Loga UE

/ Postęp robót

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

Graficzny postęp robót

Graficzna prezentacja robót

Zaawansowanie ilościowe- roboty mostowe

Zaawansowanie ilościowe- roboty drogowe

 • 13.11.2018 r. - odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • 8.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wycinka drzew i krzewów, sprzątanie ściętych drzew, karczowanie korzeni na terenie gminy Baboszewo w km 281+858 - 295+713,
 • 29.03.2019 r. - 05.04.2019 r. - zrębkowanie,
 • 08.04.2019 r. - 27.04.2019 r. - wywóz karpin, sprzątanie terenu,
 • 10.06.2019 r. - 26.07.2019 r. - karczowanie i wywóz karpin na terenach Lasów Państwowych,
 • 12.08.2019 r. - 17.08.2019 r. - dostawa i magazynowanie kruszywa - plac Dłużniewo,
 • 19.08.2019 r. - 24.08.2019 r. - montaż tablic informacyjnych w km 71+200 drogi S7.
 • 09.09.2019 r. - 15.09.2019 r. - przygotowanie placu do uroczystości otwarcia
 • 16.09.2019 r. - 22.09.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 25.09.2019 r. - 01.10.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, odhumusowanie, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 02.10.2019 r. - 08.10.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, odhumusowanie, nasyp, wycinka drzew i karczowanie,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 09.10.2019 r. - 15.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 75%. Prace przygotowawcze: rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu nowo projektowanego.
 • 16.10.2019 r. - 22.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 80%. Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu nowo projektowanego.
 • 23.10.2019 r. - 29.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 85%, rozbiórka budynków 4%.  Prace przygotowawcze:  wykop pod fundamenty nitki lewej.
 • 30.10.2019 r. - 05.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%, rozbiórka budynków 5%.  Prace przygotowawcze: wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 nitka lewa, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej, wykop fundamentowy podpora P1 i P2, wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 .
 • 06.11.2019 r. - 12.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%.  Prace przygotowawcze: wymiana gruntu w wykopie nitka lewa do 100%, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej od strony Gdańska, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej przy podporze P1 i P2, odwodnienie podłoża gruntowego podpory P4, P5,  wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 , prace przygotowawcze do realizacji podpór. 
 • 13.11.2019 r. - 19.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, bieżące utrzymanie TOR,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%, rozbiórka budynków 8% .  Prace przygotowawcze: beton niekonstrukcyjny pod podporę P1 i P2 nitka lewa,  wykonywanie pali Franki NG  podpora P1, P2,  wykop fundamentowy pod podporę P5 i P4,  odwodnienie wykopu, wymiana gruntu w wykopie P5 , beton niekonstrukcyjny pod podporę P5, P4, zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P5 i P4,  wykop fundamentowy pod podporę P1 i P2, wymiana gruntu w wykopie P1. 
 • 20.11.2019 r. - 26.11.2019 r. -  wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,   prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 93%, rozbiórka budynków 16% .  Prace przygotowawcze:  wykonywanie pali Franki NG  podpora P1, P2,  zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P5 i P4, beton konstrukcyjny fundament P5 i P4 .
 • 27.11.2019 r. - 03.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,   prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 95%, rozbiórka budynków 26% .  Prace przygotowawcze:   zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2, wykonywanie pali Franki NG podpora P2,  beton niekonstrukcyjny P1 i P2, zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2, prace przygotowawcze do wykonania pali Franki NG podpora P2.
 • 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,   prace geodezyjne (tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 95%, rozbiórka budynków 26% .  Prace przygotowawcze:   zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 , wykonywanie pali Franki NG podpora P2,  beton niekonstrukcyjny pod fundament P1 , zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2, betonowanie  fundamentu P1, P2, prace przygotowawcze do wykonania pali Franki NG podpora P1, zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1.
 • 11.12.2019 r. - 17.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granic pasa drogowego), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 96%, rozbiórka budynków 32% .  Prace przygotowawcze:   zbrojenie fundamentu P1 betonowanie  fundamentu P1 (70 m3 nitka lewa). platforma robocza pod palownicę,  wykonywanie pali Franki podpora P1, zbrojenie fundamentu P1 i P2, betonowanie  fundamentu P1, P2 (fundament P1 80 m3, fundament P2 53 m3), pogrążanie tymczasowej ścianki szczelnej P3,  wykonywanie pali Franki podpora P1 i P2, WD-69,8 - zbrojenie fundamentu P1 i P2, betonowanie fundamentu P1 i P2 (fundament P1 60 m3, fundament P2 40 m3
 • 18.12.2019 r. - 07.01.2020 r. - utrzymanie TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 96%, rozbiórka budynków: 41%, zabezpieczenie terenu budowy, KP-58,8 - prace przygotowawcze (roboty ziemne-09.01.2020), PZSp-59,4 - pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, przygotowanie elementu do wykonania izolacji cienkiej, WD-60,3 - wykonywanie pali Franki podpora P1 ( 10 szt. ), MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, kolizja teletechniczna ( P1, P2, P3, P4 ), wprowadzanie TOR - jp P1, P2, P3, P4, MS/PZDdp-61,7a - badania archeologiczne przy podporach P3 i P4, wykonano pale na podporach P1, P2 - przygotowanie do próbnego obciążenia, MS/PZSp-61,7b - wykonano pale na podporach P1 i P2 - przygotowanie do próbnego obciążenia, WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - przygotowanie elementu (fundament P4, P5) do wykonania izolacji cienkiej, PZSp-64,9 - zwolnione stanowisko badań archeologicznych, humusowanie , wprowadzenie TOR, WD-65,2 - wykop w gruntach podpora P3, beton niekonstrukcyjny podpora P3 10 m3, WD-66,9 - zwolnione stanowisko badań archeologicznych, wprowadzanie TOR, kolizja instalacji solarnej podpora P2, PZSp-68,0 - wykonanie pali Franki NG P1 i P2, WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10, WD-69,8 - pielęgnacja betonu fundamentów P1, P2, przygotowanie elementu do wykonania izolacji cienkiej. 
 • 08.01.2020 r. - 14.01.2020 r. - utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków kubaturowych: 45%. Teletechnika: kolizja teletechniczna TXIII "Ł" - 7% - wykonano wykop pod kabel. Sieć wodociągowa - 10,3 %. Melioracja - 10% (rów 5-20%). Kanalizacja deszczowa - 2,8% (studnia fi 2000- 40%. rurociąg fi 800 SN8 - 3%, rurocią fi 600 SN8 - 7%) - prace przygotowawcze (roboty ziemne-styczeń 2020), PZSp-59,4 - pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, przygotowanie elementu do wykonania izolacji cienkiej, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - wykonywanie pali Franki podpora P1 (0,33 kpl. ), dojrzewanie pali,  MS/PZDpp-61,7 - ścianka szczelna nitka lewa (P2),  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp P1, P2, P3, P4, MS/PZDdp-61,7a -  próbne obciążenie pali Franki, MS/PZSp-61,7b -  próbne obciążenie pali Franki, beton niekonstrukcyjny podpora P1.  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie filara P2, deskowanie korpusu P5 , PZSp-64,9 -  humusowanie , wprowadzenie TOR, WD-65,2 - zbrojenie fundamentu P3, zbrojenie filara P2, zbrojenie korpusu P1.  WD-66,9 -  wprowadzanie TOR, kolizja instalacji solarnej podpora P2, PZSp-68,0 -próbne obciążenie statyczne i dynamiczne pali Franki. WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10, WD-69,8 - zbrojenie filara P2, zbrojenie korpusu P1.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo