Loga UE

/ Luty 2019

07.02.2019 - km 281+858-295+713

07.02.2019 - km 281+858-295+713

07.02.2019 - km 281+858-295+713

07.02.2019 - km 281+858-295+713

14.02.2019 - km 281+858-295+400

14.02.2019 - km 281+858-295+400

14.02.2019 - km 281+858-295+400

14.02.2019 - km 281+858-295+400

14.02.2019 - km 281+858-295+400

14.02.2019 - km 281+858-295+400

14.02.2019 - km 281+858-295+400

14.02.2019 - km 281+858-295+400

18.02.2019 - km 218+858-295+713

18.02.2019 - km 218+858-295+713

18.02.2019 - km 218+858-295+713

18.02.2019 - km 218+858-295+713

18.02.2019 - km 218+858-295+713

18.02.2019 - km 218+858-295+713

18.02.2019 - km 218+858-295+713

18.02.2019 - km 218+858-295+713

18.02.2019 - km 218+858-295+713

18.02.2019 - km 218+858-295+713

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo