Loga UE

/ Postęp robót

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

Obiekty mostowe

Zaawansowanie ilościowe - roboty mostowe

Zaawansowanie ilościowe - roboty drogowe

Procentowe narastające zaawansowanie poszczególnych robót drogowych

Graficzna prezentacja robót:

MOP Ćwiklinek

MOP Dłużniewo

Dojazdy do WD

Łacznice - węzeł Dłużniewo

 

 

 • 13.11.2018 r. - odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • 8.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wycinka drzew i krzewów, sprzątanie ściętych drzew, karczowanie korzeni na terenie gminy Baboszewo w km 281+858 - 295+713,
 • 29.03.2019 r. - 05.04.2019 r. - zrębkowanie,
 • 08.04.2019 r. - 27.04.2019 r. - wywóz karpin, sprzątanie terenu,
 • 10.06.2019 r. - 26.07.2019 r. - karczowanie i wywóz karpin na terenach Lasów Państwowych,
 • 12.08.2019 r. - 17.08.2019 r. - dostawa i magazynowanie kruszywa - plac Dłużniewo,
 • 19.08.2019 r. - 24.08.2019 r. - montaż tablic informacyjnych w km 71+200 drogi S7.
 • 09.09.2019 r. - 15.09.2019 r. - przygotowanie placu do uroczystości otwarcia
 • 16.09.2019 r. - 22.09.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 25.09.2019 r. - 01.10.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, odhumusowanie, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 02.10.2019 r. - 08.10.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, odhumusowanie, nasyp, wycinka drzew i karczowanie,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.
 • 09.10.2019 r. - 15.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 75%. Prace przygotowawcze: rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu nowo projektowanego.
 • 16.10.2019 r. - 22.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 80%. Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu nowo projektowanego.
 • 23.10.2019 r. - 29.10.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 85%, rozbiórka budynków 4%.  Prace przygotowawcze:  wykop pod fundamenty nitki lewej.
 • 30.10.2019 r. - 05.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ) porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%, rozbiórka budynków 5%.  Prace przygotowawcze: wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 nitka lewa, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej, wykop fundamentowy podpora P1 i P2, wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 .
 • 06.11.2019 r. - 12.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%.  Prace przygotowawcze: wymiana gruntu w wykopie nitka lewa do 100%, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej od strony Gdańska, wbijanie ścianki szczelnej tymczasowej przy podporze P1 i P2, odwodnienie podłoża gruntowego podpory P4, P5,  wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P2 , prace przygotowawcze do realizacji podpór. 
 • 13.11.2019 r. - 19.11.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, bieżące utrzymanie TOR,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 90%, rozbiórka budynków 8% .  Prace przygotowawcze: beton niekonstrukcyjny pod podporę P1 i P2 nitka lewa,  wykonywanie pali Franki NG  podpora P1, P2,  wykop fundamentowy pod podporę P5 i P4,  odwodnienie wykopu, wymiana gruntu w wykopie P5 , beton niekonstrukcyjny pod podporę P5, P4, zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P5 i P4,  wykop fundamentowy pod podporę P1 i P2, wymiana gruntu w wykopie P1. 
 • 20.11.2019 r. - 26.11.2019 r. -  wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,   prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, wyznaczenie osnowy realizacyjnej ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 93%, rozbiórka budynków 16% .  Prace przygotowawcze:  wykonywanie pali Franki NG  podpora P1, P2,  zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P5 i P4, beton konstrukcyjny fundament P5 i P4 .
 • 27.11.2019 r. - 03.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,   prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 95%, rozbiórka budynków 26% .  Prace przygotowawcze:   zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2, wykonywanie pali Franki NG podpora P2,  beton niekonstrukcyjny P1 i P2, zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2, prace przygotowawcze do wykonania pali Franki NG podpora P2.
 • 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,   prace geodezyjne (tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 95%, rozbiórka budynków 26% .  Prace przygotowawcze:   zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 , wykonywanie pali Franki NG podpora P2,  beton niekonstrukcyjny pod fundament P1 , zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 i P2, betonowanie  fundamentu P1, P2, prace przygotowawcze do wykonania pali Franki NG podpora P1, zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1.
 • 11.12.2019 r. - 17.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich,  kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granic pasa drogowego), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 96%, rozbiórka budynków 32% .  Prace przygotowawcze:   zbrojenie fundamentu P1 betonowanie  fundamentu P1 (70 m3 nitka lewa). platforma robocza pod palownicę,  wykonywanie pali Franki podpora P1, zbrojenie fundamentu P1 i P2, betonowanie  fundamentu P1, P2 (fundament P1 80 m3, fundament P2 53 m3), pogrążanie tymczasowej ścianki szczelnej P3,  wykonywanie pali Franki podpora P1 i P2, WD-69,8 - zbrojenie fundamentu P1 i P2, betonowanie fundamentu P1 i P2 (fundament P1 60 m3, fundament P2 40 m3
 • 18.12.2019 r. - 07.01.2020 r. - utrzymanie TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 96%, rozbiórka budynków: 41%, zabezpieczenie terenu budowy, KP-58,8 - prace przygotowawcze (roboty ziemne-09.01.2020), PZSp-59,4 - pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, przygotowanie elementu do wykonania izolacji cienkiej, WD-60,3 - wykonywanie pali Franki podpora P1 ( 10 szt. ), MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, kolizja teletechniczna ( P1, P2, P3, P4 ), wprowadzanie TOR - jp P1, P2, P3, P4, MS/PZDdp-61,7a - badania archeologiczne przy podporach P3 i P4, wykonano pale na podporach P1, P2 - przygotowanie do próbnego obciążenia, MS/PZSp-61,7b - wykonano pale na podporach P1 i P2 - przygotowanie do próbnego obciążenia, WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - przygotowanie elementu (fundament P4, P5) do wykonania izolacji cienkiej, PZSp-64,9 - zwolnione stanowisko badań archeologicznych, humusowanie , wprowadzenie TOR, WD-65,2 - wykop w gruntach podpora P3, beton niekonstrukcyjny podpora P3 10 m3, WD-66,9 - zwolnione stanowisko badań archeologicznych, wprowadzanie TOR, kolizja instalacji solarnej podpora P2, PZSp-68,0 - wykonanie pali Franki NG P1 i P2, WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10, WD-69,8 - pielęgnacja betonu fundamentów P1, P2, przygotowanie elementu do wykonania izolacji cienkiej. 
 • 08.01.2020 r. - 14.01.2020 r. - utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków kubaturowych: 45%. Teletechnika: kolizja teletechniczna TXIII "Ł" - 7% - wykonano wykop pod kabel. Sieć wodociągowa - 10,3 %. Melioracja - 10% (rów 5-20%). Kanalizacja deszczowa - 2,8% (studnia fi 2000- 40%. rurociąg fi 800 SN8 - 3%, rurocią fi 600 SN8 - 7%) - prace przygotowawcze (roboty ziemne-styczeń 2020), PZSp-59,4 - pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, przygotowanie elementu do wykonania izolacji cienkiej, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - wykonywanie pali Franki podpora P1 (0,33 kpl. ), dojrzewanie pali,  MS/PZDpp-61,7 - ścianka szczelna nitka lewa (P2),  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp P1, P2, P3, P4, MS/PZDdp-61,7a -  próbne obciążenie pali Franki, MS/PZSp-61,7b -  próbne obciążenie pali Franki, beton niekonstrukcyjny podpora P1.  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie filara P2, deskowanie korpusu P5 , PZSp-64,9 -  humusowanie , wprowadzenie TOR, WD-65,2 - zbrojenie fundamentu P3, zbrojenie filara P2, zbrojenie korpusu P1.  WD-66,9 -  wprowadzanie TOR, kolizja instalacji solarnej podpora P2, PZSp-68,0 -próbne obciążenie statyczne i dynamiczne pali Franki. WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10, WD-69,8 - zbrojenie filara P2, zbrojenie korpusu P1.
 • 15.01.2020 r. - 21.01.2020 r. - utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy,  prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 97%, rozbiórka budynków : 46%, zabezpieczenie terenu budowy. KP-58,8 - prace przygotowawcze roboty ziemne. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, pielęgnacja betonu fundamentów, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - próbne obciążenie pali Franki.  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - wykop w palach i beton niekonstrukcyjny podpora P2 , badania archeologiczne przy podporach P3 i P4.  MS/PZSp-61,7b -wykop w palach i beton niekonstrukcyjny podpora P2, zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1.  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5.  PZSp-64,9 -  humusowanie , wprowadzenie TOR, WD-65,2 - betonowanie fundamentu P3, zbrojenie filara P3, betonowanie 1 etap zbrojenie korpusu P1.  WD-66,9 -  wprowadzanie TOR, kolizja instalacji solarnej podpora P2.  PZSp-68,0 - wykop w palach podpora P1L i P2L , beton niekonstrukcyjny fundamentu P1L i P2L. wykonano pale przemieszczeniowe Franki. WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - zbrojenie i szalowanie filara P2, zbrojenie i szalowanie korpusu P1.
 • 22.01.2020 r. - 28.01.2020 r. - utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 47%. KP-58,8 - wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, wymiana gruntu w wykopie - stabilizacja podpora P1, P2, P3 - 100%. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - wykop fundamentowy pod podporę P1 ,próbne obciążenie pali Franki.  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - zbrojenie fundamentów - podpora P1 2 tony (beton wyrównawczy P1, P2) , badania archeologiczne przy podporach P3 i P4.  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1 i P2, betonowanie ławy fundamentowej P1 - 58m3 (wykonano pale kpl.).  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5.  PZSp-64,9 -  beton niekonstrukcyjny nitka lewa. WD-65,2 - betonowanie filara P3,  szalowanie i zbrojenie 2 etap u korpusu P1.  WD-66,9 -  wykop w palach podpora P1 i P3 , wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P3 (kolizja instalacji solarnej podpora P2).  PZSp-68,0 -zbrojenie fundamentu P1l i P2L ,wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1l, P2L, P1P.  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie filarów podpory P2, betonowanie podpór przyczółka P1.
 • 29.01.2020 r. - 04.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 47%. KP-58,8 - wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, wymiana gruntu w wykopie - stabilizacja podpora P1, P2, P3 - 100%. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - wykop fundamentowy pod podporę P1 , wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1 (0,33 pkl.) i próbne obciążenie pali Franki.  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - zbrojenie fundamentów - podpora P1 2 tony (beton wyrównawczy P1, P2) , badania archeologiczne przy podporach P3 i P4.  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1 i P2, betonowanie ławy fundamentowej P1 - 58m3 (wykonano pale kpl.).  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5 , wykonano fundamenty podpór P4, P5, izolacją cienką.  PZSp-64,9 -  beton niekonstrukcyjny nitka lewa . WD-65,2 - betonowanie filara P3,  szalowanie i zbrojenie 2 etap u korpusu P1.  WD-66,9 -  wykop w palach podpora P1 i P3 , wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P3 (kolizja instalacji solarnej podpora P2).  PZSp-68,0 -zbrojenie fundamentu P1l i P2L ,wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1l, P2L, P1P (37/48).  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie filarów podpory P2, betonowanie podpór przyczółka P1.
 • 05.02.2020 r. - 11.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 47%. KP-58,8 - wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, wymiana gruntu w wykopie - stabilizacja podpora P1, P2, P3 - 100%. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, rozpoczęto zbrojenie ścian,  WD-60,3 - wykop fundamentowy pod podporę P1 , wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1 (0,33 pkl.) i próbne obciążenie pali Franki.  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp  P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - zbrojenie fundamentów - podpora P1 2 tony (beton wyrównawczy P1, P2) , badania archeologiczne przy podporach P3 i P4.  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1 i P2, betonowanie ławy fundamentowej P1 - 58m3 (wykonano pale kpl.).  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5 , wykonano fundamenty podpór P4, P5, izolacją cienką.  PZSp-64,9 -  beton niekonstrukcyjny nitka lewa . WD-65,2 - betonowanie filara P3,  szalowanie i zbrojenie 2 etap u korpusu P1.  WD-66,9 -  wykop w palach podpora P1 i P3 , wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P3 (kolizja instalacji solarnej podpora P2).  PZSp-68,0 -zbrojenie fundamentu P1l i P2L ,(wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora - P1l, P2L, P1P (37/48).  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie filarów podpory P2, betonowanie podpór przyczółka P1.
 • 12.02.2020 r. - 18.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 47%. KP-58,8 - wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, wymiana gruntu w wykopie - stabilizacja podpora P1, P2, P3 - 100%. PZSp-59,4 - wykonanie izolacji cienkiej, nitka lewa, (pielęgnacja betonu fundamentów P1L, P2L, rozpoczęto zbrojenie ścian).  WD-60,3 - wykop fundamentowy pod podporę P1 , (wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora P1 (0,33 pkl.) i próbne obciążenie pali Franki).  MS/PZDpp-61,7 -  badania archeologiczne wykopaliskowe podpora P3, P4, wprowadzenie TOR - jp  P1, P2, P3, P4.  MS/PZDdp-61,7a - zbrojenie fundamentów - podpora P1 2 tony (beton wyrównawczy P1, P2) , (badania archeologiczne przy podporach P3 i P4).  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie ławy fundamentowej podpora P1 i P2, betonowanie ławy fundamentowej P1 - 58m3 (wykonano pale kpl.).  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - zbrojenie skrzydeł korpusu P5, deskowanie korpusu P5 ,( wykonano fundamenty podpór P4, P5, izolacją cienką).  PZSp-64,9 -  beton niekonstrukcyjny nitka lewa . WD-65,2 - betonowanie filara P3,  szalowanie i zbrojenie 2 etapu korpusu P1.      WD-66,9 -  wykop w palach podpora P1 i P3 , wymiana gruntu w wykopie podpora P1 i P3 (kolizja instalacji solarnej podpora P2).  PZSp-68,0 -zbrojenie fundamentu P1l i P2L ,(wykonano pale przemieszczeniowe Franki podpora - P1l, P2L, P1P (37/48).  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie filarów podpory P2, betonowanie podpór przyczółka P1.
 • 19.02.2020 r. - 25.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 65%. KP-58,8 -Zbrojenie ław fundamentowych podpora P1, P2, P3. PZSp-59,4 - zbrojenie korpusu P2L oraz montaż szalunków otwarcia korpusu jezdnia lewa (P2), betonowanie korpusu P2L - 54 m3.  WD-60,3 - podpora P1  Prace przygotowawcze.  MS/PZDpp-61,7 - wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - prace przygotowawcze.  MS/PZSp-61,7b - zbrojenie, montaż deskowania, betonowanie korpusu P1 - 38 m3 , zbrojenie i montaż deskowani korpusu P2.  WS-62 - badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - prace porządkowe i organizacyjne.  PZSp-64,9 -  zbrojenie ścian nitki lewej. WD-65,2 - montaż deskowania poprzecznicy P3.   WD-66,9 -  betonowanie filarów P2 - 11,0 m3, betonowanie filarów korpusu P3 - 11,5 m3.  PZSp-68,0 -zbrojenie (skrzydła) i montaż deskowania korpusu P2L.  WD-68,6 - przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 -betonowanie  II etap korpusu P1 - 40 m3.
 • 26.02.2020 r. - 03.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 50%. KP-58,8 - Zbrojenie ław fundamentowych podpora P1, P2, P3. PZSp-59,4 - Zbrojenie korpusu P2L oraz montaż szalunków otwarcia korpusu jezdnia lewa (P2), betonowanie korpusu P2L - 54 m3.  WD-60,3 - Podpora P1  Prace przygotowawcze.  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Prace przygotowawcze.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie, montaż deskowania, betonowanie korpusu P1 - 38 m3 , zbrojenie i montaż deskowani korpusu P2.  WS-62 - Badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - Prace porządkowe i organizacyjne.  PZSp-64,9 -  zbrojenie ścian nitki lewej. WD-65,2 - Montaż deskowania poprzecznicy P3.   WD-66,9 -  Betonowanie filarów P2 - 11,0 m3, betonowanie filarów korpusu P3 - 11,5 m3.  PZSp-68,0 - Zbrojenie (skrzydła) i montaż deskowania korpusu P2L.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Betonowanie  II etap korpusu P1 - 40 m3.
 • 04.03.2020 r. - 10.03.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 56%. KP-58,8 - Zbrojenie (szalowanie  fundamentów  podpora P1, P2, P3.) betonowanie fundamentu P1, P2, P3 - 86,5 m3.  PZSp-59,4 - Pielęgnacja betonu korpusu P1 (rozszalowanie korpusu P1L).  WD-60,3 - Betonowanie fundamentu P1 - 47 m3 (pielęgnacja betonu.  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie (szalowanie) betonowanie fundamentu P1 - 13,5 m3 .  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie, szalowanie skrzydeł korpusu P1.  WS-62 - Badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - Prace przygotowawcze.  PZSp-64,9 -  Betonowanie płyty dolnej nitki lewej - 120 m3. WD-65,2 - Beton poprzecznicy P3 I etap - 13,5 m3.   WD-66,9 -  Zbrojenie i szalowanie korpusu P1, P3.  PZSp-68,0 - Szalowanie korpusu P2L, zbrojenie korpusu P2L.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace przygotowawcze.
 • 11.03.2020 r. - 17.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 60%. KP-58,8 - Zbrojenie szalowanie podpór P1, P2, P3.  PZSp-59,4 - Zbrojenie / szalowanie ciosów podłożyskowych P1 P2 R. WD-60,3 - Pielęgnacja betonu.  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie (szalowanie) betonowanie fundamentu P2 - 17 m3 .  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie, szalowanie skrzydeł korpusu P1 betonowanie skrzydeł P1 -26m3 , beton ciosów podłozyskowych P1, P2 4,5 m3.  WS-62 - Badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - Prace przygotowawcze.  PZSp-64,9 - Prace przygotowawcze do szalowanie ścian I ustroju . WD-65,2 - Pielęgnacja betonu poprzecznicy P3, prace przygotowawcze.   WD-66,9 -  Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 (zamknięcie), P3 (otwarcie).  PZSp-68,0 - Szalowanie korpusu P1L, zbrojenie korpusu P1L.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace przygotowawcze.
 • 18.03.2020 r. - 24.03.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 64%. KP-58,8 - Betonowanie korpusu P1, podpory P2 - 22 m3+5 m3, betonowanie korpusu P3 - 22 m3. PZSp-59,4 - Betonowanie ciosów podłożyskowych P1 P2 JL - 1,5 m3. WD-60,3 - Izolacja fundamentu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu pod podporę P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Izolacja fundamentu P1, P2 .  MS/PZSp-61,7b - Montowanie łożysk P1, P2, zbrojenie i szalowanie skrzydeł korpusu P2, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P1, P2.  WS-62 - Badania archeologiczne wykopaliskowe, kolizja teletechniczna, wprowadzanie TOR (P3), WD-63,8 - Prace przygotowawcze.  PZSp-64,9 - szalowanie ścian I ustroju nośnego nitka lewa . WD-65,2 - szalowanie poprzecznicy P2.  WD-66,9 -  Betonowanie korpusu P1 (zamknięcie), zbrojenie korpusu P3 (otwarcie).  PZSp-68,0 - Szalowanie korpusu P1L, zbrojenie korpusu P1L.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Zasypka fundamentu P2 (2 warstwy).
 • 25.03.2020 r. - 31.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 64%. KP-58,8 - Prace przygotowawcze. PZSp-59,4 -Przygotowanie do montowania łożysk P1 P2 JL. WD-60,3 - Zasypka fundamentu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Wykonanie drogi dojazdowej do podpór P1 , P2. Badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3 , P4.  MS/PZDdp-61,7a - Izolacja oraz zasypka fundamentu P1.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie (szalowanie) betonowanie poprzecznicy  P1, P2 I etap  zbrojenie i szalowanie skrzydeł P2.  WS-62 - Wykonanie platformy do wykonania pali P2, badania archeologiczne wykopaliskowe od strony podpory P3, P4. WD-63,8 - Odwodnienie obiektu (płukanie iglofiltrów P1, P2, wykop fundamentowy P1, P2.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie ścian I ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Szalowanie poprzecznicy P2, izolacja cienka P1.  WD-66,9 -  Zbrojenie skrzydeł korpusu P3, zamknięcie szalunku korpusu P3.  PZSp-68,0 - Betonowanie korpusu P1L +skrzydło.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 01.04.2020 r. - 07.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórka budynków : 64%. KP-58,8 - Prace organizacyjne. PZSp-59,4 -Przygotowanie do montowania łożysk. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie i szalowanie korpusu P1.  MS/PZSp-61,7b - Betonowanie  skrzydeł korpusu P2 - 29 m3.  WS-62 - Pale Franki NG. WD-63,8 - Wymiana gruntu w wykopie P1, beton niekonstrukcyjny /zbrojenie/, szalowanie fundamentów P1 i P2.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie ścian I ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Montaż podparcia poprzecznicy P2.  WD-66,9 -  Betonowanie II etapu korpusu P3, montaż podparcia poprzecznicy P2.  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 08.04.2020 r. - 14.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec, prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego) , porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. KP-58,8 - Prace organizacyjne. PZSp-59,4 -Przygotowanie do montowania łożysk. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie ,szalowanie i betonowanie korpusu P1.  MS/PZSp-61,7b - Roboty przygotowawcze do montowania belek.  WS-62 - Roboty palowe P2. WD-63,8 - Betonowanie  fundamentów P1 i P2 , wykop P3.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie ścian I ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Zbrojenie poprzecznicy P2.  WD-66,9 - Zbrojenie  poprzecznicy P2.  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych oraz ciosów podłożyskowych.  WD-68,6 - Przebudowa kanalizacji wodociągowej - W18, W10.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 15.04.2020 r. - 21.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy,  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórki budynków 61%. KP-58,8 - Izolacja cienka fundamentów, zasypki fundamentowe. PZSp-59,4 -Prace organizacyjne. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Prace organizacyjne.  MS/PZSp-61,7b - Montaż belek T, szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego.  WS-62 - Pale Franki NG. WD-63,8 - Izolacja cienka  fundamentu P2 , zasypka fundamentu P2. betonowanie fundamentu P3.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie skrzydeł ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P2.  WD-66,9 - Zbrojenie i szalowanie  poprzecznicy P2.  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych oraz ciosów podłożyskowych.  WD-68,6 - Płukanie iglofiltrów P2, P3.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 22.04.2020 r. - 28.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy,  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórki budynków 62%. KP-58,8 - Zasypki fundamentów. PZSp-59,4 -Prace organizacyjne. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Prace organizacyjne.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie ustroju nośnego betonowanie ustroju nośnego.  WS-62 - Roboty palowe. WD-63,8 - Izolacja cienka  fundamentu P1 ,przygotowanie styków.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie skrzydeł ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P2, betonowanie poprzecznicy P2 etap I.  WD-66,9 - Zbrojenie i szalowanie  poprzecznicy P2, betonowanie poprzecznicy P2 etap I .  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych oraz ciosów podłożyskowych (P1L),betonowanie ścianki zaplecznej P1L, betonowanie ciosów podłożyskowych NL .  WD-68,6 - Odwodnienie prze wykopami.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 29.04.2020 r. - 05.05.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zaplecza budowy,  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%, rozbiórki budynków 64%. KP-58,8 - Zasypki fundamentów. PZSp-59,4 -Prace organizacyjne. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Prace organizacyjne.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie ustroju nośnego betonowanie ustroju nośnego.  WS-62 - Roboty palowe. WD-63,8 - Izolacja cienka  fundamentu P1 ,przygotowanie styków.  PZSp-64,9 - Szalowanie i zbrojenie skrzydeł ustroju nośnego nitka lewa. WD-65,2 - Zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P2, betonowanie poprzecznicy P2 etap I.  WD-66,9 - Zbrojenie i szalowanie  poprzecznicy P2, betonowanie poprzecznicy P2 etap I .  PZSp-68,0 - Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych oraz ciosów podłożyskowych (P1L),betonowanie ścianki zaplecznej P1L, betonowanie ciosów podłożyskowych NL .  WD-68,6 - Odwodnienie prze wykopami.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 06.05.2020 r. - 12.05.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Porządkowanie terenu po wycince    Montaż wytwórni mas bitumicznych Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 67%. KP-58,8 - Prace organizacyjne. PZSp-59,4 - Montaż deskowania poprzecznic P1, P2 JL . WD-60,3 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Wykonanie drogi dojazdowej do podpory P3, P4 .  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P1, przygotowanie płyt ustroju do wykonania izolacji.  WS-62 - Pale Franki. WD-63,8 - Zbrojenie filarów P2, P3, betonowanie filarów P2, P3, zbrojenie korpusu P1, zasypka fundamentu P3 (etap I).  PZSp-64,9 - Demontaż deskowania nitka lewa. WD-65,2 - TOR P4, wykop P4, wymiana gruntu w wykopie P4, beton niekonstrukcyjny P4.  WD-66,9 - Montaż łożysk P1 i P3, montaż deskowania i zbrojenie poprzecznic skrajnych.  PZSp-68,0 - Montaż łożysk nitki lewej, deskowanie poprzecznic skrajnych .  WD-68,6 - Beton niekonstrukcyjny P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 13.05.2020 r. - 19.05.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Porządkowanie terenu po wycince    Montaż wytwórni mas bitumicznych Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. KP-58,8 -Wykopy w gruncie (pod mury oporowe przyczółek P1 - mur M2).  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowania poprzecznic P1, P2 JL . WD-60,3 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Prace organizacyjne.  MS/PZSp-61,7b - Śrutowanie płyty, izolacja gruba pod kapami chodnikowymi, betonowanie ścianki zaplecznej P1 15.05-10 m3, układanie krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych.  WS-62 - Pale Franki NG (zakończenie robót palowych na obiekcie). WD-63,8 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Zbrojenie fundamentu P4.  WD-66,9 - Zbrojenie i betonowanie poprzecznic P1 i P3 I etap.  PZSp-68,0 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1L, P2L .  WD-68,6 - Zbrojenie i deskowanie fundamentu  P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 20.05.2020 r. - 26.05.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy Porządkowanie terenu po wycince    Montaż wytwórni mas bitumicznych Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 73 %. KP-58,8 -Wykopy w gruncie (pod mury oporowe przyczółek P1 - mur M1, M2, M2).  PZSp-59,4 - Betonowanie  poprzecznic P1, P2 . WD-60,3 - Betonowanie korpusu P1.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Pale Franki NG ( rozpoczęcie robót palowych na obiekcie podpora P3, P4.  MS/PZSp-61,7b - Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P2 , układanie krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych.  WS-62 - Pale Franki NG ( badanie statyczne) wykop w palach podpora P2. WD-63,8 - Betonowanie korpusu P1 - 70 m 3, zasypka fundamentu podpory P2, montaż podparcia poprzecznicy P2 i P3.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Zbrojenie fundamentu P4.  WD-66,9 - Przygotowanie obiektu do montażu belek typu T.  PZSp-68,0 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic P1L, P2L .  WD-68,6 - Zbrojenie fundamentu  P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 27.05.2020 r. - 02.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. KP-58,8 - Zbrojenie / deskowanie / betonowanie ławy muru oporowego M2 odc. 2.9 - 2.10.  PZSp-59,4 - Przygotowanie poprzecznicy P1 P2 JL do układania prefabrykowanych belek strunobetonowych. WD-60,3 - Pielęgnacja betonu korpusu P1, demontaż szalunków.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Wykop w palach podpory P3, P4.  MS/PZSp-61,7b - Betonowanie ścianki zaplecznej P2 , montaż dylatacji, betonowanie niszy dylatacyjnej - 4 m 3.  WS-62 - Wykop w palach podpora P2, beton niekonstrukcyjny JP-27.05 JL-28.05, skucie głowic pali 01-02.06, badanie ciągłości pali 02.06 . WD-63,8 - Zbrojenie i deskowanie przecznicy P2 i P3.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Betonowanie ławy fundamentowej  P4.  WD-66,9 - Montaż belek prefabrykowanych typu T.  PZSp-68,0 - Przygotowanie obiektu do montażu belek .  WD-68,6 - Betonowanie fundamentu  P2, zbrojenie filarów P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 03.06.2020 r. - 09.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. KP-58,8 - Zbrojenie / deskowanie / betonowanie ławy muru oporowego M2 odc. 2.9 - 2.10.  PZSp-59,4 - Przygotowanie poprzecznicy P1 P2 JL do układania prefabrykowanych belek strunobetonowych. WD-60,3 - Pielęgnacja betonu korpusu P1, demontaż szalunków.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Wykop w palach podpory P3, P4.  MS/PZSp-61,7b - Betonowanie ścianki zaplecznej P2 , montaż dylatacji, betonowanie niszy dylatacyjnej 02.06.2020 r. - 4 m 3.  WS-62 - Wykop w palach podpora P2, beton niekonstrukcyjny JP-27.05 JL-28.05, skucie głowic pali 01-02.06, badanie ciągłości pali 02.06 . WD-63,8 - Zbrojenie i deskowanie przecznicy P2 i P3.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Betonowanie ławy fundamentowej  P4.  WD-66,9 - Montaż belek prefabrykowanych typu T.  PZSp-68,0 - Przygotowanie obiektu do montażu belek .  WD-68,6 - Betonowanie fundamentu  P2, zbrojenie filarów P2.  WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 10.06.2020 r. - 16.06.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. KP-58,8 - Zbrojenie / deskowanie / betonowanie ławy muru oporowego M4, M5, M6 Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3.  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie poprzecznicy P1 P2 JL etap II. WD-60,3 - Pale Franki podpora P2.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie fundamentu podpory P3.  MS/PZSp-61,7b - Montaż wpustów odwodnieniowych na obiekcie, Wykonanie podłączenie kolektora do studni od strony P2.  WS-62 - Zbrojenie / deskowanie fundamentu P2, betonowanie fundamentu P2 JP - 15.06.2020 - 99 m3, Odwodnienie wykopu podpory P1 (igłofiltry) . WD-63,8 - Montaż podparcia przecznicy P1 i P5.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Betonowanie I etap korpusu  P4.  WD-66,9 - Montaż pomostów na ustroju nośnym, Zbrojenie II etapu poprzecznic .  PZSp-68,0 - Zbrojenie II etapu poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego oraz poprzecznic .  WD-68,6 - Betonowanie filarów P2, beton niekonstrukcyjny podpora P3, zbrojenie fundamentu P3  . WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 17.06.2020 r. - 23.06.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów). KP-58,8 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie betonowanie poprzecznicy P1 P2 JL etap II. WD-60,3 - Pale Franki podpora P2, P3.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne.  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie, deskowanie betonowanie fundamentu podpory P3.  MS/PZSp-61,7b - betonowanie kap chodnikowych - 30 m 3, przygotowanie do wykonania płyt przejściowych.  WS-62 - Zbrojenie / deskowanie fundamentu P2, betonowanie fundamentu P2 JP - 15.06.2020 - 99 m3, beton niekonstrukcyjny podpora P1 - 40 m3. WD-63,8 - Betonowanie przecznicy P5, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P1.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - prace organizacyjne, odwodnienie wykopu.  WD-66,9 - Zbrojenie II etapu poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Betonowanie II etapu poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego oraz poprzecznic .  WD-68,6 - Betonowanie fundamentu P3. WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 24.06.2020 r. - 30.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów). KP-58,8 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa, Zbrojenie / deskowanie ścianki zaplecznej jezdnia lewa . WD-60,3 - Pale Franki podpora P3 (kpl.).  MS/PZDpp-61,7 - Pogrążanie tymczasowej ścianki szczelnej przy podoporze P3 .  MS/PZDdp-61,7a - Próbne obciążenie pali podpora P4, Zbrojenie / deskowanie fundamentu Podpora P4 .  MS/PZSp-61,7b - Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P2 (26.06.2020), zbrojenie / deskowanie płyty przejściowej.  WS-62 - Zbrojenie / deskowanie fundamentu P1, zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP. WD-63,8 - Prace przygotowawcze do montażu belek.  PZSp-64,9 -Izolacja bitumiczna wewnątrz ramy nitka lewa . WD-65,2 - Deskowanie otwarcia korpusu P4, Zbrojenie ciosów podłożyskowych P1.  WD-66,9 - Zbrojenie / deskowanie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania płyty ustroju, montaż wpustów i sączków.  PZSp-68,0 - Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa .  WD-68,6 - Zasypka fundamentu P2, Izolacja bitumiczna fundamentu P3 . WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 01.07.2020 r. - 07.07.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów). KP-58,8 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa, Zbrojenie / deskowanie ścianki zaplecznej jezdnia lewa . WD-60,3 - Pale Franki podpora P3 (kpl.).  MS/PZDpp-61,7 - Pogrążanie tymczasowej ścianki szczelnej przy podoporze P3 .  MS/PZDdp-61,7a - Próbne obciążenie pali podpora P4, Zbrojenie / deskowanie fundamentu Podpora P4 .  MS/PZSp-61,7b - Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P2 (26.06.2020), zbrojenie / deskowanie płyty przejściowej.  WS-62 - Zbrojenie / deskowanie fundamentu P1, zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP. WD-63,8 - Prace przygotowawcze do montażu belek.  PZSp-64,9 -Izolacja bitumiczna wewnątrz ramy nitka lewa . WD-65,2 - Deskowanie otwarcia korpusu P4, Zbrojenie ciosów podłożyskowych P1.  WD-66,9 - Zbrojenie / deskowanie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania płyty ustroju, montaż wpustów i sączków.  PZSp-68,0 - Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa .  WD-68,6 - Zasypka fundamentu P2, Izolacja bitumiczna fundamentu P3 . WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 08.07.2020 r. - 14.07.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów). KP-58,8 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa . WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Prace organizacyjne .  MS/PZDdp-61,7a - Betonowanie korpusu Podpora P2 - 10.07.2020- 9 m3, Betonowanie korpusu Podpora P3 - 14.07.2020- 8,5 m3 .  MS/PZSp-61,7b - Betonowanie płyty przejściowej P2 - 10.07.2020 - 5,5 m3, Zasypki za przyczółkiem P2 .  WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP. WD-63,8 - Montaż belek T (100%) .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 - Deskowanie / zbrojenie korpusu P4 (etap II) .  WD-66,9 - Demontaż deskowania poprzecznic, Roboty wykończeniowe powierzchni płyty betonowej UN - przygotowanie powierzchni (śrutowanie) pod kapami chodnikowym.  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania ustroju nośnego (nawierzchnia betonowa/pogrubiona płyta), Przygotowania platformy pod palownicę nitka prawa .  WD-68,6 -Zbrojenie korpusu P3, Deskowanie korpusu P3, wprowadzenie TOR P1   . WD-69,8 - Prace organizacyjne.
 • 15.07.2020 r. - 21.07.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 77 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Prace organizacyjne . WD-60,3 - Odwodnienie wykopu P2 - igłofiltry.  MS/PZDpp-61,7 -Odwodnienie wykopu P4 skrzydło JL-igłofiltry .  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie szalowanie P4. Szalowanie poprzecznica P2, P4   .  MS/PZSp-61,7b - Krawężniki na dojazdach P2. izolacja ustroju - Papa - 18.07, Asfalt lany na dojeździe P2-20.07.2020, Uciąglenie nawierzchni P2 -21.07.2020 .  WS-62 - Zbrojenie, szalowanie korpusu P2 JP. WD-63,8 - Szalowanie i zbrojenie UN.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 - Beton korpusu P4 II etap, podparcie poprzecznicy P1 .  WD-66,9 - Rozbiórka szalunków poprzecznic, wykańczanie powierzchni płyty betonowej UN .  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania ustroju nośnego (nawierzchnia betonowa/pogrubiona płyta), Przygotowania pod palownicę nitka prawa .  WD-68,6 - Zbrojenie korpusu P3, otwarcie korpusu P3, wykop P1, wymiana gruntu P1, beton niekonstrukcyjny P1  . WD-69,8 - Prace organizacyjne. 
 • 22.07.2020 r. - 28.07.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 80 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego . WD-60,3 - Wykop w palach - Podpora P3, beton niekonstrukcyjny podpora P3 - 7 m3 - 28.07.2020 .  MS/PZDpp-61,7 - Wymiana gruntu na grunt stabilizowany cementem P4 JL - 24.07.2020. Pale Franki P3, P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Zbrojenie deskowanie korpus P4. e poprzecznica P2, P3 .  MS/PZSp-61,7b - Uciaglenie nawierzchni P2 - 21.07.2020, Warstwa wiążąca z asfaltu lanego na obiekcie - 24.07.2020, Beton płyty najazdowej P1 - 24.07.2020 .  WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P2 JP, betonowanie . WD-63,8 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 -Beton ciosów podłożyskowych P4, Demontaż deskowania korpusu P4 .  WD-66,9 - Wykańczanie powierzchni płyty betonowej ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania nawierzchni pogrubionej płyty, pale Franki P1, P2 nitka prawa .  WD-68,6 - Zbrojenie, deskowanie  korpusu P3, betonowanie fundamentu P1  . WD-69,8 - Prace organizacyjne. 
 • 29.07.2020 r. - 04.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 82 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego . WD-60,3 - Próbne obciążenie pali podpora P3 - 04.08.2020 .  MS/PZDpp-61,7 - Pale Franki podpora P3, P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Betonowanie korpus P4 - 31.07.2020 41 m3. Zbrojenie/ deskowanie poprzecznic P2, P3 .  MS/PZSp-61,7b - Izolacja płyty przejściowej P1. Odwodnienie płyty pomostu - dren zasypany kruszywem. WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP. WD-63,8 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, przygotowanie pod mury oporowe M1 i M2.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 - Montaż łożysk P4, betonowanie poprzecznicy P1, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P4 etap I .  WD-66,9 - Wykańczanie powierzchni płyty betonowej ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania nawierzchni pogrubionej płyty, zdjęcie platformy palownicy.  WD-68,6 -  Betonowanie korpusu P3, zbrojenie, deskowanie korpusu P1, rozdeskowanie korpusu P3  . WD-69,8 - Prace organizacyjne. 
 • 05.08.2020 r. - 11.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 87 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego . WD-60,3 - Próbne obciążenie pali podpora P3 - 04.08.2020 .  MS/PZDpp-61,7 - Pale Franki podpora P3, P4 .  MS/PZDdp-61,7a - Betonowanie korpus P4 - 31.07.2020 41 m3. Zbrojenie i deskowanie poprzecznic P2, P3 .  MS/PZSp-61,7b - Izolacja płyty przejściowej P1. Odwodnienie płyty pomostu - dren zasypany kruszywem. WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP. WD-63,8 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, przygotowanie pod mury oporowe M1 i M2.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne . WD-65,2 - Montaż łożysk P4, betonowanie poprzecznicy P1, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P4 etap I .  WD-66,9 - Wykańczanie powierzchni płyty betonowej ustroju nośnego .  PZSp-68,0 - Przygotowania do betonowania nawierzchni pogrubionej płyty, zdjęcie platformy palownicy.  WD-68,6 -  Betonowanie korpusu P3, zbrojenie, deskowanie korpusu P1, rozdeskowanie korpusu P3  . WD-69,8 - Prace organizacyjne. 
 • 12.08.2020 r. - 18.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 90 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Wznoszenie muru z gruntu zbrojonego M1, M2, M3, M4, M5, M6 .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 - Kucie głowic pali podpora P2 .  MS/PZDpp-61,7 - Wykop w palach P1 JL skrzydło .  MS/PZD dp-61,7a - Beton poprzecznicy I etap P2, P3 06.08.2020 - 18,5 m 3  .  MS/PZSp-61,7b - beton kap chodnikowych na dojazdach strona prawa. 05.08.2020. Układanie żywicy na kapach. WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP, P2 JL. WD-63,8 - Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, mury oporowe M1 i M2, zdjęcie parcia z przyczółka P5.  PZSp-64,9 -  . WD-65,2 - Betonowanie poprzecznicy P4, przygotowanie do montażu belek .  WD-66,9 - Izolacja cienka P1, P3 .  PZSp-68,0 -Wykop w palach P1P, P2P, Beton niekonstrukcyjny P1P, P2P  .  WD-68,6 -  Zbrojenie, deskowanie korpusu P1, izolacja cienka korpusu P3  . WD-69,8 - . 
 • 19.08.2020 r. - 25.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 92 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego i spawanie styków montażowych .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 -Zbrojenie / deskowanie i betonowanie fundamentu - Podpora P2 20.08.2020 -44 m3  .  MS/PZDpp-61,7 - Zakończenie robót palowych P3, P4 JL. Kucie głowic pali P1, P2 JL .  MS/PZD dp-61,7a - Demontaż deskowania poprzecznic P2,P3, rozpoczęcie przygotowania styków do układania belek .  MS/PZSp-61,7b - Układanie schodów skarpowych, montaż balustrad energochłonnych, reperów, krawężników zanikających.  WS-62 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 JP, P2 JL. WD-63,8 - Zbrojenie ustroju nośnego, Mury oporowe przy podporach P1 i P5.  PZSp-64,9 -  . WD-65,2 - Montaż belek w dniach 17-19.08.2020, prace na ustroju nośnym .  WD-66,9 - Przygotowanie powierzchni betonu oraz układanie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi .  PZSp-68,0 - Zbrojenie i deskowanie fundamentów P1 JP oraz P2 JP, betonowanie: P1 20.08.2020 - 85m5 P2- 25.08.2020 .  WD-68,6 -  Zbrojenie, deskowanie korpusu P1, betonowanie - 105,5 m3  . WD-69,8 - . 
 • 26.08.2020 r. - 01.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 - Izolacja cienka fundamentu P2  .  MS/PZDpp-61,7 - Beton niekonstrukcyjny P3, P4 JL. Zbrojenie fundamentu P1, P2 JL .  MS/PZD dp-61,7a - Przygotowanie styków do układania belek .  MS/PZSp-61,7b - Montaż barier energochłonnych, reperów, krawężników zanikających, balustrad, nawierzchnia - warstwa ścieralna.  WS-62 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P2 jezdnia lewa oraz P1 jezdnia prawa, Betonowanie P2 JL-26.08.2020 - 150 m3 i P1 JP-31.08.2020 - 210 m3 . WD-63,8 - Zbrojenie płyty ustroju nośnego, zasypki murów oporowych P1, P5.  PZSp-64,9 -  . WD-65,2 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic II etap i ustroju nośnego.  WD-66,9 - .  PZSp-68,0 - Przygotowanie do betonowania ustroju nośnego NL, Deskowanie korpusu P1P .  WD-68,6 - Podparcie ustroju nośnego przęsła P2 - P3, bramka nad DZ7 . WD-69,8 - . 
 • 02.09.2020 r. - 08.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 -  .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 - Zasypka fundamentu P2  .  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie fundamentu P1JL - 04.09.2020 - 27m3, Betonowanie fundamentu P2JL + Fundament skrzydła P1 JL - 08.09.2020 - 76 m3 .  MS/PZD dp-61,7a - Montaż belek: P1-P2 - 02.09.2020, P2-P3 - 03.09.2002, P3-P4 - 04.09.2020 .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 jezdnia lewa . WD-63,8 - Betonowanie ustroju nośnego, demontaż deskowania, Mury oporowe M1, M2, M3, M4   .  PZSp-64,9 - Przygotowanie do murów oporowych nitki lewej . WD-65,2 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic II etap i ustroju nośnego.  WD-66,9 - Mury oporowe M1, M2.  PZSp-68,0 - Betonowania ustroju nośnego NL, Deskowanie i zbrojenie korpusu P1P .  WD-68,6 - Podparcie ustroju nośnego przęsła P2 - P3, bramka nad DZ7 . WD-69,8 - Wykop i wymiana gruntu pod podporę P3. 
 • 09.09.2020 r. - 15.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zabezpieczenie styku technologicznego .  PZSp-59,4 -  . WD-60,3 - Montaż łożysk P1, Zasypka fundamentu P2, Przygotowania do podparcia poprzecznicy P1  .  MS/PZDpp-61,7 - Beton fundamentu P1, P2 nitka lewa, Beton fundamentu P3 nitka lewa, Beton filarów P2 nitka lewa, Zbrojenie filarów P3 nitka lewa.   MS/PZD dp-61,7a - Przygotowania styków do układania belek, Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1 jezdnia lewa . WD-63,8 - Wykończenie osi cieków, izolacja cienka P1, P3, mury oporowe M1, M2, M3, M4 .  PZSp-64,9 - Przygotowanie do murów oporowych nitki lewej . WD-65,2 - Zbrojenie i deskowanie poprzecznic II etap i ustroju nośnego Wymiana gruntu pod mury oporowe, Deskowanie ławy murów oporowych.  WD-66,9 - Mury oporowe M1, M2.  PZSp-68,0 - Deskowanie i zbrojenie korpusu P1P .  WD-68,6 - Podparcie ustroju nośnego przęsła P2 - P3, bramka nad DZ7 , montaż łożysk - komplet. WD-69,8 - Beton niekonstrukcyjny P3, Zbrojenie fundamentu P3 . 
 • 16.09.2020 r. - 22.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zabezpieczenie styku technologicznego (metalizacja powierzchni styku) .  PZSp-59,4 - Izolacja bitumiczna korpusów jezdnia lewa . WD-60,3 - Montaż deskowania filarów P2 .  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie fundamentu korpusu P4L- 17.09, Betonowanie słupów P3L oraz P4 fundament skrzydła - 18.09, Zbrojenie i deskowanie korpusu P1L oraz Zasypki P1.   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe, układanie kostki betonowej na dojazdach.  WS-62 - Betonowanie korpusu P1L 17.09.2020, Zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych . WD-63,8 - Mury oporowe M1, M2, M3, M4 .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, betonowanie fundamentów pod mury oporowe M1 i M2 .  WD-66,9 - Mury oporowe M1, M2.  PZSp-68,0 - Deskowanie i zbrojenie korpusu P1P, zasypka fundamentu P2 .  WD-68,6 - Deskowanie ustroju nośnego. WD-69,8 -  Zbrojenie i betonowanie fundamentu P3 . 
 • 23.09.2020 r. - 29.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Zakończenie robót malarskich na styku technologicznym .  PZSp-59,4 - Montaż zbrojenia przeciwskurczowego płyty ustroju . WD-60,3 - Betonowanie słupów podpora P2 - 23.09.2020 .  MS/PZDpp-61,7 - Zbrojenie i deskowanie korpusu P1L .   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Betonowanie ciosów podłożyskowych . WD-63,8 - Krawężnik granitowy na obiekcie, izolacja termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi .  PZSp-64,9 - Beton fundamentów pod mury oporowe nitka lewa. WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2, betonowanie płyty ustroju nośnego i poprzecznic etap II .  WD-66,9 - Krawężnik granitowy na obiekcie.  PZSp-68,0 - Betonowanie korpusu P1P, Deskowanie i zbrojenie korpusu P2P .  WD-68,6 - Deskowanie ustroju nośnego,  przygotowanie platformy pod podparcie ustroju nośnego P1-P2. WD-69,8 -  Izolacja cienka fundamentu P3 . 
 • 30.09.2020 r. - 06.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu , tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów. KP-58,8 - Prace organizacyjne .  PZSp-59,4 - Montaż wpustów, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego . WD-60,3 - Zbrojenie poprzecznicy podpora P2 etap I .  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie korpusu P1 jezdnia lewa - 01.10. 2020 - 89 m3, zbrojenie / deskowanie podpora P4 JL - skrzydło .   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Montaż łożysk P1, P2 - 02.10.2020 . WD-63,8 - Zbrojenie kap chodnikowych, deska gzymsowa, krawężnik na obiekcie, kotwy kap chodnikowych  .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Izolacja cienka P4, mury oporowe M1, M2 .  WD-66,9 - Deska gzymsowa.  PZSp-68,0 - Demontaż deskowania korpusu P1P .  WD-68,6 - Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego. WD-69,8 -  Zasypka fundamentu P3 .
 • 07.10.2020 r. - 13.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Prace organizacyjne .  PZSp-59,4 - Montaż wpustów, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego . WD-60,3 - Betonowanie poprzecznicy podpora P2 etap I - 10,5 m3 .  MS/PZDpp-61,7 - Betonowanie korpusu P1 jezdnia lewa - skrzydło 13.10. 2020 - 51 m3.   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Deskowanie poprzecznicy P1 JL  . WD-63,8 - Zbrojenie kap chodnikowych, deska gzymsowa, krawężnik na obiekcie, kotwy kap chodnikowych  .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne. WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2, śrutowanie nawierzchni pod izolację termozgrzewalną .  WD-66,9 - Deska gzymsowa.  PZSp-68,0 - Demontaż deskowania korpusu P2P .  WD-68,6 - Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego. WD-69,8 - Deskowanie , zbrojenie fundamentów murów oporowych M1 i M2, zbrojenie I etapu korpusu P3  .
 • 14.10.2020 r. - 20.10.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Prace organizacyjne .  PZSp-59,4 -  Betonowanie ustroju nośnego nitka lewa 14.10.2020 . WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Zbrojenie, deskowanie korpusu P1 jezdnia lewa .   MS/PZD dp-61,7a - Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Deskowanie poprzecznicy P1 JL,  fundament pod mur z gruntu zbrojonego M3 - 20.10.2020 . WD-63,8 - Zbrojenie kap chodnikowych, deska gzymsowa,  przygotowanie styków pod ścianki zapleczne .  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2.  WD-66,9 - Zbrojenie kap chodnikowych .  PZSp-68,0 - Deskowanie, zbrojenie korpusu P2P .  WD-68,6 - Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego, montaż rur do kabli sprężających. WD-69,8 - Betonowanie fundamentów murów oporowych M1 i M2 - 20.10.2020, zbrojenie I etapu korpusu P3 .
 • 21.10.2020 r. - 27.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam, Kontynuacja dostaw materiałów sypkich, Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy.  Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie - 98%, rozbiórka budynków - 95 %.  KP-58,8 - Prace organizacyjne .  PZSp-59,4 - Betonowanie ścianki zaplecznej P1 JL 16 m3 27.10.2020 r. WD-60,3 - Prace organizacyjne.  MS/PZDpp-61,7 - Beton P1 - skrzydło JL 22.10.2020 34 m3 .   MS/PZD dp-61,7a - Deskowanie , zbrojenie ustroju nośnego, fundamenty muru z gruntu zbrojonego M1, 2,3,4 etap I - 23.10.2020 .  MS/PZSp-61,7b - Prace porządkowe.  WS-62 - Deskowanie / zbrojenie poprzecznicy P1,P2 JL, JP,  betonowanie poprzecznicy P1, P2 JL, JP etap I 27.10.2020 31 m3 . WD-63,8 - Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie, zbrojenie ścianek zaplecznych, deskowanie ścianki zaplecznej P5.  PZSp-64,9 - Prace organizacyjne (Oczekiwanie na przełożenie ruchu na DZ4) . WD-65,2 - Mury oporowe M1 i M2 , ułożenie izolacji termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe .  WD-66,9 - Zbrojenie kap chodnikowych .  PZSp-68,0 - Betonowanie korpusu P2P .  WD-68,6 - Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego, wprowadzenie kabli sprężających. WD-69,8 - Betonowanie I etapu korpusu P3, izolacja cienka I etapu korpusu P3, mury oporowe M1 i M2 .
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo