Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 05.05.2020 r. Montaż zbrojenia słupów WD-63,8

1. 05.05.2020 r. Montaż zbrojenia słupów WD-63,8

2. 06.05.2020 r. Montaż tymczasowej ścianki szczelnej MS-PZDdp-61,7a

2. 06.05.2020 r. Montaż tymczasowej ścianki szczelnej MS-PZDdp-61,7a

3. 07.05.2020 r. Formowanie nasypu km 62+800

3. 07.05.2020 r. Formowanie nasypu km 62+800

4. 07.05.2020 r. Betonowanie słupów WD-63,8

4. 07.05.2020 r. Betonowanie słupów WD-63,8

5. 07.05.2020 r. Formowanie nasypu km 69+900

5. 07.05.2020 r. Formowanie nasypu km 69+900

6. 07.05.2020 r. Roboty przygotowawcze km 71+000

6. 07.05.2020 r. Roboty przygotowawcze km 71+000

7. 07.05.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 64+200

7. 07.05.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 64+200

8. 07.05.2020 r. Formowanie nasypu węzeł Dłużniewo km 61+900

8. 07.05.2020 r. Formowanie nasypu węzeł Dłużniewo km 61+900

9. 07.05.2020 r. Formowanie nasypu km 70+600

9. 07.05.2020 r. Formowanie nasypu km 70+600

10. 07.05.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 64+300

10. 07.05.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 64+300

11. 07.05.2020 r. Wykonywanie pali franki WS-62,0

11. 07.05.2020 r. Wykonywanie pali franki WS-62,0

12. 07.05.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 64+400

12. 07.05.2020 r. Stabilizacja gruntu cementem km 64+400

13. 07.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+800

13. 07.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 60+800

14. 07.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 70+500

14. 07.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 70+500

15. 07.05.2020 r. Śrutowanie powierzchni płyty MS-PZSp-61,7b

15. 07.05.2020 r. Śrutowanie powierzchni płyty MS-PZSp-61,7b

16. 07.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+800

16. 07.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+800

17. 07.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej węzeł Dłużniewo km 61+900

17. 07.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej węzeł Dłużniewo km 61+900

18. 08.05.2020 r. Formowanie nasypu km 63+400

18. 08.05.2020 r. Formowanie nasypu km 63+400

19. 08.05.2020 r. Montaż przepustu PZMp-64,8a

19. 08.05.2020 r. Montaż przepustu PZMp-64,8a

20. 08.05.2020 r. Zasypywanie wykopu fundamentowego WD-63,8

20. 08.05.2020 r. Zasypywanie wykopu fundamentowego WD-63,8

21. 12.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy GWN km 60+100

21. 12.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy GWN km 60+100

22. 12.05.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka WD-63,8

22. 12.05.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka WD-63,8

23. 12.05.2020 r. Pielęgnacja podbudowy km 63+400

23. 12.05.2020 r. Pielęgnacja podbudowy km 63+400

24. 14.05.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 70+600

24. 14.05.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 70+600

25. 14.05.2020 r. Badanie VSS km 62+700

25. 14.05.2020 r. Badanie VSS km 62+700

26. 14.05.2020 r. Stabilizacja gruntu Dz nr 4 km 1+300

26. 14.05.2020 r. Stabilizacja gruntu Dz nr 4 km 1+300

27. 14.05.2020 r. Badanie VSS Dz nr 1 km 1+700

27. 14.05.2020 r. Badanie VSS Dz nr 1 km 1+700

28. 14.05.2020 r. Wykonywanie warstwy podbudowy km 63+900

28. 14.05.2020 r. Wykonywanie warstwy podbudowy km 63+900

29. 14.05.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dz nr 7 km 1+600

29. 14.05.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dz nr 7 km 1+600

30. 14.05.2020 r. Wykonywanie warstwy podbudowy z MCE Dz nr 1 km 1+000

30. 14.05.2020 r. Wykonywanie warstwy podbudowy z MCE Dz nr 1 km 1+000

31. 14.05.2020 r. Wykonywanie izolacji w strefie kapy chodnikowej MS-PZSp-61,7b

31. 14.05.2020 r. Wykonywanie izolacji w strefie kapy chodnikowej MS-PZSp-61,7b

32. 14.05.2020 r. Zagęszczanie zasypki przepustu Ds5-6 km 3+012

32. 14.05.2020 r. Zagęszczanie zasypki przepustu Ds5-6 km 3+012

33. 15.05.2020 r. Betonowanie poprzecznicy WD-66,9

33. 15.05.2020 r. Betonowanie poprzecznicy WD-66,9

34. 15.05.2020 r. Formowanie nasypu km 65+700

34. 15.05.2020 r. Formowanie nasypu km 65+700

35. 15.05.2020 r. Betonowanie ścianki zaplecznej MS-PZSp-61,7b

35. 15.05.2020 r. Betonowanie ścianki zaplecznej MS-PZSp-61,7b

36. 15.05.2020 r. Formowanie nasypu km 67+500

36. 15.05.2020 r. Formowanie nasypu km 67+500

37. 15.05.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 70+500

37. 15.05.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 70+500

38. 15.05.2020 r. Profilowanie podłoża km 67+000

38. 15.05.2020 r. Profilowanie podłoża km 67+000

39. 15.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+400

39. 15.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+400

40. 15.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej km 70+600

40. 15.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej km 70+600

41. 18.05.2020 r. Wykonywanie wykopu pod mury oporowe KP-58,8

41. 18.05.2020 r. Wykonywanie wykopu pod mury oporowe KP-58,8

42. 20.05.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZDdp-61,7a

42. 20.05.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZDdp-61,7a

43. 21.05.2020 r. Formowanie GWN km 58+200

43. 21.05.2020 r. Formowanie GWN km 58+200

44. 21.05.2020 r. Formowanie GWN km 63+500

44. 21.05.2020 r. Formowanie GWN km 63+500

45. 21.05.2020 r. Formowanie nasypu km 63+700

45. 21.05.2020 r. Formowanie nasypu km 63+700

46. 21.05.2020 r. Odhumusowywanie km 62+500

46. 21.05.2020 r. Odhumusowywanie km 62+500

47. 21.05.2020 r. Formowanie nasypu dojazd do WD-60,3

47. 21.05.2020 r. Formowanie nasypu dojazd do WD-60,3

48. 21.05.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 67+000

48. 21.05.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 67+000

49. 21.05.2020 r. Zagęszczanie GWN km 59+900

49. 21.05.2020 r. Zagęszczanie GWN km 59+900

50. 21.05.2020 r. Stabilizacja gruntu km 61+100

50. 21.05.2020 r. Stabilizacja gruntu km 61+100

51. 21.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+200

51. 21.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+200

52. 21.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+300

52. 21.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+300

53. 21.052020 r. Odhumusowywanie km 62+300

53. 21.052020 r. Odhumusowywanie km 62+300

54. 22.05.2020 r. Betonowanie przyczółka WD-60,3

54. 22.05.2020 r. Betonowanie przyczółka WD-60,3

55. 22.05.2020 r. Formowanie nasypu węzeł Dłużniewo km 61+900

55. 22.05.2020 r. Formowanie nasypu węzeł Dłużniewo km 61+900

56. 22.05.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej C1,5-2 Ds nr 5 km 2+400

56. 22.05.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej C1,5-2 Ds nr 5 km 2+400

57. 22.05.2020 r. Zagęszczanie GWN km 58+500

57. 22.05.2020 r. Zagęszczanie GWN km 58+500

58. 22.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej Ds nr 5 km 2+400

58. 22.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej Ds nr 5 km 2+400

59. 22.052020 r. Pielęgnacja warstwy mrozoochronnej Ds nr 5 km 2+400

59. 22.052020 r. Pielęgnacja warstwy mrozoochronnej Ds nr 5 km 2+400

60. 22.05_Roboty rozbiórkowe i porządkowe_km 58+000

60. 22.05_Roboty rozbiórkowe i porządkowe_km 58+000

61. 25.05.2020 r. Wykonywanie zasypki fundamentu WD-63,8

61. 25.05.2020 r. Wykonywanie zasypki fundamentu WD-63,8

62. 26.05.2020 r. Betonowanie poprzecznicy PZSp-59,4

62. 26.05.2020 r. Betonowanie poprzecznicy PZSp-59,4

63. 27.05.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 70+600

63. 27.05.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 70+600

64. 27.05.2020 r. Profilowanie podłoża Dg nr 2 km 0+000

64. 27.05.2020 r. Profilowanie podłoża Dg nr 2 km 0+000

65. 27.05.2020 r. Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi powiatowej 300167W wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej Dz nr 2 km 0+600

65. 27.05.2020 r. Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi powiatowej 300167W wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej Dz nr 2 km 0+600

66. 27.05.2020 r. Roboty rozbiórkowe i porządkowe km 58+100

66. 27.05.2020 r. Roboty rozbiórkowe i porządkowe km 58+100

67. 27.05.2020 r. Wykonywanie przepustu Dz2-2 km 0+650

67. 27.05.2020 r. Wykonywanie przepustu Dz2-2 km 0+650

68. 27.05.2020 r. Transport humusu Dz nr 8 odc 2 km 0+400

68. 27.05.2020 r. Transport humusu Dz nr 8 odc 2 km 0+400

69. 27.05.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 63+900

69. 27.05.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 63+900

70. 28.05.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu WD-65,2

70. 28.05.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu WD-65,2

71. 29.05.2020 r. Formowanie nasypu km 65+100

71. 29.05.2020 r. Formowanie nasypu km 65+100

72. 29.05.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dg nr 2 km 0+100

72. 29.05.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dg nr 2 km 0+100

73. 29.05.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dg nr 1 km 1+200

73. 29.05.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dg nr 1 km 1+200

74. 29.05.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 62+500

74. 29.05.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 62+500

75. 29.05.2020 r. Wykonywanie stabilizacji gruntu km 61+300

75. 29.05.2020 r. Wykonywanie stabilizacji gruntu km 61+300

76. 29.05.2020 r. Przebudowa kolizji teletechnicznej km 58+200

76. 29.05.2020 r. Przebudowa kolizji teletechnicznej km 58+200

77. 29.05.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 62+300

77. 29.05.2020 r. Zagęszczanie podłoża km 62+300

78. 29.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 2 km 0+500

78. 29.05.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 2 km 0+500

79. 29.05.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 68+800

79. 29.05.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 68+800

80. 29.05.2020 r. Formowanie nasypu km 68+400

80. 29.05.2020 r. Formowanie nasypu km 68+400

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo