Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 59+200

1. km 59+200

2. km 58+600

2. km 58+600

3. km 58+800

3. km 58+800

4. km 59+400

4. km 59+400

5. km 60+000

5. km 60+000

6. km 60+200

6. km 60+200

7. km 60+400

7. km 60+400

8. km 60+600

8. km 60+600

9. km 61+200

9. km 61+200

10. km 61+400

10. km 61+400

11. km 61+600

11. km 61+600

12. km 62+200

12. km 62+200

13. km 62+000

13. km 62+000

14. km 61+800

14. km 61+800

15. km 62+400

15. km 62+400

16. km 62+600

16. km 62+600

17. km 62+800

17. km 62+800

18. km 63+400

18. km 63+400

19. km 63+800

19. km 63+800

20. km 64+200

20. km 64+200

21. km 64+600

21. km 64+600

22. km 64+400

22. km 64+400

23. km 65+000

23. km 65+000

24. km 65+200

24. km 65+200

25. km 64+800

25. km 64+800

26. km 63+600

26. km 63+600

27. km 65+400

27. km 65+400

28. km 66+000

28. km 66+000

29. km 66+200

29. km 66+200

30. km 65+800

30. km 65+800

31. km 65+600

31. km 65+600

32. km 67+000

32. km 67+000

33. km 66+600

33. km 66+600

34. km 66+800

34. km 66+800

35. km 67+600

35. km 67+600

36. km 68+000

36. km 68+000

37. km 67+800

37. km 67+800

38. km 67+200

38. km 67+200

39. km 68+200

39. km 68+200

40. km 68+400

40. km 68+400

41. km 68+600

41. km 68+600

42. km 68+800

42. km 68+800

43. km 69+000

43. km 69+000

44. km 69+200

44. km 69+200

45. km 69+400

45. km 69+400

46. km 69+600

46. km 69+600

47. km 69+800

47. km 69+800

48. km 70+400

48. km 70+400

49. km 70+600

49. km 70+600

50. km 70+800

50. km 70+800

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo