Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.06.2020 r. Montaż belek obiekt WD-66,9

1. 01.06.2020 r. Montaż belek obiekt WD-66,9

2. 01.06.2020 r. Montaż belek WD-66,9

2. 01.06.2020 r. Montaż belek WD-66,9

3. 01.06.2020 r. Montaż belek-WD-66,9

3. 01.06.2020 r. Montaż belek-WD-66,9

4. 02.06.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 4 km 1+900

4. 02.06.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 4 km 1+900

5. 02.06.2020 r. Odhumusowywanie Ds nr 8 km 0+200

5. 02.06.2020 r. Odhumusowywanie Ds nr 8 km 0+200

6. 02.06.2020 r. Profilowanie nasypu km 65+500

6. 02.06.2020 r. Profilowanie nasypu km 65+500

7. 02.06.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 64+500

7. 02.06.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 64+500

8. 02.06.2020 r. Transport humusu Dz nr 8 odc 2 km 0+300

8. 02.06.2020 r. Transport humusu Dz nr 8 odc 2 km 0+300

9. 02.06.2020 r. Wycinka drzew i roboty porządkowe km 58+400

9. 02.06.2020 r. Wycinka drzew i roboty porządkowe km 58+400

10. 02.06.2020 r. Zagęszczanie GWN km 67+700

10. 02.06.2020 r. Zagęszczanie GWN km 67+700

11. 04.06.2020 r. Montaż belek PZSp-59,4

11. 04.06.2020 r. Montaż belek PZSp-59,4

12. 04.06.2020 r. Odhumusowywanie Dz nr 8 odc 2 km 0+400

12. 04.06.2020 r. Odhumusowywanie Dz nr 8 odc 2 km 0+400

13. 04.06.2020 r. Stabilizacja gruntu km 62+500

13. 04.06.2020 r. Stabilizacja gruntu km 62+500

14. 04.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 3 km 0+200

14. 04.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 3 km 0+200

15. 05.06.2020 r. Formowanie podbudowy C5-6 km 58+100

15. 05.06.2020 r. Formowanie podbudowy C5-6 km 58+100

16. 05.06.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 5 km 0+800

16. 05.06.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 5 km 0+800

17. 05.06.2020 r. Odhumusowywanie km 61+400

17. 05.06.2020 r. Odhumusowywanie km 61+400

18. 05.06.2020 r. Przebudowa kolizji energetycznej km 69+200

18. 05.06.2020 r. Przebudowa kolizji energetycznej km 69+200

19. 05.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+500

19. 05.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+500

20. 05.06.2020 r. Odhumusowywanie km 61+900

20. 05.06.2020 r. Odhumusowywanie km 61+900

21. 08.06.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej WS-62,0

21. 08.06.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej WS-62,0

22. 08.06.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZS dp-61,7

22. 08.06.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZS dp-61,7

23. 09.06.2020 r. Stabilizacja gruntu Rondo D3

23. 09.06.2020 r. Stabilizacja gruntu Rondo D3

24. 09.06.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-8 km 62+700

24. 09.06.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-8 km 62+700

25. 10.06.2020 r. Betonowanie słupów WD-68,6

25. 10.06.2020 r. Betonowanie słupów WD-68,6

26. 10.06.2020 r. Formowanie nasypu km 61+500

26. 10.06.2020 r. Formowanie nasypu km 61+500

27. 10.06.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

27. 10.06.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

28. 10.06.2020 r. Odhumusowywanie pod zbiornik ZR-12 km 65+600

28. 10.06.2020 r. Odhumusowywanie pod zbiornik ZR-12 km 65+600

29. 10.06.2020 r. Zagęszczanie GWN km 60+500

29. 10.06.2020 r. Zagęszczanie GWN km 60+500

30. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 4 km 2+300

30. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 4 km 2+300

31. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 4 km 2+400

31. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 4 km 2+400

32. 10.06.2020 r. Profilowanie rowów km 60+300

32. 10.06.2020 r. Profilowanie rowów km 60+300

33. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej km 64+200

33. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej km 64+200

34. 10.06.2020 r. Wykonywanie muru oporowego KP-58,8

34. 10.06.2020 r. Wykonywanie muru oporowego KP-58,8

35. 10.06.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej WS-62,0

35. 10.06.2020 r. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej WS-62,0

36. 10.06.2020 r. Wykonywanie przepustu Dz 5-2 droga Dz nr 5 km 1+200

36. 10.06.2020 r. Wykonywanie przepustu Dz 5-2 droga Dz nr 5 km 1+200

37. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 2 km 1+700

37. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 2 km 1+700

38. 10.06.2020 r. Wymiana gruntu Dg nr 2 km 1+600

38. 10.06.2020 r. Wymiana gruntu Dg nr 2 km 1+600

39. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+200

39. 10.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 68+200

40. 10.06.2020 r. Przebudowa kolizji energetycznej km 58+300

40. 10.06.2020 r. Przebudowa kolizji energetycznej km 58+300

41. 15.06.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej WS-62,0

41. 15.06.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej WS-62,0

42. 16.06.2020 r. Transport humusu km 61+700

42. 16.06.2020 r. Transport humusu km 61+700

43. 16.06.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 66+900

43. 16.06.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 66+900

44. 16.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego KP-58,8

44. 16.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego KP-58,8

45. 16.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego-KP-58,8

45. 16.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego-KP-58,8

46. 17.06.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej MS-PZD dp-61,7a

46. 17.06.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej MS-PZD dp-61,7a

47. 18.06.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej droga Dz nr 4 km 0+500

47. 18.06.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej droga Dz nr 4 km 0+500

48. 18.06.2020 r. Formowanie nasypu łącznica węzeł Dłużniewo

48. 18.06.2020 r. Formowanie nasypu łącznica węzeł Dłużniewo

49. 18.06.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WD-68,6

49. 18.06.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WD-68,6

50. 18.06.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

50. 18.06.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

51. 18.06.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 68+800

51. 18.06.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 68+800

52. 18.06.2020 r. Odhumusowywanie km 67+000

52. 18.06.2020 r. Odhumusowywanie km 67+000

53. 18.06.2020 r. Skarpowanie nasypu droga Dz nr 1 km 0+400

53. 18.06.2020 r. Skarpowanie nasypu droga Dz nr 1 km 0+400

54. 18.06.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-14 km 66+900

54. 18.06.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-14 km 66+900

55. 18.06.2020 r. Zagęszczanie gruntu-roboty branżowe km 68+900

55. 18.06.2020 r. Zagęszczanie gruntu-roboty branżowe km 68+900

56. 18.06.2020 r. Zagęszczanie GWN km 69+800

56. 18.06.2020 r. Zagęszczanie GWN km 69+800

57. 18.06.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 68+200

57. 18.06.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 68+200

58. 18.06.2020 r. Zagęszczanie nasypu droga Ds nr 8 km 0+000

58. 18.06.2020 r. Zagęszczanie nasypu droga Ds nr 8 km 0+000

59. 18.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej droga Dz nr 4 km 1+300

59. 18.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej droga Dz nr 4 km 1+300

60. 18.06.2020 r. Zagęszczanie nasypu łącznica węzeł Dłużniewo

60. 18.06.2020 r. Zagęszczanie nasypu łącznica węzeł Dłużniewo

61. 23.06.2020 r. Betonowanie poprzecznicy PZSp-59,4

61. 23.06.2020 r. Betonowanie poprzecznicy PZSp-59,4

62. 23.06.2020 r. Betonowanie poprzecznicy PZS p-59,4

62. 23.06.2020 r. Betonowanie poprzecznicy PZS p-59,4

63. 23.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego KP-58,8

63. 23.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego KP-58,8

64. 23.06.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścian WS-62,0

64. 23.06.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścian WS-62,0

65. 25.06.2020 r. Odhumusowywanie km 66+000

65. 25.06.2020 r. Odhumusowywanie km 66+000

66. 25.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego KP-58,8

66. 25.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego KP-58,8

67. 25.06.2020 r. Formowanie nasypu km 62+000

67. 25.06.2020 r. Formowanie nasypu km 62+000

68. 25.06.2020 r. Wykonywanie statycznego obciążenia pali MS-PZD dp-61,7a

68. 25.06.2020 r. Wykonywanie statycznego obciążenia pali MS-PZD dp-61,7a

69. 25.06.2020 r. Odhumusowywanie km 66+800

69. 25.06.2020 r. Odhumusowywanie km 66+800

70. 25.06.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-14 km 66+900

70. 25.06.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-14 km 66+900

71. 25.06.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-14 km 66+900

71. 25.06.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-14 km 66+900

72. 25.06.2020 r. Zagęszczanie GWN km 69+300

72. 25.06.2020 r. Zagęszczanie GWN km 69+300

73. 25.06.2020 r. Wykonywanie pali franki WD-60,3

73. 25.06.2020 r. Wykonywanie pali franki WD-60,3

74. 25.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej km 70+500

74. 25.06.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej km 70+500

75. 26.06.2020 r. Formowanie nasypu km 64+800

75. 26.06.2020 r. Formowanie nasypu km 64+800

76. 26.06.2020 r. Roboty branżowe km 68+500

76. 26.06.2020 r. Roboty branżowe km 68+500

77. 26.06.2020 r. Wbijanie ścianki szczelnej MS-PZDdp-61,7

77. 26.06.2020 r. Wbijanie ścianki szczelnej MS-PZDdp-61,7

78. 26.06.2020 r. Formowanie nasypu 64+700

78. 26.06.2020 r. Formowanie nasypu 64+700

79. 25.06.2020 r. Zagęszczanie podbudowy C5-6 km 70+200

79. 25.06.2020 r. Zagęszczanie podbudowy C5-6 km 70+200

80. 26.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego_KP-58,8

80. 26.06.2020 r. Wykonywanie konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego_KP-58,8

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo