Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. 30.12.2020 km 58+800

1. 30.12.2020 km 58+800

2. 30.12.2020 km 59+000

2. 30.12.2020 km 59+000

3. 30.12.2020 km 59+200

3. 30.12.2020 km 59+200

4. 30.12.2020 km 59+400

4. 30.12.2020 km 59+400

5. 30.12.2020 km 59+800

5. 30.12.2020 km 59+800

7. 30.12.2020 km 60+200

7. 30.12.2020 km 60+200

8. 30.12.2020 km 60+400

8. 30.12.2020 km 60+400

9. 30.12.2020 km 60+600

9. 30.12.2020 km 60+600

10. 30.12.2020 km 60+800

10. 30.12.2020 km 60+800

11.30.12.2020  km 61+000

11.30.12.2020 km 61+000

12. 30.12.2020 km 61+600

12. 30.12.2020 km 61+600

13. 30.12.2020 km 62+000

13. 30.12.2020 km 62+000

14. 30.12.2020 km 62+200

14. 30.12.2020 km 62+200

15. 30.12.2020 km 59+600

15. 30.12.2020 km 59+600

16. 30.12.2020 km 61+800

16. 30.12.2020 km 61+800

17. 30.12.2020 km 62+400

17. 30.12.2020 km 62+400

18. 30.12.2020 km 62+800

18. 30.12.2020 km 62+800

19. 30.12.2020 km 63+200

19. 30.12.2020 km 63+200

20. 30.12.2020 km 63+800

20. 30.12.2020 km 63+800

21. 30.12.2020 km 64+400

21. 30.12.2020 km 64+400

22. 30.12.2020 km 64+600

22. 30.12.2020 km 64+600

23. 30.12.2020 km 64+800

23. 30.12.2020 km 64+800

24. 30.12.2020 km 64+000

24. 30.12.2020 km 64+000

25. 30.12.2020 km 65+200

25. 30.12.2020 km 65+200

26. 30.12.2020 km 65+400

26. 30.12.2020 km 65+400

27. 30.12.2020 km 65+800

27. 30.12.2020 km 65+800

28. 30.12.2020 km 63+600

28. 30.12.2020 km 63+600

29. 30.12.2020 km 66+000

29. 30.12.2020 km 66+000

30. 30.12.2020 km 65+000

30. 30.12.2020 km 65+000

31. 30.12.2020 km 66+600

31. 30.12.2020 km 66+600

32. 30.12.2020 km 66+200

32. 30.12.2020 km 66+200

33. 30.12.2020 km 67+000

33. 30.12.2020 km 67+000

34. 30.12.2020 km 67+400

34. 30.12.2020 km 67+400

35. 30.12.2020 km 66+400

35. 30.12.2020 km 66+400

36. 30.12.2020 km 67+800

36. 30.12.2020 km 67+800

37. 30.12.2020 km 67+600

37. 30.12.2020 km 67+600

38. 30.12.2020 km 68+000

38. 30.12.2020 km 68+000

39. 30.12.2020 km 68+200

39. 30.12.2020 km 68+200

40. 30.12.2020 km 68+600

40. 30.12.2020 km 68+600

41. 30.12.2020 km 68+800

41. 30.12.2020 km 68+800

42. 30.12.2020 km 69+200

42. 30.12.2020 km 69+200

43. 30.12.2020 km 69+400

43. 30.12.2020 km 69+400

44. 30.12.2020 km 69+800

44. 30.12.2020 km 69+800

45. 30.12.2020 km 69+000

45. 30.12.2020 km 69+000

46. 30.12.2020 km 70+000

46. 30.12.2020 km 70+000

47. 30.12.2020 km 70+200

47. 30.12.2020 km 70+200

48. 30.12.2020 km 70+600

48. 30.12.2020 km 70+600

49.30.12.2020  km 70+800

49.30.12.2020 km 70+800

50. 30.12.2020 km 71+000

50. 30.12.2020 km 71+000

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo