Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 57+400

1. km 57+400

2. km 57+600

2. km 57+600

3. km 57+800

3. km 57+800

4. km 58+000

4. km 58+000

5. km 58+400

5. km 58+400

6. km 58+600

6. km 58+600

7. km 58+800

7. km 58+800

8. km 59+200

8. km 59+200

9. km 59+400

9. km 59+400

10. km 59+600

10. km 59+600

11. km 59+000

11. km 59+000

12. km 58+200

12. km 58+200

13. km 60+000

13. km 60+000

14. km 60+200

14. km 60+200

15. km 61+000

15. km 61+000

16. km 60+600

16. km 60+600

17. km 61+400

17. km 61+400

18. km 61+600

18. km 61+600

19. km 60+800

19. km 60+800

20. km 62+600

20. km 62+600

21. km 62+400

21. km 62+400

22. km 63+200

22. km 63+200

23. km 63+400

23. km 63+400

24. km 63+800

24. km 63+800

25. km 64+800

25. km 64+800

26. km 63+000

26. km 63+000

27. km 65+000

27. km 65+000

28. km 65+600

28. km 65+600

29. km 66+200

29. km 66+200

30. km 66+400

30. km 66+400

31. km 66+600

31. km 66+600

32. km 65+200

32. km 65+200

33. km 62+800

33. km 62+800

34. km 66+800

34. km 66+800

35. km 67+800

35. km 67+800

36. km 67+400

36. km 67+400

37. km 68+000

37. km 68+000

38. km 68+200

38. km 68+200

39. km 68+600

39. km 68+600

40. km 68+800

40. km 68+800

41. km 69+000

41. km 69+000

42. km 69+200

42. km 69+200

43. km 69+400

43. km 69+400

44. km 69+600

44. km 69+600

45. km 68+400

45. km 68+400

46. km 67+ 600

46. km 67+ 600

47. km 69+800

47. km 69+800

48. km 70+000

48. km 70+000

49. km 70+400

49. km 70+400

50. km 70+600

50. km 70+600

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo