Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 58+800

1. km 58+800

2. km 59+000

2. km 59+000

3. km 59+200

3. km 59+200

4. km 59+400

4. km 59+400

5. km 59+600

5. km 59+600

6. km 59+800

6. km 59+800

7. km 60+000

7. km 60+000

8. km 60+200

8. km 60+200

9. km 60+400

9. km 60+400

10. km 60+600

10. km 60+600

11. km 60+800

11. km 60+800

12. km 61+000

12. km 61+000

13. km 61+200

13. km 61+200

14. km 61+400

14. km 61+400

15. km 61+600

15. km 61+600

16. km 62+200

16. km 62+200

17. km 62+400

17. km 62+400

18. km 62+600

18. km 62+600

19. km 62+800

19. km 62+800

20. km 63+000

20. km 63+000

21. km 61+800

21. km 61+800

22. km 63+200

22. km 63+200

23. km 62+000

23. km 62+000

24. km 63+400

24. km 63+400

25. km 63+600

25. km 63+600

26. km 64+000

26. km 64+000

27. km 63+800

27. km 63+800

28. km 64+400

28. km 64+400

29. km 64+200

29. km 64+200

30. km 65+000

30. km 65+000

31. km 64+600

31. km 64+600

32. km 65+200

32. km 65+200

33. km 64+800

33. km 64+800

34. km 65+400

34. km 65+400

35. km 65+600

35. km 65+600

36. km 66+000

36. km 66+000

37. km 65+800

37. km 65+800

38. km 66+400

38. km 66+400

39. km 66+200

39. km 66+200

40. km 66+600

40. km 66+600

41. km 66+800

41. km 66+800

42. km 67+000

42. km 67+000

43. km 67+200

43. km 67+200

44. km 67+600

44. km 67+600

45. km 67+400

45. km 67+400

46. km 67+800

46. km 67+800

47. km 68+000

47. km 68+000

48. km 69+000

48. km 69+000

49. km 69+200

49. km 69+200

50. km 69+400

50. km 69+400

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo