Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 57+600

1. km 57+600

2. km 58+200

2. km 58+200

3. km 58+800

3. km 58+800

4. km 59+000

4. km 59+000

5. km 59+200

5. km 59+200

6. km 59+400

6. km 59+400

7. km 60+200

7. km 60+200

8. km 60+400

8. km 60+400

9. km 61+400

9. km 61+400

10. km 61+600

10. km 61+600

11. km 61+800

11. km 61+800

12. km 62+000

12. km 62+000

13. km 63+200

13. km 63+200

14. km 62+600

14. km 62+600

15. km 62+200

15. km 62+200

16. km 63+400

16. km 63+400

17. km 63+800

17. km 63+800

18. km 64+200

18. km 64+200

19. km 64+400

19. km 64+400

20. km64+600

20. km64+600

21. km 63+600

21. km 63+600

22. km 65+000

22. km 65+000

23. km 65+400

23. km 65+400

24. km 65+200

24. km 65+200

25. km 65+600

25. km 65+600

26. km 65+800

26. km 65+800

27. km 66+000

27. km 66+000

28. km 64+800

28. km 64+800

29. km 66+400

29. km 66+400

30. km 66+800

30. km 66+800

31. km 66+200

31. km 66+200

32. km 67+000

32. km 67+000

33. km 67+200

33. km 67+200

34. km 67+800

34. km 67+800

35. km 68+000

35. km 68+000

36. km 66+600

36. km 66+600

37. km 67+400

37. km 67+400

38. km 68+200

38. km 68+200

39. km 68+600

39. km 68+600

40. km 68+800

40. km 68+800

41. km 68+400

41. km 68+400

42. km 69+200

42. km 69+200

43. km 69+400

43. km 69+400

44. km 69+600

44. km 69+600

45. km 69+800

45. km 69+800

46. km 70+400

46. km 70+400

47. km 70+600

47. km 70+600

48. km 70+800

48. km 70+800

49. km 71+000

49. km 71+000

50. km 71+200

50. km 71+200

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo