Loga UE

/ Postęp robót

  • 13.11.2018 r. - odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
  • 8.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wycinka drzew i krzewów, sprzątanie ściętych drzew, karczowanie korzeni na terenie gminy Baboszewo w km 281+858 - 295+713,
  • 29.03.2019 r. - 05.04.2019 r. - zrębkowanie,
  • 08.04.2019 r. - 27.04.2019 r. - wywóz karpin, sprzątanie terenu,
  • 10.06.2019 r. - 5.07.2019 r. - karczowanie i wywóz karpin na terenach Lasów Państwowych.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo