Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 57+400

1. km 57+400

2. km 57+600

2. km 57+600

3. km 57+800

3. km 57+800

4. km 58+000

4. km 58+000

5. km 58+600

5. km 58+600

6. km 58+800

6. km 58+800

7. km 59+000

7. km 59+000

8. km 59+200

8. km 59+200

9. km 59+400

9. km 59+400

10. km 60+000

10. km 60+000

11. km 60+400

11. km 60+400

12. km 60+200

12. km 60+200

13. km 60+800

13. km 60+800

14. km 60+600

14. km 60+600

15. km 61+200

15. km 61+200

16. km 61+000

16. km 61+000

17. km 61+400

17. km 61+400

18. km 62+600

18. km 62+600

19. km 61+800

19. km 61+800

20. km 62+800

20. km 62+800

21. km 63+400

21. km 63+400

22. km 62+400

22. km 62+400

23. km 63+600

23. km 63+600

24. km 64+400

24. km 64+400

25. km 64+600

25. km 64+600

26. km 63+800

26. km 63+800

27. km 65+000

27. km 65+000

28. km 65+200

28. km 65+200

29. km 64+000

29. km 64+000

30. km 64+800

30. km 64+800

31. km 66+000

31. km 66+000

32. km 65+600

32. km 65+600

33. km 66+400

33. km 66+400

34. km 66+200

34. km 66+200

35. km 66+800

35. km 66+800

36. km 66+600

36. km 66+600

37. km 68+000

37. km 68+000

38. km 67+000

38. km 67+000

39. km 67+800

39. km 67+800

40. km 68+200

40. km 68+200

41. km 68+400

41. km 68+400

42. km 69+000

42. km 69+000

43. km 69+200

43. km 69+200

44. km 69+400

44. km 69+400

45. km 69+600

45. km 69+600

46. km 69+800

46. km 69+800

47. km 70+200

47. km 70+200

48. km 70+400

48. km 70+400

49. km 70+800

49. km 70+800

50. km 71+000

50. km 71+000

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo