Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 54+600

1. km 54+600

2. km 56+400

2. km 56+400

3. km 56+800

3. km 56+800

4. km 55+800

4. km 55+800

5. km 57+600

5. km 57+600

6. km 58+000

6. km 58+000

7. km 58+600

7. km 58+600

8. km 58+800

8. km 58+800

9. km 59+200

9. km 59+200

10. km 59+600

10. km 59+600

11. km 60+200

11. km 60+200

12. km 60+400

12. km 60+400

13. km 60+600

13. km 60+600

14. km 60+800

14. km 60+800

15. km 61+800

15. km 61+800

16. km 62+200

16. km 62+200

17. km 62+600

17. km 62+600

18. km 62+400

18. km 62+400

19. km 61+400

19. km 61+400

20. km 63+400

20. km 63+400

21. km 62+800

21. km 62+800

22. km 64+600

22. km 64+600

23. km 63+800

23. km 63+800

24. km 64+800

24. km 64+800

25. km 65+000

25. km 65+000

26. km 65+400

26. km 65+400

27. km 65+600

27. km 65+600

28. km 63+600

28. km 63+600

29. km 66+000

29. km 66+000

30. km 66+200

30. km 66+200

31. km 67+200

31. km 67+200

32. km 66+800

32. km 66+800

33. km 67+400

33. km 67+400

34. km 67+600

34. km 67+600

35. km 67+800

35. km 67+800

36. km 67+000

36. km 67+000

37. km 68+000

37. km 68+000

38. km 68+200

38. km 68+200

39. km 68+800

39. km 68+800

40. km 68+400

40. km 68+400

41. km 69+000

41. km 69+000

42. km 68+600

42. km 68+600

43. km 69+200

43. km 69+200

44. km 69+400

44. km 69+400

45. km 69+600

45. km 69+600

46. km 69+800

46. km 69+800

47. km 70+200

47. km 70+200

48. km 70+400

48. km 70+400

49. km 70+600

49. km 70+600

50. km 70+800

50. km 70+800

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo