Loga UE

/ Postęp robót

 • 13.11.2018 r. - odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • 8.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wycinka drzew i krzewów, sprzątanie ściętych drzew, karczowanie korzeni na terenie gminy Baboszewo w km 281+858 - 295+713,
 • 29.03.2019 r. - 05.04.2019 r. - zrębkowanie,
 • 08.04.2019 r. - 27.04.2019 r. - wywóz karpin, sprzątanie terenu,
 • 10.06.2019 r. - 26.07.2019 r. - karczowanie i wywóz karpin na terenach Lasów Państwowych,
 • 12.08.2019 r. - 17.08.2019 r. - dostawa i magazynowanie kruszywa - plac Dłużniewo,
 • 19.08.2019 r. - 24.08.2019 r. - montaż tablic informacyjnych w km 71+200 drogi S7.
 • 09.09.2019 r. - 15.09.2019 r. - przygotowanie placu do uroczystości otwarcia
 • 16.09.2019 r. - 22.09.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 25.09.2019 r. - 01.10.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, odhumusowanie, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 02.10.2019 r. - 08.10.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, odhumusowanie, nasyp, wycinka drzew i karczowanie,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 09.10.2019 r. - 15.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 75%. Prace przygotowawcze: rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu nowo projektowanego.
 • 16.10.2019 r. - 22.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 80%. Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu nowo projektowanego.
 • 23.10.2019 r. - 29.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 85%, rozbiórka budynków 4%.  Prace przygotowawcze:  wykop pod fundamenty nitki lewej.
 • 30.10.2019 r. - 05.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%, rozbiórka budynków 5%.  Prace przygotowawcze: wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 nitka lewa, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej, wykop fundamentowy podpora P1 i P2, wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 .
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo