Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 02.11.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dg nr 4

1. 02.11.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dg nr 4

2. 05.11.2020 r. Formowanie podłoża Dg nr 1 km 1+100

2. 05.11.2020 r. Formowanie podłoża Dg nr 1 km 1+100

3. 05.11.2020 r. Formowanie podłoża MOP Dłużniewo

3. 05.11.2020 r. Formowanie podłoża MOP Dłużniewo

4. 05.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 58+400

4. 05.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 58+400

5. 05.11.2020 r. Wykonywanie muru z gruntu zbrojonego KP-58,8

5. 05.11.2020 r. Wykonywanie muru z gruntu zbrojonego KP-58,8

6. 05.11.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

6. 05.11.2020 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

7. 05.11.2020 r. Prace rozbiórkowe pod obiekt PZSp-59,4 JP

7. 05.11.2020 r. Prace rozbiórkowe pod obiekt PZSp-59,4 JP

8. 05.11.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-5 km 61+500

8. 05.11.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-5 km 61+500

9. 05.11.2020 r. Wymiana gruntu km 61+800

9. 05.11.2020 r. Wymiana gruntu km 61+800

10. 05.11.2020 r. Zagęszczanie GWN km 62+300

10. 05.11.2020 r. Zagęszczanie GWN km 62+300

11. 05.11.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

11. 05.11.2020 r. Wymiana gruntu km 61+700

12. 05.11.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża Dg nr 1 km 1+000

12. 05.11.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża Dg nr 1 km 1+000

13. 05.11.2020 r. Zagęszczanie podłoża MOP Dłużniewo

13. 05.11.2020 r. Zagęszczanie podłoża MOP Dłużniewo

14. 06.11.2020 r. Betonowanie kap chodnikowych WD-66,9

14. 06.11.2020 r. Betonowanie kap chodnikowych WD-66,9

15. 06.11.2020 r. Formowanie nasypu km 67+900

15. 06.11.2020 r. Formowanie nasypu km 67+900

16. 06.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

16. 06.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

17. 06.11.2020 r. Prace rozbiórkowe pod obiekt PZSp 59,4 JP

17. 06.11.2020 r. Prace rozbiórkowe pod obiekt PZSp 59,4 JP

18. 06.11.2020 r. Transport humusu km 59+000

18. 06.11.2020 r. Transport humusu km 59+000

19. 06.11.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dg nr 1

19. 06.11.2020 r. Zagęszczanie podłoża Dg nr 1

20. 06.11.2020 r. Prace rozbiórkowe km 57+600

20. 06.11.2020 r. Prace rozbiórkowe km 57+600

21. 10.11.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 64+100

21. 10.11.2020 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 64+100

22. 10.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 60+000

22. 10.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 60+000

23. 10.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 59+000

23. 10.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 59+000

24. 10.11.2020 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 10

24. 10.11.2020 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 10

25. 10.11.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 64+100

25. 10.11.2020 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 64+100

26. 10.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+500

26. 10.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+500

27. 12.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

27. 12.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

28. 12.11.2020 r. Sprężenie ustroju nośnego WD-68,6

28. 12.11.2020 r. Sprężenie ustroju nośnego WD-68,6

29. 12.11.2020 r. Wykonywanie murów oporowych MS-PZDdp-61,7a

29. 12.11.2020 r. Wykonywanie murów oporowych MS-PZDdp-61,7a

30. 12.11.2020 r. Wymiana gruntu km 61+800

30. 12.11.2020 r. Wymiana gruntu km 61+800

31. 12.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy ścieralnej Ds nr 10

31. 12.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy ścieralnej Ds nr 10

32. 12.11.2020 r. Zagęszczanie wymiany gruntu km 61+800

32. 12.11.2020 r. Zagęszczanie wymiany gruntu km 61+800

33. 13.11.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 2 km 1+500

33. 13.11.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 2 km 1+500

34. 13.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 59+300

34. 13.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 59+300

35. 13.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

35. 13.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

36. 13.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni DK7 km 58+400

36. 13.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni DK7 km 58+400

37. 13.11.2020 r. Transport humusu km 58+600

37. 13.11.2020 r. Transport humusu km 58+600

38. 13.11.2020 r. Formowanie ulepszonego podłoża Dg nr 1

38. 13.11.2020 r. Formowanie ulepszonego podłoża Dg nr 1

39. 13.11.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża Dg nr 1 km 0+700

39. 13.11.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża Dg nr 1 km 0+700

40. 13.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+700

40. 13.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 61+700

41. 17.10.2020 r. Montaż deskowania poprzecznicy PZSp-68,0

41. 17.10.2020 r. Montaż deskowania poprzecznicy PZSp-68,0

42. 17.11.2020 r. Montaż prefabrykowanych belek WS-62,0

42. 17.11.2020 r. Montaż prefabrykowanych belek WS-62,0

43. 17.11.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej Dg nr 1 km 0+400

43. 17.11.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej Dg nr 1 km 0+400

44. 17.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

44. 17.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącego mostu km 61+700

45. 17.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 58+200

45. 17.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 58+200

46. 17.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 58+400

46. 17.11.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 58+400

47. 17.11.2020 r. Roboty ziemne Dg nr 1 km 1+500

47. 17.11.2020 r. Roboty ziemne Dg nr 1 km 1+500

48. 17.11.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża Dg nr 1 km 0+200

48. 17.11.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża Dg nr 1 km 0+200

49. 19.11.2020 r. Formowanie nasypu km 67+800

49. 19.11.2020 r. Formowanie nasypu km 67+800

50. 19.11.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej Dg nr 2 km 1+100

50. 19.11.2020 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej Dg nr 2 km 1+100

51. 19.11.2020 r. Wbijanie ścianki szczelnej MS-PZDdp-61,7

51. 19.11.2020 r. Wbijanie ścianki szczelnej MS-PZDdp-61,7

52. 19.11.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

52. 19.11.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

53. 19.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej Dg nr 2 km 1+000

53. 19.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej Dg nr 2 km 1+000

54. 20.11.2020 r. Formowanie ulepszonego podłoża km 68+900

54. 20.11.2020 r. Formowanie ulepszonego podłoża km 68+900

55. 20.11.2020 r. Formowanie nasypu MOP Dłużniewo

55. 20.11.2020 r. Formowanie nasypu MOP Dłużniewo

56. 20.11.2020 r. Montaż prefabrykowanych belek WS-62,0

56. 20.11.2020 r. Montaż prefabrykowanych belek WS-62,0

57. 20.11.2020 r. Transport humusu km 59+500

57. 20.11.2020 r. Transport humusu km 59+500

58. 20.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni km 59+900

58. 20.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni km 59+900

59. 20.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy MCE Dg nr 1

59. 20.11.2020 r. Zagęszczanie warstwy MCE Dg nr 1

60. 20.11.2020 r. Wykonywanie ulepszenia podłoża Dz nr 7 km 0+500

60. 20.11.2020 r. Wykonywanie ulepszenia podłoża Dz nr 7 km 0+500

61. 23.11.2020 r. Wykonywanie murów oporowych PZSp-68,0

61. 23.11.2020 r. Wykonywanie murów oporowych PZSp-68,0

62. 24.11.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

62. 24.11.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

63. 25.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 60+000

63. 25.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 60+000

64. 25.11.2020 r. Roboty konstrukcyjne Dg nr 1

64. 25.11.2020 r. Roboty konstrukcyjne Dg nr 1

65. 25.11.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 5

65. 25.11.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 5

66. 25.11.2020 r. Ulepszanie podłoża Dz nr 5 km 1+900

66. 25.11.2020 r. Ulepszanie podłoża Dz nr 5 km 1+900

67. 26.11.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 2 km 1+500

67. 26.11.2020 r. Formowanie nasypu Dg nr 2 km 1+500

68. 25.11.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 66+300

68. 25.11.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 66+300

69. 26.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 59+800

69. 26.11.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 59+800

70. 26.11.2020 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo

70. 26.11.2020 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo

71. 26.11.2020 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

71. 26.11.2020 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-68,6

72. 26.11.2020 r. Rozbiórka podbudowy DK7 km 61+900

72. 26.11.2020 r. Rozbiórka podbudowy DK7 km 61+900

73. 26.11.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

73. 26.11.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

74. 26.11.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-5 km 61+500

74. 26.11.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-5 km 61+500

75. 27.11.2020 r. Betonowanie poprzecznicy PZSp-68,0

75. 27.11.2020 r. Betonowanie poprzecznicy PZSp-68,0

76. 27.11.2020 r. Formowanie pasa dzielącego km 58+200

76. 27.11.2020 r. Formowanie pasa dzielącego km 58+200

77. 27.11.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 5

77. 27.11.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 5

78. 27.11.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 1+900

78. 27.11.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 1+900

79. 27.11.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-11 km 65+070

79. 27.11.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-11 km 65+070

80. 27.11.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

80. 27.11.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo