Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 57+600

1. km 57+600

2. km 57+800

2. km 57+800

3. km 58+800

3. km 58+800

4. km 59+200

4. km 59+200

5. km 59+400

5. km 59+400

6. km 60+000

6. km 60+000

7. km 60+200

7. km 60+200

8. km 60+400

8. km 60+400

9. km 60+800

9. km 60+800

10. km 61+200

10. km 61+200

11. km 61+400

11. km 61+400

12. km 61+600

12. km 61+600

13. km 61+800

13. km 61+800

14. km 62+000

14. km 62+000

15. km 62+400

15. km 62+400

16. km 62+600

16. km 62+600

17. km 62+800

17. km 62+800

18. km 63+000

18. km 63+000

19. km 63+600

19. km 63+600

20. km 63+200

20. km 63+200

21. km 63+400

21. km 63+400

22. km 64+000

22. km 64+000

23. km 64+400

23. km 64+400

24. km 64+600

24. km 64+600

25. km 64+800

25. km 64+800

26. km 65+000

26. km 65+000

27. km 65+200

27. km 65+200

28. km 65+600

28. km 65+600

29. km 66+200

29. km 66+200

30. km 66+600

30. km 66+600

31. km 65+800

31. km 65+800

32. km 66+000

32. km 66+000

33. km 66+800

33. km 66+800

34. km 67+000

34. km 67+000

35. km 67+400

35. km 67+400

36. km 67+800

36. km 67+800

37. km 67+600

37. km 67+600

38. km 68+000

38. km 68+000

39. km 68+200

39. km 68+200

40. km 68+400

40. km 68+400

41. km 68+600

41. km 68+600

42. km 68+800

42. km 68+800

43. km 69+000

43. km 69+000

44. km 69+200

44. km 69+200

45. km 69+400

45. km 69+400

46. km 69+800

46. km 69+800

47. km 70+000

47. km 70+000

48. km 70+200

48. km 70+200

49. km 70+400

49. km 70+400

50. km 70+600

50. km 70+600

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo