowadzone adekwatnie do warunków pogodowych)  .  WD-69,8 - Deskowanie i zbrojenie korpusu P3, rozpoczęcie deskowania poprzecznicy P2 I etap .
 • 27.01.2021 r. - 02.02.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. KP-58,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP, P2 JP .   WD-60,3 - Montaż deskowania poprzecznicy P3 .  MS/PZDpp-61,7 - Wykop w palach podpora P1 i skrzydło JP, beton niekonstrukcyjny pod fundament P1 + skrzydło JP - 02.02.2021 .   MS/PZD dp-61,7a - Zbrojenie kapy chodnikowej, montaż deski gzymsowej.  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 -  Betonowanie ścianki zaplecznej P2 JP. Zbrojenie ścianki zaplecznej P1 JP . WD-63,8 - Zasypka i montaż oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 (prace wstrzymane - odniesienie do warunków pogodowych) .  PZSp-64,9 - Wykop pod jezdnię prawą - 100%, wymiana gruntu pod jezdnię prawą - 100% . WD-65,2 -  Zbrojenie kapy chodnikowej od strony Gdańska - 50% .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 -  Montaż deskowania ustroju nośnego nitka prawa.  WD-68,6 - Wykop i wymiana gruntu pod mury oporowe za P1, betonowanie fundamentów murów oporowych P1 .  WD-69,8 - Deskowanie i zbrojenie korpusu P3, rozpoczęcie deskowania poprzecznicy P2 I etap .
 • 03.02.2021 r. - 09.02.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. KP-58,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - Betonowanie korpusu P1 JP (03.02.2021 - 52m3), zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP .   WD-60,3 - Montaż deskowania poprzecznicy P3 .  MS/PZDpp-61,7 - Wykop w palach podpora P4 i skrzydło JP, Próbne obciążenie pala P4 JP (statyka) .   MS/PZD dp-61,7a - Beton niekonstrukcyjny płyty najazdowej P4 - 03.02.2021 - 5m3.  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 -  Zbrojenie ścianki zaplecznej P1 JP. WD-63,8 - Zasypka i montaż oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 (prace wstrzymane - odniesienie do warunków pogodowych) .  PZSp-64,9 - Beton niekonstrukcyjny jezdnia prawa, zbrojenie fundamentu jezdnia prawa . WD-65,2 -   .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 - Zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa.  WD-68,6 -  .  WD-69,8 - Betonowanie korpusu P3, zbrojenie poprzecznicy P2 I etap .
 • 10.02.2021 r. - 16.02.2021 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP .   WD-60,3 -  .  MS/PZDpp-61,7 - Wykop w palach podpora P4 i skrzydło JP, badanie ciągłości pali P1 JP, beton niekonstrukcyjny P4 + skrzydło JP - 16.02.2021 - 50m3  .   MS/PZD dp-61,7a - .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 -  . WD-63,8 -  Zwieńczenie oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 .  PZSp-64,9 -  Zbrojenie, deskowanie fundamentu jezdnia prawa . WD-65,2 -   .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 - Zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa.  WD-68,6 -  .  WD-69,8 - Deskowanie poprzecznicy P1, P2.
 • 17.02.2021 r. - 23.02.2021 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP .   WD-60,3 - Zbrojenie, deskowanie poprzecznicy P3 .  MS/PZDpp-61,7 - Beton niekonstrukcyjny pod podporę P3 - 17.02.2021, P2 - 22.02.2021. Skucie głowic pali P4 - 23.02.2021. Zbrojenie i deskowanie fundamentu P1.   MS/PZD dp-61,7a - .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 -  . WD-63,8 -  Zwieńczenie oblicowania murów z gruntu zbrojonego M5 .  PZSp-64,9 - Betonowanie płyty fundamentowej jezdnia prawa - 120m3 . WD-65,2 -   .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 - Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa.  WD-68,6 -  .  WD-69,8 - Betonowanie poprzecznicy P2, Betonowanie ciosów podłożyskowych .
 • 24.02.2021 r. - 02.03.2021 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - Beton korpusu P2 JP, ścianka zapleczna I etap P1 JP, betonowanie ciosy podłożyskowe  P2 JP - 26.02 JP - 25.02, montowanie łożysk P1, P2 JP .   WD-60,3 - Beton poprzecznicy etap I - 24.02.2021, wymiana gruntu pod fundament muru oporowego M1,2,3 - 25.02.2021. Beton fundamentów M1,2,3 - 02.2021 .  MS/PZDpp-61,7 - Beton fundamentu P1 skrzydło JP -24.02.2021, beton fundamentu P1 JP -26.02.2021. Zbrojenie, deskowanie fundamentu P4 JP, izolacja fundamentu P1 JP.   MS/PZD dp-61,7a - Beton płyty przejściowej P4 - 02.03.2021 .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 -  . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - Zbrojenie i deskowanie ścian ustroju nitka prawa. WD-65,2 - Przygotowanie do betonowania kapy chodnikowej od strony Gdańska .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 - Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa.  WD-68,6 - Montaż deski gzymsowej - 45% .  WD-69,8 - Montaż łożysk elastomerowych P1 i P3, deskowanie i zbrojenie poprzecznic P1 i P3 - etap I .
 • 03.03.2021 r. - 09.03.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zbrojenie ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - Beton ścianki zaplecznej P2 I etap JP - 04.03. Wymiana gruntu pod fundamentami M1, M2, M3, M4. Zbrojenie, deskowanie poprzecznicy P1, P2 JP etap I .   WD-60,3 - Mury z gruntu zbrojonego M1, M2, M3 .  MS/PZDpp-61,7 - Beton fundamentu P4 JP - 04.03.2021, beton fundamentu P4 skrzydło JP - 09.03.2021.   MS/PZD dp-61,7a - Beton niekonstrukcyjny płyty przejściowej P1 .  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Zbrojenie, deskowanie ścianki zaplecznej P1 JP JL . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - Zbrojenie i deskowanie ścian ustroju nitka prawa. WD-65,2 - Betonowanie kapy chodnikowej od strony Gdańska, zbrojenie ścianek zaplecznych .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 - Przygotowanie do betonu płyty nitka prawa, montaż łaty wibracyjnej .  WD-68,6 - Montaż deski gzymsowej - 90%  (bez stref dylatacyjnych), montaż krawężnika na obiekcie .  WD-69,8 - Betonowanie poprzecznic skrajnych - I etap .
 • 10.03.2021 r. - 16.03.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zbrojenie ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - Betonowanie poprzecznicy P1, P2 JP I etap - 12.03. 13 m3 . Wznoszenie murów M1, M2, M3, M4 .  WD-60,3 - Mury z gruntu zbrojonego M1, M2, M3. Układanie belek strunobetonowych UN, P3-P2 15.03.2021, P2-P1 - 16.03.2021 .  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie poprzecznicy P3 JL - 11.03.2021 - 19 m3. Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP, P4 JP.   MS/PZD dp-61,7a - Betonowanie płyty przejściowej P1 11.03.2021 - 11 m3.  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Betonowanie ścianki zaplecznej P1 JL - 10.03.2021 - 21 m3. Betonowanie ścianki zaplecznej P1 JL - 16.03.2021 - 24 m3. . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - Zbrojenie i deskowanie ścian ustroju nitka prawa. WD-65,2 - Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych P1 i P4 .  WD-66,9 -  .  PZSp-68,0 - Przygotowanie do betonu płyty nitka prawa. WD-68,6 - Montaż krawężnika na obiekcie, zbrojenie wnęk po sprężeniu konstrukcji .  WD-69,8 - Przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych .
 • 17.03.2021 r. - 23.03.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zbrojenie ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - Betonowanie ścianki zaplecznej P2 JP II etap - 23.03. 5 m3, wznoszenie murów M1, M2, M3, M4 .  WD-60,3 - Mury z gruntu zbrojonego M1, M2, M3.   MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie korpusu P1 JP, P4 JP 18.03.2021 - 100 m3 .   MS/PZD dp-61,7a - Montowanie dylatacji P1, P4 - 17.03.2021, betonowanie niszy dylatacyjnej - 22.03.2021.  MS/PZSp-61,7b - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA .  WS-62 - Zbrojenie płyty ustroju P1 JL . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - Zbrojenie i deskowanie ścian ustroju nitka prawa. WD-65,2 - Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P4, przygotowanie wnęk dylatacyjnych do betonowania .  WD-66,9 - Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 .  PZSp-68,0 - Przygotowanie do betonu płyty nitka prawa. WD-68,6 - Montaż krawężnika i deski gzymsowej na obiekcie, zbrojenie kap chodnikowych .  WD-69,8 - Montaż belek typu T, deskowanie ustroju nośnego .
 • 24.03.2021 r. - 30.03.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zbrojenie i betonowanie płyty ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - Izolacja korpusów P1, P2 JP. Wykonanie M1, M2, M3, M4. zasypki korpusów, montowanie belek ustroju JP .  WD-60,3 - Mury z gruntu zbrojonego M1, M2, M3.   MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie korpusu P1 JP, deskowanie skrzydła korpusu P1 JP .   MS/PZD dp-61,7a - Betonowanie kap chodnikowych.   WS-62 - Zbrojenie płyty ustroju P1 JL . WD-63,8 - Zasypka muru oporowego M5 .  PZSp-64,9 - Zbrojenie i deskowanie ścian ustroju nitka prawa. WD-65,2 - Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P4, przygotowanie wnęk dylatacyjnych do betonowania .  WD-66,9 - Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 .  PZSp-68,0 - Betonowanie ustroju nośnego NP - 30.03.2021. WD-68,6 - Zbrojenie kap chodnikowych .  WD-69,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego.
 • 31.03.2021 r. - 06.04.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. KP-58,8 - Demontaż deskowania ustroju nośnego .  PZSp-59,4 - Wykonanie M1, M2, M3, M4, zasypki korpusów.  WD-60,3 - Mury z gruntu zbrojonego M1, M2, M3.   MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie skrzydła korpusu P1 JP -45,5 m3.   MS/PZD dp-61,7a - Śrutowanie płyty ustroju nośnego (przygotowanie do izolacji termozgrzewalnej) .   WS-62 - Zbrojenie płyty ustroju P1 JL . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - Zbrojenie i deskowanie ścian ustroju nitka prawa. WD-65,2 -  .  WD-66,9 - Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 -  .  WD-69,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego.
 • 07.04.2021 r. - 13.04.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - Wykonanie M1, M2, M3, M4, zasypki korpusów. Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego. WD-60,3 - Mury z gruntu zbrojonego M1, M2, M3.   MS/PZDpp-61,7 - Montaż belek ustroju JL - 1-2 - 12.04.2021, 2-3 13.04.2021. Betonowanie skrzydła korpusu P4 JP - 13.04.2021 .   MS/PZD dp-61,7a - Izolacja termozgrzewalna płyty ustroju nośnego .   WS-62 - Zbrojenie płyty ustroju P1 JL . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - Betonowanie ustroju ramowego nitki prawej. Rozdeskowanie ścian ustroju ramowego nitki prawej.. WD-65,2 - Wznowienie prac związanych z zasypkami, kontynuacja izolacji cienkiej korpusów, montaż kotew pod bariery.  WD-66,9 - Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - Demontaż deskowania pogrubionej płyty ustorju nitki prawej .  WD-69,8 - Montaż deskowania i zbrojenie ustroju nośnego.
 • 14.04.2021 r. - 20.04.2021 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. KP-58,8 - Demontaż deskowania ustroju nośnego.  PZSp-59,4 - Betonowanie poprzecznicy P1,P2 JP, JL - I etap - 15.04.2021. Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego. WD-60,3 - Mury z gruntu zbrojonego M1, M2, M3 , zbrojenie i deskowanie poprzecznic.   MS/PZDpp-61,7 - Układanie belek ustroju JL - 3-4 - 14.04.2021, betonowanie fundament P3 JP - 15.04.2021 .   MS/PZD dp-61,7a - Betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji P1 - 14.04.2021 .   WS-62 - Betonowanie ustroju JL. 16.04.2021. Zbrojenie płyty ustroju JP . WD-63,8 - Formowanie stożka przy korpusie P1, wznowienie zasypek i zdjęcia parcia przy korpusie P1 .  PZSp-64,9 - Rozdeskowanie ustroju ramowego, rozpoczęcie izolacji cienkiej ścian. WD-65,2 - Montaż dylatacji P1 .  WD-66,9 - Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 .  PZSp-68,0 - Demontaż deskowania pogrubionej płyty ustroju nitki prawej. WD-68,6 - Demontaż deskowania pogrubionej płyty ustroju nitki prawej .  WD-69,8 - Zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego. Przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego .
 • 21.04.2021 r. - 27.04.2021 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa. WD-60,3 -Betonowanie poprzecznicy P3 II etap - 23.04.2021 8 m3. Zbrojenie i deskowanie ustroju .   MS/PZDpp-61,7 -  Zasypki korpusu P1 JL, JP - 100%. Zasypki korpusu P4 JL, JP - 5%. Deskowanie i zbrojenie UN JL. .   MS/PZD dp-61,7a - Przygotowanie do układania asfaltu lanego płyty ustroju .   WS-62 - Betonowanie ustroju JP. 27.04.2021 -188 m3 . WD-63,8 - Formowanie stożka przy korpusie P1, wznowienie zasypek i zdjęcia parcia przy korpusie P1 .  PZSp-64,9 - Rozdeskowanie ustroju ramowego, rozpoczęcie izolacji cienkiej ścian. WD-65,2 - Montaż dylatacji P1 .  WD-66,9 - Przygotowanie wnęk dylatacyjnych.  PZSp-68,0 - Demontaż deskowania pogrubionej płyty ustroju nitki prawej. WD-68,6 - .  WD-69,8 - Betonowanie płyty ustroju nośnego .
 • 28.04.2021 r. - 04.05.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa 29.04 100m3 . WD-60,3 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego .   MS/PZDpp-61,7 -  Zasypki korpusu P4 JL, JP - 30% . Deskowanie i zbrojenie UN JL.   MS/PZD dp-61,7a - Przygotowanie do układania asfaltu lanego płyty ustroju, zbrojenie kap na dojazdach P1.   WS-62 - . WD-63,8 - Formowanie stożka przy korpusie P1, wznowienie zasypek i zdjęcia parcia przy korpusie P1, montaż kotew pod bariery .  PZSp-64,9 - Izolacja cienka ścian ustroju jezdni prawej, wymiana gruntu pod skrzydełka z bloczków jezdnia prawa (M2 i M4). WD-65,2 - Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych P1 i P4 2x8m3, zbrojenie płyt przejściowych P1 i P4, betonowanie płyt przejściowych P1 i P4 2x18m3 .  WD-66,9 - Montaż dylatacji P1 i P3.  PZSp-68,0 - Demontaż deskowania pogrubionej płyty ustroju nitki prawej. WD-68,6 - .  WD-69,8 - Rozbiórka deskowania płyty ustroju nośnego, zbrojenie ścianek zaplecznych .
 • 05.05.2021 r. - 11.05.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Zasypki korpusów i murów oporowych - 100%. WD-60,3 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, zasypki korpusu i murów oporowych P3 .   MS/PZDpp-61,7 -  Deskowanie i zbrojenie UN JL - 100% .   MS/PZD dp-61,7a - Przygotowanie do układania asfaltu lanego płyty ustroju, zbrojenie, betonowanie i izolacja kapy na dojazdach P1.   WS-62 - . WD-63,8 - Zasypki korpusów i murów oporowych P1 i P5 .  PZSp-64,9 - Wymiana gruntu pod mury oporowe NP, fundamenty murów oporowych NP, zasypki korpusów i murów oporowych . WD-65,2 - Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji, izolacja cienka ścianek zaplecznych, izolacja termozgrzewalna płyty pod jezdnię.  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8 - Rozbiórka deskowania płyty ustroju nośnego, zbrojenie ścianek zaplecznych, ułożenie izolacji termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe.
 • 12.05.2021 r. - 18.05.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 P2 JL - P1 13.05 10,5 m3, P2 18.05 10,5 m3. WD-60,3 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, zasypki korpusu i murów oporowych P3, beton poprzecznicy P1 II etap -13.05 8 m3 .   MS/PZDpp-61,7 -  Betonowanie płyty ustroju nośnego NL - 12.05 260 m3 .   MS/PZD dp-61,7a - Warstwa wiążąca z asfaltu lanego - 12.05.Deska gzymsowa, krawężniki na dojazdach, betonowanie kapy na dojazdach P1, P4 18.05.   WS-62 - . WD-63,8 -  Zasypki korpusów P1 i P5, zdjęcie parcia P1 i P5 - 100%, beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 i P5 - 100%.  PZSp-64,9 - Zasypki ścian P1 NL i NP oraz P2 NL i NP - pod płytę przejściową. WD-65,2 - Warstwa wiążąca z asfaltu lanego, krawężniki na dojazdach, szalowanie kap chodnikowych na dojazdach, ułożenie drenu.  WD-66,9 -  Zasypki korpusów P1 i P3.  PZSp-68,0 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P2 NL i NP, zbrojenie płyt przejściowych P2 NL i NP (100%), deskowanie płyt przejściowych . WD-68,6 - .  WD-69,8 - Przygotowanie styku ścianki zaplecznej P1 i P3, deskowanie ścianki zaplecznej P1 i P3 .
 • 19.05.2021 r. -  25.05.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 JP - 19.05 - 9 m3, beton płyty przejściowe P1 JL 19.05 20,5 m3. WD-60,3 - Beton ustroju nośnego 20.05 130 m3. Zasypki korpusu i murów oporowych P3.  MS/PZDpp-61,7 -  Betonowanie podpory P2 JP 20.05 16 m3. Izolacja fundamentu P2, P3 JP. Zasypka fundamentów P2, P3 JP .   MS/PZD dp-61,7a - Osadzanie wpustów, dreny płyty ustroju. Układanie żywicy na kapach .   WS-62 - Montaż deski gzymsowej. WD-63,8 - Śrutowanie płyty pod jezdnię, zbrojenie i beton płyt przejściowych P1 i P5 .  PZSp-64,9 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe - 100%, zbrojenie płyt przejściowych (NL - 100%) . WD-65,2 - Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie, montaż wpustów, ułożenie drenów podłużnych, żywica na kapach chodnikowych.  WD-66,9 - Beton wnęk dylatacyjnych, zasypki korpusów P1 i P3 .  PZSp-68,0 - Oczekiwanie na rozbiórkę nasypu przeciążeniowego P1. WD-68,6 - .  WD-69,8 - Deskowanie ścianki zaplecznej P1 i P3 .
 • 26.05.2021 r. - 01.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Beton płyty przejściowe P1 JP i P2 JP 31.05 42m3. WD-60,3 - Zasypki korpusu i murów oporowych P3.  MS/PZDpp-61,7 -  Betonowanie poprzecznicy P3 JP - 31.05.2021 - 19,0m3. Betonowanie poprzecznicy P2 JP - 31.05.2021 - 19,5 m3 .   MS/PZD dp-61,7a - Osadzanie wpustów, dreny płyty ustroju. Układanie żywicy na kapach, warstwa ścieralna UN .   WS-62 - Montaż deski gzymsowej, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych. WD-63,8 - Izolacja cienka płyt przejściowych, izolacja termozgrzewalna pod jezdnię, dozbrojenie kap chodnikowych przy dylatacji .  PZSp-64,9 - Zbrojenie płyt przejściowych NP. - 100%, beton płyt przejściowych - 100%, izolacja cienka płyt przejściowych . WD-65,2 - Żywica na kapach chodnikowych - 100%, montaż barier - 100%, montaż ścieku przykrawężnikowego - 50% .  WD-66,9 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 i P3, zbrojenie płyt przejściowych P1 i P3 - 100% .  PZSp-68,0 - Oczekiwanie na rozbiórkę nasypu przeciążeniowego P1. WD-68,6 - .  WD-69,8 - Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 .
 • 02.06.2021 r. - 08.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Zasypki murów oporowych P3 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P1 JP.   WD-60,3 - Zasypki korpusu i murów oporowych P3.  MS/PZDpp-61,7 - Wyciąganie tymczasowych ścianek szczelnych P2, P3 JP 07-08.06.2021 .   MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 - Montaż deski gzymsowej, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych. WD-63,8 - Montaż krawężników i desek gzymsowych w strefie przydylatacyjnej, betonowanie kap na obiekcie w strefie przydylatacyjnej, .  PZSp-64,9 - . WD-65,2 - Montaż cieku przykrawężnikowego - 100%, dokończenie krawężników na dojazdach .  WD-66,9 - Izolacja cienka płyt przejściowych, zbrojenie kap w strefach przydylatacyjnych, montaż krawężnika i deski gzymsowej w strefach przydylatacyjnych.  PZSp-68,0 - Oczekiwanie na rozbiórkę nasypu przeciążeniowego P1. WD-68,6 - .  WD-69,8 - Montaż krawężnika na obiekcie, montaż desek gzymsowych na obiekcie, montaż dylatacji.
 • 09.06.2021 r. - 15.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Zasypki murów oporowych P3 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P1 JP.   WD-60,3 - Zasypki korpusu i murów oporowych P3.  MS/PZDpp-61,7 - Wyciąganie tymczasowych ścianek szczelnych P2, P3 JP 07-08.06.2021 .   MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 - Montaż deski gzymsowej, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych. WD-63,8 - Montaż krawężników i desek gzymsowych w strefie przydylatacyjnej, betonowanie kap na obiekcie w strefie przydylatacyjnej.  PZSp-64,9 - . WD-65,2 - Montaż cieku przykrawężnikowego - 100%, dokończenie krawężników na dojazdach .  WD-66,9 - Izolacja cienka płyt przejściowych, zbrojenie kap w strefach przydylatacyjnych, montaż krawężnika i deski gzymsowej w strefach przydylatacyjnych.  PZSp-68,0 - Oczekiwanie na rozbiórkę nasypu przeciążeniowego P1. WD-68,6 - .  WD-69,8 - Montaż krawężnika na obiekcie, montaż desek gzymsowych na obiekcie, montaż dylatacji.
 • 16.06.2021 r. - 22.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 95% .Prace porządkowe na placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wznoszenie konstrukcji oporowej i zasypki murów oporowych P3 .  PZSp-59,4 - Montaż kolektora, odwienie płyty ustroju, izolacja płyt przejściowych P1 P2 jezdnia prawa .   WD-60,3 - Betonowanie ścianek zaplecznych P1/etap I/ i P3/etap II/. - 21.06 9,5 m3.  MS/PZDpp-61,7 - Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju JP. Betonowanie poprzecznic P2, P3 /etap II/ 18.06. - 30 m3 .   MS/PZD dp-61,7a -  Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję podpór.   WS-62 - Montaż kolektora, odwienie płyty ustroju. Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję podpór. WD-63,8 - Zbrojenie i deskowanie I etapu kap chodnikowych na murach oporowych .  PZSp-64,9 - Warstwa poślizgowa NL i NP z asfaltu twardo lanego. WD-65,2 - Prace wykończeniowe, montaż oczepów murów oporowych P4 .  WD-66,9 - Warstwa wiążąca z asfaltu lanego, Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach, krawężnik granitowy na dojazdach.  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - Wznoszenie konstrukcji oporowej i zasypki murów oporowych P3.  WD-69,8 - Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie - 30 m3 .
 • 23.06.2021 r. - 29.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy. . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wznoszenie konstrukcji oporowej i zasypki murów oporowych P3 .  PZSp-59,4 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję podpór .   WD-60,3 - Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P3 - 23.06 - 4,5 m3. Beton ścianki zaplecznej P1/etap II/ betonowanie płyty przejściowa P3 - 28.06 15.0 m3. Montowanie deski gzymsowej na obiekcie.   MS/PZDpp-61,7 - Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju JP.  MS/PZD dp-61,7a -  Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję podpór.   WS-62 - Beton niekonstrukcyjny płyty przejściowej P2 JL - 24.06 - 16 m3. Montaż oczepów murów z gruntu zbrojonego. Zbrojenie płyty przejściowej P2 JL. WD-63,8 - Beton i zbrojenie I etapu kap chodnikowych na murach oporowych, przygotowanie powierzchni kap pod żywicę .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne, rozbiórka platformy pod układanie warstwy poślizgowej. WD-65,2 - Prace wykończeniowe, montaż oczepów murów oporowych P4 .  WD-66,9 - Przygotowanie powierzchni kap pod żywicę, montaż oczepów murów oporowych.  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - Wznoszenie konstrukcji oporowej i zasypki murów oporowych P3 (wraz ze zdjęciem parcia).  WD-69,8 - Przygotowanie powierzchni kap pod żywicę .
 • 30.06.2021 r. - 06.07.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy. . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wznoszenie konstrukcji oporowej i zasypki murów oporowych P3,  przygotowanie powierzchni ustroju do wykonania nawierzchni chemoutwardzalnej .  PZSp-59,4 -  .   WD-60,3 - Montaż dylatacji modułowej na P1, P3 - 01.07.2021. Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych. Zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie.   MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie poprzecznicy P1, P4 JP II etap - 01.07.2021 - 25 m3. Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju JP. .  MS/PZD dp-61,7a -  Wykonanie schodów skarpowych.   WS-62 - Betonowanie płyty przejściowej P2 JL 01.07.2021 - 34m3. Montaż oczepów murów z gruntu zbrojonego. WD-63,8 - Montaż deski gzymsowej na kapach na murach oporowych, montaż II etapu wpustów.  PZSp-64,9 - Montaż deski gzymsowej 100%. WD-65,2 - Prace wykończeniowe, montaż oczepów murów oporowych P4 .  WD-66,9 - Instalacja odwadniająca (kolektor - 100%).  PZSp-68,0 - Zbrojenie płyty przejściowej P1L (50%), instalacja odwadniająca (kolektor - 100%) . WD-68,6 - Zasypka, zdjęcie parcia i mury oporowe korpusu P3.  WD-69,8 - Zasypka korpusu P1, Instalacja odwadniająca (kolektor - 90%) .
 • 07.07.2021 r. - 13.07.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy. . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Przygotowanie powierzchni ustroju do wykonania nawierzchni chemoutwardzalnej .  PZSp-59,4 -  .   WD-60,3 - Zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie. Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P1 09.07.2021. Zbrojenie płyty przejściowej P1.   MS/PZDpp-61,7 - Beton płyty ustroju JP. 13.07.2021 - 208 m3 .  MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 -  Montaż oczepów murów z gruntu zbrojonego. WD-63,8 - Deska gzymsowa, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach od strony P1 - 100%, żywica na kapach chodnikowych, rozpoczęcie montażu barier.  PZSp-64,9 - . WD-65,2 - Beton oczepów murów oporowych P1 i P4 - 100%.  WD-66,9 - Montaż prefabrykatów - oczepy murów oporowych P1 i P3, żywica na kapach chodnikowych.  PZSp-68,0 - Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P1L . WD-68,6 - Zasypka, zdjęcie parcia i mury oporowe korpusu P1.  WD-69,8 - Zasypka korpusu P1, żywica na kapach chodnikowych .
 • 14.07.2021 r. - 20.07.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy. . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonania nawierzchni chemoutwardzalnej, prace wykończeniowe powierzchni betonowych podpór .  PZSp-59,4 -  .   WD-60,3 - Betonownie kap chodnikowych 90%, betonowanie płyty przejściowej P1, izolacja cienka płyty przejściowej P1, izolacja termozgrzewalna na jezdni 100%.   MS/PZDpp-61,7 - Demontaż deskowania ustroju nośnego.  MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 -  Beton oczepów murów z gruntu zbrojonego - 100% . WD-63,8 - Montaż barier na obiekcie - 100%, żywica na kapach chodnikowych - 100% .  PZSp-64,9 - . WD-65,2 -.  WD-66,9 - Montaż prefabrykatów - oczepy murów oporowych P1 i P3, żywica na kapach chodnikowych 100%, montaż barier na obiekcie 100%.  PZSp-68,0 - Beton płyt przejściowej P1L - 100% . WD-68,6 - Oczekiwanie na nasyp PE.  WD-69,8 - Żywica na kapach chodnikowych na obiekcie - 100% .
 • 21.07.2021 r. - 27.07.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy. . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Prace wykończeniowe powierzchni betonowych podpór .  PZSp-59,4 - Montowanie deski gzymsowej na płycie ustroju JL - 50% .   WD-60,3 - Warstwa wiążąca z asfaltu lanego .   MS/PZDpp-61,7 - Demontaż deskowania ustroju nośnego.  MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 -  Zbrojenie kap chodnikowych Nitka Prawa, rozbiórka deskowania ustroju nośnego. WD-63,8 - Montaż prefabrykowanych oczepów murów oporowych - 100%.  PZSp-64,9 - Montaż prefabrykowanych oczepów murów oporowych - 50%. WD-65,2 -.  WD-66,9 -Beton oczepów murów z gruntu zbrojonego - 100%.  PZSp-68,0 - Montaż prefabrykowanych oczepów murów oporowych - 100%, montaż deskowania i zbrojenia oczepów murów oporowych. WD-68,6 - .  WD-69,8 - Izolacja termozgrzewalna - 100%, zasypka korpusu P1, beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P1 .
 • 28.07.2021 r. - 03.08.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy. . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypki przy podporze P1 .  PZSp-59,4 - Montowanie deski gzymsowej na płycie ustroju JL - 100% .   WD-60,3 -  .   MS/PZDpp-61,7 - Śrutowanie płyty ustroju JP, JL do wykonania izolacji.  MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 - . WD-63,8 - .  PZSp-64,9 - Zbrojenie, deskowanie oczepów murów oporowych . WD-65,2 - Przygotowanie powierzchni betonowych do wykonania anty korozji .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Montaż deskowania i zbrojenia oczepów murów oporowych. Montaż deski gzymsowej na obiekcie . WD-68,6 - .  WD-69,8 - .
 • 04.08.2021 r. - 10.08.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy. . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypki przy podporze P1 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie i deskowanie kapy chodnikowych na dojazdach P1 .   WD-60,3 -  .   MS/PZDpp-61,7 - Izolacja natryskowa płyty ustroju JP, JL .  MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 - . WD-63,8 - Betonowanie oczepów murów oporowych.  PZSp-64,9 - Zbrojenie, deskowanie oczepów murów oporowych . WD-65,2 - Przygotowanie powierzchni betonowych do wykonania anty korozji .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Montaż deskowania i zbrojenia oczepów murów oporowych. Montaż deski gzymsowej na obiekcie . WD-68,6 - .  WD-69,8 - Zasypka podpory P3.
 • 11.08.2021 r. - 17.08.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy. . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypki przy podporze P1 .  PZSp-59,4 -  .   WD-60,3 - Betonowanie kapy chodnikowych na dojazdach P1 - Etap I - 13.08.2021 - 14,5 m3 .   MS/PZDpp-61,7 - Przygotowanie do wykonania izolacji natryskowej płyty ustroju JP. (JL wykonana) .  MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 - . WD-63,8 - Układanie krawężników kamiennych mostowych na dojazdach i krawężników zanikających.  PZSp-64,9 -  . WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Wykończenie powierzchni betonowych. WD-68,6 - .  WD-69,8 - Zasypka podpory P3.
 • 18.08.2021 r. - 24.08.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy. . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypki przy podporze P1 .  PZSp-59,4 -  Prace wykończeniowe.   WD-60,3 - Betonowanie kapy chodnikowych na dojazdach P1 - Etap II - 19.08.2021 - 5,5 m3 .   MS/PZDpp-61,7 - Przygotowanie płyty ustroju JP do wykonania izolacji.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe .   WS-62 - Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - hydrofobizacja . WD-63,8 - Warstwa z żywic na oczepach murów oporowych, bariera na kapie na murze oporowym M5, przygotowania pod antykorozję podpór .  PZSp-64,9 - Prace wykończeniowe . WD-65,2 - Humusowane stożków - 75%.  WD-66,9 - Humusowane stożków - 50%.  PZSp-68,0 - Prace organizacyjne. WD-68,6 - Zasypka + zdjęcie parcia podpory P3 + formowanie stożka P3.  WD-69,8 - Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P3, zbrojenie i szalowanie płyty przejściowej P1, hydrofobizacja ustroju nośnego, montaż oczepów muru z gruntu.
 • 25.08.2021 r. - 31.08.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypki przy podporze P1. Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3 .  PZSp-59,4 - Betonowanie gzymsów na murach z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4 27.08.2021- 5m3. Profilowanie stożków. Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P1 JP .   WD-60,3 - Wykonano krawężniki na dojazdach do obiektu. Wyprofilowano stożki skarpowe.   MS/PZDpp-61,7 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 JL JP - 30.08.2021 - 20 m3 .  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe .   WS-62 - Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P2 JP, 27.08.2021 - 20 m3. WD-63,8 - Przygotowania do ułożenia warstwy ścieralnej .  PZSp-64,9 - Profilacja stożków (ponowna - spowodowana wymyciami deszczowymi) . WD-65,2 - Humusowanie stożków - 100%, odbiór obiektu przed użytkowaniem - WINB.  WD-66,9 - Humusowane stożków - 100%.  PZSp-68,0 - Prace organizacyjne. WD-68,6 - Beton wnęk sprężeniowych - 100%, beton fundamentów murów oporowych - do 100% .  WD-69,8 - Beton płyt przejściowych, izolacja cienka płyt przejściowych, montaż prefabrykatów oczepów murów oporowych. 
 • 01.09.2021 r. - 07.09.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypki przy podporze P1. Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3 .  PZSp-59,4 -Betonowanie ścianki zaplecznej P1 JP - 02.09.2021 - 4 m3 .   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie płyty przejściowej P1 JL JP - etap I - 06.09.2021 - 55 m3. Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P1, JP JL - Etap II.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe .   WS-62 - Zasypki podpory P1 JL JP po zdjęciu nasypu przeciążeniowego. Betonowanie płyty przejściowej P2 JP, 03.09.2021 - 40 m3. WD-63,8 - Warstwa ścieralna na obiekcie .  PZSp-64,9 - Prace wykończeniowe. WD-65,2 - Oddanie obiektu do użytkowania - przełożenie ruchu.  WD-66,9 - Ułożenie kostki chodnikowej przy skrzydłach.  PZSp-68,0 - Zbrojenie ścianki zaplecznej P1P, zbrojenie kap chodnikowych NL, deskowanie ścianki zaplecznej P1P . WD-68,6 - Przygotowanie styków ścianek zaplecznych.  WD-69,8 - Zbrojenie i deskowanie oczepów murów oporowych. 
 • 08.09.2021 r. - 14.09.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypki przy podporze P1. Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3 .  PZSp-59,4 -Betonowanie ścianki zaplecznej P1 JP - 02.09.2021 - 4 m3 .   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie płyty przejściowej P1 JL JP - etap I - 06.09.2021 - 55 m3. Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P1, JP JL - Etap II.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Zasypki podpory P1 JL JP po zdjęciu nasypu przeciążeniowego. Betonowanie płyty przejściowej P2 JP, 03.09.2021 - 40 m3. WD-63,8 - Warstwa ścieralna na obiekcie .  PZSp-64,9 - Prace wykończeniowe. WD-65,2 - Oddanie obiektu do użytkowania - przełożenie ruchu.  WD-66,9 - Ułożenie kostki chodnikowej przy skrzydłach.  PZSp-68,0 - Zbrojenie ścianki zaplecznej P1P, zbrojenie kap chodnikowych NL, deskowanie ścianki zaplecznej P1P . WD-68,6 - Przygotowanie styków ścianek zaplecznych.  WD-69,8 - Zbrojenie i deskowanie oczepów murów oporowych. 
 • 14.09.2021 r. - 21.09.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3, P1 .  PZSp-59,4 - Betonowanie kap chodnikowych JL - 16.09.2021 - 10 m3. Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych JP.   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 - Montowanie deski gzymsowej na płycie ustroju. Przygotowanie do wykonania asfaltu lanego.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Beton kap chodnikowych na płycie ustroju JL, JP. - 16.09.2021 - 30 m3. WD-63,8 - Prace wykończeniowe.  PZSp-64,9 - Prace wykończeniowe. WD-65,2 - .  WD-66,9 - Warstwa ścieralna na obiekcie, przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję.  PZSp-68,0 - Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P1P, zbrojenie płyty przejściowej P1P, beton płyty przejściowej P1P, izolacja cienka płyty przejściowej P1P, zbrojenie kap. WD-68,6 - Beton ścianki zaplecznej P1, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, śrutowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną, zasypki P1 i P3.  WD-69,8 - Warstwa wiążąca na obiekcie. 
 • 22.09.2021 r. - 28.09.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3, P1 .  PZSp-59,4 - Betonowanie kap chodnikowych JL - 28.09.2021 - 10 m3.    WD-60,3 - Wykonanie nawierzchni ścieralnej na obiekcie 22.09.2021. Zamontowano bariery energochłonne na obiekcie.   MS/PZDpp-61,7 - Wykonanie asfaltu lanego 23.09.2021. Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P4 JL, JP - 27.09.2021- 20 m3 .  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Prace wykończeniowe.  PZSp-64,9 - Rozpoczęcie montażu schodów skarpowych. WD-65,2 - .  WD-66,9 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję .  PZSp-68,0 - Deskowanie kap chodnikowych, beton kap chodnikowych na obiekcie. WD-68,6 - Ułożenie izolacji termozgrzewalnej pod jezdnię, montaż dylatacji P1 i P3, zasypka korpusu P3 pod płytę przejściową .  WD-69,8  - Prace organizacyjne. 
 • 29.09.2021 r. - 05.10.2021 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3, P1 .  PZSp-59,4 - Betonowanie kap chodnikowych JL - 28.09.2021 - 10 m3.    WD-60,3 - Wykonanie nawierzchni ścieralnej na obiekcie 22.09.2021. Zamontowano bariery energochłonne na obiekcie.   MS/PZDpp-61,7 - Wykonanie asfaltu lanego 23.09.2021. Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P4 JL, JP - 27.09.2021- 20 m3 .  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Prace wykończeniowe.  PZSp-64,9 - Rozpoczęcie montażu schodów skarpowych. WD-65,2 - .  WD-66,9 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję .  PZSp-68,0 - Deskowanie kap chodnikowych, beton kap chodnikowych na obiekcie. WD-68,6 - Ułożenie izolacji termozgrzewalnej pod jezdnię, montaż dylatacji P1 i P3, zasypka korpusu P3 pod płytę przejściową .  WD-69,8  - Prace organizacyjne. 
 • 06.10.2021 r. - 12.10.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3, P1 .  PZSp-59,4 - Betonowanie kap chodnikowych JL - 28.09.2021 - 10 m3.    WD-60,3 - Wykonanie nawierzchni ścieralnej na obiekcie 22.09.2021. Zamontowano bariery energochłonne na obiekcie.   MS/PZDpp-61,7 - Wykonanie asfaltu lanego 23.09.2021. Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P4 JL, JP - 27.09.2021- 20 m3 .  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Prace wykończeniowe.  PZSp-64,9 - Rozpoczęcie montażu schodów skarpowych. WD-65,2 - .  WD-66,9 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję .  PZSp-68,0 - Deskowanie kap chodnikowych, beton kap chodnikowych na obiekcie. WD-68,6 - Ułożenie izolacji termozgrzewalnej pod jezdnię, montaż dylatacji P1 i P3, zasypka korpusu P3 pod płytę przejściową .  WD-69,8  - Prace organizacyjne. 
 • 13.10.2021 r. - 19.10.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3, P1 .  PZSp-59,4 - Montowanie krawężników na dojazdach. Zbrojenie i deskowanie kap na dojazdach.   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 - Montowanie krawężników na płycie ustroju100%, zbrojenie kap chodnikowych. Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie JL .  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Wykonanie schodów skarpowych 75% . Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach. WD-63,8 - Wykończenie powierzchni betonowych pod antykorozji .  PZSp-64,9 - Ułożenie nawierzchni betonowej o zbrojeniu ciągłym nitka lewa, montaż krawężnika na dojazdach.  WD-65,2 - .  WD-66,9 - Prace wykończeniowe.  PZSp-68,0 - Montaż krawężników na skrzydłach, zbrojenie kap na skrzydłach. WD-68,6 - Przygotowanie do asfaltu lanego.  WD-69,8  - Warstwa ścieralna na obiekcie. 
 • 20.10.2021 r. - 26.10.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3, P1 .  PZSp-59,4 - Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach do obiektu 20.10.2021 - 10 m3 .   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie JP 21.10.2021 - 31 m3. Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach do obiektu 26.10.2021 - 15 m3 .  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach do obiektu 20.10.2021 - 10 m3. WD-63,8 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję.  PZSp-64,9 - Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, wklejenie gumy izolacyjnej między nitkami obiektu.  WD-65,2 - .  WD-66,9 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję.  PZSp-68,0 - Beton konstrukcyjny kap na dojazdach, montaż schodów skarpowych - 75%. WD-68,6 - Przygotowanie ustroju nośnego do hydrofobizacji, montaż deski gzymsowej, krawężników i zbrojenia na skrzydłach.  WD-69,8  - Prace wykończeniowe. 
 • 27.10.2021 r. - 02.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3, P1 .  PZSp-59,4 - Humusowanie stożków skarpowych.   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 - Prace wykończeniowe.  MS/PZD dp-61,7a - Humusowanie stożków skarpowych .   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Żywica na schodach dla pieszych, humusowanie stożków skarpowych.  PZSp-64,9 - Krawężniki zanikające na dojazdach - 50%, humusowanie stożków z matą przeciwerozyjną .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - Hydrofobizacja ustroju nośnego i korpusów podpór.  PZSp-68,0 - Prace organizacyjne i wykończeniowe, układanie schodów skarpowych - 100%. WD-68,6 - Hydrofobizacja ustroju nośnego, powłoka odporna na chlorki, montaż wpustów, sączków i drenu, montaż prefabrykowanych oczepów murów oporowych.  WD-69,8  - Próbne obciążenie obiektu, żywica na kapach chodnikowych na dojazdach . 
 • 03.11.2021 r. - 09.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3 /60%/ , P1/30%/. zbrojenie i deskowanie schodów przy podporze P1 .  PZSp-59,4 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję.   WD-60,3 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję.   MS/PZDpp-61,7 - Prace wykończeniowe.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.  PZSp-64,9 - Krawężniki zanikające na dojazdach - 100%, nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych.  WD-65,2 - Montaż balustrad na murach oporowych.  WD-66,9 - Prace wykończeniowe.  PZSp-68,0 - Prace wykończeniowe . WD-68,6 - Zbrojenie i deskowanie kapy chodnikowej na dojeździe P3, deskowanie i zbrojenie gzymsów murów oporowych.  WD-69,8  - Montaż balustrad na murach oporowych.
 • 10.11.2021 r. - 16.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Wykonanie oczepów na murach z gruntu zbrojonego przy podporze P3 /80%/ , P1/60%/. zbrojenie i deskowanie schodów przy podporze P1 .  PZSp-59,4 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję.   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 - Prace wykończeniowe.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Montaż ścieków skarpowych .  PZSp-64,9 - Montaż ścieków skarpowych .  WD-65,2 - Montaż ścieków skarpowych, układanie kostki pod obiektem, montaż znaków wysokościowych.  WD-66,9 - Montaż znaków wysokościowych, montaż ścieku przykawężnikowego .  PZSp-68,0 - Przygotowanie stożków nasypowych do humusowania. WD-68,6 - Szalowanie kapy chodnikowej na dojeździe P3, montaż deski gzymsowej P3 na dojeździe, betonowanie gzymsów murów oporowych P1, przygotowanie korpusów.  WD-69,8  - Montaż ścieku przykawężnikowego.
 • 17.11.2021 r. - 23.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Betonowanie schodów przy podporze P1 - 18.11.2021 - 15 m3. Beton niekonstrukcyjny pod schody przy podporze P3 - 19.11.2021 - 6 m3.  PZSp-59,4 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozje. Układanie krawężników zanikających na dojazdach do obiektu.   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 - Prace wykończeniowe.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Montaż balustrad na murach oporowych.  PZSp-64,9 - Montaż balustrad na murach oporowych.  WD-65,2 - Prace wykończeniowe.  WD-66,9 - Montaż balustrad na murach oporowych, montaż cieku przykrawężnikowego na obiekcie.  PZSp-68,0 - Prace wykończeniowe. WD-68,6 - Montaż balustrad na obiekcie.  WD-69,8  - Montaż ścieku przykawężnikowego.
 • 24.11.2021 r. - 30.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Betonowanie schodów przy podporze P3 - 25.11.2021 -13 m3. Wykonanie nawierzchni pochylni z kostki betonowej - P1 100%, P3 60% .  PZSp-59,4 - Prace wykończeniowe.   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 -Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Prace wykończeniowe, montaż reperów na kapach chodnikowych .  PZSp-64,9 - Montaż reperów na kapach chodnikowych.  WD-65,2 - Prace wykończeniowe.  WD-66,9 - Montaż cieku skarpowego i kostki chodnikowej pod obiektem.  PZSp-68,0 - Montaż bariery na zewnętrznej kapie NL . WD-68,6 - Prace wykończeniowe, przygotowanie do warstwy ścieralnej.  WD-69,8  - Montaż cieku skarpowego i kostki chodnikowej pod obiektem.
 • 01.12.2021 r. - 07.12.2021 r. Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Betonowanie schodów przy podporze P3 - 25.11.2021 -13 m3. Wykonanie nawierzchni pochylni z kostki betonowej - P1 100%, P3 60% .  PZSp-59,4 - Prace wykończeniowe.   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 -Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Prace wykończeniowe, montaż reperów na kapach chodnikowych .  PZSp-64,9 - Montaż reperów na kapach chodnikowych.  WD-65,2 - Prace wykończeniowe.  WD-66,9 - Montaż cieku skarpowego i kostki chodnikowej pod obiektem.  PZSp-68,0 - Montaż bariery na zewnętrznej kapie NL . WD-68,6 - Prace wykończeniowe, przygotowanie do warstwy ścieralnej.  WD-69,8  - Montaż cieku skarpowego i kostki chodnikowej pod obiektem.
 • 08.12.2021 r. - 14.12.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Betonowanie schodów przy podporze P3 - 25.11.2021 -13 m3. Wykonanie nawierzchni pochylni z kostki betonowej - P1 100%, P3 60% .  PZSp-59,4 - Prace wykończeniowe.   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 -Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Prace wykończeniowe, montaż reperów na kapach chodnikowych .  PZSp-64,9 - Montaż reperów na kapach chodnikowych.  WD-65,2 - Prace wykończeniowe.  WD-66,9 - Montaż cieku skarpowego i kostki chodnikowej pod obiektem.  PZSp-68,0 - Montaż bariery na zewnętrznej kapie NL . WD-68,6 - Prace wykończeniowe, przygotowanie do warstwy ścieralnej.  WD-69,8  - Montaż cieku skarpowego i kostki chodnikowej pod obiektem.
 • 15.12.2021 r. - 21.12.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Prace wykończeniowe.  PZSp-59,4 - Zmiana sposobu wykończenia UN (szlifowanie, śrutowanie) JP i JL, montaż barier ochronnych, tymczasowe dylatacje.   WD-60,3 - Prace wykończeniowe.   MS/PZDpp-61,7 - Prace wykończeniowe.  MS/PZD dp-61,7a - Prace wykończeniowe.   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - Układanie cieku skarpowego (od kolektora do rowu).  PZSp-64,9 - Montaż barier ochronnych (zewnętrzne).  WD-65,2 - .  WD-66,9 - Prace wykończeniowe.  PZSp-68,0 - Zmiana sposobu wykończenia UN (szlifowanie, śrutowanie) JL, montaż barier ochronnych, tymczasowe dylatacje. WD-68,6 - Układanie prefabrykowanych stopni schodów dla pieszych, montaż barier ochronnych.  WD-69,8  - Prace wykończeniowe.
 • 05.01.2022 r. - 11.01.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozjię, przygotowanie do montażu krawężników na dojazdach, montaż barier.  MS/PZD dp-61,7a - .   WS-62 - Prace wykończeniowe. WD-63,8 - .  PZSp-64,9 - Prace wykończeniowe.  WD-65,2 - .  WD-66,9 - Prace wykończeniowe.  PZSp-68,0 - Prace wykończeniowe. WD-68,6 - Prace wykończeniowe, montaż balustrad od strony Gdańska.  WD-69,8  - Prace wykończeniowe.
 • 12.01.2022 r. - 18.01.2022 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 - Montażu krawężników na dojazdach oraz zanikających, zakończenie prac wykończeniowych powierzchni betonowych, montaż raperów stałych.  MS/PZD dp-61,7a - Montaż raperów stałych, montaż balustrad na schodach skarpowych .   WS-62 - . WD-63,8 - .  PZSp-64,9 - Montaż balustrad na schodach skarpowych.  WD-65,2 - Montaż balustrad na schodach skarpowych.  WD-66,9 - Montaż balustrad na schodach skarpowych.  PZSp-68,0 - Prace wykończeniowe. WD-68,6 - .  WD-69,8  - Prace wykończeniowe.
 • 19.01.2022 r. - 25.01.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Prace porządkowe, organizacyjne .   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 - Prace porządkowe, organizacyjne.  MS/PZD dp-61,7a - Prace porządkowe, organizacyjne .   WS-62 - Prace porządkowe, organizacyjne . WD-63,8 - .  PZSp-64,9 - Montaż balustrad na schodach skarpowych.  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 26.01.2022 r. - 01.02.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Prace porządkowe, organizacyjne .   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 - Prace porządkowe, organizacyjne.  MS/PZD dp-61,7a - Prace porządkowe, organizacyjne .   WS-62 - Prace porządkowe, organizacyjne . WD-63,8 - Prace organizacyjne na zapleczu budowy .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 02.02.2022 r. - 08.02.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 100% Rozbiórki budynków: 100% .Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Montaż balustrady schodów skarpowych .   WD-60,3 - Montaż balustrady schodów skarpowych.   MS/PZDpp-61,7 - .  MS/PZD dp-61,7a - Montaż balustrady schodów skarpowych .   WS-62 - Montaż balustrady schodów skarpowych . WD-63,8 - Prace organizacyjne na zapleczu budowy .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 09.02.2022 r. - 15.02.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Montaż balustrad pochylni.  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 - .  MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 - . WD-63,8 - Prace organizacyjne na zapleczu budowy .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - Montaż znaków wysokościowych.  WD-66,9 - Montaż znaków wysokościowych.  PZSp-68,0 - Montaż znaków wysokościowych. WD-68,6 - Montaż znaków wysokościowych.  WD-69,8  - Montaż znaków wysokościowych.
 • 16.02.2022 r. - 22.02.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Montaż balustrad pochylni.  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 - .  MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 - . WD-63,8 - Prace organizacyjne na zapleczu budowy .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - Próbne obciążenie obiektu.  WD-69,8  - .
 • 23.02.2022 r. - 01.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 - Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości - montaż siatki zabezpieczającej.  MS/PZD dp-61,7a -  .   WS-62 - Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości - montaż siatki zabezpieczającej. WD-63,8 - .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - Montaż barier ochronnych.
 • 02.03.2022 r. - 08.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.   WD-60,3 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.   MS/PZDpp-61,7 - .  MS/PZD dp-61,7a - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.   WS-62 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków. WD-63,8 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.  PZSp-64,9 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.  WD-65,2 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.  WD-66,9 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - Wykonanie podbudowy pod kostkę chodnikową na dojazdach.  WD-69,8  - .
 • 09.03.2022 r. - 15.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.  PZSp-59,4 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.   WD-60,3 - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.   MS/PZDpp-61,7 - .  MS/PZD dp-61,7a - Montaż docelowy balustrad wraz z betonowaniem słupków.   WS-62 - . WD-63,8 - .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - Kostka betonowa na ścieżce chodnikowej przy skrzydłach.  WD-69,8  - .
 • 16.03.2022 r. - 22.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 -.   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 -  Układanie drenażu odwadniającego na płycie pomostu.  MS/PZD dp-61,7a - .   WS-62 - . WD-63,8 - .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - Prace wykończeniowe.  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - Kostka betonowa na ścieżce chodnikowej przy skrzydłach, profilacja stożków skarpowych.  WD-69,8  - .
 • 23.03.2022 r. - 29.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na schodach dla pieszych i zwieńczeniach murów oporowych (15%).  PZSp-59,4 -.   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .   WS-62 - . WD-63,8 -  Prace wykończeniowe.  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 30.03.2022 r. - 05.04.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Montaż balustrad na schodach dla pieszych oraz pochylni, humusowanie stożków nasypowych.  PZSp-59,4 -.   WD-60,3 - .   MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .   WS-62 - . WD-63,8 -  Prace porządkowe i wykończeniowe.  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 06.04.2022 r. - 12.04.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na schodach dla pieszych, montaż balustrady na pochylni.  PZSp-59,4 -.   WD-60,3 - Montaż balustrad na schodach dla pieszych.  MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .   WS-62 - . WD-63,8 -  Prace porządkowe i wykończeniowe, montaż balustrad na schodach dla pieszych .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Montaż balustrad na schodach dla obsługi. WD-68,6 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na schodach dla pieszych, montaż balustrad na schodach dla pieszych.  WD-69,8  - Montaż balustrad na schodach dla obsługi.
 • 13.04.2022 r. - 19.04.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na schodach dla pieszych, montaż balustrady na pochylni.  PZSp-59,4 -.   WD-60,3 - Montaż balustrad na schodach dla pieszych.  MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .   WS-62 - . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na schodach dla pieszych, montaż balustrad na schodach dla pieszych.  WD-69,8  - .
 • 20.04.2022 r. - 26.04.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Montaż balustrady na pochylni - 100%.  PZSp-59,4 -.   WD-60,3 -Humusowanie stożków nasypowych - 100% .  MS/PZDpp-61,7 - Humusowanie stożków nasypowych - 25% .  MS/PZD dp-61,7a - .   WS-62 - Humusowanie stożków nasypowych - 100% . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Humusowanie stożków nasypowych - 100% . WD-68,6 - Humusowanie stożków nasypowych - 100% .  WD-69,8  - .
 • 27.04.2022 r. - 03.05.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 -.   WD-60,3 - .  MS/PZDpp-61,7 - Humusowanie stożków nasypowych, prace organizacyjne.  MS/PZD dp-61,7a - .   WS-62 - . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 04.05.2022 r. - 10.05.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Montaż balustrad.  PZSp-59,4 -.   WD-60,3 - .  MS/PZDpp-61,7 - Humusowanie stożków.  MS/PZD dp-61,7a - .   WS-62 - . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 11.05.2022 r. - 17.05.2022 r. Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Montaż balustrad .  PZSp-59,4 - Przygotowanie do montażu dylatacji.   WD-60,3 - .                      MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .  WS-62 - Przygotowanie do montażu dylatacji. WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Montaż balustrad na schodach, przygotowanie do montażu dylatacji. WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 18.05.2022 r. - 24.05.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - Przygotowanie do montażu dylatacji.   WD-60,3 - .  MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .  WS-62 - Próbne obciążenie obiektu mostowego. Przygotowanie do montażu dylatacji. WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Przygotowanie do montażu dylatacji. WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 25.05.2022 r. - 31.05.2022 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod dylatacje polimerowe.   WD-60,3 - .  MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .  WS-62 - Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod dylatacje polimerowe, montaż krawężnika zanikającego. WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod dylatacje polimerowe. WD-68,6 - Montaż balustrad na murach oporowych.  WD-69,8  - .
 • 08.06.2022 r. - 14.06.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - Przygotowanie do montażu dylatacji.   WD-60,3 - .  MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .  WS-62 - Przygotowanie do montażu dylatacji. WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Przygotowanie do montażu dylatacji. WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 15.06.2022 r. - 21.06.2022 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 - Przygotowanie do montażu dylatacji.   WD-60,3 - .  MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .  WS-62 - Przygotowanie do montażu dylatacji. WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Przygotowanie do montażu dylatacji. WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 22.06.2022 r.- 28.06.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Odprowadzenia cieków do rowów.  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 - Odprowadzenia cieków do rowów.  MS/PZDpp-61,7 -  Kostka betonowa na dojazdach do obiektów.  MS/PZD dp-61,7a - .  WS-62 - . WD-63,8 -  Odprowadzenia cieków do rowów.  PZSp-64,9 - .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 29.06.2022 r. - 05.07.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 - .  MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .  WS-62 - Uszorstnienie nawierzchni obiektu. WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 - Zakończenie montażu barier w pasie rozdziału .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - . WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 06.07.2022 r. - 12.07.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - Uszorstnienie nawierzchni obiektu.   WD-60,3 - .  MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .  WS-62 - Uszorstnienie nawierzchni obiektu, montaż dylatacji pomiarowych. WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 -  .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Uszorstnienie nawierzchni obiektu. WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 13.07.2022 r. - 19.07.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - .  PZSp-59,4 - .   WD-60,3 - .  MS/PZDpp-61,7 -  .  MS/PZD dp-61,7a - .  WS-62 - . WD-63,8 -  .  PZSp-64,9 -  .  WD-65,2 - .  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Uszorstnienie nawierzchni obiektu. WD-68,6 - .  WD-69,8  - .
 • 20.07.2022 r. - 26.07.2022 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy. Przygotowanie do przełożenia ruchu na kolejne odcinki S7. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  KP-58,8 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów).  PZSp-59,4 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów).   WD-60,3 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów).  MS/PZDpp-61,7 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów) .  MS/PZD dp-61,7a - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów).  WS-62 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów). WD-63,8 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów) .  PZSp-64,9 -  Prace porządkowe (czyszczenie wpustów).  WD-65,2 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów).  WD-66,9 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów).  PZSp-68,0 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów). WD-68,6 - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów).  WD-69,8  - Prace porządkowe (czyszczenie wpustów) .
 • 27.07.2022 r. - 02.08.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Przygotowanie do przełożenia ruchu na kolejne odcinki S7. 
 • 03.08.2022 r. - 09.08.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace porządkowe na placu budowy. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Przygotowanie do przełożenia ruchu na kolejne odcinki S7. 
 • 10.08.2022 r. - 16.08.2022 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR i przygotowania do kolejnego przełożenia ruchu (wydłużenia ruchu na jezdni prawej) . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  Prace porządkowe na placu budowy. Likwidacja tymczasowych zjazdów . Naprawa szkód po obfitych opadach deszczu.
 • 17.08.2022 r. - 23.08.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR (w tym wydłużenia ruchu na jezdni prawej km 62+800 – 71+200). Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. Likwidacja tymczasowych zjazdów. PZSp-59,4 - dylatacja.
 • 23.08.2022 r. - 30.08.2022 r. 
 • Utrzymanie wprowadzonych TOR (w tym wydłużenia ruchu na jezdni prawej km 62+800 – 71+200). Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. Likwidacja tymczasowych zjazdów.                            KP-58,8 - Robót nie prowadzono.  PZSp-59,4 - Dylatacje - zakończenie.   WD-60,3 - Robót nie prowadzono. MS/PZDpp-61,7 - Robót nie prowadzono .  MS/PZD dp-61,7a - Robót nie prowadzono. WS-62 - Robót nie prowadzono.                WD-63,8 -  Robót nie prowadzono.  PZSp-64,9 -  Robót nie prowadzono.  WD-65,2 - Robót nie prowadzono. WD-66,9 - Robót nie prowadzono.  PZSp-68,0 - Dylatacje. WD-68,6 - Robót nie prowadzono. WD-69,8  - Robót nie prowadzono.
 • 31.08.2022 r. - 06.09.2022 r. 
 • Czasowe organizacje ruchu na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych.  Kontrola WINB. Bieżące utrzymanie ruchu oraz oznakowania. Likwidacja zapleczy budowy i roboty porządkowe oraz poprawkowe w tym kontynuacja wymiany uszkodzonych elementów brukarskich. KP-58,8 - Robót nie prowadzono.  PZSp-59,4 - Robót nie prowadzono. WD-60,3 - Robót nie prowadzono. MS/PZDpp-61,7 - Robót nie prowadzono. MS/PZD dp-61,7a - Robót nie prowadzono. WS-62 - Robót nie prowadzono.  WD-63,8 -  Robót nie prowadzono.  PZSp-64,9 -  Robót nie prowadzono.  WD-65,2 - Robót nie prowadzono. WD-66,9 - Robót nie prowadzono.  PZSp-68,0 - Dylatacje - zakończenie. WD-68,6 - Robót nie prowadzono. WD-69,8  - Robót nie prowadzono.
 • 07.09.2022 r. - 13.09.2022 r. - Czasowe organizacje ruchu na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Bieżące utrzymanie ruchu oraz oznakowania. Likwidacja zapleczy budowy i roboty porządkowe oraz poprawkowe w tym kontynuacja wymiany uszkodzonych elementów brukarskich. KP-58,8 - Robót nie prowadzono.  PZSp-59,4 - Robót nie prowadzono. WD-60,3 - Robót nie prowadzono. MS/PZDpp-61,7 - Robót nie prowadzono. MS/PZD dp-61,7a - Robót nie prowadzono. WS-62 - Robót nie prowadzono.  WD-63,8 -  Robót nie prowadzono.  PZSp-64,9 -  Robót nie prowadzono.  WD-65,2 - Robót nie prowadzono. WD-66,9 - Robót nie prowadzono.  PZSp-68,0 - Dylatacje - zakończenie. WD-68,6 - Robót nie prowadzono. WD-69,8  - Robót nie prowadzono.
 • 14.09.2022 r. - 20.09.2022 r. - Czasowe organizacje ruchu na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Kontrola WINB. Bieżące utrzymanie ruchu oraz oznakowania. Likwidacja zapleczy budowy i roboty porządkowe oraz poprawkowe w tym kontynuacja wymiany uszkodzonych elementów brukarskich. KP-58,8 - Roboty zakończone.  PZSp-59,4 - Roboty zakończone. WD-60,3 - Roboty zakończone. MS/PZDpp-61,7 - Roboty zakończone. MS/PZD dp-61,7a - Roboty zakończone. WS-62 - Roboty zakończone.  WD-63,8 -  Roboty zakończone.  PZSp-64,9 -  Roboty zakończone.  WD-65,2 - Roboty zakończone. WD-66,9 - Roboty zakończone.  PZSp-68,0 - Roboty zakończone. WD-68,6 - Roboty zakończone. WD-69,8  - Roboty zakończone.
 • 21.09.2022 r. - 27.09.2022 r. - Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Na połączeniu z obwodnicą Płońska, rozbiórka barier i podbudowy w pasie rozdziału, nowa podbudowa w pasie rozdziału, ułożenie nawierzchni ścieralnej jezdnia lewa i prawa – pas szybki i pas awaryjny.  Prace porządkowe na placu budowy. Rozpoczęcie kontroli i odbiorów Państwowej Straży Pożarnej.  Kontrola uwag z pierwszych wdrożeń czasowych organizacji ruchu.  KP-58,8 - Roboty zakończone.  PZSp-59,4 - Roboty zakończone. WD-60,3 - Roboty zakończone. MS/PZDpp-61,7 - Roboty zakończone. MS/PZD dp-61,7a - Roboty zakończone. WS-62 - Roboty zakończone.  WD-63,8 -  Roboty zakończone.  PZSp-64,9 -  Roboty zakończone.  WD-65,2 - Roboty zakończone. WD-66,9 - Roboty zakończone.  PZSp-68,0 - Roboty zakończone. WD-68,6 - Roboty zakończone. WD-69,8  - Roboty zakończone.
 • 28.09.2022 r. - 04.10.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Porządkowanie placów składowych. Realizacja wniosków pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej.  Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  KP-58,8 - Roboty zakończone.  PZSp-59,4 - Roboty zakończone. WD-60,3 - Roboty zakończone. MS/PZDpp-61,7 - Roboty zakończone. MS/PZD dp-61,7a - Roboty zakończone. WS-62 - Roboty zakończone.  WD-63,8 -  Roboty zakończone.  PZSp-64,9 -  Roboty zakończone.  WD-65,2 - Roboty zakończone. WD-66,9 - Roboty zakończone.  PZSp-68,0 - Roboty zakończone. WD-68,6 - Roboty zakończone. WD-69,8  - Roboty zakończone.
 • 05.10.2022 r. - 11.10.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Porządkowanie placów składowych. Realizacja wniosków pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej.  Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  KP-58,8 - Roboty zakończone.  PZSp-59,4 - Roboty zakończone. WD-60,3 - Roboty zakończone. MS/PZDpp-61,7 - Roboty zakończone. MS/PZD dp-61,7a - Roboty zakończone. WS-62 - Roboty zakończone.  WD-63,8 -  Roboty zakończone.  PZSp-64,9 -  Roboty zakończone.  WD-65,2 - Roboty zakończone. WD-66,9 - Roboty zakończone.  PZSp-68,0 - Roboty zakończone. WD-68,6 - Roboty zakończone. WD-69,8  - Roboty zakończone.
 • 12.10.2022 r. - 18.10.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Porządkowanie placów składowych. Realizacja wniosków pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej.  Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego TOR. Prace porządkowe na placu budowy.  KP-58,8 - Roboty zakończone.  PZSp-59,4 - Roboty zakończone. WD-60,3 - Roboty zakończone. MS/PZDpp-61,7 - Roboty zakończone. MS/PZD dp-61,7a - Roboty zakończone. WS-62 - Roboty zakończone.  WD-63,8 -  Roboty zakończone.  PZSp-64,9 -  Roboty zakończone.  WD-65,2 - Roboty zakończone. WD-66,9 - Roboty zakończone.  PZSp-68,0 - Roboty zakończone. WD-68,6 - Roboty zakończone. WD-69,8  - Roboty zakończone.
 • 19.10.2022 r. - 25.10.2022 r. -   Prace bieżące związane z organizacją ruchu - czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Naprawa rozmytych skarp i poboczy. Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja terenu. Kontynuacja kontroli i odbiorów Państwowej Straży Pożarnej; uzupełnianie dokumentów niezbędnych do kontroli. KP-58,8 - Roboty zakończone.  PZSp-59,4 - Roboty zakończone. WD-60,3 - Roboty zakończone. MS/PZDpp-61,7 - Roboty zakończone. MS/PZD dp-61,7a - Roboty zakończone. WS-62 - Roboty zakończone.  WD-63,8 -  Roboty zakończone.  PZSp-64,9 -  Roboty zakończone.  WD-65,2 - Roboty zakończone. WD-66,9 - Roboty zakończone.  PZSp-68,0 - Roboty zakończone. WD-68,6 - Roboty zakończone. WD-69,8  - Roboty zakończone.
 • 26.10.2022-02.11.2022r-prace bieżące związane z organizacja ruchu-czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych-naprawa rozmytych skarp i poboczy-Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja terenu-Roboty porządkowe, poprawkowe i naprawcze.-KP-58,8-roboty zakończone-PZSp-59,4-roboty zakończone-WD-60,3-roboty zakończone-MS/PZDpp-61,7-roboty zakończone-MS/PZDdp-61,7a-roboty zakończoneMS/PZSp-61,7b-roboty zakończoneWS-62-roboty zakończoneWD-63,8-roboty zakończonePZSp-64,9-roboty zakończoneWD-65,2-roboty zakończoneWD-66,9-roboty zakończonePZSp-68,8-roboty zakończoneWD-68,6-roboty zakończoneWD69,8-roboty zakończone
 • 04.11.2022-10.11.2022r.-- Utrzymanie wprowadzonych TOR;- Porządkowanie placów składowych, rekultywacja terenu- Przygotowanie do kontroli WINB - Odtworzenie oznakowania grubowarstwowego na w. Dłużniewo na długości pasów włączenia (linia skrajna prawa) - Prace porządkowe na placu budowy-Roboty porządkowe, poprawkowe i naprawcze.KP-58,8-roboty zakończonePZSp-59,4-roboty zakończoneWD-60,3-roboty zakończoneMS/PZDpp-61,7-roboty zakończoneMS/PZDdp-61,7a-roboty zakończoneMS/PZSp-61,7b-roboty zakończoneWS-62-roboty zakończoneWD-63,8-roboty zakończonePZSp-64,9-roboty zakończoneWD-65,2-roboty zakończoneWD-66,9-roboty zakończonePZSp-68,8-roboty zakończoneWD-68,6-roboty zakończoneWD69,8-roboty zakończone

  10.11.2022-17.11.2022  - Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych- Naprawa rozmytych skarp i poboczy  - Rozpoczęcie przeglądów przy udziale GDDKiA- Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja terenu  - Kompletowanie i uzupełnianie dokumentacji powykonawczejRoboty porządkowe, poprawkowe i naprawcze.KP-58,8-roboty zakończonePZSp-59,4-roboty zakończoneWD-60,3-roboty zakończoneMS/PZDpp-61,7-roboty zakończoneMS/PZDdp-61,7a-roboty zakończoneMS/PZSp-61,7b-roboty zakończoneWS-62-roboty zakończoneWD-63,8-roboty zakończonePZSp-64,9-roboty zakończoneWD-65,2-roboty zakończoneWD-66,9-roboty zakończonePZSp-68,8-roboty zakończoneWD-68,6-roboty zakończoneWD69,8-roboty zakończone

  17.11.2022-24.11.2022- - Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych  - Naprawa rozmytych skarp i poboczy - Odtworzenie oznakowania grubowarstwowego na w. Dłużniewo- Kontynuacja przeglądów przy udziale GDDKiA- Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja terenu- Kompletowanie i uzupełnianie dokumentacji powykonawczej-III.1.3.1. KP-58,8 Roboty zakończone -III.1.3.2. PZSp-59,4Roboty zakończone                                                       -III.1.3.2. PZSp-59,4Roboty zakończone     -III.1.3.3. WD-60,3Roboty zakończone --III.1.3.4. MS/PZDpp-61,7Roboty zakończone--III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7aRoboty zakończone -III.1.3.6. MS/PZSp-61,7b Roboty zakończoneIII.1.3.7. WS-62 Roboty zakończoneIII.1.3.8. WD-63,8Roboty zakończone III.1.3.9. PZSp-64,9Roboty zakończone III.1.3.10. WD-65,2 Roboty zakończone III.1.3.11. WD-66,9Roboty zakończone III.1.3.12. PZSp-68,0Roboty zakończoneIII.1.3.13. WD-68,6 Roboty zakończone  -III.1.3.14. WD-69,8 Roboty zakończone        W dniu 23.11.2022 r. odbyła się Narada Techniczna nr 137 Zaawansowanie finansowe 100,75%

  24.11.2022-01.12.2022-- Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych- Naprawa rozmytych skarp i poboczy - Odtworzenie oznakowania grubowarstwowego na w. Dłużniewo - Kontrola WINB i uzyskanie PnU dla pierwszego pododcinka (km 57+461 – 60+800) - Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja terenu - Kompletowanie i uzupełnianie dokumentacji powykonawczej III.1.3.1. KP-58,8Roboty zakończone III.1.3.2. PZSp-59,4                        Roboty zakończone III.1.3.3. WD-60,3 Roboty zakończoneIII.1.3.4. MS/PZDpp-61,7Roboty zakończone III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7a Roboty zakończone III.1.3.6. MS/PZSp-61,7bRoboty zakończone III.1.3.7. WS-62 Roboty zakończone  III.1.3.8. WD-63,8 Roboty zakończone   III.1.3.9. PZSp-64,9 Roboty zakończone III.1.3.10. WD-65,2 Roboty zakończone III.1.3.11. WD-66,9 Roboty zakończone III.1.3.12. PZSp-68,0Roboty zakończone III.1.3.13. WD-68,6Roboty zakończone III.1.3.14. WD-69,8Roboty zakończone  W dniu 30.11.2022 Odbyła się Narada Techniczna nr 13                        01.12.2022-07.12.2022- Utrzymanie wprowadzonych TOR; - Porządkowanie placów składowych, rekultywacja terenu- Przygotowanie do kontroli WINB- Odtworzenie oznakowania grubowarstwowego na w. Dłużniewo na długości pasów włączenia (linia skrajna prawa)- Prace porządkowe na placu budowy-Roboty porządkowe, poprawkowe i naprawcze.KP-58,8-roboty zakończonePZSp-59,4-roboty zakończoneWD-60,3-roboty zakończoneMS/PZDpp-61,7-roboty zakończoneMS/PZDdp-61,7a-roboty zakończoneMS/PZSp-61,7b-roboty zakończoneWS-62-roboty zakończoneWD-63,8-roboty zakończonePZSp-64,9-roboty zakończoneWD-65,2-roboty zakończoneWD-66,9-roboty zakończonePZSp-68,8-roboty zakończoneWD-68,6-roboty zakończoneWD69,8-roboty zakończone. W dniu 07.12.2022 odbyła się Rada Budowy nr 58Zaawansowanie finansowe 102.19%

 • 08.12.2022-15.12.2022 - Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych- naprawa rozmytych skarp i poboczy - Przygotowanie do kontroli WINB (sprawdzenie wypełnienia warunków decyzji o PnU dla pierwszego pododcinka (km 57+461 – 60+800)- Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja teren- kompletowanie i uzupełnianie dokumentacji podwykonawczej  III.1.3.1. KP-58,8Roboty zakończone III.1.3.2. PZSp-59,4      Roboty zakończone III.1.3.3. WD-60,3 Roboty zakończoneIII.1.3.4. MS/PZDpp-61,7Roboty zakończone III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7a Roboty zakończone III.1.3.6. MS/PZSp-61,7bRoboty zakończone III.1.3.7. WS-62 Roboty zakończone  III.1.3.8. WD-63,8 Roboty zakończone   III.1.3.9. PZSp-64,9 Roboty zakończone III.1.3.10. WD-65,2 Roboty zakończone III.1.3.11. WD-66,9 Roboty zakończone III.1.3.12. PZSp-68,0Roboty zakończone III.1.3.13. WD-68,6 Roboty zakończone III.1.3.14. WD-69,8Roboty zakończone.w dniu 14.12.2022r odbyła się Narada Techniczna NR 139
 • 16.12.2022-22.12.2022- Przygotowanie do kontroli WINB- Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych- kompletowanie i uzupełnianie dokumentacji powykonawczej. III.1.3.1. KP-58,8Roboty zakończone III.1.3.2. PZSp-59,4Roboty zakończone III.1.3.3. WD-60,3 Roboty zakończone III.1.3.4. MS/PZDpp-61,7Roboty zakończone  III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7aRoboty zakończone III.1.3.6. MS/PZSp-61,7bRoboty zakończone III.1.3.7. WS-62Roboty zakończone III.1.3.8. WD-63,8Roboty zakończone III.1.3.9. PZSp-64,9Roboty zakończone III.1.3.10. WD-65,2Roboty zakończone III.1.3.11. WD-66,9Roboty zakończone III.1.3.12. PZSp-68,0Roboty zakończone III.1.3.13. WD-68,6Roboty zakończone 
 • III.1.3.14. WD-69,8Roboty zakończone
 • 23.12.2022-29.12.2022-Wykonawca nie prowadził robót.
 • 30.12.2022-05.01.2023-Wykonawca nie prowadził robót.
 • 06.01.2023-12.01.2023-Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych - wprowadzenie SOR

  - Kontrola WINB - sprawdzenie wypełnienia warunków decyzji o PnU dla pierwszego pododcinka (km 57+461 – 60+800) - Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja terenu- kompletowanie i uzupełnianie dokumentacji powykonawczej. III.1.3.1. KP-58,8Roboty zakończone III.1.3.2. PZSp-59,4Roboty zakończone III.1.3.3. WD-60,3Roboty zakończone III.1.3.4. MS/PZDpp-61,7 Roboty zakończone III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7aRoboty zakończone III.1.3.6. MS/PZSp-61,7b Roboty zakończone III.1.3.7. WS-62Roboty zakończone                              III.1.3.8. WD-63,8Roboty zakończone III.1.3.9. PZSp-64,9Roboty zakończone III.1.3.10. WD-65,2 Roboty zakończone III.1.3.11. WD-66,9 Roboty zakończone III.1.3.12. PZSp-68,0 Roboty zakończone  III.1.3.13. WD-68,6Roboty zakończone III.1.3.14. WD-69,8 Roboty zakończone

 • 13.01.2023-19.01.2023- Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych - Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja terenu - Przeglądy gwarancyjne – kontrola realizacji napraw i usuwania usterek. III.1.3.1. KP-58,8 Roboty zakończone III.1.3.2. PZSp-59,4 Roboty zakończone                    III.1.3.3. WD-60,3 Roboty zakończone   III.1.3.4. MS/PZDpp-61,7 Roboty zakończone III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7a Roboty zakończone III.1.3.6. MS/PZSp-61,7 Roboty zakończone III.1.3.7. WS-62 Roboty zakończone III.1.3.8. WD-63,8 Roboty zakończone  III.1.3.9. PZSp-64,9 Roboty zakończone  III.1.3.10. WD-65,2 Roboty zakończone  III.1.3.11. WD-66,9 Roboty zakończone  III.1.3.12. PZSp-68,0 Roboty zakończone III.1.3.13. WD-68,6 Roboty zakończone III.1.3.14. WD-69,8 Roboty zakończone   
 • 20.01.2023-26.01.2023-Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych - Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja terenu- Przeglądy gwarancyjne – kontrola realizacji napraw i usuwania usterek. III.1.3.1. KP-58,8 Roboty zakończone III.1.3.2. PZSp-59,4 Roboty zakończone                    III.1.3.3. WD-60,3 Roboty zakończone III.1.3.4. MS/PZDpp-61,7 Roboty zakończone III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7a Roboty zakończone III.1.3.6. MS/PZSp-61,7 Roboty zakończone III.1.3.7. WS-62 Roboty zakończone III.1.3.8. WD-63,8 Roboty zakończone  III.1.3.9. PZSp-64,9 Roboty zakończone  III.1.3.10. WD-65,2 Roboty zakończone  III.1.3.11. WD-66,9 Roboty zakończone  III.1.3.12. PZSp-68,0 Roboty zakończone III.1.3.13. WD-68,6 Roboty zakończone III.1.3.14. WD-69,8 Roboty zakończone           
 • 27.01.2023-02.02.2023-Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych- Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy i placów składowych; rekultywacja terenu - Przeglądy gwarancyjne – kontrola realizacji napraw i usuwania usterek. III.1.3.1. KP-58,8Roboty zakończone  III.1.3.2. PZSp-59,4Roboty zakończoneIII.1.3.3. WD-60,3Roboty zakończone  III.1.3.4. MS/PZDpp-61,7Roboty zakończone III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7aRoboty zakończone III.1.3.6. MS/PZSp-61,7bRoboty zakończone III.1.3.7. WS-62Roboty zakończone III.1.3.8. WD-63,8Roboty zakończone  III.1.3.9. PZSp-64,9Roboty zakończone III.1.3.10. WD-65,2Roboty zakończoneIII.1.3.11. WD-66,9Roboty zakończone  III.1.3.12. PZSp-68,0Roboty zakończone III.1.3.13. WD-68,6 Roboty zakończone   III.1.3.14. WD-69,8 Roboty zakończone
 • 02.02.2023-09.02.2023-- Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych, - Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy,  i placów składowych; rekultywacja terenu- Przeglądy gwarancyjne – kontrola realizacji napraw i usuwania usterek. III.1.3.1. KP-58,8Roboty zakończone  III.1.3.2. PZSp-59,4Roboty zakończone III.1.3.3. WD-60,3Roboty zakończonenIII.1.3.4. MS/PZDpp-61,7Roboty zakończone  III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7aRoboty zakończone   III.1.3.6. MS/PZSp-61,7bRoboty zakończone   III.1.3.7. WS-62Roboty zakończone III.1.3.8. WD-63,8Roboty zakończone  III.1.3.9. PZSp-64,9Roboty zakończone  III.1.3.10. WD-65,2Roboty zakończone  III.1.3.11. Wd-66,9Roboty zakończone   III.1.3.12. PZSp-68,0Roboty zakończone III.1.3.13. WD-68,6 Roboty zakończone III.1.3.14. WD-69,8 Roboty zakończone                                                                                   
 • 10.02.2023- 16.02.2023 - Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych, - Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy,  i placów składowych; rekultywacja terenu- Przeglądy gwarancyjne – kontrola realizacji napraw i usuwania usterek. III.1.3.1. KP-58,8Roboty zakończone  III.1.3.2. PZSp-59,4Roboty zakończone III.1.3.3. WD-60,3Roboty zakończonenIII.1.3.4. MS/PZDpp-61,7Roboty zakończone  III.1.3.5. MS/PZDdp-61,7aRoboty zakończone   III.1.3.6. MS/PZSp-61,7bRoboty zakończone   III.1.3.7. WS-62Roboty zakończone III.1.3.8. WD-63,8Roboty zakończone  III.1.3.9. PZSp-64,9Roboty zakończone  III.1.3.10. WD-65,2Roboty zakończone  III.1.3.11. Wd-66,9Roboty zakończone   III.1.3.12. PZSp-68,0Roboty zakończone III.1.3.13. WD-68,6 Roboty zakończone III.1.3.14. WD-69,8 Roboty zakończone                                                                                                                     
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo