Loga UE

/ Podwykonawcy

Monitoring Podwykonawców - Stan na dzień 30.04.2022 r. 

L.p. data zgłoszenia pełna nazwa podmiotu adres zakres umowy (skrótowo)
1   2 3 4
1 03.06.2019 IMPRESSION Sp. z o.o. ul. Fabiarska 31, 02-862 Warszawa roboty- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki meneralno- cementowo- emulsyjnej MCE
06.07.2020
16.09.2020 rozłożenie i profilowanie warstwy podbudowy na drogach bocznych
2 28.08.2019 Knoechelmann Polska Stabilizacja Gruntowa Sp. z o.o. ul. 1905 Roku 47 lok. 4, 26-600 Radom roboty- wykonanie warstw konstrukcji drogowych 
15.03.2021
3 30.08.2019 Frezdrog Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Gutkowo 54E, 11-041 Olsztyn roboty- wykonanie frezowania nawierzchni
4 03.09.2019 ZD TRANSPORT Sp. z o.o., Sp. k Tłuszcze 05-240, ul. Zaściankowa 1a roboty związane z pracami rozbiórkowymi 
5 06.09.2019 Novum Sp. z o.o., Sp. k.  ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno roboty- wykonanie placów zabadaw wraz z miejscami piknikowymi
21.04.2021
22.12.2021
6 19.09.2019 AST Sp. z o.o. Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn montaż przepustów prefabrykowanych 
02.09.2020
10.02.2021 zmniejszenie przedmiotu umowy o roboty przy przepustach PZMp-57,6 i PZM-63,6
7 09.10.2019 FRANKI POLSKA Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków wykonanie posadowienia obiektów mostowych
14.11.2019
8 16.10.2019 Usługi Transportowe Krzysztof Walencik  ul. Lidzbarska 22/34 09-300 Żuromin montaż przepustów z blachy falistej
26.11.2019
03.07.2020
9 17.10.2019 Rejonowy Związek Spółek Wodnych Zajazd 6 09-100 Płońsk przebudowa sieci melioracyjnych
19.12.2019
04.11.2020
10 18.10.2019 ZAKŁAD USŁUG BUDOWNICTWA WODNEGO ZBIGNIEW NAZAR  Żabiny 3 13-220 Rybno budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przyłącza gazowego oraz przyłącza na olej
05.12.2019
04.05.2021 Zmniejszenie ilości zleconych robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza gazowego na MOP Ćwiklinek oraz MOP Dłużniewo
09.07.2021 zwiększenie robót budowlanych o roboty dodatkowe polegające na wykonaniu przebudowy wodociągu W15 oraz przebudowy zbiornika na szambo
11 21.10.2019 USŁUGI BUDOWLANE MIROSŁAW SITKOWSKI Strzegocin 117 06-150 Świercze roboty ziemne, montaż murów oporowych z gruntu zbrojonego oraz wykonanie zdjęcia parcia
03.12.2019
10.12.2020
12 24.10.2019 WB Instal Sp. z o.o. Sp.k. Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa wykonanie robót ziemnych (wykopy) przy obiektach mostowych, wykonanie wymiany gruntu (zasypanie + zagęszczenie) oraz wykonanie dróg technologicznych
10.12.2020
13 27.04.2020 WB Instal Sp. z o.o.  Gumowo 37 06-452 Gumowo przebudowa kolizji energetycznych NN
14 24.10.2019 BAU-KERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Miodowa 20/13 00-246 Warszawa budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ciągu głównym
23.06.2021 zwiększenie zakresu prac Podwykonawcy o prace dodatkowe, polegające na przebudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej oraz zmniejszenie ilości robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej W15
15 24.10.2019 HENRYK PACZKA "DRENBUD" ZAKŁAD USŁUG MELIORACYJNYCH I KANALIZACYJNYCH ul. Jasne Błonie 3 61-602 Poznań budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających 
23.03.2020 montaż przepustów z blachy falistej
19.06.2020 wykonanie rur ochronnych pod kable zasilające i oświetlenie
16.09.2020 wykonanie bednarki przy rurach ochronnych pod kable oświetleniowe 
20.10.2020
15.03.2021 wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudowaniem wpustów deszczowych
29.06.2021 wykonanie robót dodatkowych związanych z naprawą zniszczeń wpustów deszczowych
02.08.2021 rozszerzenie przedmiotu umowy o wykonanie robót dodatkowych związanych z umocnieniem dna rowu przy wylotach Dn200 z materiału powierzonego: płyt chodnikowych
16 28.10.2019 ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH HENRYK CHROBOK I HUBERT CHROBOK SPÓŁKA JAWNA ul. Gościnna 101 43-220 Bojszowy Nowe zabezpieczenie wykopów - ścianek szczelnych przy obiektach mostowych
15.04.2021
17 02.12.2019 PRO-GEN Sp. z o.o. ul. Gorlicka 54A lok. 5 51-314 Wrocław wykonanie robót ogólnobudowlanych przy obiektach mostowych
07.05.2020
18 03.12.2019 USŁUGI BUDOWLANE TOMASZ GOZDUR Kijanka 7 27-312 Chotcza wykonanie robót ogólnobudowlanych przy obiektach mostowych
19 11.12.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STANISŁAW SŁOMIANY ul. Kasztelańska 12 58-150 Strzegom wykonanie robót ogólnobudowlanych przy obiektach mostowych
20 07.01.2020 "COBI" Jakub Wieprzkowicz (dalszy podwykonawca AST Sp. z o.o.) 96-116 Dębowa Góra 40 wykonanie przepustów prefabrykowanych
21 13.01.2020 Przedsiębiorstwo "MIK" Roboty ziemne i drogowe Sp. z o.o. Kossobudy 7 09-140 Raciąż remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
22 23.01.2020 Z.U.H. "KOPTRANS" Witold Piętka ul. Mazowiecka 9A 06-400 Ciechanów remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
15.04.2022 wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia na stanowiskach ważenia pojazdów i pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
23 07.02.2020 USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL ZDZISŁAW DĄBROWSKI ul. Żytnia 10 05-240 Tłuszcz budowa przepustów rurowych
29.06.2020
03.12.2020
30.11.2021
24 19.02.2020 B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa wytworzenie, dostawa i montaż łożysk
25 04.03.2020 MD TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zapłocie 40A/1 02-970 Warszawa wykonanie zieleni drogowej
19.11.2020 wykonanie nawierzchni na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych oraz wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego betonu 
12.04.2021
26 11.03.2020 KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 96 43-600 Jaworzno dostawa i montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych
27 16.03.2020 PRO-TEL Łukasz Rogiński ul. Męczenników 7/16 13-200 Działdowo przebudowa kolizji teletechnicznych
27.10.2020
28 30.03.2020 BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237 01-919 Warszawa wykonanie skropień międzywarstwowych
04.06.2020
21.05.2021 wykonanie skropień krawędzi nawierzchni
29 01.04.2020 Konsorcjum firm ViaCon Polska Sp. z o.o., ViaCon Sp. z o.o., ViaCon Construction Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 64-130 Rydzyna montaż przepustów stalowych z blach falistych MultiPlate
30 16.04.2020 ENERGY CLASS Ziemiński Hubert Zakobiel 5 05-190 Nasielsk przebudowa kolizji energetycznych SN i przebudowa stacji transformatorowej
31 22.04.2020 Konsorcjum firm TOTALBUD INWESTYCJE Sp. z o.o. i Podlaska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o.  ul. Kozia Górka 4 04-317 Warszawa; ul. Bobrowa 3 16-300 Augustów wybudowanie zbiorników retencyjnych 
32 29.04.2020 FHU ARKO-ROL S.C. ARKADIUSZ WOJTKOWSKI, JANUSZ WOJTKOWSKI ul. Ernesta Wiecherta 19/3 10-691 Olsztyn kompleksowe wykonanie i wyposażenie obiektów kubaturowych MOP w lokalizacji Dłużniewo i Ćwiklinek
33 08.05.2020 "INSTALBUD" Sp. z o.o. ul. Kościelna 4 16-020 Czarna Białostocka wykonanie i montaż kładki dla pieszych KP-58,8
34 14.05.2020 VSL POLSKA Sp. z o.o. ul. Grójecka 208 02-390 Warszawa sprężenie obiektów mostowych
35 27.05.2020 HYDROMOST INWEST Mariusz Baran ul. Fabryczna 14 26-670 Pionki dostawa i wykonanie izolacji bitumicznej termozgrzewalnej
36 19.06.2020 IMPACT Sp. z o.o. ul. Chirona 22B lok. 3 80-299 Gdańsk dostawa i montaż kotew wklejanych
37 23.06.2020 PKB Sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lok. 31 00-020 Warszawa budowa toalety MOP Ćwiklinek km 66+260 stan surowy otwarty i zamknięty
23.06.2020 budowa toalety MOP Dłużniewo km 63+485 stan surowy otwarty i zamknięty
38 02.07.2020 ATI CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Gościnna 11 05-082 Stare Babice wykonanie robót brukarskich
39 14.07.2020 "TARCOPOL" Sp. z o.o. ul. Składowa 16 27-200 Starachowice wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
40 28.07.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO - USŁUGOWO - HANDLOWE "HALS" Halina Korzyńska al.. Tysiąclecia Państwa Polskiego 31/2 15-111 Białystok wykonanie kanału technologicznego
08.04.2021
29.10.2021
41 04.08.2020 SGD PRO Sp. z o.o. Zawodzie 16 02-981 Warszawa  montaż ekranów akustycznych 
42 04.08.2020 ADMATICA Sp. z o.o. ul. Płocka 86/18 09-100 Płońsk wykonanie robót brukarskich
43 07.08.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WŁADYSŁAW JAMROZ"  ul. Lipowa 20 59-225 Chojnów humusowanie skarp, rowów, pasa dzielącego, terenów płaskich wraz z pielęgnacją 
44 13.08.2020 DWD SYSTEM Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A 60-529 Poznań  dostawa i montaż odwodnienia (kolektor) obiektów mostowych
45 31.08.2020 Sławomir Filipski "DAJMS"  Koziary 3 87-322 Jastrzębie montaż przepustów prefabrykowanych
10.02.2021 zwiększenie zakresu robót przy przepustach PZMp-57,6 i PZM-63,6 
46 24.09.2020 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9 55-200 Oława cięcie technologiczne i wykonanie dylatacji
15.03.2022 wykonanie i montaż systemu dylatacji bitumicznych
47 28.09.2020 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PROWERK" Sp. z o.o. Os. Piastów 61 31-625 Kraków wyprodukowanie, dostarczenie oraz montaż barier drogowych oraz osłon przeciwolśnieniowych w zakresie pasa rozdziału
24.02.2021 dostawa i montaż barier mostowych w pasie rozdziału 
01.12.2021 prace dodatkowe polegające na zabezpieczeniu obiektów mostowych siatkami chroniącymi przed upadkiem z wysokości na obiektach inżynierskich PZSp-59,4; MS/PZDdp-61,7 oraz WS-62,0
48 05.10.2020 SAFEROAD RRS POLSKA Sp. z o.o.
oraz STALPRODUKT S.A.
ul. Wacława Balcerskiego 2 80-299 Gdańsk
ul. Wygoda 69 32-700 Bochnia
wyprodukowanie, dostarczenie oraz montaż barier drogowych oraz osłon energochłonnych
16.03.2021 dostawa i montaż barier ochronnych wraz z dostawą i montażem kotew - obiekty inżynierskie 
49 05.10.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH WYSOWA Sp. z o.o. Sp. k. reprezentowaną przez PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH WYSOWA Sp. z o.o ul. Przyszłość 87 05-126 Stanisławów Pierwszy roboty ogólnobudowlane - Obiekt MS/PZDdp-61,7
50 27.10.2020 KAMBRU Łukasz Lasek ul. Pawia 24 13-100 Nidzica wykonanie robót brukarskich
07.06.2021
05.08.2021
02.12.2021
23.02.2022
51 10.11.2020 NAVOTECH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Sp. z o.o. ul. Alojzego Pawliczka 22A 41-800 Zabrze montaż i rozruch elementów kanalizacji sanitarnej
08.03.2021
52 15.12.2020 INFRAPAVE Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa wykonanie ścieków monolitycznych
17.06.2021
53 25.02.2021 STAL-BUD Sp. z o.o. ul. Wiślańska 26
43-430 Skoczów
roboty budowlane polegające na prefabrkacji, dostawie i montażu balustrad mostowych 
24.03.2022 prefabrykacja, dostawa i montaż balustrad stalowych
54 29.03.2021 DWD SERVICE Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 33
62-030 Luboń
wykonanie hydroizolacji natryskowej MMA gr. 2 mm Obiektów PZSp-64,9 oraz MS/PZDdp-61,7
55 09.04.2021 PAWEŁ OBRĘBSKI „BRUK-POL” USŁUGI TRANSPORTOWO-BRUKARSKO-BUDOWLANE Kraszewo-Falki 22
09-140 Raciąż
wykonanie robót brukarskich
56 20.04.2021 CHEM-GAZ Sp. z o.o. ul. Pokorna 2
00-199 Warszawa 
budowa przyłącza gazowego MOP wraz z montażem zbiorników
57 22.04.2021 SOUTH STREAM S.A. ul. Piaseczyńska 16, Kotorydz
05-555 Tarczyn
montaż ogrodzenia dróg i zbiorników retencyjnych
13.04.2022
06.10.2021 malowanie głowic pali ekranów akustycznych oraz przeciwolśnieniowych
58 10.06.2021 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELEKTRO-LECH Łukasz Grzegorz Misiejuk  ul. 1 Maja 28
21-200 Parczew
wykonanie instalacji zasilania i oświetlenia 
26.07.2021
09.11.2021
59 11.06.2021  PPHU Anna Nowak - Wrona Warszówek 73a
27-225 Pawłów
wykonanie robót ogólnobudowlanych przy nawierzchni z betonu cementowego
60 24.06.2021 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7
87-800 Włocławek
wykonanie oznakowania poziomego
61 29.06.2021 ROBOZ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 25 lok. 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 z materiałów powierzonych przez GW na pasach włączenia i wyłączenia oraz pasach awaryjnych z materiałów powierzonych przez GW układarką do betonu WIRTGEN SP 64i
62 21.07.2021 Giera Znaki Drogowe Sp.J. ul. Lipowa 49A
11-042 Jonkowo
wykonanie oznakowania pionowego, słupków prowadzących i krawędziowych, znaków kilometrowych i hektometrowych oraz urządzeń zabezpieczających ruch pieszy
63 30.07.2021 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA EKOBAU-POLSKA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7 62-400 Słupca umocnienie skarp i stożków matą polimerową z humusowaniem i obsiewem trawą
64 09.08.2021 APM PRO Sp. z o.o. ul. Barska 70
43-300 Bielsko-Biała
opracowanie projektu wykonawczego wraz z kompleksowym wykonaniem stacji pogodowej i systemu telewizji przemysłowej CCTV
65 13.08.2021 LESIŃSKI BARTOSZ BARTEK  Kaniczki 31
82-522 Sadlinki
wykonanie robót brukarskich
13.12.2021
66 07.09.2021 SAJJ-BUD ANASIEWICZ SYLWIA  Matczyn nr 6A
24-200 Bełżyce
wykonanie robót brukarskich
22.02.2022
67 02.11.2021 Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „RADZIK – BRUK” Małgorzata Radzik Kąclowa nr 363
33-330 Grybów
wykonanie robót brukarskich
68 04.11.2021 REKON Monika Barańska ul. Dąbrowicka 14
46-050 Walidrogi
wykonanie projektu wykonawczego i montaż konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 30.04.2022 r. 

L.p. data zgłoszenia pełna nazwa podmiotu adres zakres umowy (skrótowo)
1   2 3 4
1 21.01.2019 Brentzal Otto Haupstrasse 61, 67693 Fischbach, Niemcy dostawa dybli i kotew
20.07.2020
2 21.01.2019 Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Kamil Janusz Ciupiński ul. Jerzego Burskiego 2, 10-691 Olsztyn dostawa krzeseł i wieszaków
3 01.02.2019 BHP Master Cezary Bielawski ul. Brzoza 10, 98-350  Biała dostawa materiałów BHP
4 01.02.2019 3D Krzysztof Gobiszewski ul. Piastowska 13, 15-207 Białystok dostawa tabliczek przydrzwiowych 
5 01.02.2019 Morele.net.Sp.zo.o. ul. Fabryczna 20a, 31+553 Kraków dostawa sprzętu AGD
6 08.02.2019 MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20, 55-080 Kąty Wrocławsksie sprzedaż i dostawa markera geodezyjnego 
7 22.02.2019 "TRANS-ŻWIR" Jan Kitowicz ul. Suwalska 6a, Gajewo, 11-500 Giżycko dostawa kruszyw
8 21.03.2019 MAG Dystrybucja Sp. z o.o., Sp. k ul. Sprzętowa 2, 10-467 Olsztyn dostawa wody 
9 21.03.2019 Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, 05-806 Sokołów dostawa materiałów biurowych 
10 22.03.2019 PAWLAK Ewa Pawlak Raków 49, 09-541 Pacyna dostawa gruzu betnowego 
11 22.02.2019 Getfresh Sp z o.o. ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa dostawa wody 
12 11.01.2019 Mebway Kami Gładzicki ul. Fabryczna 2 lok 3.5, 20-301 Lublin dostawa mebli
29.03.2019
13 29.03.2019 Hantol Servis Robert Babicz Dreglin 40, 06-450 Glinojeck dostawa posiłków regeneracyjnych 
14 18.06.2019 Cemetowa Warta S.A. Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn dostawa cementu
20.11.2019 dostawy cementu
23.03.2022
27.11.2019 dostawy cementu
07.08.2020 dostawy cementu
15 03.07.2019 Stone Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Gen Józefa Dwernickiego 12, 87-100 Toruń dostawa materiałów
Aneks nr 1- sposób rozliczenia i dzierżawa części działki 
01.12.2020 dostawca kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm ze złoża Kanigowo VII
05.05.2021 dostawca kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm, zawartość do 20% podziarna poniżej 2,00 mm ze złoża Kanigowo VII
16 14.08.2019 Zbych - Pol & Mobet Sp. z o.o. ul. Betonowa2, 88-300 Mogilno dostawa przepustów skrzynkowych żelbetowych
17 17.09.2019 Continental Road Spółka Jawna K. Majewski, K. Majewska ul. Zagórze, 2/29, 61-112 Poznań dostawa spoiwa do osuszania
08.05.2020
18 30.09.2019 Regnars Sp. z o.o. ul. Ceglana 7, 65-211 Zielona Góra dostawa kruszywa łamanego
19 01.10.2019 Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp.k. ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm dostawa paliwa
20 02.10.2019 BUDER GA Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa dostawa spoiwa do osuszania
21 18.10.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ALSYBET Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 13 13-305 Kurzętnik dostawy studni betonowych i wylotów betonowych
19.04.2021
22 21.10.2019 ViaCon Polska Sp. z o.o., ViaCon Sp. z o.o., ViaCon Construction Sp. z o.o. ul. Przemysłaowa 6 64-130 Rydzyna dostawy przepustów stalowych oraz rur przepustowych HDPE
07.02.2020 dostawy przepustów rurowych PEHD
23 22.10.2019 GRAVBUD Sp. z o.o. ul. Kutnowska 84c/14 09-500 Gostynin dostawy piasku nasypowego oraz pospółki
12.04.2022 dostawca piasku nasypowego pochodzącego ze złoża / kopalni Dalanówek XV
24 23.10.2019 ARTMAR Sp. z o.o. ul. W. Witosa 19 09-100 Siedlin dostawy piasku nasypowego 
25 24.10.2019 STAWBUD Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szwedzkiej 3 09-140 Raciąż dostawa betonu
03.12.2019 dostawa betonu towarowego (dalszy dostawca Franki Polska)
26 19.11.2019 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND SA ul. Grudziądzka 159 87-100 Toruń dostawa stali zbrojeniowej
21.11.2019
09.12.2019
08.05.2020
09.07.2020
09.07.2020
31.03.2021
23.04.2021
28.04.2021
23.07.2021
23.07.2021
27 21.11.2019 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Gralbet" Sp. z o.o. Gralewo Stacja 194 13-214 Uzdowo dostawa belek mostowych typu T
28 28.11.2019 Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieciecza 199 33-240 Żabno dostawy wpustów betonowych
07.09.2021
20.09.2021
29 03.12.2019 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD  ul. Piaski Zamiejskie 255 08-110 Siedlce wykonanie wraz z dostawą koszy zbrojeniowych (dalszy dostawca FRANKI Polska)
26.08.2020 wyprodukowanie i dostarczenie koszy zbrojeniowych do ekranów
02.09.2021
23.03.2022
30 03.12.2019 Nowakowski Wiesław Towarzystwo Gospodarcze STALER ul. Ustronie 53 87-300 Brodnica wykonanie wraz z dostawą koszy zbrojeniowych (dalszy dostawca FRANKI Polska)
31 05.12.2019 Mineral Polska Sp. z o.o. ul. Wesoła 12 58-379 Czarny Bór dostawca grysu granitowego
06.07.2020 dostawca kruszyw z kopalni melafiru
06.08.2020 dostawca kruszywa łamanego 
32 11.12.2019 KONVERS Sp. z o.o. Plac Czerwca 1976 nr 7 02-495 Warszawa dostawca geosyntetyków GEONIA DM-5, DM-15
33 16.12.2019 KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA Malewo 1 63-800 Gostyń dostawca rur, kształtek i studni z tworzyw sztucznych
34 17.12.2019 ZD TRANSPORT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zaściankowa 1A 05-240 Tłuszcz dostawca przekruszu betonowego
03.08.2020
35 28.01.2020 NEPTUN Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 1C 20-234 Lublin dostawca zbiorników betonowych, rur PEHD, PCV, PP oraz kształtek i armatury
36 12.02.2020 WB INSTAL Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa dostawca gruzu betonowego
37 21.02.2020 FIRMA RESZKA SZYMON, AGNIESZKA I WOJCIECH RESZKA S.C. ul. Rokicińska 28 97-225 Ujazd dostawca galanterii betonowej
18.03.2021
38 26.02.2020 CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa dostawca domieszek do produkcji betonu
08.06.2020 dostawca chemii do betonu
39 10.03.2020 OPTEM Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 12 80-108 Gdańsk dostawca murów oporowych z gruntu zbrojonego, prefabrykowanych gzymsów typu "T" na zwieńczenie murów oporowych (kolor szary) oraz geosiatek zbrojących poliestrowych i geowłókniny do zdjęcia podparcia z przyczółków 
09.12.2020
40 24.03.2020 DROGI I MOSTY JAN KACZMARCZYK Kacice 76 06-100 Pułtusk dostawca piasku płukanego 0/2 z piaskowni Sułkowo Borowe
24.03.2021
41 03.04.2020 BRIDGER Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3 83-050 Lublewo Gdańskie dostawca desek gzymsowych
06.05.2020
42 08.04.2020 "GEOINDEX" Sp. z o.o. Sp.k. ul. Trasa Północna 14 65-119 Zielona Góra dostawca geomembrany
43 08.04.2020 POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C 80-299 Gdańsk dostawca prefabrykatów betonowych
17.09.2020 dostawca galanterii betonowej
20.05.2021 dostawca galanterii betonowej
44 08.04.2020 P.H.U. "OKNEX" Konofalski Sławomir  Kołoząb 58 09-110 Sochocin dostawca materiału zasypowego - piasku i pospółki
45 30.04.2020 INRECO - Emulsja Sp. z o.o. Marcelin 19 78-422 Gwda Wielka dostawca kationowej emulsji asfaltowej (dalszy dostawca IMPRESSION Sp. z o.o.)
46 07.05.2020 Chmielewski Jacek - Zakład Produkcyjno - Handlowy "STALEX"  Nowa Wieś - Dmochy 19a 13-111 Janowiec Kościelny wyprodukowanie i przekazanie reperów talerzowych oraz przedłużeń reperów talerzowych
47 26.05.2020 OLAN Południe Sp. z o.o. ul. Szkolna 6 33-200 Dąbrowa Tarnowska dostawca emulsji asfaltowych (dalszy dostawca IMPRESSION Sp. z o.o.)
48 29.05.2020 Żeliwo Karczewska Głuszek Sp. Jawna ul. Warszawska 214/11 25-551 Kielce dostawca włazów i wpustów żeliwnych
49 10.06.2020 Konsorcjum firm: MAZOWIECKIE KOPALNIE KRUSZYW BUDOWLANYCH I DROGOWYCH Sp. z o.o. (Lider) oraz RDM MINERAL Sp. z .o.o. (Partner)  ul. Marszałkowska 58 00-545 Warszawa (Lider), ul. Chełmżyńska 211 04-458 Warszawa (Partner)  dostawca pospółki ze złoża / kopalni Skarboszewo
30.03.2021
02.09.2021 dostawca piasku nasypowego ze złoża / kopalni Skarboszewo
50 17.06.2020 ROWIBUD Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 308 44-151 Gliwice dostawca materiałów do odwodnienia obiektów mostowych oraz materiałów do odwodnienia hydroizolacji 
51 22.06.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWO PAWEŁ TYMIŃSKI  ul. Klonowa 21A/17 05-300 Mińsk Mazowiecki dostawca płyt żelbetowych typu JOMB
02.03.2022
28.10.2021 dostawca prefabrykowanego stopnia skarpowego 80x34x20 betonowego
52 19.06.2020 "ALBET" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Spółka Cywilna Aleksandra Bielawska, Michał Gadomski ul. Mazowiecka 8B 09-100 Płońsk dostawca galanterii betonowej
02.12.2020 dostawca galanterii betonowej - kostki betonowej oraz ścieków skarpowych (korytkowych)
23.06.2021
11.02.2021 dostawca płytek betonowych 35x35x5 z wypustkami
53 24.06.2020 IMPEKSTIR Operations Sp. z o.o. Wojciechówka 5 62-800 Kalisz dostawca krawężników kamiennych
17.09.2020 dostawca galanterii kamiennej
54 09.07.2020 Adam Stańczak FIRMA TRANSPORTOWA Ćwiklinek 9 09-100 Płońsk dostawca kruszywa łamanego 0-31,5 mm C90/3
55 21.07.2020 Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna ul. Przemysłowa 28 18-305 Szumowo dostawca materiałów kamiennych z kopalni Rasząg na plac składowy WMA Unierzyż
17.12.2020
17.12.2020 dostawca kruszywa 2-16 z kopalni Rasząg
03.08.2021
56 03.08.2020 EKOTECH TRADE Sp. z o.o. ul. Gen. Skalskiego 1/U16 03-982 Warszawa dostawca spoiwa do osuszania TEFRA 15
57 27.08.2020 DARIUSZ PAJĄK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DARIMEX" ul. Wyspiańskiego 5/37 01-577 Warszawa dostawca materiału na zasypki inżynierskie
58 10.09.2020 HTI BP Sp. z o.o. WARSZAWA Sp.k. ul. Cieślewskich 44 03-017 Warszawa dostawca zasuw, regulatorów, klap, deflektorów
23.02.2022 dostawy zaworu pływakowego kołnierzowego i zdroju ulicznego z odwadniaczem
59 15.09.2020 MECH-BUD S.A. UL. Przemysłowa 15 06-400 Ciechanów dostawca żwiru 2-31,5 mm pochodzący ze złoża/kopalni Rudno Jeziorowe
01.12.2020
19.01.2021 dostawca mieszanek betonowych
60 05.11.2020 GRAVITY AD Sp. z o.o. ul. Havlickova 190/12 737 01 Ceskey Tesin dostawca paneli aluminiowych do ekranów akustycznych 
61 30.11.2020 KLM Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Traktorzystów 21 40-465 Katowice dostawca prefabrykowanych elementów osadników betonowych 
15.11.2021 dostawca prefabrykowanych stopni skarpowych
62 03.12.2020 Wojciech Koronowski ul. Dwernickiego 12 87-100 Toruń dostawca kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm 
63 14.12.2020 ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH METALPREF Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Srebrna 12 85-461 Bydgoszcz dostawca słupów i kotew do ekranów
64 17.12.2020 NAVOTECH Sp. z o.o. ul. Alojzego Pawliczka 22A 41-800 Zabrze dostawca separatorów zintegrowanych, przepompowni, zbiorników retencyjnych oraz oczyszczalni
12.05.2021 Przedmiotem Aneksu nr 1 do umowy jest ustalenie pomiędzy Stronami umowy możliwości zakupu, rozliczenia wyprodukowanego materiału zmagazynowanego przed przywiezieniem i faktyczną dostawę na budowę.
65 21.12.2020 Zakład Prefabrykacji BARKOCZYN Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 52 83-422 Nowy Barkoczyn dostawca prefabrykowanych stopni skarpowych
66 25.02.2021 FIRMA BORZYŃSKI Zbigniew Borzyński  ul. Składowa 1A
56-100 Wołów 
dostawca szpilek i drenek niwelacyjnych 
24.03.2021
67 18.03.2021 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia "Ogorzelec" Sp. z o.o. Ogorzelec 116
58-400 Kamienna Góra
dostawca kruszyw amfibolitowych z Kopalni Ogorzelec
22.07.2021
68 09.04.2021 FLORA BIS Sp. z o.o. ul. Rolnicza 3
42-160 Krzepice
dostawca słupów do ekranów
25.05.2021
03.09.2021
69 20.04.2021 JOR-KOP s.c. Bogdan Janowski, Iwona Olszewska, Mateusz Radziwonka Rudno Jeziorowe 7
06-316 Krzynowłoga Mała 
dostawca kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm pochodzącego ze złoża / kopalni Rudno Jeziorowe
70 17.05.2021 PEBIT Piotr Wotzka Kamienna 86
47-320 Gogolin
dostawca taśm dylatacyjnych
24.06.2021
71 27.05.2021 KOMPANIA GÓRNICZA Sp. z o.o. ul. Tytusa
Chałubińskiego 42
25-619 Kielce
dostawca kruszywa łamanego z kopalni Piława Górna
12.08.2021
72 14.06.2021 ArcelorMittal Distributions Solutions Poland Sp. z o.o. ul. Stalowa 1
40-610 Katowice
dostawca stali zbrojeniowej prefabrykowanej (oraz prostej)
73 17.06.2021 SIATMAR Marek Jankiewicz Astrów 10
40-045 Katowice
dostawca kompletnego systemu ogrodzeń 
23.03.2022 dostawca ogrodzenia panelowego przy budynkach MOP
74 23.08.2021 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1
47-300 Krapkowice
dostawca kruszywa gabro z kopalni Nowa Ruda Słupiec
20.10.2021
75 02.09.2021 PROVEN GROUP Sp. z o.o. Wiśniówek - Wertyce nr 12
18-315 Kołaki Kościelne
dostawca paneli przeciwolśnieniowych drewnianych
76 06.09.2021 BIMS PLUS FHH Sp. z o.o. ul. Papiernicza 5
92-312 Łódź
dostawca wyposażenia MOP Dłużniewo i MOP Ćwiklinek z działu sanitarnego (dalszy dostawca)
77 08.09.2021 Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „PRESTO-BIS” Maciej Kulikowski ul. Ukośna 4
16-010 Wasilków
dostawca kotew
78 03.03.2022 "GAMA-PLAST" DARIUSZ KAPUŚCIŃSKI Jaworze 93
26-050 Zagnańsk
dostawca drzwi ewakuacyjnych oraz drzwi technicznych do ekranów akustycznych 
79 04.04.2022 MAŁGORZATA PASZKOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SPEC-BET”  ul. Radomska 13
26-640 Makowiec
dostawca podwalin ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych

Monitoring Usługodawców i dalszych usługodawców- Stan na dzień 30.04.2022 r.

L.p. data zgłoszenia pełna nazwa podmiotu adres zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

- podwykonawca robót budowlanych
- usługodawca
- dostawca
- dalszy podwykonawca robót budowlanych
- dalszy usługodawca
- dalszy dostawca
1   2 3 4 5
1 22.02.2018 Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o. 03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa nr 11 Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie proj. Budowlanego, wykonawczego i towarzyszących dokumentów wykonawcy oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego usługodawca
15.03.2018 Porozumienie w sprawie dodatkowych usług i dodatkowego wynagrodzenia za podjęcie działań aby doprowadzić do wszczęcia procedury ZRID w terminie aktualnie obowiązującej Decyzji Środowiskowej
19.06.2018 Aneks nr 1- dodatkowe usługi związane z podjęciem działań aby doprowadzić do wszczęcia procedury ZRID w terminie obowiązującej Decyzji Środowiskowej
21.09.2018 Aneks nr 2- optymalizacji rozwiązań środowiskowych 
2 15.03.2018 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga  04-211 Warszawa, ul.Osada Ojców 38 opracowanie wstępnego części przyrodniczej raportu, opracowanie części przyrodniczej dalszy usługodawca
3 18.04.2018 MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe Marta Milewska 05-870 Błonie, ul. Armii Krajowej nr 2 lok. 5 dokumentacja wodnoprawna dla obiektu MS/PZSp-61.8, MS/PZSp-61.8b, MS/PZSp-61.8b nad rzeką Raciążnicą dalszy usługodawca
4 27.04.2018 ARCHI5 Warszawa Sp. z o.o.  02-057 Warszawa, ul. Filtrowa nr 68 lok. 13 Wykonanie dokumentacji projektowej budynków MOP "Dłużniewo" i MOP "Ćwiklinek"  dalszy usługodawca
5 27.04.2018 Malinowski sp. z o.o. z siedzibą w Majdanie 05-462 Wiązowana ul. Piękna 75 Najem działki pod plac składowy, magazyn oraz utworzenie na nim zaplecza budowy. usługodawca
08.06.2018 aneks nr 1- ujednolicenie treści paragrafu 7 umowy
10.08.2020 usługa logistyczna
6 07.05.2018 Geoekspress Olsztynek Sp. z o.o. 11-015 Olsztynek, ul. Szkolna 16 lok 37 Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej  dalszy usługodawca
07.05.2018 przygotowanie kompletnej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
19.10.2018 rozszerzenie przedmiotu umowy o dodatkowe prace
7 15.06.2018 Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech Sp. z o.o. 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 79 wykonanie dokumentacji wraz z pełnienie nadzoru autorskiego  dalszy usługodawca
18.07.2018 aneks nr 1- zmiana numeracji ustępów
8 08.06.2018 AGROTRANSPORT POLSKA  MATEUSZ WOCHEŃ Dolan 34A, 97-400 Bełchatów transport materiałów usługodawca
03.07.2018 transport materiałów
9 08.06.2018 F.H.U.ADGAM ul. Głowackiego 11, 05-307 Dobre transport materiałów usługodawca
05.07.2018 transport materiałów
10 08.06.2018 P.H.U.Eurotrnas Sp. z o.o. ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa transport materiałów usługodawca
11 08.06.2018 MADURA Gierasińska Anna Kowala Kolonia 12B, 26+624 Kowala transport materiałów usługodawca
12 03.07.2018 SOPHUS sp. z o.o. ul. Huculska 440, 42-200 Częstochowa usługa monitoringu wizyjnego zaplecza  usługodawca
13 03.07.2018 "M.M" Transport- Handel Marnderski Marcin ul. 11 Listopada 1A, 13-200 Działdowo usługa transportowa usługodawca
02.07.2019
06.09.2019
04.06.2020
03.12.2020
05.05.2021
22.07.2021
13.12.2021
14 03.07.2018 FHU Kacper Małgorzata Kacperkiewicz ul. Rąbieńska 6, 98-321 Żabia Wola transport materiałów usługodawca
15 05.07.2018 Stanisław Ciborowski Transport Kruszywa Napiórki Butne 2, 06-225 Rzewnie transport materiałów usługodawca
16 05.07.2018 Krzysztof Czaplicki Usługi Transportowe  ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz transport materiałów usługodawca
17 05.07.2018 Usługi Transportowo- Spedycyjne HJS Trans Biedka Hubert ul. Traugutta 1a, 07-415 Olszewo- Borki transport materiałów usługodawca
20.07.2018 transport materiałów
18 05.07.2018 Małgorzata Walczak ProCEDIS ul. Klaudyna 32/99, 01-684 Warszawa konsultacje - ochrona środowiska usługodawca
19 22.06.2018 Michalski Ireneusz IRTRANS ul. Marchlewskiego 1A, 13-100 Nidzica usługa transportowa usługodawca
29.07.2019
14.08.2019
24.06.2020
03.12.2020
05.05.2021
22.07.2021
21.12.2021
30.03.2021
13.12.2021
22.04.2022
20 22.06.2018 HANTOL SERWIS ROBERT BABICZ Dreglin 40, 06-450 Glinojeck transport materiałów usługodawca
05.06.2019 transport materiałów
05.06.2019 transport materiałów
28.06.2019 transport materiałów
02.07.2019 transport materiałów
03.07.2019 transport materiałów
14.08.2019 transport materiałów
02.06.2020  
03.12.2020  
05.05.2021 obsługa bufetu
22.07.2021 transport materiałów - aneks nr 1
21.12.2021 transport materiałów
26.09.2019 usługa transportowa
20.07.2020 usługa transportowa
30.03.2021 usługa transportowa
17.12.2021 usługa transportowa
21 20.07.2018 Towarzystwo Transportowo Handlowe Wierzba Zbigniew ul. Piaskowa 11, 05-091 Ząbki transport materiałów usługodawca
22 20.07.2018 Usługi Transportowe Jan Jezierski ul. Ciechanowska 25, 06-300 Przasnysz transport materiałów usługodawca
23 20.07.2018 Firma "Gabi"  Małgorzata Jezierska ul. Ciechanowska 25, 06-300 Przasnysz transport materiałów usługodawca
24 27.07.2018 South Stream S.A. ul. Piaseczyńska 16, Kotorydz 05-555 Tarczyn zlecenie otwarte na wywóz ścieków usługodawca
11.09.2019 rozładunek i transport samochodowy  usługodawca
10.02.2020 rozładunek i transport samochodowy  usługodawca
09.06.2020 aneks do umowy
06.07.2021 aneks do umowy
08.12.2021 aneks do umowy
29.10.2019 zakres rozładunku i transportu samochodowego 
26.05.2020 aneks do umowy
06.07.2021 aneks do umowy
31.01.2022 aneks do umowy
28.07.2020 aneks do umowy
04.08.2020 aneks do umowy
06.07.2021 aneks do umowy
31.01.2022 aneks do umowy
25 01.08.2018 Marek Wyrwas "Elektroinstalatorstwo- wykończenia wnętrz"  Czarnożyły 85, 98-310 Czernożyły wykonanie inwentaryzacji fotograficznej pasa drogowego S7 usługodawca
26 10.08.2018 Aqua Soil Mariusz Wnuk ul. Sosnowiecka 94, 42-530 Dąbrowa Górnicza wykonanie wierceń i rozpoznanie geotechniczne usługodawca
24.08.2018 aneks nr 1- termin płatności
27 27.08.2018 "GEOSTAR" K. Miziołek, D. Sadowska, A. Sęk-Miziołek s.c. ul. Mieszka Pierwszego 27, 25-624 Kielce wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej  dalszy usługodawca
28 09.11.2018 "TADPOL" Tadeusz Cichocki ul. Wyzwolenia 52,06-445 Strzegowo najem nieruchomości usługodawca
21.12.2018 Aneks nr 1- zmiana pragraf 3 ust 4 Umowy- termin 30 dni od daty doręczenia faktury 
29 16.11.2018 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński ul. Bursztynowa 1, 84-352 Wicko usługa rozpoznania sapereskiego  usługodawca
30 07.12.2018 V2B POLAND Maciej Krajewski ul. Gen. Józefa Sowińskiego 21,  40-106 Katowice fotogragiczna inwentaryzacja dróg usługodawca
31 07.12.2018 M. Speed Poland Maciej Stępniewski ul. Przy Agorze 10/53, 01-960 Warszawa fotogragiczna inwentaryzacja dróg usługodawca
11.01.2019 Aneks nr 1- prowadzenie poprawnej nazwy kontraktu
32 11.01.2019 Instal- Klima ul. Mazowiecka 24, 06-425 Karniewo dostawa i montaż klimatyzacji usługodawca
33 11.01.2019 GROSPOL Jędruch, Spółka Jawna ul. I Brygady 1, 05-091 Ząbki dostawa krzeseł usługodawca
34 21.01.2019 Konsorcjum Lastrade Sp. z o.o. (Lider), Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane "Scan-Road" ( partner) ul. Szczecińska 15, 82-300 ElbLąg usniecie drzew i krzwów usługodawca
35 19.09.2019 Lastrade Sp. z o.o. ul. Szczecińska 15, 82-300 ElbLąg usunięcie drzew i krzewów usługodawca
36 30.01.2019 Urząd Miasta i Gminy Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck gospodarowanie odpadami komunalnymi usługodawca
37 15.02.2019 "Bałdyga" Jerzy Bałdyga ul. Lipowa 9, 09-100 Płońsk wycinak drzew i krzwów do lat 20 oraz ich uprzątnięcie usługodawca
38 19.03.2019 PKP Cargo SA ul. Gójecka 6, 02-021 Warszawa przewóz towarów koleją  Usługodawca
13.06.2019 przewóz towarów koleją 
13.06.2019 przewóz towarów koleją - umowa rozliczeniowa
13.06.2019 przewóz towarów koleją- aneks nr 1 do umowy rozliczeniowej
13.06.2019 przewóz towarów koleją - aneks nr 2 do umowy rozliczeniowej
13.06.2019 przewóz towarów koleją- aneks nr 3 do umowy rozliczeniowej
39 20.03.2019 TPA Sp. z o.o. ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków świadczenie usługi laboratoryjnem  usługodawca
17.05.2019 wykonanie projektu konstrukcji dróg zbiorczych 
05.07.2019 umow ramowa
13.08.2019 aneks do wykonanie projektu konstrukcji dróg zbiorczych 
17.09.2019   zlecenie  zastępujące umowę ramową z dnia 13.03.2019  
40 22.03.2019 Mariusz Wiśniewski Dłużniewo 29, 09-130 Boboszewo Najem działki  usługodawca
41 29.03.2019 p. Stanisław Staniszewski i Urszula Agata Staniszewska ul. Sarbiewo 25, 09-130 Bobaszewo najem działki usługodawca
29.05.2019
23.09.2021
18.01.2022
42 11.04.2019 P.H.U.M&M Ewa Mikucka ul. Łąkowa 1, 09-200 Sierpc zabeirpieczenie DK7 podczas wyciki drzew  usługodawca
43 11.04.2019 Geoekspress Olsztynek Sp. z o.o. ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek  obsługa geodezyjna usługodawca
44 09.05.2019 PAWLAK Ewa Pawlak Raków 49, 09-541 Pacyna roboty odhumusowanie i utwardzenie gruzem betonowym zaplecza budowy usługodawca
02.07.2019 aneks nr 1 terminy płatności 
04.11.2020 usługa transportowa
22.07.2021
18.08.2021
45 14.05.2019 Geohor Sp. z o.o. ul. Odrzańska 6/52, 30-408 Kraków obsługa geodezyjna usługodawca
18.11.2019
25.10.2021
46 30.05.2019 TM VIA Sp. z o.o. Balicka 100, 30-950 Kraków wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu usługodawca
27.04.2020
24.01.2022
17.06.2020 usługa montażu znaku C9-U5C
17.06.2020 wykonanie oznakowania poziomego
47 14.06.2019 P&F Piotr Forma ul. Ks.Bp. Wincentego Tymienieckiego 16ab/1, 90-365 Łódź usługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  usługodawca
24.06.2021
03.02.2022
48 19.06.2019 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9, 55-200 Oława wykonanie warstwy ulepszonego podłoża spoiwem , zaplecze budwy w Dłużniewie usługodawca
49 11.07.2019 FHU Grzegorz Kopka  ul. Żwirowa 2c, 13-100 Nodzica usługi transportowe  usługodawca
14.08.2019
30.06.2020
08.02.2021
05.05.2021
22.07.2021
26.01.2022
14.04.2022
30.11.2020
05.05.2021
10.02.2022
50 16.07.2019 Eco Traffic Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, lok 233, 04-041 Warszawa projekt organiacji ruchu dalszy usługodawca
14.08.2019
51 08.08.2019 "ELDEW" Marcin Dziopa Fryderyka Leyka 18, 12-100 Szczytno wykonanie przyłącza eneretycznego do zaplecza budowy w Dłużniewie oraz usługa konserwatora urządzeń elektrycznych usługodawca
52 14.08.2019 KO-ECO Andrzej Kozaczyk ul. Aleja Lipowa 36, 64-920 Piła nadzór środowiskowy usługodawca
06.11.2019
08.10.2021
31.01.2022
53 25.09.2019 Robert Babicz, Jan i Grażyna Babicz ul. Fiołkowa 41, 09-100 Płońsk, Śródborze 33,09-130 Boboszewo najem działki  usługodawca
21.10.2019
23.09.2021
54 27.09.2019 Beton System Sp. z o.o. ul. Pożaryn 54AB, 64-330Opalenica mieszanie kruszywa stabilizowanego cementem  usługodawca
55 16.10.2019 Usługi Sprzętem Budowlanym Chrzanowski Kamil ul. Łączna 4, Mogowo, 05-191 Nasielsk usługi transportowe  usługodawca
23.06.2020
06.07.2020
03.12.2020
05.05.2021
14.06.2021
29.06.2021
22.07.2021
13.12.2021
29.04.2021
56 21.10.2019 Usługi Transportowe Waldemar Tośka ul. Kościuszki 130 06-100 Pułtusk usługi transportowe  usługodawca
01.06.2020
03.12.2020 dalszy usługodawca
04.05.2021 usługodawca
22.07.2021 usługodawca
21.12.2021 usługodawca
15.09.2020 usługodawca
08.06.2021 usługodawca
10.02.2022 usługodawca
57 21.10.2019 F. H.U. M-C TRANS Maciejewski Cezary  ul. Hłaski 5 06-400 Ciechanów usługi transportowe  usługodawca
06.07.2020
03.12.2020
05.05.2021
14.06.2021
22.07.2021
13.12.2021
31.03.2021
10.02.2022
58 22.10.2019 TG ALARM SYSTEM Sp. z o.o. ul. Głogowska 260 60-104 Poznań ochrona obiektów i mienia usługodawca
22.12.2021
59 22.10.2019 Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław Grabówiec 87B 06-100 Pułtusk usługi transportowe  usługodawca
23.06.2020
03.12.2020
05.05.2021
22.07.2021
13.12.2021
14.04.2022
60 22.10.2019 KĘP-BUD Paweł Kępski Waszulki 13 13-100 Nidzica usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
03.08.2020
08.02.2021
13.07.2021
27.07.2021
26.01.2022
14.04.2022
61 22.10.2019 "OL-TRANS" S.C. Krzysztof Reliszka, Mirosław Reliszka Gutów Duży 11 97-306 Grabica usługi transportowe  usługodawca
04.06.2020
08.02.2021
05.05.2021
22.07.2021
13.12.2021
62 22.10.2019 GRUPA 7 DYSTRYBUCJA - CEZARY WÓJCIK I WSPÓLNICY SP. JAWNA Stróżewko 2/1 09-410 Płock usługi transportowe  usługodawca
07.05.2020
01.06.2020
03.12.2020
05.05.2021
14.06.2021
22.07.2021
13.12.2021
14.04.2022
31.03.2021
63 22.10.2019 PPHU-SYL-POL SŁAWOMIR RATYŃSKI  KŁOPOCZYN 37 96-208 Lubania usługi transportowe  usługodawca
30.04.2020
04.06.2020
03.12.2020
05.05.2021
22.07.2021
21.12.2021
14.04.2022
64 22.10.2019 Usługi Transportowe Piotr Mikulski  Zmijewo-Gaje 16 06-560 Konopki usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
03.12.2020
14.06.2021
26.07.2021
13.12.2021
14.04.2022
65 22.10.2019 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe K. i P. TRANS KRZYSZTOF PIETRZYK ul. Grabowa 5 26-300 Opoczno usługi transportowe  usługodawca
24.08.2020
04.05.2021
11.05.2021
18.08.2021
31.01.2022
66 22.10.2019 Mroczkowski Wiesław - Przedsiębiorstwo wielobranżowe - usługi transportowe, handel Lubanie 145A Lubanie 145A 87-732 Lubanie usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
03.12.2020
14.06.2021
18.08.2021
13.12.2021
67 25.10.2019 TECHNOCAR ROBERT GRZYBOWSKI ul. Ogrodowa 52/54 00-876 Warszawa usługi transportowe  usługodawca
03.08.2020
03.12.2020
05.05.2021
22.07.2021
13.12.2021
14.04.2022
68 24.10.2019 STAWBUD Sp. z o.o. ul. Szwedzkiej 3 09-140 Raciąż usługi mieszania betonu i transportu oraz dostawa piasku usługodawca
69 30.10.2019 KM-TRANS Usługi Transportowe, Kupno-Sprzedaż Kamil Możdżonek ul. Warszawska 36 08-420 Miastków Kościelny usługi transportowe  usługodawca
04.06.2020
18.12.2020
05.05.2021
22.07.2021
31.01.2022
14.04.2022
70 08.11.2019 MAREK SŁAWOMIR ŁUKASZUK Usługi Transportowe MAREK ŁUKASZUK ul. Sułkowskiego 39A 05-820 Piastów usługi transportowe  usługodawca
06.07.2020
24.08.2020
03.12.2020
05.05.2021
13.07.2021
22.07.2021
13.12.2021
71 08.11.2019 Andrzej Sadecki "AWBUD" Mała Wieś 22 09-140 Raciąż usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
24.07.2020
04.05.2021
11.05.2021
18.08.2021
13.12.2021
72 13.11.2019 Frezdrog Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Spółka Jawna Gutkowo 54E 11-041 Olsztyn frezowanie podłoża oraz warstw nasypu metodą in situ usługodawca
11.02.2021 wykonanie usług sprzętowych polegających na stabilizacji podłoża metodą in situ w celu wykonania WUP C0,4/0,5
73 08.11.2019 Przedsiębiorstwo "MIK" Roboty ziemne i drogowe Sp. z o.o. Kossobudy 7 09-140 Raciąż bieżące utrzymanie dróg
wymiana uszkodzonej stałej organizacji ruchu
usługodawca
16.12.2019
27.05.2020
06.07.2021
06.12.2021
74 22.11.2019 Firma Handlowo - Usługowa Warmia - Invest Joanna Chojecka ul. Kopernika 14 14-400 Pasłęk  usługi transportowe  usługodawca
23.06.2020
24.07.2020
03.12.2020
05.05.2021
22.07.2021
13.12.2021
75 25.11.2019 "TRANS-BUD" Łukasz Izydorczyk  Piątki 73 13-100 Nidzica usługi transportowe  usługodawca
24.06.2020
03.12.2020
05.05.2021
22.07.2021
13.12.2021  
76 28.11.2019 Modzelewski Piotr Monter-Pol  ul. Wincentego Witosa 64 06-400 Ciechanów kompleksowe wykonanie tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych zapleczy budowy obiektów mostowych usługodawca
77 22.01.2020 POMBET Dariusz Strębski Moszna-Wieś 17a 05-840 Brwinów usługa pompowania betonu usługodawca
78 10.03.2020 TRANS-AM MACIEJ ANTKOWIAK, MAŁGORZATA ANTKOWIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Gnieźnieńska 26-28 62-006 Kobylnica wytworzenie mieszanek betonowych usługodawca
18.02.2021
10.09.2021
21.03.2022
79 25.03.2020 Hunnebeck Polska Sp. z o.o. Łubna 55 05-532 Baniocha dostawa i najem deskowania systemowego usługodawca
80 20.04.2020 Jan Przybylski, Marianna Przybylska Kondrajec Szlachecki, 06-450 Glinojeck najem nieruchomości usługodawca
81 30.06.2020 ZD TRANSPORT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zaściankowa 1A 05-240 Tłuszcz usługa kruszenia kruszywa usługodawca
82 24.07.2020 „PIACHTRANS” Grzegorz Piasecki ul. Garwolińska 70, Miętne 08-400 Garwolin  usługa transportowa usługodawca
83 30.07.2020 BARTKOP Bartłomiej Szałkowski ul. Bema 31A, 05-420 Józefów usługa transportowa usługodawca
30.03.2021
01.12.2021
84 03.08.2020 WB Instal Sp. z o.o. Gumowo 37 06-452 Gumowo naprawa znaków aktywnych usługodawca
85 17.08.2020 P.P.M.D. Kruszbet S.A. ul. Bakałarzewska 86 16-400 Suwałki wynajem wraz z obsługą węzła betoniarskiego EUROMIX 4000 S dalszy usługodawca
86 02.09.2020 PWB GEO Bartłomiej Fijak ul. Owsiana 16 56-400 Oleśnica usługi geotechniczne usługodawca
87 15.09.2020 PM BUDOWNICTWO Paweł Misterka ul. Lawendowa 36 28-100 Busko-Zdrój usługa transportowa dalszy usługodawca
88 21.09.2020 Henryk Tabaka - Uługi Transportowe  ul. Władysława Sikorskiego 4 lok. 11 06-400 Ciechanów usługa transportowa usługodawca
19.11.2020
30.03.2021
21.09.2021
23.06.2021
27.07.2021
27.09.2021
25.10.2021
13.12.2021
21.12.2021
14.04.2022
89 30.09.2020 EUROKOP Grzybowski Wojciech ul. Ogrodowa 52/54 lok. 53 00-876 Warszawa usługa transportowa usługodawca
90 06.10.2020 ARTUR-TRANS Artur Pawlaczyk ul. Środkowa 66 05-083 Zaborów usługa transportowa usługodawca
10.05.2021
26.07.2021
91 06.10.2020 TRANSMAL Jacek Kępka ul. Bajkowa 6 08-400 Garwolin usługa transportowa usługodawca
10.05.2021
26.07.2021
13.12.2021
14.04.2022
05.05.2021
17.12.2021
92 06.10.2020 Waldemar Roman WALMEKS ul. Żwirki i Wigury 82 06-300 Przasnysz usługa transportowa usługodawca
10.05.2021
26.07.2021
93 04.11.2020 BART TRANS CHOJNACKI PIOTR ul. Jana Pawła II 38/9 09-200 Sierpc usługa transportowa usługodawca
10.12.2020
10.05.2021
26.07.2021
13.12.2021
14.04.2022
94 04.11.2020 Usługi Transportowe Marian Bigos  ul. Plantowa15 m.10 05-804 Pruszków usługa transportowa usługodawca
30.03.2021
10.05.2021
26.07.2021
95 04.11.2020 P.H.U. MASZYNY BUDOWLANE S.C. DARIUSZ JASIŃSKI I IRENEUSZ JASIŃSKI Garwarz 2a 06-450 Glinojeck usługa transportowa usługodawca
14.06.2021
26.07.2021
21.12.2021
14.04.2022
14.04.2022
19.04.2021
17.12.2021
96 04.11.2020 Piotr Kosela "PHU KOSELA" Nowe Olszyny 19
09-142 Załuski
usługa transportowa usługodawca
10.05.2021
14.06.2021
26.07.2021
21.12.2021
14.04.2022
30.03.2021
03.11.2021
16.12.2021
17.12.2021
22.04.2022
97 26.11.2020 KRZYSZTOF MANOWIEC AUTO-MAN USŁUGI I HANDEL Białka 49
21-300 Radzyń Podlaski
usługa transportowa usługodawca
11.05.2021
98 09.12.2020 MACIEJ MALINOWSKI ARKOBI – Architektura Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Maciej Malinowski ul. Kazimierza Wielkiego 9 lok. 4 81-780 Sopot wykonanie projektów próbnych obciążeń obiektów mostowych: WD-60,3, MS/PZSp-61,7b, WS-62,0, WD-63,8, WD-65,2, WD-66,9, WD-68,6, WD-69,8, KP-58,8 usługodawca
99 09.12.2020 Politechnika Gdańska (PG), Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk wykonanie badań podczas próbnych obciążeń obiektów mostowych: WD-60,3, MS/PZDdp-61,7b, WS-62,0, WD-63,8, WD-65,2, WD-66,9, WD-68,6, WD-69,8, KP-58,8 usługodawca
100 08.12.2020 EUROBET Sp. z o.o.  ul. Władysława Jagiełły 32 11-015 Olsztynek usługi sprzętowe dla dostawcy w zakresie pozyskania kruszywa naturalnego dalszy usługodawca
101 16.12.2020 JMR POLSKA Robert Pietrzak Kikoły 39A 05-180 Pomiechówek usługi przekruszenia dostarczonego przez Zleceniodawcę materiału usługodawca
102 11.02.2021 Adam Stańczak FIRMA TRANSPORTOWA Ćwiklinek 9 09-100 Płońsk usługa transportowa usługodawca
13.07.2021
22.07.2021
103 30.03.2021 Mobilne usługi wulkanizacyjne Kamil Pokojski Turowo 3/3
13-124 Kozłowo
usługa transportowa usługodawca
30.06.2021 usługa transportowa
13.07.2021
104 31.03.2021 USŁUGI TRANSPORTOWE BEATA KOBYŁECKA ul. Gibalskiego 17/105
01-190 Warszawa
usługa transportowa usługodawca
21.09.2021
105 31.03.2021 METRO Rafał METERA Niecieplin 2A
08-400 Garwolin
usługa transportowa usługodawca
21.09.2021
28.02.2022
106 19.04.2021 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „RC-TRANS” CEZARY RYDZEWSKI ul. Kłosowa 92
10-818 Olsztyn
usługa transportowa usługodawca
23.06.2021
27.07.2021
107 04.05.2021 MIK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 25
13-100 Nidzica
usługa transportowa usługodawca
11.05.2021
27.07.2021
13.12.2021
14.04.2022
108 28.05.2021 DAVITRANS Dawid Szymański Krysk 1A
09-152 Naruszewo
usługa transportowa dalszy usługodawca
109 23.06.2021 Firma Usługowa KOPTECH Krzysztof Czubak Nowe Grudze 28
99-420 Łyszkowice
usługa transportowa usługodawca
07.07.2021
110 23.06.2021 OLTRA PIOTR OLSZEWSKI Lipinki ul. Piaskowa 9B
05-200 Wołomin
usługa transportowa usługodawca
26.07.2021
111 25.06.2021 ADMAR Adam Adamowicz Miętne ul. Garwolińska 64
08-400 Garwolin
usługa transportowa usługodawca
23.08.2021
112 30.06.2021 USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL ZDZISŁAW DĄBROWSKI ul. Zaściankowa 1A
 05-240 Tłuszcz
usługa transportowa usługodawca
13.07.2021
18.01.2022 odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie odpadu 15 01 02
113 30.06.2021 DELMAR TRANS - Marcin Delinga Kolonia Szczercowska 2A
97-420 Szczerców
usługa transportowa usługodawca
07.07.2021
114 30.06.2021 BEATA CEGIEŁKA USŁUGI TRANSPORTOWE ul. Karłowicza 6/16
13-200 Działdowo
usługa transportowa usługodawca
07.07.2021
115 30.06.2021 Tomasz Prokopiuk Przedsiębiorstwo Handlowe Export-Import Ustrzesz 13
21-300 Radzyń Podlaski
usługa transportowa usługodawca
27.07.2021
116 07.07.2021 USŁUGI TRANSPORTOWE G. CIEPLIŃSKI Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wiejska 18 lok. 7A
00-490 Warszawa
usługa transportowa usługodawca
07.07.2021
117 13.07.2021 Sklep spożywczo-przemysłowy. Usługi budowlane, brukarskie. Wynajem lokali Tomasz Góralczyk Centrum Rolno Ogrodnicze "FARMER" Sinogóra 45
09-303 Syberia
usługa transportowa usługodawca
27.07.2021
118 27.07.2021 STEGIENKO STANISŁAW TRANSPORT DROGOWY STANISŁAW STEGIENKO ul. Zielna 52
96-314 Baranów
usługa transportowa usługodawca
27.07.2021
27.07.2021
02.09.2021
119 16.02.2022 Wojciech Burzyński Usługi Transportowe Spedycja "PYŚ-TRANS" Radzanowo - Dębniki nr 31
09-451 Radzanowo
usługi czyszczenia wpustów metodą ciśnieniową „WUKO” usługodawca
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo