Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.07.2020 r. Formowanie podbudowy km 70+600

1. 01.07.2020 r. Formowanie podbudowy km 70+600

2. 01.07.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 70+000

2. 01.07.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 70+000

3. 01.07.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 5 km 0+800

3. 01.07.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 5 km 0+800

4. 01.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej WS-62,0

4. 01.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej WS-62,0

5. 01.07.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WS-62,0

5. 01.07.2020 r. Betonowanie ławy fundamentowej WS-62,0

6. 02.07.2020 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego WD-66,9

6. 02.07.2020 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego WD-66,9

7. 02.07.2020 r. Formowanie GWN km 65+100

7. 02.07.2020 r. Formowanie GWN km 65+100

8. 02.07.2020 r. Formowanie i zagęszczanie GWN km 61+400

8. 02.07.2020 r. Formowanie i zagęszczanie GWN km 61+400

9. 02.07.2020 r. Formowanie nasypu km 62+200

9. 02.07.2020 r. Formowanie nasypu km 62+200

10. 02.07.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej droga Dz nr 7 km 2+300

10. 02.07.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej droga Dz nr 7 km 2+300

11. 02.07.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 1 km 0+400

11. 02.07.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 1 km 0+400

12. 02.07.2020 r. Pielęgnacja betonu Rondo R2

12. 02.07.2020 r. Pielęgnacja betonu Rondo R2

13. 02.07.2020 r. Zageszczanie warstwy mrozoochronnej km 71+000

13. 02.07.2020 r. Zageszczanie warstwy mrozoochronnej km 71+000

14. 02.07.2020 r. Umocnienie wylotów kanalizacji deszczowej elementami prefabrykowanymi km 58+500

14. 02.07.2020 r. Umocnienie wylotów kanalizacji deszczowej elementami prefabrykowanymi km 58+500

15. 02.07.2020 r. Umocnienie wylotów kanalizacji deszczowej elementami prefabrykowanymi km 58+400

15. 02.07.2020 r. Umocnienie wylotów kanalizacji deszczowej elementami prefabrykowanymi km 58+400

16. 02.07.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża droga Dz nr 7 km 1+900

16. 02.07.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża droga Dz nr 7 km 1+900

17. 02.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 64+400

17. 02.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 64+400

18. 02.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej droga Dz nr 7 km 2+300

18. 02.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej droga Dz nr 7 km 2+300

19. 02.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+100

19. 02.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 62+100

20. 02.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej dojazd do WD-69,8

20. 02.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej dojazd do WD-69,8

21. 06.07.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 65+300

21. 06.07.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 65+300

22. 06.07.2020 r. Formowanie nasypu droga Dz nr 5 km 0+700

22. 06.07.2020 r. Formowanie nasypu droga Dz nr 5 km 0+700

23. 06.07.2020 r. Profilowanie skarp droga Dz nr 8 odc 1 km 0+100

23. 06.07.2020 r. Profilowanie skarp droga Dz nr 8 odc 1 km 0+100

24. 06.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 65+100

24. 06.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 65+100

25. 06.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej droga Dz nr 5 km 0+300

25. 06.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej droga Dz nr 5 km 0+300

26. 07.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7a

26. 07.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej MS-PZDdp-61,7a

27. 09.07.2020 r. Formowanie nasypu  Ds nr 4 km 1+700

27. 09.07.2020 r. Formowanie nasypu Ds nr 4 km 1+700

28. 09.07.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 68+000

28. 09.07.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 68+000

29. 09.07.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych WD-63,8

29. 09.07.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych WD-63,8

30. 09.07.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

30. 09.07.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

31. 09.07.2020 r. Rozbiórka istniejącej drogi gminnej km 58+000

31. 09.07.2020 r. Rozbiórka istniejącej drogi gminnej km 58+000

32. 09.07.2020 r. Wykonywanie stabilizacji gruntu  km 59+000

32. 09.07.2020 r. Wykonywanie stabilizacji gruntu km 59+000

33. 09.07.2020 r. Wykonywanie stabilizacji gruntu  km 59+100

33. 09.07.2020 r. Wykonywanie stabilizacji gruntu km 59+100

34. 09.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 61+400

34. 09.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 61+400

35. 09.07.2020 r. Wymiana gruntu droga Dg nr 2 km 1+500

35. 09.07.2020 r. Wymiana gruntu droga Dg nr 2 km 1+500

36. 09.07.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-6 km 62+000

36. 09.07.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-6 km 62+000

37. 09.07.2020 r. Zagęszczanie podbudowy C5-6 km 65+100

37. 09.07.2020 r. Zagęszczanie podbudowy C5-6 km 65+100

38. 09.07.2020 r. Zagęszczanie podbudowy km 69+800

38. 09.07.2020 r. Zagęszczanie podbudowy km 69+800

39. 09.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 1 km 0+200

39. 09.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 1 km 0+200

40. 09.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża Dz nr 5 km 1+000

40. 09.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża Dz nr 5 km 1+000

41. 14.07.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych WD-63,8

41. 14.07.2020 r. Montaż belek prefabrykowanych WD-63,8

42. 14.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka WD-65,2

42. 14.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka WD-65,2

43. 15.07.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 7 km 2+200

43. 15.07.2020 r. Formowanie nasypu Dz nr 7 km 2+200

44. 15.07.2020 r. Profilowanie podłoża dojazd do WD-65,2

44. 15.07.2020 r. Profilowanie podłoża dojazd do WD-65,2

45. 15.07.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 7 km 3+000

45. 15.07.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 7 km 3+000

46. 15.07.2020 r. Profilowanie skarp km 70+600

46. 15.07.2020 r. Profilowanie skarp km 70+600

47. 15.07.2020 r. Roboty branżowe km 68+400

47. 15.07.2020 r. Roboty branżowe km 68+400

48. 15.07.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 67+000

48. 15.07.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 67+000

49. 15.07.2020 r. Uciąglenie nasypu km 68+100

49. 15.07.2020 r. Uciąglenie nasypu km 68+100

50. 15.07.2020 r. Uciąglenie nasypu km 68+200

50. 15.07.2020 r. Uciąglenie nasypu km 68+200

51. 15.07.2020 r. Zagęszczanie podłoża MOP Ćwiklinek

51. 15.07.2020 r. Zagęszczanie podłoża MOP Ćwiklinek

52. 15.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej Dz nr 7 km 2+100

52. 15.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej Dz nr 7 km 2+100

53. 17.07.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

53. 17.07.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

54. 17.07.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 65+600

54. 17.07.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 65+600

55. 17.07.2020 r. Transport humusu km 66+000

55. 17.07.2020 r. Transport humusu km 66+000

56. 17.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu Dz nr 2 km 0+200

56. 17.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu Dz nr 2 km 0+200

57. 17.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu Dz nr 7 km 2+300

57. 17.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu Dz nr 7 km 2+300

58. 17.07.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 58+000

58. 17.07.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej km 58+000

59. 17.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 59+100

59. 17.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 59+100

60. 17.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 67+400

60. 17.07.2020 r. Zagęszczanie nasypu km 67+400

61. 20.07.2020 r. Wykonywanie odcinka próbnego warstwy wiążącej z asfaltu lanego MS-PZSp-61,7b

61. 20.07.2020 r. Wykonywanie odcinka próbnego warstwy wiążącej z asfaltu lanego MS-PZSp-61,7b

62. 21.07.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 61+400

62. 21.07.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 61+400

63. 21.07.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej km 59+000

63. 21.07.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej km 59+000

64. 21.07.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dz nr 8 odc 1 km 0+200

64. 21.07.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających Dz nr 8 odc 1 km 0+200

65. 21.07.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 2 km 1+900

65. 21.07.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 2 km 1+900

66. 21.07.2020 r. Profilowanie skarp km 63+200

66. 21.07.2020 r. Profilowanie skarp km 63+200

67. 21.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 63+400

67. 21.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 63+400

68. 21.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 65+800

68. 21.07.2020 r. Zagęszczanie GWN km 65+800

69. 21.07.2020 r. Uciąglanie nasypów km 68+300

69. 21.07.2020 r. Uciąglanie nasypów km 68+300

70. 21.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej Dz nr 2 km 0+100

70. 21.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej Dz nr 2 km 0+100

71. 22.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka MS-PZD dp-61,7a

71. 22.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania przyczółka MS-PZD dp-61,7a

72. 24.07.2020 r. Betonowanie korpusu przyczółka WS-62,0

72. 24.07.2020 r. Betonowanie korpusu przyczółka WS-62,0

73. 24.07.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 66+100

73. 24.07.2020 r. Profilowanie rowów odwadniających km 66+100

74. 24.07.2020 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo

74. 24.07.2020 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo

75. 24.07.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 63+400

75. 24.07.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 63+400

76. 24.07.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 69+700

76. 24.07.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 69+700

77. 24.07.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 71+100

77. 24.07.2020 r. Wykonywanie kanalizacji deszczowej km 71+100

78. 24.07.2020 r. Odhumusowywanie Dg nr 1 km 0+100

78. 24.07.2020 r. Odhumusowywanie Dg nr 1 km 0+100

79. 24.07.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dg nr 4 km 0+300

79. 24.07.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dg nr 4 km 0+300

80. 24.07.2020 r. Wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MS-PZSp-61,7b

80. 24.07.2020 r. Wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MS-PZSp-61,7b

81. 28.07.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 67+200

81. 28.07.2020 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 67+200

82. 28.07.2020 r. Odhumusowywanie km 66+700

82. 28.07.2020 r. Odhumusowywanie km 66+700

83. 28.07.2020 r. Odhumusowywanie MOP Dłużniewo

83. 28.07.2020 r. Odhumusowywanie MOP Dłużniewo

84. 28.07.2020 r. Rozbiórka istniejącej nawierzchni km 71+200

84. 28.07.2020 r. Rozbiórka istniejącej nawierzchni km 71+200

85. 28.07.2020 r. Profilowanie podłoża Dg nr 1 km 0+500

85. 28.07.2020 r. Profilowanie podłoża Dg nr 1 km 0+500

86. 28.07.2020 r. Uciąglanie nasypów km 68+200

86. 28.07.2020 r. Uciąglanie nasypów km 68+200

87. 28.07.2020 r. Zagęszczanie podłoża MOP Dłużniewo

87. 28.07.2020 r. Zagęszczanie podłoża MOP Dłużniewo

88. 28.07.2020 r. Transport humusu km 58+600

88. 28.07.2020 r. Transport humusu km 58+600

89. 29.07.2020 r. Prace rozbiórkowe km 66+900

89. 29.07.2020 r. Prace rozbiórkowe km 66+900

90. 29.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka WD-68,6

90. 29.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka WD-68,6

91. 29.07.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZD dp-61,7

91. 29.07.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZD dp-61,7

92. 30.07.2020 r. Formowanie GWN km 59+100

92. 30.07.2020 r. Formowanie GWN km 59+100

93. 30.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka WS-62,0

93. 30.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka WS-62,0

94. 30.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznic MS-PZDdp-61,7a

94. 30.07.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznic MS-PZDdp-61,7a

95. 30.07.2020 r. Profilowanie podłoża km 66+000

95. 30.07.2020 r. Profilowanie podłoża km 66+000

96. 30.07.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

96. 30.07.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

97. 30.07.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

97. 30.07.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

98. 30.07.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 4 km 2+100

98. 30.07.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 4 km 2+100

99. 30.07.2020 r. Zagęszczanie podłoża Ds nr 4 km 2+000

99. 30.07.2020 r. Zagęszczanie podłoża Ds nr 4 km 2+000

100. 30.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+800

100. 30.07.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+800

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo